Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika – wzór

wniosek o przekazanie sprawy

Nie jesteś zadowolony z tego, jak komornik przeprowadza postępowanie egzekucyjne? Dobrą opcją może być wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika, dzięki któremu zmieni się podmiot zajmujący się egzekucją danego długu. Takie pismo może złożyć zarówno dłużnik, jak i jego wierzyciel. Skutki takiego działania mogą być widoczne niemalże od razu, dlatego warto zainteresować się tą możliwością. W dalszej części wpisu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje a także gotowy wzór, dzięki któremu szybko sporządzisz dokument. 

Wybór komornika w postępowaniu egzekucyjnym

Jeżeli jesteś wierzycielem i istnieją wobec Ciebie roszczenia, to wiedz że możesz wybrać komornika, który będzie przeprowadzał czynności egzekucyjne. W tym celu poza samym wnioskiem w sprawie wszczęcia egzekucji należy również przygotować i dołączyć oświadczenie o wyborze komornika. Takie oświadczenie zawsze przyjmuje formę pisemną i może je złożyć bezwarunkowo każdy wierzyciel. 

Czy wybór komornika do postępowania egzekucyjnego trzeba uprzednio konsultować? Okazuje się, że nie. Wierzyciel wskazuje funkcjonariusza publicznego, który ma podejmować czynności egzekucyjne, a ten musi ustosunkować się do jego wniosku. Nie ma przy tym znaczenia, gdzie przebywa dany komornik, i może to inna miejscowość, a nawet drugi koniec Polski.  

Czy wskazany komornik musi się zgodzić?

Komornik zobowiązany jest do podjęcia dalszych kroków i nie może odmówić, jeżeli wierzyciel korzysta z opcji wskazania komornika po raz pierwszy. Zdarzają się jednak wyjątki od tej reguły, z którymi warto się zapoznać. 

Kiedy komornik może odmówić?

  • gdy prowadzi inne postępowanie egzekucyjne, zaległe za okres dłuższy niż sześć miesięcy
  • kiedy sprawa dotyczy egzekucji nieruchomości lub wprowadzenia w jej posiadanie
  • w przypadku spraw o opróżnienie lokali mieszkalnych z osób i/lub przedmiotów

Inaczej jest w przypadku zmiany komornika w trwającym postępowaniu egzekucyjnym. Wówczas nowy komornik może wyrazić zgodę lub odrzucić prośbę, przy czym nie może zaakceptować prośby, jeżeli miejsce mają wymienione powyżej sytuacje. 

Co, jeżeli wskazany komornik nie będzie w stanie lub nie zamierza przejąć sprawy? Wierzycielowi nadal pozostają dwie opcje. Pierwszą z nich jest wskazanie innego funkcjonariusza do przeprowadzania egzekucji długu. Druga opcja to brak złożenia oświadczenia o wyborze komornika, i wtedy komornik przydzielany jest z urzędu. 

Kiedy przekazuje się sprawę do innego komornika?

Nawet po samodzielnym wskazaniu komornika może okazać się, że podejmowane przez niego działania nie są skuteczne lub naruszają dobro stron postępowania. Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika może być jednym z lepszych rozwiązań. Szczególnie, jeśli dany komornik nie jest efektywny w ściąganiu należności, unika kontaktu z dłużnikiem lub wierzycielem, czy też przekracza swoje uprawnienia.

Sposoby na zmianę komornika w trwającej egzekucji

  • umorzenie postępowania – w ten sposób wierzyciel może wszcząć nowe postępowanie i wskazać nowego komornika. Niestety, metoda ta wiąże się z koniecznością zwrotu kosztów za poprzednie postępowanie i poniesienie opłat związanych z nową egzekucją. 
  • wysłanie pisma – wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika pozwoli uniknąć dodatkowych opłat, a jednocześnie będzie równie skuteczny. 

Jak złożyć wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika?

Wniosek o przekazanie sprawy innemu komornikowi musi przyjąć formę pisemną. Wiadomości SMS, e-mail, czy też rozmowy telefoniczne i na żywo okażą się bezskuteczne. Najlepszym wyjściem będzie wysłanie pisma listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, aby upewnić się że zostało ono faktycznie dostarczone. Sporządzony dokument należy skierować do komornika, który dotychczas prowadził postępowanie egzekucyjne. 

We wniosku powinny znaleźć się dokładne informacje o komorniku przeprowadzającym egzekucję i jego kancelarii, wierzycielu wobec którego istnieje roszczenie, a także samym dłużniku. Niezbędne będzie również uzasadnienie prośby, czyli wskazanie podstawy prawnej ( są nią zapisy Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r). 

Wzór wniosku o przekazanie sprawy do innego komornika

Korzystając z naszego gotowego, bezpłatnego wzoru, możecie szybko i poprawnie przygotować wniosek

Jeżeli jesteś dłużnikiem, to pamiętaj że do zmiany komornika wymagana jest zgoda wierzyciela, wobec którego istnieje roszczenie. Wierzyciel wyraża swoją zgodę już poprzez samo złożenie wniosku, dlatego najlepiej skontaktować się bezpośrednio z nim i wyjaśnić okoliczności zaistniałej sytuacji. Pozwoli to uniknąć zbędnych kroków i szybciej dokonać wymaganych zmian. 

Jakie skutki przynosi wniosek o przekazanie sprawy?

Główną konsekwencją wysłania wniosku jest przekazanie sprawy do nowego komornika. To wskazany funkcjonariusz będzie dokonywał czynności egzekucyjnych, takich jak zajęcie wynagrodzenia, majątku lub działania terenowe. Nie stanie się to jednak od razu. Po złożeniu wniosku trzeba zaczekać, aż postanowienie będzie uprawomocnione, co nie powinno zająć więcej niż 14 dni. Po uprawomocnieniu poprzedni komornik jest zobowiązany zwrócić wierzycielowi otrzymaną wcześniej zaliczkę w ciągu 7 dni. 

Mogłoby się wydawać, że zmiana komornika sprawi, że postępowanie egzekucyjne będzie odbywało się zupełnie inaczej. Jest to jednak błędne założenie, a nowo wskazany komornik najprawdopodobniej będzie korzystał z tych samych metod. Zmienić może się jednak częstotliwość wykonywanych działań i ich skuteczność. 

Czy zmiana komornika to jedyne rozwiązanie?

Wniosek o przekazanie sprawy do innego komornika to tylko jedna z opcji, jakie mają w zanadrzu wierzyciele. Jeżeli działania komornika wzbudzają Twoje zastrzeżenia, godzą w Twoje interesy lub są niezgodne z obowiązującym prawem, to rozsądną alternatywą będzie również złożenie skargi. W takim piśmie należy wymienić czynności będące powodem złożenia wniosku a także wskazać, jakiego efektu się oczekuje. Może to być m.in. zmiana sposobów przeprowadzania egzekucji, czy też uchylenie się od poszczególnych działań.

Więcej informacji i gotowy szablon znajdziesz w naszym osobnym wpisie na ten temat: Skarga na czynności komornika – jak ją napisać? Darmowy wzór

Pamiętaj, że komornik nie ma całkowitego wpływu na przebieg egzekucji. Działa on jedynie z ustalonym tytułem wykonawczym. Nie ma mocy decyzyjnej w kwestiach takich jak odsetki lub rozłożenie zobowiązania na raty. Jako dłużnik powinieneś dążyć w pierwszej kolejności do kontaktu z wierzycielem. Jest on stroną posiadającą dług, toteż będzie w stanie całkowicie lub częściowo umorzyć zobowiązanie i odsetki, a nawet umorzyć całe postępowanie egzekucyjne. Niezbędna będzie chęć do współpracy i odpowiednie uzasadnienie swojego stanowiska. 

Źródła:

Ustawa o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000771/U/D20180771Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły