Jak złożyć wniosek o paszport dla dziecka bez zgody ojca?

paszport dla dziecka bez zgody

Wyrobienie paszportu dla dziecka to ważna kwestia, szczególnie chcąc przekroczyć granicę. Jest do tego niezbędna zgoda obojga rodziców. Chcąc wyrobić paszport dla dziecka bez zgody ojca (lub matki) można jednak zgłosić się o pomoc do sądu. Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, możliwe będzie ubieganie się jednego rodzica o paszport dla dziecka. To jedyna możliwość w sytuacji, gdy jeden z rodziców nie wyraził zgody na wnioskowanie o paszport.

Władza rodzicielska a możliwość wyrobienia paszportu dla nieletniego

Zarówno matka, jak i ojciec dziecka mają władzę rodzicielską. Jest tak aż do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości. Jeden z rodziców może stracić władzę nad dzieckiem, na przykład na skutek postanowienia sądu. Jeżeli go nie ma, oboje rodziców mają równe prawo do sprawowania opieki nad dzieckiem, reprezentowania swojego dziecka i zarządzania jego majątkiem. To samo dotyczy także możliwości wyrobienia dokumentu, jakim jest paszport małoletniego.

Tu jednak wymagana jest zgoda obojga rodziców. Wyrobienie paszportu jest bowiem zaliczane do istotnych spraw dziecka. Jeśli rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia w tej kwestii, mogą zgłosić się do sądu opiekuńczego. Tam uzyskają rozstrzygnięcie swojego sporu.

Inne istotne sprawy dziecka, co do których rodzice muszą być jednogłośni, to na przykład leczenie dziecka, określenie miejsca stałego pobytu, czy wybór szkoły. Z tego względu wniosek o wyrobienie paszportu dla dziecka musi być wypełniony i podpisany zarówno przez ojca, jak i matkę. Można zrobić to też drogą elektroniczną, kiedy jeden z rodziców wyraża swoją zgodę na wyrobienie paszportu przez aplikację mObywatel.

Co się stanie, gdy jeden z rodziców nie zgadza się na wyrobienie paszportu?

W tej sytuacji urząd odpowiedzialny za tę kwestię po prostu odmówi wydania paszportu dziecku. Drugi rodzic może jednak skorzystać z dodatkowej możliwości. Wyrobienie paszportu bez zgodyojca lub matki będa wtedy wymagały jednak sądowego rozstrzygnięcia sporu.

Pisemna zgoda ojca a wyrobienie paszportu dziecka

W niektórych sytuacjach choć ojciec dziecka wyraża zgodę, nie jest w stanie podpisać wniosku o wydanie paszportu. Może być tak między innymi, gdy przebywa za granicą. Możliwa jest wtedy pisemna zgoda udzielona przez ojca. Wymagane jest jednak, aby było to potwierdzone notarialnie. Inna możliwość to zatwierdzenie zgody ojca przez konsula, czy urzędnika placówki zajmującej się wydawaniem paszportów. Dziś wyrażenie takiej zgody jest też możliwe w sposób elektroniczny. Zrobisz to przez Internet, korzystając z rządowej aplikacji mobilnej mObywatel.

Mając komplet dokumentów, drugi rodzic może już udać się do urzędu. Pisemna (lub w formie elektronicznej) zgoda ojca zastępuje wtedy jego podpis.

Kiedy wyrobienie paszportu bez zgody ojca jest możliwe?

Wnioskowanie o paszport dla swojego dziecka i otrzymanie dokumentu wymaga zgody obojga rodziców. Polskie przepisy przewidują jednak kilka sytuacji, kiedy wyrobienie paszportu bez zgody ojca jest możliwe. Urząd przyjmie wniosek matki, który nie zawiera podpisu ojca, jeśli:

 • ojciec dziecka nie żyje
 • nie jest znany ojciec dziecka
 • ojcu dziecka zostały odebrane prawa rodzicielskie
 • ograniczone prawa rodzicielskie ojca dziecka dotyczą właśnie tego zakresu

Te same przesłanki dotyczą oczywiście odwrotnej sytuacji – kiedy ojciec wnioskuje o paszport bez zgody matki dziecka.

Jeżeli mamy do czynienia z jedną ze wspomnianych wyżej sytuacji, matka może udać się do urzędu paszportowego. Poza wypełnionym i podpisanym przez siebie wnioskiem musi przedstawić stosowne dokumenty potwierdzające faktyczny stan. Śmierć ojca można potwierdzić aktem zgonu, a odebranie praw rodzicielskim – postanowieniem sądu.

Wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody drugiego rodzica

Jeżeli ojciec dziecka żyje i jest znany, a nie ma odebranych (lub ograniczonych w tym zakresie) praw do opieki, matka dziecka ma jeszcze jedną możliwość. Istnieje rozwiązanie polegające na wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody ojca na drodze sądowej. W tym celu musi zgłosić się do sądu rodzinnego i dostarczyć wniosek o wydanie zgody zastępczej na wydanie paszportu małoletniego. Druga opcja to złożenie wniosku o odebranie ojcu dziecka praw rodzicielskich lub ograniczenie ich.

Należy przedstawić uzasadnienie wniosku. Dobrym uzasadnieniem takiego wniosku jest informacja o tym, że nie ma kontaktu z drugim rodzicem dziecka. Będzie tak między innymi w sytuacji, gdy ojciec nie kontaktuje się od dłuższego czasu z rodziną (np. jest poza granicami Polski). W tej sytuacji najlepszym rozwiązaniem wydaje się złożenie wniosku o odebranie władzy rodzicielskiej takiej osobie. Pozwoli to na sprawne i samodzielne decydowanie o istotnych sprawach życiowych dziecka, nie tylko o wyrobieniu paszportu.

Jak złożyć wniosek o wyrobienie paszportu bez zgody ojca?

Możliwość złożenia wniosku o wyrobienie paszportu bez zgody ojca nie jest trudne. W tym celu matka składa do sądu wniosek o zgodę zastępczą. Musi zawierać następujące informacje:

 • dane matki oraz dane ojca
 • dane dziecka
 • opis swojego żądania – wniosku o wydanie zgody zastępczej na wyrobienie paszportu dla dziecka
 • odpowiednie i dokładne uzasadnienie
 • oznaczenie sądu, do którego kierowany jest wniosek

Do wniosku musimy też dołączyć potwierdzenie opłaty sądowej. Jej koszt to w tym przypadku 100 złotych. Istotne jest również dołączenie do wniosku aktu urodzenia dziecka, któremu chcemy wyrobić paszport.

Jak uzasadnić wniosek o wydanie zgody zastępczej na paszport dla dziecka?

Bez trudu uzasadnisz swój wniosek do sądu o wydanie zgody na wyrobienie paszportu. Wystarczy napisać, że planujesz zagraniczne wakacje z dzieckiem. Warto zaznaczyć, że dziecko jest zainteresowane podróżami i zwiedzaniem świata. Turystyka za granicą będzie miała dobry wpływ na dalszy rozwój dziecka, co też warto podkreślić.

Bardzo dobrym uzasadnieniem będzie udział dziecka w zagranicznym wyjeździe o edukacyjnym charakterze. Może to być kurs językowy, zagraniczna wycieczka organizowana przez szkołę, czy obóz o takim charakterze. Jeżeli zagraniczny wyjazd związany jest z zainteresowaniami dziecka i jego dodatkowymi zajęciami (uczestnictwie w harcerstwie, przynależności do klubu sportowego, grupy muzycznej), także bez dwóch zdań warto użyć tego argumentu.

Wniosek do sądu o wyrobienie paszportu dla dziecka bez zgody ojca – co dalej?

W następnym kroku sąd rozstrzygnie wniosek w czasie postępowania. Sąd sprawdzi informacje otrzymane we wniosku i przesłucha zarówno matkę, jak i ojca. Na tej podstawie zostanie wydane prawomocne orzeczenie sądu.

Jeżeli sąd wyrazi na to zgodę, z odpowiednim dokumentem matka może już udać się do urzędu i złożyć wniosek o paszport dla dziecka.

Jakie mogą być argumenty ojca przeciwko wyrobieniu paszportu dla dziecka?

Zwykle sądowa zgoda zastępcza jest niezbędna do wyrobienia paszportu dla dziecka, jeśli nie ma kontaktu z drugim rodzicem. Czasem jednak po prostu ojciec nie chce, aby jego dziecko miało paszport. Dlaczego może tak być?

W niektórych sytuacjach ojciec obawia się, że matka wyjedzie z dzieckiem na stałe za granicę. Nie jest to jednak dobry argument przeciwko wnioskowaniu o paszport dla dziecka. Zmiana stałego miejsca pobytu dziecka bez zgody rodzica posiadającego władzę rodzicielską mogłoby być uznane za uprowadzenie dziecka. Nie ma tu znaczenia, czy dziecko posiada paszport, czy nie. Zwykle nie wyrażając zgody na wyrobienie paszportu, ojciec chce jednak po prostu utrudnić matce decydowanie o sprawach dziecka. Ma to oczywiście najczęściej miejsce po rozstaniu rodziców.

Wniosek o paszport dla dziecka bez zgody ojca – podsumowanie

Istnieje kilka sytuacji, w których możliwe jest skuteczne złożenie wniosku o paszport dla dziecka bez zgody ojca lub matki. W niektórych sytuacjach wystarczy dostarczyć do urzędu odpowiedni dokument – np. akt zgonu ojca (jeśli nie żyje). Jeżeli ojciec jednak po prostu nie wyraża zgody na wyrobienie paszportu, można przenieść spór na drogę sądową. Sąd opiekuńczy może wtedy wydać zgodę zastępczą. W celu uzasadnienia kierowanego tam wniosku wystarczy wskazać na chęć zagranicznej podróży, szczególnie jeśli ma charakter edukacyjny.

Najczęściej zadawane pytania

Czy zgoda obojga rodziców jest wymagana do wyrobienia paszportu dla dziecka?

Tak, jeżeli mają prawa rodzicielskie. Możliwe jest jednak sądowe uzyskanie zgody zastępczej. Trzeba wtedy dobrze uzasadnić swój wniosek.

Kto może wydać zgodę zastępczą na wyrobienie paszportu dziecka?

Taką zgodę drugi rodzic może uzyskać od sądu opiekuńczego. Niezbędne jest przejście całej formalnej ścieżki – złożenie formalnego wniosku i oczekiwanie na decyzję.

Jak wyrobić paszport dla dziecka, jeśli ojciec nie żyje lub nie jest znany?

W tych sytuacjach wystarczy zgoda matki. Stan faktyczny należy stwierdzić stosownymi dokumentami.

Jak długo ważny jest paszport dziecka?

Paszport dziecka poniżej 13 roku życia jest ważny przez 5 lat. Starsze dzieci mają paszport ważny przez 10 lat od wydania.

Ile kosztuje wyrobienie paszportu dla dziecka?

Paszport dla dziecka do 13 roku życia to koszt 15 złotych. Osoby w wieku 13-26 lat – koszt paszportu to 35 złotych. Rodzice dziecka i ich małżonkowie zapłacą 70 złotych. Zobacz więcej informacji o kosztach wyrobienia paszportu.

Czy można wnioskować o paszport dla dziecka przez Internet?

Tak, istnieje możliwość uzyskania paszportu dla dziecka online. Wystarczy wejść na tę stronę: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka i postępować zgodnie z instrukcjami.

Źródło:

 1. https://www.gov.pl/web/uw-opolski/wydanie-paszportu-dla-osoby-maloletniej
 2. https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/sprawy-obywatelskie/informacje-paszportowe/13424,Oplaty-paszportowe.html
 3. https://powroty.gov.pl/-/.-jak-uzyskac-zgode-na-paszport-dla-dzieci-bez-udzialu-ojca.-jestem-po-rozwodzie.-jakie-dokumenty-potrzebuje-i-jak-dlugo-potrwa-ta-sprawa-
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły