Zadłużenie w ZUS – jak się go pozbyć?

zadłużenie w ZUS

Długi nigdy nie są pozytywnym zjawiskiem, i zazwyczaj boleśnie dają o sobie znać, gdy najmniej tego oczekujemy. Podobnie jest ze składkami ZUS, które niespłacane mogą powodować spore zaległości finansowe. Przyjrzyjmy się więc, jak uniknąć długu w ZUS, i jak się go pozbyć, jeśli takowy już występuje.

Jakie składki płacą przedsiębiorcy?

Prowadząc działalność gospodarczą, należy liczyć się z obowiązkiem płacenia składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Takie opłaty pozwalają na finansowanie ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i socjalnych, przez co każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do ich uiszczania.

Obecnie przedsiębiorców obowiązuje:

 • Składka emerytalna
 • Składka chorobowa
 • Składka wypadkowa
 • Składka na Fundusz Pracy
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składka rentowa

Wysokość każdej ze składek można znaleźć na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warto pamiętać o tym, że ich wysokość zależy od wypłacanego wynagrodzenia, potencjalnych ulg i zwolnień, a także właściwości prowadzonej działalności.

Jak uniknąć długu w ZUS?

Dług w ZUS powstaje, kiedy przedsiębiorca miga się, lub zwleka z płaceniem składki w określonym terminie. Składkę należy opłacić przed 10. dniem każdego miesiąca w przypadku opłacania składki za siebie, i przed 15. dniem każdego miesiąca w przypadku opłat za pracowników. Aby uniknąć długu w ZUS i potencjalnych negatywnych skutków, warto sprawdzić swoje zadłużenie i reagować wcześnie.

Często długi powstają nie tylko z powodu niewystarczających środków na spłatę zobowiązań, lecz także z powodu braku dopilnowania odpowiednich terminów. Jeżeli pojawią się u nas podejrzenia tego, że nie spłacimy składek ZUS na czas, to warto skontaktować się z wierzycielem i wytłumaczyć całą sytuację. W niektórych przypadkach możliwa jest renegocjacja umowy, dzięki której warunki spłaty odpowiadają obu stronom.

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS?

Obecnie sprawdzenie swojego długu w ZUS jest niezwykle proste, a wszystko to dzięki nowoczesnym technologiom i wygodnym rozwiązaniom. Za pomocą platformy ZUS PUE możliwy jest wgląd w informacje takie jak kwota zadłużenia, odsetki, oraz informacje o podziale poszczególnych wpłat. Wszystko to dostępne jest z poziomu serwisu internetowego, więc zainteresowani nie muszą nawet wychodzić z domu, aby dowiedzieć się więcej o swoim długu.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółów w tej kwestii, polecamy przeczytać nasz krótki poradnik: Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS? Sprawdź informacje o ZUS PUE

Jakie są konsekwencje niespłacania składek?

Brak uiszczania obowiązkowej opłaty prowadzi do konsekwencji, które przedsiębiorca może boleśnie odczuć. Mowa o działaniach takich jak naliczanie odsetek karnych i odebranie praw do pobierania poszczególnych zasiłków. Banki i instytucje niechętnie współpracują z zadłużonym przedsiębiorcą, przez co szansa na kredyt gotówkowy, czy jakiekolwiek dofinansowanie, drastycznie maleje.

W ostateczności może dojść do skierowania sprawy na drogę sądową. Dotyczy to najczęściej przedsiębiorców, którzy nie tylko nie opłacają składek, ale też unikają jakiegokolwiek kontaktu z wierzycielem. Skutkiem postępowania sądowego może być otrzymanie tytułu wykonawczego przez stronę poszkodowaną, co uprawnia komornika do przeprowadzenia egzekucji istniejącego długu.

Składki ZUS, a komornik

Komornik, który prowadzi działania mające na celu egzekucję długu, ma wiele możliwości. Przedsiębiorca może oczekiwać takich samych działań, jakie dotyczą każdego dłużnika.

Komornik może:

 • zająć środki na koncie bankowym przedsiębiorcy (sprawdź konto bez komornika)
 • zająć cenne przedmioty, papiery wartościowe, a czasem także i nieruchomości
 • wystawić zajęty majątek na licytację komorniczą, aby uzyskać pieniądze na rzecz wierzyciela
 • wejść do mieszkania zadłużonego przedsiębiorcy, nawet pod jego nieobecność
 • kontaktować się z innymi osobami w celu uzyskania informacji o miejscu przebywania i pracy dłużnika

Uprawnienia komornika są naprawdę szerokie, i znacznie przekraczają możliwości, które ma prywatny windykator bądź sam wierzyciel. Z tego powodu lepiej jest spłacać zobowiązania na czas, i uiścić składkę za pracownika.

Sprawdź rownież:

Czy komornik może zająć konto bez powiadomienia?

Czy komornik może zająć rzeczy nie należące do dłużnika?

Jak pozbyć się istniejącego długu w ZUS?

Jeżeli zweryfikowaliśmy swoją sytuację, i zadłużenie w ZUS faktycznie występuje, to warto podjąć odpowiednie działania, aby się go pozbyć. Przede wszystkim, najważniejsza jest spłata zaległości wraz z wszelkimi odsetkami i dodatkowymi opłatami. Bez tego nie jest możliwe pozbycie się swojego długu, a jedynym wyjątkiem jest przedawnienie się takich zobowiązań po pięciu latach.

Spłata zaległych składek ZUS nie zawsze jest jednak możliwa. Co zrobić, gdy nie mamy wystarczających środków, aby opłacić całość? Można złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty, przez co spłata przybierze formę cyklicznych, małych opłat. Takie rozwiązanie dla wielu zadłużonych przedsiębiorców będzie znacznie wygodniejsze, ponieważ nie nadwyręży aż tak budżetu danej osoby, i pozwoli na spokojną spłatę zaległości.

Jak wnioskować o rozłożenie długu w ZUS na raty?

Pismo z wnioskiem może zostać złożone zarówno przez internet jak i stacjonarnie, ale należy pamiętać o tym, że przedsiębiorca poniesie opłatę prolongacyjną. Jest to koszt 50% stawki odsetek za zaległości, obowiązujących w dniu podpisania umowy o rozłożenie na raty. Sam wniosek jest stosunkowo prosty do napisania, ale warto wiedzieć, co powinno się w nim znajdować.

Wniosek o rozłożenie długu na raty zawiera:

 • dane osobowe dłużnika (imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania)
 • informacje o długu tj. jego wysokość i czas trwania
 • argumentację powstałego długu
 • sugestię potencjalnego rozwiązania
 • rodzaj wsparcia, po jakie chce sięgnąć dłużnik

Wzór wniosku rozłożenia długu na raty znajdziesz tutaj.

Czas na rozpatrzenie wniosku jest kwestią indywidualną, ale nie powinien wynosić więcej niż dwa miesiące. Jeżeli wierzyciel przystanie na prośbę o rozłożenie długu na raty, to zostanie zawarta kolejna umowa, z nowym harmonogramem spłat. W przeciwnym wypadku dłużnik będzie musiał rozliczyć się na starych zasadach, bez możliwości zmiany warunków umowy.

Jak uzyskać pieniądze na spłatę długu w ZUS?

Jeżeli wniosek o rozłożenie długu na raty nie przyniósł oczekiwanego skutku, to warto poszukać alternatywnych rozwiązań. Niestety, na wsparcie bankowe w postaci kredytu nie ma co liczyć, ponieważ banki i instytucje mają wysokie wymagania dotyczące zdolności kredytowej. Obecność w rejestrach dłużników całkowicie przekreśla szanse na kredyt gotówkowy.

Dobrym wyjściem może być skorzystanie z chwilówki online. Taka usługa często dostępna jest także dla dłużników, i stanowi skuteczną, doraźną pomoc finansową. Należy jednak uważać, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia, i dokładnie przemyśleć decyzję o pożyczce. Zachęcamy naszych czytelników do rozsądnego postępowania, a także szukania bezpiecznych i zaufanych pożyczek w naszych rankingach.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły