Waloryzacja emerytury i renty 2024

waloryzacja

Zwiększanie płacy minimalnej w 2024 roku wiąże się także z podniesieniem innych świadczeń, takich jak właśnie renty czy emerytury. W tym roku w stosunku do 2023 roku wypłaty emerytur i rent będą znacznie wyższe, mowa nawet o aż 12,3% podwyżce. Sprawdź, komu się będzie należeć podwyżka, oraz ile wyniesie waloryzacja w 2024 roku.

Waloryzacja – co to?

Waloryzacja jest to podniesienie stawek świadczeń emerytalnych i rentowych wskaźnikiem waloryzacji kwoty świadczenia przysługującego w 2017 roku o nie mniej niż 10 zł. Dzieje się to co roku do 1 marca. W bieżącym roku waloryzacja emerytur i rent został ogłoszona 9 lutego. Obowiązuje od marcowych wypłat.

Wskaźnik waloryzacji obrazuje średnioroczny wskaźnik cen usług oraz towarów ubiegłorocznych, zwiększony o wzrost przeciętnego wynagrodzenia (min. 20%). 

Jak obliczyć wskaźnik waloryzacji?

Wskaźnik ten oblicza się sumując 20 % realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz zeszłoroczny wskaźnik inflacji, który jest ogłaszany przez GUS.

Tabela waloryzacji rent i emerytur w 2024 roku

Wysokość waloryzacji emerytur na 2024 rok – 12,1%. Podane kwoty w poniższej tabeli waloryzacji na 2024 są kwotami netto.

Kalkulator wynagrodzenia netto-brutto 2024.

Emerytura netto 2023Emerytura po 1 marca 2024 netto
1500 zł1 696,5 zł
1750 zł1 961,75 zł
2000 zł2 242 zł
2275 zł2554,82 zł
2500 zł2 802,5 zł
3000 zł3 363 zł
3500 zł3 923,5 zł
4000 zł4 484 zł
5000 zł5 605 zł
6000 zł6 726 zł

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach z 2017 roku

Znaleźć w niej można więcej specyfikacji. Wspomniana kwota 10 zł nie zawsze obowiązuje. Gdy mowa jest o emeryturze częściowej, wtedy kwota waloryzacji nie może wynosić mniej niż 5 zł, a w przypadku renty częściowej niezdolności do pracy, a także renty inwalidzkiej III grupy, nie mniej niż 7,50 zł.

Dodatkowo precyzuje podstawy wymiaru świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjaśnia, że podstawa świadczenia ulega pomnożeniu przez iloraz zwaloryzowanej kwoty świadczenia z FUS’u oraz kwoty świadczenia, która była obowiązująca na ostatni dzień lutego.

Dalej, jeżeli klient otrzymuje świadczenie niższe niż kwota najniższego świadczenia, wtedy waloryzacja polega jedynie na podwyższeniu kwoty świadczenia wskaźnikiem waloryzacji, w wysokości przysługującej na dzień 28 lutego 2017 roku.

W przypadku pochodzenia emerytury z FUS’u, można połączyć ją z okresową emeryturą kapitałową. Kwota podwyższenia tych świadczeń jest proporcjonalna do ich wysokości. Ustawa mówi także, że ,,kwoty maksymalnych zmniejszeń, podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.”

Inflacja a waloryzacja emerytur i rent

Wskaźnik ten może wydawać się korzystny jeśli zapomni się o jednym znaczącym problemie – inflacji.

W ostatnim czasie mierzyliśmy się ze sporą inflacją. O jej wartość średnio w 2023 wzrosły ceny towarów i usług w stosunku do 2022 roku. Mimo, że na początku 2024 roku wzrost inflacji przystopował, wskaźnik wciąż utrzymuje się na wysokim, kilkunastoprocentowym poziomie.

Czy seniorzy mogą liczyć na realną podwyżkę, która zrekompensuje im inflację? Tegoroczna wysokość waloryzacji emerytur i rent jest rekordowa. Podwyżki o ponad 12% z pewnością będą dla wielu emerytów i rencistów sporą ulgą w kwestii zarządzania domowym budżetem.

Emerytura na rękę w 2024

Wspomniane 12,1% podwyżki przełoży się na spore podwyżki. Ważne jest to, że aby skorzystać z waloryzacji, nie trzeba składać żadnego wniosku, ani oświadczenia. Wszystko dzieje się automatycznie, po zweryfikowaniu przez ZUS. Informację o tym można znaleźć na swoim prywatnym koncie PUE ZUS. 

Ile może zabrać komornik z emerytury?

Pracujący seniorzy – wzrost liczby aktywnych seniorów na rynku

Nie wszyscy z pracą rozstawać się chcą, nie wszyscy z praca rozstawać się mogą. Czy ilość pracujących seniorów jest dobrowolną decyzją, czy koniecznością? Biorąc pod uwagę, że większość tej grupy stanowią kobiety, szala może przechylać się na drugą stronę odpowiedzi. Panie bowiem z powodu krótszego wieku emerytalnego mają niższe świadczenia, niekiedy spotykają się z generalnie niższymi zarobkami, co również potem rzutuje na jego wysokość. 

Polski Ład

Zmiany w polskim prawie dotykają także opisywanych emerytów i rencistów, czyli blisko 8 mln ludzi. Nowe zasady mówią, że jeśli emerytura nie przekracza 2,5 tysiąca złotych, nie trzeba płacić od niej podatku dochodowego. Teraz jest początek lutego, a więc nastąpiła nowa waloryzacja, a niedługo zostanie wypłacona 13 emerytura, niezależnie od dochodu, wynosić ona będzie 1388, 44 zł brutto. Świadczenie wypłacane będzie w kwietniu, zarówno przed świętami wielkanocnymi, jak i po świętach. W tym roku zapowiedziane również zostały 14-stki, które miałyby być przekazane w tej samej kwocie, tyle że jesienią.

Polski ład mówi także o PIT-0 dla seniora, który aktywnych zawodowo emerytów rezygnujących z pobierania świadczenia na rzecz etatu, umowy zlecenia lub działalności gospodarczej zwalniać będzie z podatku dochodowego. Dopiero po zarobieniu więcej niż 115 528 zł będę musiały go zapłacić. 

Najniższa emerytura – ile wynosi?

Zmiany przepisów spowodowały, że nawet osoby, które nie mają pełnego staży emerytalnego, w tym roku dostaną wyższą emeryturę. Najniższa emerytura jest jest w tym roku wyższa o 192,52 zł i wynosi 1.780,96 zł brutto.  Jest to już kwota po waloryzacji. Tyle samo pobierać będą osoby ze względu na rentę rodzinną, rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz na rentę socjalną.

Prawo do najniższej emerytury 

Przysługuje oczywiście osobom, które osiągnęły wiek emerytalny, który dla kobiet jest 5 lat krótszy niż dla mężczyzn (60 i 65 lat). Należy się też ona pobierającym rentę z powodu niezdolności do pracy. Otrzymuje się ją bez składania wniosku.

W jakiej sytuacji prawo to nie przysługuje?

W momencie nieosiągnięcia wieku emerytalnego lub wystarczającego stażu pracy – 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn oraz w przypadku zbyt małych składek dla ZUS’u. Ich minimalna wysokość musi wynosić 60% średniej pensji na dany rok kalendarzowy.

Nie oznacza to całkowitego braku wypłaty świadczenia. Osoba otrzyma kwotę niższą niż minimalna emerytura, która będzie wynikać z wysokości zgromadzonych składek, jeśli jej staż pracy będzie krótszy. Natomiast w przypadku niewystarczających składek, emerytura została zawyżona do emerytury minimalnej. 

Podwyżka – dla kogo?

Okazuje się, że wiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Trafi ona także do portfela osób korzystających z emerytur pomostowych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Będzie się należeć ona także do emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, rolniczych i służb mundurowych.

Zajęcie renty i emerytury przez komornika

Komornik nie może zająć całego świadczenia, a także 13 i 14 emerytury. Od 5 lat, czyli od 2017 r. zwykle maksymalna wysokość, którą może przejąć to 25% emerytury lub renty, choć ta wartość różnicuje się w zależności od długu. Najwyższy procent zajęcia, bo aż 60% zostanie pobrane za należności alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego, po złożeniu wniosku przez wierzyciela oraz na uregulowanie alimentów wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi. Z kolei 50% komornik pobierze za należność za pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w domu opieki.

Istnieje coś takiego, jak kwota wolna od potrącenia. Jej wysokość również się zmienia; co roku jest podnoszona, ze względu na waloryzację.

Druga waloryzacja

Czy w 2024 roku potrzebne jest zastosowanie drugiej waloryzacji? Prawdopodobnie tak. W połowie roku spodziewamy się podwyżki płacy minimalnej. Powinna wpłynąć na konieczność ponownej waloryzacji emerytur i rent.

Ma to jednak związek z inflacją. Jeżeli ta utrzyma się na poziomie co najmniej 5 procent, a wiele na to wskazuje, w połowie roku będzie miała miejsce druga waloryzacja emerytur i rent (nie znamy jednak jej wysokości).

Podsumowanie

Zabieg polegający na zwiększaniu takich świadczeń jak renty i emerytury, ze względu na np. rosnące koszty towarów to waloryzacja. Przeprowadzana jest rokrocznie w marcu. Pozwala to na wyrównanie różnic, które generują postępujące zjawiska gospodarcze. Czy w tym roku potrzebne będzie przeprowadzenie tego zabiegu jeszcze raz, powiedzmy, jesienią? Bardzo możliwe, jednak emerytom i rencistom póki co, pozostaje tylko czekać. 

Najczęściej zadawane pytania

Czy będzie waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku?

Tak, waloryzacja powinna wynieść12,1%, co oznacza dość sporą podwyżkę świadczeń.

Jaka wysokość waloryzacji emerytur i rent w 2024?

Zaplanowana waloryzacja emerytur i rent w 2024 roku to 12,1%.

Czy w 2024 roku będzie druga waloryzacja emerytur i rent?

Jeżeli wskaźnik inflacji będzie wynosił ponad 5 procent, w połowie 2024 roku będzie miała miejsce druga waloryzacja emerytur i rent.

Źródło:

  1. https://www.infor.pl/twoje-pieniadze/swiadczenia/6424378,nowe-emerytury-podwyzki-dwie-waloryzacja-trzynasta-i-czternasta-emerytura-zwolnienie-z-podatku-2024-wzrost-cztery-lub-piec-razy.html
  2. https://wloclawek.naszemiasto.pl/tabela-emerytur-od-1-marca-2024-roku-sprawdz-wyliczenia-po/ga/c3-9482387/zd/85293225
  3. https://www.gofin.pl/17,2,7,239714,nowe-kwoty-najnizszych-emeryt-i-rent-obowiazujace-od-1-marca.html
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły