Nest Bank

Nasza ocena: 4.3

Nest Bank wydaje się być zdecydowanie niedocenionym graczem na rynku bankowości detalicznej. Jest to wciąż dość hermetyczny bank, który dopiero od niedawna zaczął tworzyć własne kampanie marketingowe. Początkowym założeniem bowiem było oferowanie możliwie najtańszego i najkorzystniejszego produktu kosztem działań promocyjnych. Strategia powiodła się, co udowadniają nagrody m.in. portalu Bankier dla za najtańszy w prowadzeniu rachunek debetowy. Należy jednak tu zaznaczyć, że „tani” nie oznacza „gorszy”. Funkcjonalność rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, czyli popularnych „ROR’ów” niczym nie ustępowała konkurencji. Dotyczy to także możliwości prowadzenia rozliczeń z bankami zagranicznymi.

Zalety i wady banku Nest Bank

Dane banku

Nazwa firmy: Nest Bank S.A.
adres: ul. Wołoska 24 ,02-675 Warszawa
KRS: 0000030330
NIP: 5261021021
REGON: 010928125
Kapitał zakładowy: 319 357 000 zł

Dane kontaktowe

Liczba dużych, komercyjnych banków w naszych kraju wciąż rośnie, dlatego firmy starają się przyciągnąć klientów jak mogą. Zazwyczaj w ich ofercie pojawiają się produkty wszystkich możliwych typów; znajdziemy tam konta, lokaty, pożyczki, ubezpieczenia oraz inwestycje. Podane typy jeszcze dzielą się na mniejsze pakiety, dostosowane do konkretnych grup społecznych lub zawodowych. Istnieje jednak bank, który pozornie może się wydawać podobny do wszystkich innych, jednak w rzeczywistości, posiada inne podejście do konsumenta i w odróżnieniu do konkurencji, jego celem nie jest głównie sprzedaż produktów kredytowych. Tym bankiem jest Nest Bank. Od 1995 roku przeszedł gruntowne zmiany. Początkowo powstał jako WestLB Polska S.A., a 15 lat później zmieniono jego nazwę na Polski Bank Przedsiębiorczości. Po fuzji z FM Bank S.A bank kontynuował swoją działalność właśnie pod tą nazwą, jednak w związku ze zmianą modelu biznesowego, polegającą na świadczeniu usług nie tylko dla właścicieli małych i dużych firm, ale także osób prywatnych, nazwa znowu przekształciła się na BiZ Bank – dla prowadzących działalność gospodarczą oraz Bank Smart dla klientów indywidualnych. Rebranding, który dokonał się w 2016 roku finalnie zakończył się powstaniem nazwy Nest Bank.Jego główne założenie polega na prowadzeniu finansów przedsiębiorców, jak i klientów prywatnych. Dla tej drugiej grupy, głównie skupiona została oferta kont osobistych oraz lokat oszczędnościowych.

Oferta produktowa Nest Bank

Konta osobiste

 • Nest Konto – Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta, wydanie karty debetowej, wpłaty, wypłaty BLIKIEM, korzystanie z bankomatów Euronet na terenie Polski oraz realizowanie wszystkich krajowych przelewów Elixir. Bank nie ustanawia żadnych warunków, do spełnienia, aby uniknąć opłat. Konto można założyć za pośrednictwem internetu ( tj. złożyć wniosek), a umowę podpisać w oddziale, całkowicie on-line potwierdzając umowę 1 zł przelewem, poprzez wniosek tradycyjny w placówce oraz za pomocą wideo rozmowy z konsultantem.
 • Nest Konto Waluta – Rodzaj konta walutowego, prowadzonego w EUR, USD lub GBP. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie konta, wydanie i obsługę karty walutowej, internetowe transakcje, przewalutowanie płatności, a także polecenie przelewu SEPA w euro.
 • Nest Konto Samodzielne – Typ konta kierowany dla osób młodych, od 13 do 17 lat. Brak wymagań do spełnienia, jeśli chodzi o bezpłatne prowadzenie i obsługę konta oraz karty, przelewów Elixir, wypłat Blikiem lub z bankomatów Euronet w Polsce. Co ciekawe, jeśli rodzic posiada zajęcie egzekucyjne, nie przechodzi ono na dziecko, które jest bezpośrednim właścicielem, natomiast jako osoba niepełnoletnia, nie musi być obecna przy podpisywaniu umowy.
 • Nest Konto PRP – Podstawowy Rachunek Płatniczy to alternatywa dla osób mieszkających na terenie Polski i nie posiadających żadnego pakietu konta ani w banku ani w SKOK-u. Wszystkie operacje wymienione jako bezpłatne w pakiecie Konta Nest, obowiązują również w PRP.

Lokaty

 • Nest Lokata Witaj – lokata dostępna dla nowych klientów, można ją aktywować w okresie 30 dni od założenia konta, oprocentowanie stałe 3% na okres 6 miesięcy lub 1,5% na okres 3 miesięcy. Co należy zrobić, by uzyskać 3% na lokacie promocyjnej? Bank narzuca nam wymogi do spełnienia: przelanie min. 1000 zł wynagrodzenia na konto osobiste Nest Konto lub alternatywa dla przedsiębiorców, minimum 6.000 zł wpływu na konto BIZnes + transakcja ZUS/US. Minimalna kwota, jaką można ulokować to 1.000 zł, zaś maksymalna 10.000 zł.
 • Nest Lokata Lojalna – dla stałych klientów, przelewających pensję na konto i akceptujących zgody marketingowe, z maksymalnym oprocentowaniem stałym 1,1% w skali roku, brak limitu ilości lokat, okres oszczędnościowy to 3,6,12,18, 24 lub 36 miesięcy, zaś kwota waha się od 1.000 zł do nawet 2.000.000 zł!
 • Nest Lokata Nowe Środki – dla osób, które zapewnią nowe środki na swoim rachunku. Aktualnie dniem badania jest data 05/11/2021 r. Maksymalne oprocentowanie lokaty to 1,4% w skali roku na okres 3,6,12,18,24,36 miesięcy od kwoty 1.000 zł do 2.000.000 zł.
 • Nest Lokata – lokata z pewnym zyskiem, dla osób posiadających konto osobiste prowadzone w złotówkach. Dostępna po zalogowaniu się na konto, oprocentowanie stałe 0,9% w skali roku. Okres deponowania jest zależny od decyzji klienta i może trwać 7 /14 dni, 1/2/3/4/6/9/12/18/24/26 miesięcy na minimalną kwotę 1.000 zł. Brak ograniczeń co do ilości lokat
 • Nest Lokata II – dla osób, które nie posiadają konta osobistego w Nest Banku. Okres lokaty wynosi w takim przypadku 24 miesiące, minimalna wpłata to 1.000 zł, a klient może uruchomić nieograniczoną liczbę lokat; wystarczy wypełnić prosty wniosek online

Rachunki oszczędnościowe

 • Nest Skarbonka – rachunek bezpłatny dla klientów posiadających dostęp do aplikacji mobilnej. Wystarczy nadać nazwę i określić cel, na który chcemy zbierać środki. Specjalistyczny kalkulator oszacuje plan oszczędzania, na podstawie możliwości finansowych oraz miesięcznych wpływów, jakie chcemy przeznaczyć na rachunek oszczędnościowy. Możliwość uruchomienia stałego przelewu konkretnej kwoty. W okresie promocji do 10.000 zł na 6 miesięcy, oprocentowanie będzie wynosiło 1,25% w skali roku. W porównaniu do lokaty, klient ma możliwość wypłaty środków bez utraty odsetek.
 • Nest Oszczędności – rodzaj konta oszczędnościowego, z promocyjnym okresem (2-miesięcznym) dla kwoty do 100.000 zł z oprocentowaniem 1,25 % w skali roku. Brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku, a także za pierwszy przelew wewnętrzny w miesiącu do Nest Banku. Pieniądze pracują na siebie już od pierwszej wpłaty, nie ma wymogu regularnych wpłat.
 • Nest Rodzinne Oszczędności – konto oszczędnościowe z premią za regularne oszczędzanie. Dla klientów posiadających konto osobiste Nest Konto. Możliwość założenia rachunku oszczędnościowego poprzez aplikację mobilną i internetową. Mechanizm jest prosty: klient co miesiąc wpłata konkretną zadeklarowaną sumę na konto oszczędnościowe, a bank nagradza go za to premią. Premia zależy od ilości dzieci (niepełnoletnich), których właściciel konta oszczędnościowego jest opiekunem prawnym lub rodzicem oraz od ilości lat oszczędzania.

Inwestycje

 • Nest Invest – ubezpieczenie na życie ( Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. + ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, z jednorazową składką. Minimalna kwota inwestowania to 10.000 zł, bez górnego limitu pieniężnego na przynajmniej 5- letni horyzont inwestycyjny. Oferta dla osób pełnoletnich, które nie ukończyły 71 roku życia.
 • Nest Solidne Inwestycje – jednorazowa wpłata + inwestycja w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe ( Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A.), oparte na FIO/ SFIO + portfele modelowe do wyboru: Stabilny, Rozważny, Śmiały. Szeroki wybór funduszy z minimalną wpłatą wynoszącą 5.000 zł. Wiek klienta to w ofercie standardowej 18-70 lat lub w Wariancie dojrzałym 70-75 lat.
 • Fundusze Inwestycyjne Otwarte – Aby zacząć inwestować, pierwszym krokiem jest kontakt z bankiem oraz zapoznanie się z aktualnymi propozycjami na stronach skarbiec.pl i ipopematfi.pl, następnie podpisanie umowy i wypełnienie ankiety MIFID. Przed podpisaniem umowy warto rozważyć, na jak długo chcemy ulokować swoje środki w produkcie inwestycyjnym oraz na jak długo. Jaki mamy cel pomnażania oszczędności i czy jesteśmy zdecydowani i pewni ryzyka, z jakim wiążą się fundusze. Rekomendowane jest również zaznajomienie się z takimi terminami jak: strategie inwestycyjne, instrumenty finansowe, ryzyko zyski i straty, horyzont inwestycyjny, jednostki uczestnictwa.
 • Pakiet Emerytalny ,,Skarbiec’’ – Dedykowany dla osób, które chcą zabezpieczyć/ pomnożyć swoje finanse na okres emerytalny. Dotyczy to również deponowania środków na IKe/IKZE. Nest Bank dla wszystkich zainteresowanych proponuje profesjonalne wsparcie doświadczonych pracowników, różne modele portfeli aktywów, łatwy dostęp do zainwestowanych środków.
 • Celowy Plan Inwestycyjny IPOPEMA SFIO – warunki podobne do mechanizmu rachunku oszczędnościowego Nest Rodzinne Oszczędności. Klient regularnie inwestuje konkretną sumę ( od 200 zł do 3.000 zł), a w każdą rocznicę uczestnictwa dostaje premię. Istnieją 3 rodzaje długości planu inwestycyjnego: na 5 lat, 10 lat oraz 15 lat.
 • Plan Systematycznego Oszczędzania ,,Skarbiec PSO Roczna Premia’’ – każdy, kto zdecyduje się na inwestowanie środków właśnie w ten produkt, lokuje swoje środki w zakup jednostek uczestnictwa FIO. Minimalną kwotą jest 100 zł, a długość planu to trzy warianty: 10, 12 lub 15 lat. Warto pamiętać, że inwestycje tego typu mogą wiązać się z szeregiem ryzyk ( walutowych, stopy procentowej, inflacyjnym czy rynkowym).
 • Pakiet Inwestuj Zaradnie – PROMOCJA – Nest Lokata Inwestuj Zaradnie + Ubezpieczenie Inwestycyjne (Nest Solidne Inwestycje). Pakiet polega na podwyższeniu oprocentowania produktu inwestycyjnego, poprzez połączenie go z uruchomieniem lokaty w Nest Banku. Minimalna kwota uczestnictwa to 1000 zł na okres 3,6,12,18,24 miesięcy.

Ubezpieczenia

 • Nest na wypadek (MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. Nest Bank S.A.) – Rodzaj ubezpieczenia, który chroni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miesięczna składka wynosi od 37 zł. Możliwość ubezpieczenia osoby trzeciej. Ochrona trwa przez 24 godziny na dobę, bez względu na pobyt osoby ubezpieczonej; nie tylko na terenie Polski. Dostępny jest Pakiet Solo lub Pakiet Duet.
 • Nest dla dziecka – ubezpieczenie dla dziecka w sytuacji choroby lub losowej sytuacji życiowej. Składka od 29 zł / miesiąc. Podwójne świadczenie na okres wakacyjny i dodatkowe świadczenie rehabilitacyjne, jeśli dziecko przebywało ponad 10 dni w szpitalu. Wariant Standard oraz Wariant Premium.
 • Nest na Zdrowie – składka od 26 zł miesięcznie, dla osób, które chcą zapewnić sobie ochronę ubezpieczeniową związaną ze skutkami nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby (udaru, zawału, nowotworu złośliwego). Dostępny Pakiet Solo lub Pakiet Duet.
 • Comfort Life – ( Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group) ubezpieczenie nawet dla 6 osób równocześnie od następstw nieszczęśliwych wypadków, chorób, konieczności hospitalizacji, inwalidztwa, całkowitej i trwałej niezdolności do pracy. Składka od 35 złotych na miesiąc.

Nasza opinia o Nest Bank

Biorąc pod uwagę, że Nest Bank jest z jednym z najmłodszych instytucji finansowych w naszym kraju, dzięki innowacyjnemu podejściu, już posiada rzeszę swoich oddanych klientów. Ukierunkowany głównie na przedsiębiorców i ich potrzeby, nie zostawia klientów indywidualnych samych sobie. Brak jakichkolwiek wymagań względem prowadzenia i obsługi kont osobistych to strzał w dziesiątkę, który przyciąga wiele osób. Zabieg ten jest niespotykany w żadnym innym banku. Koncentracja na sprzedaży produktów oszczędnościowych to również kolejny pozytywny aspekt, ponieważ dla klientów i obecnych i tych nowo przybyłych, zostały przygotowane propozycje na nowe środki lub bieżące saldo. Nest Bank posiada wszystkie dodatkowe usługi, które powoli stają się normą, jaką świadczą banki, tj. 3D Secure, Blik, Google Pay i tym podobne. Z drugiej strony czasem słyszy się opinie, o dość niejasnej aplikacji mobilnej lub trudnościach na infolinii, na przykład w sytuacji zmiany hasła. Przeważające komentarze są jednak pozytywne, a jak powszechnie wiadomo, nie istnieje bank, który zadowoliłyby każdego konsumenta. Możliwe, że za jakiś czas, wraz z doświadczeniem, Nest Bank będzie uważany za najlepszy bank w Polsce. Jak na razie dobrze mu idzie, biorąc pod uwagę silną konkurencję na rynku.

Co wyróżnia Nest Bank?

 • W 2017 i 2018 roku został nagrodzony przez Bankier.pl za najtańsze konto osobiste na rynku. W 2021 roku bank otrzymał nagrodę magazynu The European, w kategorii Most Innovative Digital Transformation Bank 2021.
 • Jako jeden z pierwszych banków udostępnił możliwość założenia konta z konsultantem poprzez wideo rozmowę.
 • W bieżącym roku Nest Bank wyszedł z propozycją kredytową dla firm w 100% online.
 • Jeden z największych i najbardziej doświadczonych akcjonariuszy działający w Europie – AnaCap Financial Partners LLP, jest właścicielem wszystkich udziałów w Nest Banku.
 • Obecnie trwa testowanie usługi Visa Mobile, polegającej na przeprowadzeniu transakcji za pomocą podania numeru telefonu i potwierdzeniu płatność w aplikacji mobilnej.
 • Instytucja wciąż udoskonala swoje usługi oraz jakość obsługi klienta poprzez wdrażanie prostych zasad komunikacji bankowej.

Weryfikacja w bazach dłużników

bik
big
erif
krd
kbig
kaczmarski
crif

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Te opinie również powinny Cię zainteresować...

Serwis super-pozyczka.pl należący do MalitaTM Tomasz Marczewski z siedzibą na ul. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza 1/132 02-796 w Warszawie, NIP 9512386562, REGON 360394081 oświadcza, że nie udziela pożyczek oraz nie świadczy innych usług finansowych. Serwis super-pozyczka.pl pośredniczy w wyborze oferty firm udzielających pożyczek przez Internet, a przedstawione dane mają wyłącznie charakter informacyjny i w nieznaczny sposób mogą różnić się od warunków prezentowanych w serwisach pozabankowych firm pożyczkowych. superpozyczka.pl współpracuje z sieciami afiliacyjnymi w celu promocji ofert takich jak pozabankowe pożyczki ratalne oraz krótkoterminowe pożyczki chwilówki.

Twoja lista ofert

Porównaj
WYCZYŚĆ
PORÓWNAJ
0