Spłaciłem kredyt hipoteczny – co zrobić po spłacie kredytu hipotecznego?

kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest wielkim zobowiązaniem, dlatego radość z jego całkowitej spłaty jest równie duża. Formalności nie kończą się jednak wraz z momentem spłaty kredytu, i wymagane będą dodatkowe działania ze strony kredytobiorcy. Zamiast przedwcześnie świętować, warto zobaczyć jakie konkretnie czynności należy wykonać, aby mieć pewność że kredyt został zażegnany. Zobaczmy więc, co należy zrobić i do kogo się w tej sprawie kierować.

Co zrobić po spłacie kredytu hipotecznego?

Spłata kredytu hipotecznego powinna być równoznaczna z wykreśleniem go z księgi wieczystej. Proces ten niestety nie odbywa się automatycznie, więc niezbędne będą odpowiednie kroki. Przede wszystkim, należy w tym celu uzyskać od banku zaświadczenie o całkowitej spłacie kredytu hipotecznego, a także uzyskać zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

Według polskiego prawa, bank ma obowiązek współpracować z właścicielem nieruchomości przy wykreśleniu hipoteki, toteż nie powinno być problemu z uzyskaniem stosownego zaświadczenia. Warto przy tym wspomnieć, że zgoda wierzyciela na wykreślenie hipoteki nie wymaga poświadczenia notarialnego, a jedynie pisemnej zgody banku.

Gdzie kierować dokumenty o wykreślenie hipoteki?

Formalności związane z wykreśleniem hipoteki rodzą sporo pytań, a jednym z najczęstszych jest: Gdzie powinienem kierować odpowiednie dokumenty? Odpowiedzią na to pytanie jest wydział ksiąg wieczystych w Sądzie Rejonowym, odpowiednim dla miejsca zamieszkania danej osoby. Musi być to ten sam Sąd, w którym załatwiane były formalności przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Dokumenty, jakie należy skierować do Sądu Rejonowego to:

  • formularz z numerem księgi wieczystej, z której ma zostać usunięty wpis o hipotece
  • zaświadczenie banku o całkowitej spłacie kredytu (kwit mazalny)
  • Opłata za usunięcie wpisu o kredycie hipotecznym przez sąd (100 złotych)

Dlaczego muszę podejmować działania po spłacie kredytu hipotecznego?

Spora część osób tkwi w przeświadczeniu, że całkowita spłata kredytu hipotecznego wystarczy, aby uniknąć wszelkich nieporozumień i potencjalnych problemów. Jest to tylko po części prawda. Banki nie mają prawa domagać się dodatkowych opłat, jeżeli cały kredyt hipoteczny wraz z odsetkami i dodatkowymi elementami składającymi się na jego koszt został opłacony.

Należy jednak pamiętać, że brak wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej może być problematyczny w przyszłości, kiedy dana osoba będzie chciała dokonać sprzedaży danej nieruchomości. Widniejący w księdze wieczystej wpis hipoteczny może być stanowić przeszkodę, gdy dana osoba będzie chciała zaciągnąć kredyt gotówkowy bądź pożyczkę pozabankową. To właśnie z tych powodów w interesie kredytobiorcy jest dopilnowanie wszelkich formalności i kwestii prawnych.

Ile czeka się na wykreślenie hipoteki?

Czas jest jedną z najważniejszych kwestii w przypadku formalności sądowych i bankowych. Z tego powodu wiele osób może zastanawiać się, ile trwają poszczególne procedury, aby odpowiednio się przygotować. Samo zaświadczenie o rozliczeniu kredytu hipotecznego musi być wystawione przez bank w ciągu 14 dni. Czas liczony jest od momentu całkowitej spłaty zobowiązania. W wyniku pomyłki może dojść do sytuacji, w której klient nie otrzyma owego dokumentu.  as należy skontaktować się z bankiem i upomnieć się o zaświadczenie.

Osobną kwestią jest czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez Sąd Rejonowy. Taki proces może trwać nawet do kilku miesięcy, więc kredytobiorca powinien przygotować się na konieczność dość długiego czekania na decyzję sądu i wykreślenie kredytu hipotecznego z księgi wieczystej.

Biuro Informacji Kredytowej a spłata kredytu hipotecznego

Banki są zobowiązane do przekazania stosownej informacji o spłacie kredytu hipotecznego do baz Biura Informacji Kredytowej w ciągu siedmiu dni od całkowitej spłaty zobowiązania. Kolejne siedem dni może zająć wprowadzenie zmian i zastąpienie informacji o kredytobiorcy aktualnym wpisem. W przypadku wątpliwości można sprawdzić BIK za darmo raz na każde 6 miesięcy, i przekonać się czy wpis nadal figuruje w rejestrze. Spłata kredytu hipotecznego w terminie oznacza, że informacje w bazie BIK będą pozytywne, a nasza wiarygodność w oczach kredytodawców będzie większa. Pomoże to w przyszłości, kiedy klient będzie chciał skorzystać z kredytu lub pożyczki online.

Zabezpieczenie kredytu – co się z nim stanie?

Wielu klientów podczas zaciągania kredytu korzysta z dodatkowych zabezpieczeń takiego zobowiązania. Takie działanie pozwala na łatwe zwiększenie swojej zdolności kredytowej, a kredytodawcy pozwala na udzielenie usługi bez większego ryzyka. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z poszczególnym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego po całkowitej jego spłacie.

  • Kredyt pod zastaw – w przypadku zabezpieczenia kredytu hipotecznego przez zastaw, po jego całkowitej spłacie obiekt zastawu wraca do pierwotnego właściciela, czyli klienta. Może zdarzyć się, że głównym elementem zastawu była sama nieruchomość, która z momentem spłaty staje się własnością klienta.
  • Weksel – przyrzeczenie zapłaty w formie dokumentu o mocy prawnej zostaje zwrócony klientowi, bądź niszczony w jego obecności.
  • Weksel in blanco – nieuzupełniony weksel poddany jest podobnym procedurom, ale warto szczególnie dopilnować formalności z nim związanych.  Należy upewnić się, że weksel trafił w nasze ręce lub został zniszczony. Jeżeli taki dokument wejdzie w posiadanie przez osobę trzecią, to może zostać wykorzystany do nadużyć i wyłudzeń, co może prowadzić do negatywnych skutków.

Co, jeśli nie spłaciłem kredytu hipotecznego w terminie?

Sprawa wygląda zupełnie inaczej w przypadku braku spłaty zobowiązania w terminie. Wówczas należy spodziewać się licznych negatywnych konsekwencji, które mogą być odczuwalne przez długi czas. Przede wszystkim, zabezpieczenie kredytu w postaci zastawu zostanie przekazane bankowi, i przestanie być własnością klienta. Może to być szczególnie problematyczne w przypadku zastawu o większej wartości np. samochodu, czy też mieszkania.

Brak spłaty kredytu hipotecznego negatywnie odbija się także na zdolności kredytowej, ponieważ wierzyciele mają wówczas prawo umieścić wpis o dłużniku w bazach i rejestrach takich jak BIK i BIG. Przez to danej osobie ciężko będzie uzyskać kredyt, chwilówkę online, bądź inny produkt finansowy wymagający zdolności kredytowej. Jedynym wyjściem zostają w takich przypadkach pożyczki dla zadłużonych, udzielane na bardzo niskie kwoty.

W ostateczności może dojść nawet do sytuacji, w której sprawa trafi na drogę sądową. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego przez wierzyciela, komornik może działać w jego imieniu i egzekwować zadłużenie. Nie są to sytuacje komfortowe dla klienta, dlatego wszystkim naszym czytelnikom polecamy spłatę zobowiązań na czas i dopełnienie wszystkich formalności.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły