Zaniżone odszkodowanie AC

Zaniżone odszkodowanie AC

Poza obowiązkowym ubezpieczeniem OC, kierowcy często decydują się na wykupienie autocasco. To opcja dodatkowa, choć może być wymagana na przykład do uruchomienia leasingu czy kredytu samochodowego. Niezależnie od tego, ubezpieczenie AC pomaga odzyskać pieniądze, jeśli szkoda (np. kolizja, wypadek) pojawi się z winy właściciela auta lub gdy nie ma winnego (np. auto zostało zarysowane na parkingu, a sprawca nie jest znany). Niestety, niektóre firmy  proponują swoim klientom zaniżone odszkodowanie AC. Zbyt niska wycena szkód jest oczywiście niekorzystna – jak się przed nią ustrzec?

Nie jesteś zadowolony z uzyskanego z AC odszkodowania?

Niestety, zaniżone odszkodowanie AC to problem, który spotyka wielu właścicieli pojazdów. Na szczęście jest możliwość zmiany tego stanu rzeczy – odwołania się w celu uzyskania większej sumy. W dzisiejszym artykule postaramy się przedstawić takie możliwości. Warto je znać, aby uniknąć zbędnej straty części należnych pieniędzy, na przykład gdy przydarzy Ci się stłuczka.

Zaniżone odszkodowanie AC – jakie są przyczyny?

Przede wszystkim, warto sobie zdawać z przyczyn wypłaty zaniżonego odszkodowania AC. Jeśli dojdzie do wypadku lub stłuczki z Twojej winy, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ty natomiast możesz liczyć na odszkodowanie z autocasco, jeśli posiadasz ten rodzaj ubezpieczenia. Jak wiadomo, koszt naprawy pojazdu po stłuczce może być dość wysoki. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu możemy też liczyć m.in. na darmowy przyjazd lawety, czy możliwość skorzystania z samochodu zastępczego na czas naprawy. Wydawałoby się więc, że wystarczy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela, który wszystkim się zajmie. Wielu kierowców liczy na to, że pokryje wszelkie nakłady związane z naprawą pojazdu z odszkodowania. Zaniżone odszkodowanie AC nie pozwoli jednak na to, co może być poważnym problemem, szczególnie jeśli nie masz “wolnych środków” na opłacenie mechanika i blacharza…

Trzeba natomiast zdawać sobie sprawę z tego, skąd bierze się ustalona przez ubezpieczalnie kwota. Wysokość wypłaty odszkodowania zależy bowiem nie tylko od kosztu naprawy szkody. Liczą się także inne okoliczności, jak choćby warunki samej umowy z ubezpieczycielem. Nierzadko niedrogie ubezpieczenie autocasco zakłada pewien udział finansowy właściciela pojazdu. Stąd może wynikać niższa od spodziewanej wysokość wypłaty. Oczywiście, czasami jednak to ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie AC, co dla niego oznacza zysk. Zwykle wycena szkód (np. przez rzeczoznawcę) zakłada bowiem pewne “widełki” cenowe. Uwzględnienie sum z ich dolnego przedziału zwykle oznacza, że nie uda się naprawić szkody w tej kwocie.

Co to jest wyłączenie odpowiedzialności?

Istnieje szereg okoliczności, kiedy ubezpieczyciel powoła się na wyłączenie odpowiedzialności i nie wypłaci odszkodowania AC lub je obniży. Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela następuje w sytuacjach określonych w samej umowie, a także polskich przepisach. Mowa między innymi o sytuacji, kiedy osoba kierująca pojazdem była pod wpływem alkoholu. Jeśli do szkody doszło przez rażące niedbalstwo, także możemy spodziewać się, że nie otrzymamy wypłaty z autocasco.

To samo może się stać, jeśli kierowca złamał przepisy kodeksu drogowego. Problem z odzyskaniem odszkodowania z AC będą miały też m.in. osoby prowadzące bez odpowiednich uprawnień lub gdy pojazd był niesprawny (np. nie miał obowiązkowego badania technicznego).

Amortyzacja części wpływa na zaniżenie wysokości odszkodowania

Zaniżenie odszkodowania AC nie musi oznaczać złej woli ubezpieczyciela. Dużą rolę ma tu bowiem również wiek pojazdu i stopień jego zużycia. Ubezpieczyciel bierze to pod uwagę, a odszkodowanie uwzględnia tak zwaną amortyzację części. Można więc powiedzieć, że ubezpieczyciel wypłaci nam nieco niższą sumę, niż wynosi wartość nowych części, czy to elementów blacharskich, czy mechanicznych. Zwykle wycena jest po prostu obniżona o pewną wartość procentową. Informację o obniżeniu odszkodowania z AC poprzez amortyzację części znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Z tego względu warto się z nimi dokładnie zapoznać.

Nie jest tajemnicą, że najniższą wypłatę z ubezpieczenia AC możemy otrzymać wybierając po prostu najtańszą ofertę ubezpieczenia. Dzić wiele osób przy wyborze ubezpieczyciela i produktu z jego oferty kieruje się po prostu ceną. Warto liczyć się z konsekwencjami takiego wyboru. Czy w razie stłuczki, choćby ta miała przydarzyć się raz na kilka lat, oszczędność rzeczywiście będzie korzystna?

Udział własny kierowcy w naprawie samochodu po kolizji

Niektóre ubezpieczalnie oferują swoim klientom nieco tańszą odmianę autocasco. Często jest nazywane “mini-casco”. Co prawda zapłacimy (często znacznie!) mniej za roczną stawkę, konsekwencje mogą być jednak kosztowne. W razie wypadku lub przy kradzieży samochodu jego właściciel musi bowiem partycypować w kosztach. Niekiedy do pewnej kwoty (zwykle kilka tysięcy złotych) ubezpieczyciel w ogóle nie wypłaci odszkodowania z AC. Określa to zapis o udziale własnym właściciela auta w likwidacji szkody.

Wszelkich informacji na ten temat możemy szukać w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AC. Miej to na uwadze przy wypłacie z autocasco – niższa suma może właśnie tu mieć swoją podstawę.

Likwidacja szkody – jej proces także wpływa na wyliczenie odszkodowania z AC

Kolejną przyczyną zaniżenia odszkodowania z AC jest błąd w procesie likwidacji szkody. Może do niego doprowadzić zarówno ubezpieczyciel, rzeczoznawca, jak i właściciel pojazdu. Warto znać proces likwidacji szkody w swojej ubezpieczalni, jak i wymagane terminy na zgłoszenie szkody. Wszelkie informacje na ten temat znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Właściciel pojazdu przez cały proces likwidacji szkody ma również możliwość wglądu do całej dokumentacji, czy do wyceny rzeczoznawcy. Im szybciej zauważymy jakiś błąd, tym większą będziemy mieć szansę na jego wyeliminowanie i podniesienie wartości odszkodowania.

W procesie likwidacji szkody właściciel samochodu musi spełnić wszelkie formalności. Niezbędne jest przesłanie skanu lub zdjęcia dokumentu tożsamości, czy dowodu rejestracyjnego pojazdu. Należy oczywiście wypełnić stosowny formularz. Niekiedy ubezpieczyciel będzie też wymagał od właściciela zdjęć uszkodzonego pojazdu. Czasami po prostu na miejsce zostanie wysłany rzeczoznawca.Jeśli samochód został skradziony, na pewno niezbędne będzie przesłanie kopii zgłoszenia kradzieży na Policji.  O wszystkich formalnościach, jakie należy spełnić, dowiesz się po prostu kontaktując się z ubezpieczycielem.

Zaniżone odszkodowanie AC – jak go uniknąć?

Często zbyt niska wysokość wypłaty odszkodowania z AC wynika po prostu z zaniechań właściciela pojazdu lub z Ogólnych Warunków Umowy. W sporadycznych sytuacjach dochodzi jednak do zaniżenia odszkodowania AC, które powstały z winy ubezpieczyciela. Niektórzy poszkodowani twierdzą wręcz, że ubezpieczyczalnie celowo obniżają wartość wypłaty, aby mieć większe zyski. Najczęściej podstawą do wypłaty zbyt niskiego odszkodowania z AC jest za niska wycena kosztów naprawy pojazdu. Niekiedy ubezpieczyciel wypłaca taką, nieco niższą, sumę w dość krótkim terminie. Liczy na to, że właściciel pojazdu zaakceptuje jej wysokość. Istotnie – wielu klientów nie podważa wyceny ubezpieczyciela, choć często mamy do tego prawo. Nawet, jeśli otrzymasz już przelew z wypłatą, możesz domagać się zwiększenia tej kwoty. W pierwszej kolejności skontaktuj się po prostu z ubezpieczycielem. Poinformuj go, że likwidacja szkody nie jest możliwa za sumę, którą otrzymałeś.

Dlaczego ubezpieczyciel zaniża odszkodowanie AC (najczęstsze powody):

  • założenie niskiej, nierealnej stawki warsztatu za naprawę auta
  • uwzględnienie w wycenie jedynie części niskiej jakości i w najniższych cenach (najtańsze zamienniki)
  • uwzględnienie w wycenie części używanych
  • nieuprawniona amortyzacja i związane z nią potrącenia
  • zaniżenie wartości pojazdu

WArto też sprawdzić listę części, które uwzględnia wycena ubezpieczyciela. Być może w rzeczywistości w trakcie kolizji także inne podzespoły uległy uszkodzeniu. Kontaktując się z ubezpieczycielem w sprawie zaniżonego odszkodowania AC warto przedstawić bardziej realną wycenę. Możesz ją otrzymać od mechanika, choć najlepiej skorzystać z pomocy rzeczoznawcy. Jego usługi są jednak odpłatne, musisz być więc pewien, że finalnie zyskasz na odwołaniu się od pierwotnej wyceny.

Jeśli ubezpieczyciel nie przychyli się do odwołania, możesz skierować sprawę na drogę sądową

Często przedstawienie odpowiedniej argumentacji ubezpieczycielowi sprawia, że ponownie wyliczo on wysokość należnego odszkodowania,.Jeśli przekonasz go, że masz rację (że zaproponowano Ci zaniżone odszkodowanie AC), z pewnością kwota do wypłaty wzrośnie.

W ostateczności możliwe jest też skierowanie sprawy zbyt niskiej wypłaty z ubezpieczenia na drogę sądową. Cały proces jest dość czasochłonny, może być też kosztowny. Jeśli jesteś pewien, że wysokość odszkodowania została znacznie zaniżona, warto jednak rozważyć tę opcję.

Sprawę zaniżonego odszkodowania AC możesz przekazać specjalistom

Na rynku bez trudu znajdziesz firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań komunikacyjnych. Zwykle model ich działania jest podobny. Wypełniasz formularz z informacją o szkodzie, a także otrzymanym z ubezpieczalni odszkodowaniu. Firma oceni, czy jest realna szansa na uzyskanie dodatkowych środków. Jeśli tak, może zająć się tą sprawą. W zamian oczekuje wynagrodzenia, najczęściej jest procentem od dodatkowych środków, które uda się zdobyć. Dzięki temu nic nie ryzykujesz, możesz natomiast zyskać dodatkowe pieniądze.

Warto wiedzieć, że taki proces może być też przeprowadzony nawet na kilka lat po otrzymaniu wypłaty z ubezpieczalni. Jeśli więc doszło w przeszłości do likwidacji szkody z AC (lub OC) – możesz spróbować postarać się o dodatkowe pieniądze.

Podsumowanie artykułu

Zaniżone odszkodowanie AC może wynikać z wielu przyczyn. Czasami podstawę do tego znajdziemy po prostu w warunkach naszego ubezpieczenia. Niekiedy zakłada ono, że do pewnej sumy to kierowca ponosi koszty. Niekiedy ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania lub obniży sumę ze względu na pewne okoliczności. Kierowanie pojazdu pod wpływem środków odurzających, rażące niedbalstwo, a czasem nawet naruszenie przepisów kodeksu rucho drogowego – mogą być do tego podstawą. Właściciel pojazdu musi w odpowiedni sposób przejść przez proces likwidacji szkody. Braki w dokumentacji mogą uniemożliwić odzyskanie pieniędzy lub opóźnią cały proces. Jeśli jednak podejrzewasz, że to sam ubezpieczyciel zaniżył odszkodowania AC, po prostu go o tym poinformuj. Przedstaw bardziej realistyczną wycenę, w czym pomoże warsztat samochodowy lub rzeczoznawca. Jeżeli i to nie pomoże, sprawę możesz skierować na drogę sądową. Na rynku są też firmy, które zajmą się całym procesem. W zamian oczekują jednak pewnego procentu od dodatkowych środków, które odzyskają.

Najczęściej zadawane pytania – zaniżone odszkodowanie AC

Co to jest zaniżone odszkodowanie AC?

O zaniżonym odszkodowaniom AC mówimy, jeśli właściciel pojazdu otrzyma z ubezpieczenia niską sumę, według niekorzystnej wyceny.

Co to jest wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela?

W niektórych sytuacjach spotykamy się z wyłączeniem odpowiedzialności ubezpieczyciela. Zaniżone odszkodowanie AC lub zupełny brak wypłaty z ubezpieczenia może nastąpić, jeśli kierowca był pod wpływem alkoholu lub narkotyków, jeśli naruszył przepisy kodeksu ruchu drogowego lub gdy ubezpieczyciel udowodni mu rażące niedbalstwo.

Czym jest amortyzacja części przy wypłacie z ubezpieczenia AC?

Ubezpieczyciel uwzględnia stopień zużycia, czyli amortyzację części samochodu. Z tego względu często nie odzyskamy pełnej wartości uszkodzonych w kolizji części. 

Co wpływa na zaniżenie odszkodowania AC?

Ubezpieczyciel może przedstawić zbyt niską wycenę naprawy pojazdu z kilku powodów: uznanie za niskiej wartości auta, nieuzasadnione uwzględnienie amortyzacji części, zbyt niska wycena pracy mechanika, sugestia użycia najtańszych zamienników części.

Źródło:

  1. https://rankomat.pl/samochod/zanizony-kosztorys
  2. https://www.totalmoney.pl/artykuly/8994,ubezpieczenia,autocasco,1,1
  3. https://nalezysie.pl/zanizone-odszkodowanie-z-ac-jak-uzyskac-doplate/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły