Czy pełnomocnik do konta może zaciągnąć pożyczkę?

czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę

Ustanawiając pełnomocnictwo do rachunku bankowego z reguły mamy na celu ułatwienie sobie życia. Udzielamy go naszym dzieciom, partnerom, niekiedy współmałżonkom, aby wypłacali środki z konta w sytuacjach, kiedy nie jest wymagana nasza obecność. Z tego rodzaju upoważnień chętnie korzystają osoby niepełnosprawne, ponieważ dzięki temu zaufany pełnomocnik może w ich imieniu załatwić wiele spraw w banku. Ale czy dostęp osób trzecich do naszych środków na koncie jest jednak bezpieczny? Czy są działania, które może wykonać pełnomocnik do konta i powinny wzbudzić nasz niepokój? Z jakich przywilejów może korzystać pełnomocnik, a jakie są przewidziane tylko dla właścicieli rachunków? Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę? Zapraszamy do dzisiejszego artykułu.

Czym różni się pełnomocnictwo od upoważnienia?

Potocznie oba określenia stosowane są zamiennie, zarówno upoważnienie, jak i pełnomocnictwo pozwala na reprezentowanie kogoś przez osobę trzecią. Różnice wynikają głównie z natury technicznej. Upoważnienie pozwala wykonać faktyczną czynność niejako w zastępstwie osoby, która upoważniła.

Natomiast pełnomocnictwo służy do wyrażania woli mocodawcy. W praktyce oznacza to, że do odbioru korespondencji w cudzym imieniu wystawimy upoważnienie. Jeżeli natomiast chcemy wykonywać działania w sądzie lub by ktoś w naszym imieniu zawarł jakąś umowę, niezbędne będzie udzielenie pełnomocnictwa. W przypadku konta bankowego pełnomocnictwo pozwala na realizowanie czynności zbliżonych do tych, jakie ma właściciel konta. Możliwości te są objęte jednak pewnymi ograniczeniami. Pełnomocnik może być ustalony na stałe lub czasowo, np. do wykonania czynności w określonym czasie. 

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę w naszym imieniu?

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę na Ciebie? Bez względu na to jakiego rodzaju pełnomocnictwo zostało wydane, pełnomocnik do konta bankowego nie ma prawa do wykonania wszystkich czynności z nim związanych. Pełnomocnik nie ma możliwości zaciągania kredytów w danym rachunku, nie może również wnioskować o udzielenie pożyczki lub karty kredytowej. Konto bankowe jest formą wymagającą potwierdzania tożsamości na etapie wnioskowania o różnego rodzaju produkty. Nawet w przypadku instytucji pozabankowych, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek online, nie ma powodu do strachu.

Odpowiedź z ich strony jest jednoznaczna. Warunkiem wzięcia pożyczki jest posiadanie konta osobistego w banku oraz przejście prawidłowej weryfikacji pożyczkodawcy, na podstawie danych z dowodu osobistego. Jeżeli nie będą one pokrywać się z danymi właściciela konta, zaciągnięcie pożyczki nie będzie możliwe i taka zgoda nigdy nie zostanie udzielona. Nie ma zatem podstaw, aby obawiać się, że ustanowiony pełnomocnik do konta, przy próbie podjęcia działań zmierzających do zaciągnięcia zobowiązania finansowego otrzyma go. Na polskim rynku funkcjonują firmy, które udzielają pożyczek bez posiadania konta bankowego. Wtedy metodą weryfikacji jest tak zwany czek Giro.

Pieniądze wypłacane są w placówce pocztowej, jednak żeby je otrzymać, należy okazać dowód osobisty oraz właśnie czek Giro, który najczęściej jest w postaci specjalnego kodu SMS. Mamy zatem tutaj do czynienia z podwójnym uwierzytelnieniem tożsamości wnioskodawcy. 

Czy pełnomocnik odpowiada za długi właściciela rachunku?

Wątpliwości związane z bezpieczeństwem i odpowiedzialnością mogą towarzyszyć również o sobie która zostaje powołana jako pełnomocnik. Pełnomocnictwo bankowe jest skonstruowane w taki sposób, żeby chronić wzajemnie mocodawcę i pełnomocnika, również przed ich długami. Oznacza to, że jeżeli w przypadku upoważnienia do konta bliskiej osoby, która zaciąga pożyczkę i nie reguluje jej spłaty, to komornik nie ma żadnych podstaw do zajęcia naszego konta.

Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę

Działa to również w przypadku, jeżeli wierzytelność nastąpiłaby po naszej stronie, to wyznaczeni pełnomocnicy również nie ponosiłby odpowiedzialności za powstałe kłopoty finansowe. Wierzyciel zawsze może dochodzić swoich praw jedynie z majątku dłużnika, którego sprawa dotyczy. Posiadając pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bankowym, nie jesteśmy właścicielami tych pieniędzy, a jedynie uzyskujemy prawo do dysponowania nimi

Jakie czynności może wykonać pełnomocnik? Czy pełnomocnik może wziąć pożyczkę z konta?

Mamy kilka rodzajów pełnomocnictw w bankach i w zależności, od jakiego wyboru dokonamy, tak też kształtować będzie się zakres działań, które może wykonać upoważniona osobę.

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego daje ono nam najwięcej możliwości. W ramach nich pełnomocnik może dokonywać na rachunku operacji takich samych jak właściciel, za wyjątkiem:

 • zmiany lub rozwiązania umowy
 • udzielanie dalszych pełnomocnictw oraz odwoływania już istniejących 
 • składania lub odwoływania dyspozycji na wypadek śmierci

Jak widać z powyższych, pełnomocnik nie może dokonać zamknięcia konta bankowego w imieniu jego właściciela.

W jaki sposób upoważnić kogoś do konta bankowego?

Upoważnienie musi mieć formę pisemną i należy je złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Obecność pełnomocnika nie jest wymagana, jednak konieczne będzie poświadczenie autentyczności jego podpisu. Odbywa się to zawsze w obecności pracownika banku lub notariusza. Banki przewidują gotowe wzory pełnomocnictw, które można znaleźć bezpośrednio w placówkach bankowych.

Jakie dane znajdują się na pełnomocnictwie do konta bankowego?

Znajdziemy tam przede wszystkim dane właściciela rachunku bankowego takie jak: 

 • imię nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer pesel
 • dane pełnomocnika do konta: imię nazwisko, numer seria dowodu osobistego, numer pesel
 • zakres pełnomocnictwa
 • podpisy zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika złożone w obecności pracownika banku

Pełnomocnictwa bankowego możemy udzielić każdej pełnoletniej osobie, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Istnieją pełnomocnictwa udzielane osobom fizycznym po ukończeniu 13 roku życia. W przypadku obcokrajowców muszą oni posiadać status rezydenta.

Czy pełnomocnik to to samo co współwłaściciel konta?

Nie, ponieważ współwłaściciel konta bankowego ma większe prawa niż pełnomocnik. Może on dowolnie dysponować środkami na rachunku bez względu na to, kto je wpłacił. Ponosi razem z właścicielem odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości na koncie np. debet. Żaden ze współwłaścicieli nie może ograniczać praw dostępu do drugiemu. 

Zazwyczaj wspólne konta bankowe zakładają osoby bardzo bliskie np. współmałżonkowie, członkowie rodziny lub osoby prowadzące razem gospodarstwo domowe. Niekiedy posiadanie wspólnego rachunku bankowego jest wymogiem ze strony instytucji finansowej w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny. Jest to dodatkowy gwarant dla banku, że dochody uzyskiwane przez wnioskodawców, będą wpływały na jeden wspólny rachunek. 

Upoważnienie do konta na wypadek śmierci

Istnieje również specjalne upoważnienie do konta na wypadek śmierci, które jest dużym ułatwieniem dla naszych bliskich. Standardowo procedura zakłada, że środki z konta dziedziczymy zgodnie z ustaleniami wynikającymi z postępowania spadkowego. Wydanie dyspozycji na wypadek śmierci pozwala jednak na ominięcie tego procesu. Wtedy pieniądze wypłacane z konta osoby zmarłej nie wchodzą w skład spadku.

Upoważnienie dla konta po śmierci możemy udzielić tylko najbliższej rodzinie mianowicie:

 • małżonkom
 • rodzicom
 • dziadkom
 • dzieciom
 • wnukom
 • rodzeństwu.

Maksymalna kwota, którą mogą otrzymać bliscy, nie może przekroczyć wysokości 20-krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły