Zablokowane konto przez komornika – jak je odblokować?

zablokowane konto przez komornika

Kiedy pojawiają się kłopoty finansowe, a wierzycielom kończy się cierpliwość, na horyzoncie pojawia się widmo postępowania sądowego. Wydając nakaz zapłaty, wierzyciel z pewnością przekaże sprawę do komornika, który to rozpocznie procedurę egzekucji długów. Pierwszym narzędziem urzędnika będzie zajęcie rachunku bankowego i zabezpieczenie znajdujących się na nim środków. Co zrobić, gdy Twoje konto zostanie zablokowane przez komornika? Jak odblokować konto i kto może zdjąć blokadę komorniczą?

Blokada rachunku przez komornika – procedura zajęcia

Każda osoba, która zadłużyła się i przestała regulować swoje zobowiązania, musi liczyć się z faktem, że wierzyciel prędzej czy później zechce odzyskać swoje pieniądze. Nie nastąpi to jednak od razu poprzez uruchomienie funkcjonariusza publicznego, jakim jest komornik. Na samym początku konieczne jest podjęcie próby polubownego rozwiązania sporu, czyli rozmowy, mediacji lub wysłania wezwania przedsądowego do dłużnika. Jeśli krok ten nie przyniesie rezultatu, sprawa zostaje skierowana do sądu, a ten – wobec niepodważalnych dowodów – wydaje nakaz zapłaty.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty rozpoczyna się procedura nadawania klauzuli wykonalności, czyli prawomocnego zezwolenia na dalsze czynności względem dłużnika. Do tych czynności zalicza się między innymi działanie komornika oraz określenie zakresu jego czynności. Wierzyciel może bowiem nakazać komornikowi wyłącznie windykację z ruchomości dłużnika, gdy podejrzewa, że ten nie posiada wystarczających środków na rachunku bankowym. Najczęściej jednak podmioty chcące odzyskać swoją gotówkę zwracają się do komornika, by ten w pierwszej kolejności zajął rachunek bankowy osoby zadłużonej.

Zajęcie konta przez komornika – zawiadomienie od banku

Faktyczne zajęcie rozpoczyna się od wysłania zawiadomienia do banku i do dłużnika o toczącym się postępowaniu windykacyjnym. Komornik wzywa także bank do zaprzestania dokonywania wypłat z rachunku dłużnika bez wiedzy i zgody funkcjonariusza oraz do przekazania kwoty widniejącym w sądowym nakazie zapłaty. Samo ustalenie numeru rachunku bankowego dłużnika jest dla komornika zaskakująco proste – wystarczy zastosowanie systemu OGNIVO, złożenie zapytania do właściwego Urzędu Skarbowego czy wystosowania zapytania do Centralnej Informacji o Rachunkach.

Konsekwencje zajęcia na rachunku bankowym

Zablokowanie rachunku bankowego przez komornika to poważna sankcja, z którą wiąże się szereg nieprzyjemności i konsekwencji. Te bowiem możemy podzielić na doraźne, czyli takie, które odczujemy od razu oraz przyszłe, które będą rzutować na nasze dalsze czynności. Wśród konsekwencji doraźnych należy wskazać przede wszystkim istotne ograniczenia w swobodnym zarządzaniu pieniędzmi zgromadzonymi na zajętym rachunku. Mając zajęcie komornicze, nie możemy:

  • Wykonywać przelewów wychodzących;
  • Dokonywać płatności kartą – zarówno tą plastikową, jak i wirtualną;
  • Wypłacać pieniędzy z bankomatów;
  • Ubiegać się o kredyt, hipotekę lub inne zobowiązanie w banku;
  • Wykonywać transakcji mobilnych, np. płatności BLIK
  • Wpłacić środków na inne, posiadane przez nas produkty bankowe, np. na rachunek maklerski celem inwestycji na giełdzie;

Możliwe jest dokonywanie wszelkich czynności związanych ze zwiększeniem majątku na rachunku bankowym, czyli odbieranie przelewów lub wpłata gotówki we wpłatomacie. Należy jednak mieć na uwadze, że jeśli początkowy stan konta nie wystarczył na pokrycie zobowiązań, to komornik będzie zajmować także i przyszłe wpływy na rachunku bankowym.

Przyszłe konsekwencje, choć nie dotyczą bezpośrednio użytkowania rachunku, również działają na niekorzyść dłużnika. Przede wszystkim – Biuro Informacji Kredytowej będzie miało informację o naszej historii kredytowej, w tym także o nieterminowych płatnościach. Wpis taki sprawi, że przez 5 lat od momentu zakończenia postępowania egzekucyjnego wszelkie banki oraz instytucje pożyczkowe weryfikujące BIK nie będą chciały nam pożyczyć pieniędzy. Dotyczy to nie tylko dużych kwot występujących przy kredycie samochodowym, hipotecznym czy gotówkowym, ale także tych drobnych zobowiązań, jak na przykład rozbicie płatności za sprzęt AGD na 6 rat. 

Jak odblokować rachunek z zajęciem komorniczym?

Istnieją dwa sposoby na odblokowanie rachunku zajętego przez komornika: spłata całości zadłużenia lub złożenie stosownego polecenia przez wierzyciela. Pierwsza z nich jest prosta – oddajemy nasze zobowiązanie komornikowi, ten przekazuje je wierzycielowi, a wierzyciel z kolei stwierdza tzw. zaspokojenie roszczeń, czyli spłatę całości długu. Gdy tak się stanie, komornik ma obowiązek złożyć stosowne pismo do banku z poleceniem odblokowania rachunku. Druga metoda różni się od spłaty tym, że do faktycznego uregulowania długu nie musi dojść. Wierzyciel może bowiem stwierdzić, że egzekucja z rachunku bankowego przebiega zbyt wolno i lepsze będzie – przykładowo – zajęcie ruchomości w postaci samochodu. Teoretycznie możemy się cieszyć odblokowanym rachunkiem, w praktyce jednak nasza sytuacja nie ulega znaczącej poprawie, bo dług i tak należy spłacić.

Czego nie robić gdy komornik zajmie nam konto?

Nie pomogą żadne krzyki, prośby ani lamenty kierowane do komornika – funkcjonariusz bowiem nie może samowolnie podjąć decyzji o odblokowaniu rachunku. Podobnie bezradni będą pracownicy banku, w którym posiadamy rachunek – Ci bez dyspozycji komornika nie będą chcieli nawet z nami rozmawiać. Najlepszą metodą  – w myśl powiedzenia „lepiej zapobiegać niż leczyć” – jest podjęcie polubownych działań i niedopuszczenie do zaangażowania komornika w sprawę. Nie należy zostawiać pism bez odpowiedzi – to tylko da pretekst wierzycielowi do szybkiego rozpoczęcia procedury egzekucyjnej. Zdecydowanie lepszą metodą od unikania kontaktu będzie wyjście z inicjatywą; zaproponowanie rozsądnych warunków spłaty zadłużenia na spotkaniu mediacyjnym uspokoi wierzyciela i skłoni go do tymczasowej rezygnacji ze ścieżki sądowej.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Monika

mam pytanie miałam zajęcie komornicze na koncie, umówiłam się z komornikiem że będę płaciła w ratach. pierwszą ratę zapłaciłam i odblokował mi konto.
to mam już całkowite odblokowanie konta i będę mu wysyłała pieniądze tam co miesiąc czy dalej jest zablokowane w jakiś sposób.
bo jak wchodzę na konto to nie ma informacji już o zablokowanym koncie

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły