Jak upoważnić pełnomocnika do konta w banku?

pełnomocnik

Rachunek bankowy służy nam do deponowania gotówki, wysyłania przelewów, otwierania lokat i szeregu innych zobowiązań. Nic więc dziwnego, że o prywatność konta w banku dbamy z największą starannością. Czasami jednak zajdzie potrzeba, gdy chcemy upoważnić bliską nam osobę lub zaufanego członka rodziny do obsługi rachunku. Jak dokonać upoważnienia do konta w banku? Kiedy pełnomocnik okaże się pomocny? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie!

Pełnomocnik do rachunku bankowego – kim jest?

Zapewne każdy, kto choć raz załatwiał sprawę w urzędzie, sądzie lub banku słyszał takie hasło jak „pełnomocnik” czy „pełnomocnictwo”. To jedno z najpopularniejszych pojęć z zakresu prawa cywilnego, czyli takiego, którym posługujemy się przy zdecydowanej większości decyzji. Pełnomocnictwo to czynność prawna, w której jedna ze stron (mocodawca) upoważnia drugą stronę (pełnomocnika) do działania w swoim imieniu. Pojawia się ono w różnych sytuacjach i niekiedy okazuje się niezwykle pomocne.

To, co może zrobić pełnomocnik w imieniu mocodawcy zostaje określone w umowie pełnomocnictwa. Sporządza się ją w formie standardowego dokumentu, nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by zabezpieczyć ją aktem notarialnym. Mówiąc o pełnomocnictwie do rachunku, będziemy myśleć o dokumencie zgodnym z wewnętrznym wzorem danego banku. Jeśli poszukujesz innego wzoru dokumentu, skorzystaj z naszej bezpłatnej bazy wzorów pism bankowych, do komornika i do urzędów.

Na czym polega upoważnienie pełnomocnika do konta w banku?

Upoważnienie pełnomocnika do konta w banku polega na przyzwoleniu do wykonania niektórych czynności osobie trzeciej. Nie musi być to członek naszej rodziny – może to być np. narzeczona, z którą decydujemy się otworzyć wspólną lokatę bankową. Co istotne, pełnomocnik ma prawo do wykonywania tylko ściśle określonych czynności, np. zlecenia przelewu czy wglądu na saldo rachunku. Nie może on jednak zaciągać zobowiązań w naszym imieniu – nie musimy więc obawiać się niespodziewanego kredytu samochodowego. Procedury upoważniania pełnomocnika do konta w banku różnią się ze względu na pewne przypadki, a trzy najpopularniejsze opisujemy poniżej.

Upoważnienie a osoba ubezwłasnowolniona

Ubezwłasnowolnienie osoby następuje na podstawie konkretnych przesłanek, a sama czynność może mieć charakter częściowy lub całościowy. Przy ubezwłasnowolnieniu częściowym sąd wskazuje zakres czynności, który zostaje „zablokowany” danej osobie oraz wyznacza doradcę. Najczęściej zostaje nim członek rodziny, który od tej pory może złożyć wniosek o pełnomocnictwo. Przy ubezwłasnowolnieniu całościowym sąd wprost wskazuje pełnomocnika, który otrzymuje stosowne potwierdzenie. Do banku więc udajemy się nie tylko z wypełnionym wzorem pełnomocnictwa, ale też kopią dokumentów sądowych oraz oryginałami do wglądu.

Upoważnienie a konto bankowe dla młodych

Rachunki dla młodych osób są obecnie jednym z najszybciej rozwijanych produktów bankowych. Dzięki nim nieletnia osoba może dysponować swoim kontem podobnie jak dorosły – z tą różnicą, że nie zaciągnie pożyczki ani nie nabędzie produktów inwestycyjnych. Decydując się na otwarcie takiego rachunku, konieczna będzie wizyta z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych. Podczas wypełniania wniosku o konto dla osoby niepełnoletniej automatycznie wymagane będą dane pełnomocnika do rachunku. Tym też sposobem wymagany będzie podpis nie tylko juniora, ale i wskazanego we wniosku przedstawiciela, który nie musi składać odrębnego wniosku o pełnomocnictwo.

Upoważnienie do konta seniora

Jesień życia rządzi się swoimi prawami, a naturalnymi jej elementami są problemy z samodzielną egzystencją. Choroba Alzheimera, obniżona sprawność fizyczna, mocne pogorszenie wzroku – to tylko przykłady schorzeń, które utrudnią codzienne korzystanie z rachunku bankowego. Jeśli starsza osoba jest jeszcze na tyle zdrowa, by udać się do placówki bankowej, to warto dopełnić czynności póki kondycja seniora dopisuje. Jeżeli nie ma takiej możliwości, wówczas notariusz przyjedzie do miejsca zamieszkania seniora i tam sporządzi oświadczenie opatrzone tuszowym odciskiem palca. Taki dokument wraz z wzorem pełnomocnictwa zanosimy do banku.

Jak napisać upoważnienie pełnomocnika do konta w banku?

Jak mogliście się dowiedzieć z naszego wpisu blogowego, istnieją trzy rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne i rodzajowe. Każde z nich ma inną naturę oraz wywołuje odrębne skutki prawne, dlatego trzeba dokładnie przemyśleć wybór formy dokumentu. Na szczęście, przy pełnomocnictwie do rachunku bankowego nie trzeba nadmiernie rozważać na wyborem. Instytucje bankowe z góry narzucają pewną formę, która zawiera się w pełnomocnictwie rodzajowym – wielorazowe czynności zawierające się w pewnej ustalonej puli.

Jak złożyć i wypełnić pełnomocnictwo do konta w banku?

Najczęstszym sposobem na złożenie wniosku o upoważnienie jest skorzystanie z formularza przygotowanego przez dany bank. Uzupełniamy tam rubryki:

 • Data i miejscowość sporządzenia wniosku;
 • Dane mocodawcy:
  • W przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości;
  • W przypadku osób prawnych: nazwa firmy, adres siedziby, numer NIP oraz KRS lub REGON;
 • Dane pełnomocnika (zakres danych jak w przypadku mocodawcy);
 • Opcjonalnie: dane kontaktowe stron (adres e-mail, numer telefonu – niektóre banki nie wymagają tych informacji);
 • Numer rachunku bankowego, do którego udzielane jest pełnomocnictwo;
 • Czynności, do których upoważniony zostaje pełnomocnik;
 • Podpisy mocodawcy, pełnomocnika oraz pracownika banku przyjmującego oświadczenie.

Aby mieć pewność, że nasze pełnomocnictwo zostało prawidłowo zarejestrowane, poprośmy o kserokopię dokumentu z pieczątką z datą wpłynięcia dokumentu i podpisem pracownika. Do momentu otrzymania decyzji o udzieleniu pełnomocnictwa (o czym zostaniemy poinformowani mailowo lub telefonicznie) warto posiadać ksero. Może się bowiem zdarzyć, że pracownik banku nie przekaże dokumentu dalej, wówczas możemy powołać się na kserokopię złożonego pełnomocnictwa do dalszego procedowania.

Czy można cofnąć upoważnienie pełnomocnika?

Jak każdą decyzję, tak i tą można cofnąć – w każdej chwili, niezależnie od tego, czy pełnomocnik wyrazi zgodę. Niektóre sytuacje sprawiają, że udzielone pełnomocnictwo automatycznie wygasa. Do takich przykładów zaliczymy ukończenie pełnoletności przez dziecko, śmierć mocodawcy lub zgon pełnomocnika. Warto wiedzieć, że cofnięcie upoważnienia zwykle jest prostsze i szybsze niż jego udzielenie. O ile wniosek o udzielenie pełnomocnictwa składamy w formie papierowej, o tyle cofnięcie może nastąpić poprzez kontakt z infolinią, a nawet internetowy serwis transakcyjny. Nie trzeba także podawać powodu, dla którego cofamy upoważnienie pełnomocnika.

Co jeszcze warto wiedzieć o upoważnieniu do rachunku bankowego?

Wiele osób zastanawia się, czy w przypadku wejście na rachunek bankowy przez komornika również i pełnomocnik będzie miał problemy. Odpowiedź brzmi: nie, każdy odpowiada tylko i wyłącznie za swoje długi. Jeśli – przykładowo – do rachunku ma dostęp nasz przyjaciel i to my popadniemy w niewypłacalność, wówczas środki na rachunku pełnomocnika będą bezpieczne. Jeżeli to nasz przyjaciel będzie miał komornika, wówczas i my możemy spać spokojnie, bez obaw o nasz majątek.

Drugą kwestią, która w niemniejszym stopniu wzbudza zainteresowanie, to upoważnienie do konta a darowizna. Tutaj sytuacja wygląda analogicznie, jak przy zajęciu komorniczym na rachunku. Każde przysposobienie (czyli uznanie rachunku) rozliczane jest w gestii tej osoby, która jest faktycznym właścicielem. Nie trzeba więc tworzyć podziałów 50/50 czy spisywać osobnej umowy dotyczącej darowizn. Warto też wiedzieć, że korzystanie z rachunku mocodawcy nie rodzi zobowiązań podatkowych (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn).

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły