Zwrot prowizji Wonga. Jak ubiegać się o zwrot w ramach pożyczki?

zwrot prowizji Wonga

Kredyt konsumencki to nie tylko obowiązki, ale również przysługujące prawa. Jednym z takich praw jest możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Oznacza to, że możesz ubiegać się o zwrócenie prowizji, a pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić należną kwotę. Istnieją również inne sytuacje, w których otrzymanie zwrotu będzie możliwe, np. spłata zobowiązania przed terminem. Żeby otrzymać kwotę prowizji z powrotem, konieczne będzie jednak spełnienie odpowiednich warunków. Sprawdź, jak odstąpić od umowy i otrzymać zwrot prowizji Wonga.

Kto i kiedy może otrzymać zwrot prowizji Wonga?

Czy zwrot prowizji w Wonga przysługuje każdemu klientowi, który wyśle wniosek? Okazuje się, że nie. Z tej opcji skorzystać mogą jedynie ci pożyczkobiorcy, którzy spłacili całe zobowiązanie przed wyznaczonym terminem lub skorzystali ze swojego prawa do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Jeżeli nie spłaciłeś pożyczki przed terminem lub spłaciłeś jedynie jej część, to wysłanie wniosku nie przyniesie żadnego skutku. 

Co więcej, obowiązują również inne restrykcje. Możliwość otrzymania zwrotu prowizji dotyczy jedynie kredytów konsumenckich zaciągniętych przez osoby fizyczne po 18 grudnia 2011 roku. To właśnie tego dnia w życie weszły przepisy ustawy o kredycie konsumenckim. Jej treść treść mówi również o tym, że zwrot będzie przysługiwał jedynie w przypadku pożyczek na kwotę mniejszą, niż 255 złotych. 

W jakich sytuacjach można otrzymać zwrot prowizji?

 • odstępując od umowy w czasie 14 dni od momentu jej zawarcia
 • spłacając całą pożyczkę przed terminem
 • przy niespełnieniu warunków umowy przez firmę pożyczkową

Uwaga: Zwrot prowizji Wonga jest możliwy jedynie w przypadku, kiedy została już ona pobrana przez pożyczkodawcę. 

Jak odstąpić od umowy w Wonga?

Każdy klient ma prawo odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego, bez podawania konkretnej przyczyny. Jeżeli umowa dotyczy wielu pożyczek, to klient może na tej podstawie zrezygnować z każdej z nich. W celu rezygnacji z umowy należy złożyć pisemne oświadczenie w postaci wniosku, a następnie skierować je do Wonga. Zobaczmy, jak to zrobić. 

Pierwszym i zdecydowanie najwygodniejszym sposobem będzie poinformowanie firmy o swojej decyzji za pomocą poczty elektronicznej. Klienci mogą kierować swoje wiadomości wraz z załącznikami (w tym przypadku będzie to wniosek) na adres kontakt@wonga.com. Druga metoda to tradycyjne skierowanie wniosku pocztą do siedziby Wonga, która obecnie znajduje się przy ul. Żaryna 2B w Warszawie. 

Skutki odstąpienia od umowy:

 • konieczność spłaty całkowitej kwoty finansowania
 • obowiązek spłaty odsetek kapitałowych naliczonych od dnia korzystania z pożyczki do dnia jej rozliczenia
 • możliwość złożenia wniosku o zwrot prowizji

Wzór dokumentu dołączony jest do umowy pożyczki w Wonga. Jeżeli jednak go nie posiadasz, to możesz sporządzić wniosek samodzielnie, zawierając w nim odpowiednie informacje. W naszym osobnym wpisie możesz znaleźć gotowy, bezpłatny szablon: Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu. Wzór wniosku

Co zrobić, aby otrzymać zwrot prowizji?

Chcesz otrzymać zwrot prowizji Wonga za zaciągniętą pożyczkę? W tym celu konieczna będzie całkowita spłata zobowiązania. Bez tego kroku otrzymanie zwrotu nie będzie możliwe, a dalsze działania w tej kwestii będą bezcelowe. Dopiero po rozliczeniu się i poinformowaniu o tym fakcie firmy pożyczkowej należy podjąć kolejne kroki. 

Następny etap to przygotowanie wniosku z odpowiednimi informacjami. Można go sporządzić samodzielnie od podstaw lub skorzystać z gotowych wzorów, jakie łatwo znaleźć w sieci. Podobnie jak w przypadku wniosku o odstąpienie od umowy, tutaj również konieczne będzie wysłanie dokumentu drogą pocztową (najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem odbioru) lub przez e-mail. 

Ile czeka się na zwrot prowizji Wonga?

Po wykonaniu wyżej opisanych czynności pozostaje jedynie czekać na zaakceptowanie wniosku i wypłatę kwoty prowizji. Niestety, zwrot nie zawsze odbywa się natychmiast, co może okazać się problematyczne, jeżeli zależy komuś na tych środkach. Wonga ma bowiem 14 dni od momentu otrzymania wniosku na to, aby zwrócić klientowi należną prowizję.

Wniosek o zwrot prowizji – co powinien zawierać?

Sporządzając wniosek w sprawie zwrotu prowizji z pożyczki, musisz zamieścić w nim informacje na temat każdej ze stron, a także szczegóły dotyczące zobowiązania. Całość nie jest skomplikowana ani czasochłonna, i nie powinna sprawić większego problemu. Zobaczmy, co powinno znaleźć się w prawidłowo wypełnionym wniosku. 

Jakie informacje powinien zawierać wniosek?

 • dane pożyczkobiorcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości
 • dane pożyczkodawcy: adres siedziby wraz z miejscowością i kodem pocztowym (w przypadku wysłania wniosku drogą pocztową)
 • numer umowy pożyczki, której dotyczy dokument
 • żądanie zwrotu prowizji za spłacone zobowiązanie wraz z podstawą prawną, którą jest Art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r.
 • numer rachunku, na który ma zostać przekazana kwota należnego zwrotu

Czy Wonga może odmówić zwrotu prowizji?

Wonga, jak i każdy inny pożyczkodawca, musi dokonać zwrotu należnej prowizji na wskazany we wniosku numer konta bankowego. Wyjątkiem są sytuacje, w których klient nie spełnił któregoś z warunków: całkowitej spłaty zobowiązania przed terminem określonym w umowie lub złożenia odpowiedniego wniosku.

Jeżeli jednak wysłanie poprawnie sporządzonego wniosku nie przyniosło efektu, to warto podjąć kolejne działania, aby dochodzić swoich praw. Dobrym posunięciem może być złożenie skargi konsumenckiej do UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów). Będzie to efektywne tylko wtedy, gdy naruszenie dotyczy grupy konsumentów, a nie indywidualnych szkód. W tym drugim przypadku lepszym wyjściem okaże się kontakt z Rzecznikiem Finansowym. 

Można również zająć się całą sytuacją w inny sposób, i skierować sprawę na drogę sądową. Trudno podważać skuteczność takiego rozwiązania, ale należy liczyć się z opłatami sądowymi i formalnościami. Wówczas przyda się pomoc doradcy prawnego lub prawnika. 

Zwrot prowizji za pożyczkę – czy warto się ubiegać?

Jeszcze przed podpisaniem umowy w sprawie chwilówki online rozsądnie jest sprawdzić wszelkie możliwe szczegóły. Podjęcie decyzji pod wpływem presji czasu może doprowadzić do tego, że faktyczna prowizja będzie większa, niż pierwotnie zakładaliśmy. W takiej sytuacji naprawdę warto starać się o uzyskanie należnego zwrotu. 

Jeżeli zwrot prowizji Wonga faktycznie przysługuje, to wystarczy poświęcić kilkanaście minut aby wypełnić i złożyć wniosek, a następnie czekać na środki. Brak wysłania takiego dokumentu poskutkuje tym, że klient będzie stratny. W przypadku większych zobowiązań kwota zwrotu będzie proporcjonalnie wyższa, szczególnie jeżeli umowa pożyczki dotyczyła długiego okresu spłaty. Czasami są to setki, a nawet tysiące złotych. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

https://www.wonga.pl/dokumenty/ramowa-umowa-pozyczki

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły