W jakiej sytuacji żyrant nie musi spłacać długu?

kiedy żyrant nie spłaca długu

Żyrant, czyli poręczyciel majątkowy, to osoba mogąca pomóc w wzięciu kredytu lub pożyczki. Deklaruje, że w razie problemów osoby wnioskującej o dodatkowe pieniądze, przejmie część lub całość zobowiązania. Dzięki temu bank lub instytucja finansowa mogą udzielić finansowania osobie, która nie miałaby samodzielnie wystarczającej zdolności kredytowej. Jeśli kredytobiorca nie spłaca swojego zobowiązania, obowiązek ten przejdzie na żyranta. A w jakiej sytuacji żyrant nie musi spłacać długu? W dzisiejszym artykule postaramy się sprawdzić, kiedy żyrant nie spłaca długu.

Poręczyciel majątkowy – kiedy spłaca dług?

W większości sytuacji,jeśli kredytobiorca nie ureguluje swojego zobowiązania, obowiązek ten przechodzi na żyranta. Mówimy wtedy o kredycie z poręczeniem. Poręczyciel majątkowo deklaruje gotowość do tego w trakcie podpisywania dokumentów kredytowych (lub np. umowy o pożyczkę). Są natomiast pewne sytuacje kiedy żyrant nie spłaca długu. Jedną z takich możliwości jest zwolnienie żyranta z obowiązku ewentualnej spłaty długu. Musi się na to jednak zgodzić zarówno wierzyciel (bank, firma pożyczkowa), jak i sam dłużnik.

Kiedy może dojść do zwolnienia żyranta z obowiązku spłaty?

Obecność poręczyciela majątkowego jest dla banku lub firmy pożyczkowej dodatkowym zabezpieczeniem. To ograniczenie ryzyka braku spłaty przez dłużnika – wtedy po prostu dług będzie ściągany z żyranta. Zwolnienie poręczyciela z obowiązku spłaty, czyli sytuacja kiedy żyrant nie spłaca długu, wymaga natomiast innego zabezpieczenia. Dłużnik musi przedstawić je w banku, wymagana jest też zmiana umowy kredytowej. Czasem do “wykreślenia” żyranta może też dojść po poprawie sytuacji finansowej dłużnika lub po spłacie pewnej części zadłużenia.

Ważne informacje na temat żyrantów

Poręczyciel majątkowy, czyli żyrant, musi regulować należność wobec wierzyciela, jeśli nie zrobi tego dłużnik. Jest więc pewnego rodzaju gwarancją spłaty zadłużenia. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o kredyt lub pożyczkę może wnioskować o wyższą kwotę. Zwykle żyrant pomaga w uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej, a po spłacie zadłużenia dowiaduje się o zakończeniu poręczenia finansowego. Jeśli natomiast pożyczkobiorca  stanie się niewypłacalny, żyrant musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty. Wtedy to z nim skontaktuje się instytucja finansowa, czy firma windykacyjna. W ostateczności przeciwko żyrantowi może być wytoczona sprawa sądowa. Wtedy do żyranta może przyjść komornik.

Aby zadbać o swoje interesy i nie znaleźć się nieoczekiwanie “pod ścianą”,żyrant może na bieżąco kontrolować status spłaty. Dowiadując się, czy dłużnik regularnie spłaca wierzytelność, poręczyciel uniknie konieczności spłaty.

Kiedy żyrant nie spłaca długu w całości?

Warto wiedzieć, że właściwie nigdy nie dojdzie do sytuacji, kiedy żyrant spłaca cały dług. W umowie kredytowej (lub o pożyczkę gotówkową, itp.) znajduje się bowiem informacja o tym, za jaką część długu odpowiada poręczyciel. W niektórych sytuacjach może się też pojawić kilku żyrantów. Wtedy spłata zobowiązania rozdzielana jest między nich.

Jak żyrant może chronić się przed komornikiem?

Wiele zależy tu od tego, jak skonstruowana jest umowa o kredyt lub pożyczkę. Bank może żądać zwrotu środków zarówno od dłużnika, jak i poręczycieli. W interesie żyranta jest więc wpisanie do umowy zapisu o tym, by w pierwszej kolejności dług był ściągany z dłużnika. Oczywiście nie wyklucza to możliwości, by żyrant był pociągnięty do spłaty zobowiązania. Nie stanie się tak jednak, jeśli sam dłużnik ma możliwości i majątek pozwalające na pokrycie należności. Kiedy żyrant nie spłaci długu? Będzie tak, dopóki dłużnik nie zbankrutuje, choć potrzeby jest do tego wspomniany wyżej zapis.

Innym sposobem zabezpieczenia żyranta jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie. W sytuacji, gdy dłużnik nie płaci zobowiązania, a ma w posiadaniu coś wartościowego (nieruchomość, samochód, itp.), żyrant może przejąć własność nad daną ruchomością lub nieruchomością.

Trzecim sposobem jest podpisanie weksla. W momencie zawierania umowy robi to zarówno dłużnik, jak i poręczyciel. Weksel podpisany na kwotę odpowiadającą sumie kredytu, pożyczki (lub wysokości poręczenia) nie obowiązuje po spłacie zadłużenia.

Kiedy żyrant nie spłaca kredytu – czy może wycofać się z poręczenia?

Czy żyrant może wycofać poręczenie kredytu? Jest taka możliwość. W tym celu trzeba jednak spełnić kilka formalności, przede wszystkim zobowiązanie musi być regularnie spłacane przez dłużnika. Żyrant musi także dostarczyć do banku specjalny wniosek – rezygnację z poręczenia. Jednocześnie kredytobiorca musi znaleźć inne zabezpieczenie kredytu, które zastąpi żyranta.Oczywiście zgodę na to musi wydać także wierzyciel – firma pożyczkowa lub bank.

Wpisek o usunięcie żyranta z umowy kredytowej

Jak wycofać się z poręczenia? Aby dojść do sytuacji, kiedy żyrant nie spłaca długu, należy najpierw skontaktować się z kredytobiorcą. Jeżeli dłużnik jest w stanie wskazać inne zabezpieczenie pożyczki lub kredytu gotówkowego, należy napisać wniosek do instytucji finansowej. Taki wniosek zawiera takie dane, jak:

  • dane identyfikacyjne umowy kredytowej (np. numer, nazwę banku, datę zawarcia umowy)
  • dane dłużnika oraz żyranta
  • aktualny stan spłaty kredytu lub pożyczki – saldo
  • opis sytuacji – informacja o chęci zaprzestania poręczenia majątkowego

Dobrym powodem takiej decyzji może być np. gorsza sytuacja finansowa poręczyciela niż w momencie podpisywania umowy. Gdy bank zobaczy, że żyrant może nie spłacić kredytu w razie potrzeby, może przystać na inny rodzaj zabezpieczenia. Być może też w danym momencie zdolność kredytowa kredytobiorcy będzie wystarczająca do samodzielnego uczestnictwa w umowie kredytowej. Wniosek należy przekazać do banku (dostarczyć osobiście, wysłać mailem lub tradycyjną pocztą) i poczekać na decyzję banku.

Żyrant spłaca zobowiązanie za kredytobiorcę -czy może uzyskać zwrot pieniędzy?

Gdy dłużnik nie ma możliwości na spłacenie swojego zobowiązania, bank pociągnie do odpowiedzialności poręczyciela. Gdy ten spłaci dług, kredyt zostaje zamknięty. Nie oznacza to jednak, że nie może ubiegać się o odzyskanie poniesionych nakładów. Żyrant może wtedy ubiegać się od dłużnika zwrotu wszystkich poniesionych kosztów. Jeżeli próba ugodowego odzyskania pieniędzy nie przyniesie spodziewanego efektu, pozostaje droga formalna. W tym celu należy sporządzić przedsądoego przedsądowego wezwanie do zapłaty. Poza samą sumą zapłaconą do banku za kredytobiorcę-dłużnika, żyrant może chcieć odzyskać także ewentualne koszty windykacyjne i inne poniesione nakłady.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty oznacza rozpoczęcie roszczenia, które obowiązuje 10 lat. W tym czasie żyrant może próbować dochodzić swoich praw, następnie sprawa zostanie przedawniona. Można oczywiście w tej sytuacji korzystać z pomocy firm windykacyjnych lub skierować dług na drogę sądową.

Kiedy żyrant nie spłaca długu?

Zastanówmy się, kiedy żyrant nie spłaca długu. Sytuacja taka ma oczywiście miejsce, gdy kredytobiorca na czas reguluje wszystkie należności. Podobnie będzie, jeśli dłużnik nie spłaca zobowiązania w związku z sytuacją niezależną od niego. Zobowiązanie wtedy wygasa, więc ani dłużnik, ani poręczyciel go nie spłacą.

Jeśli natomiast dłużnik nie spłaca swojego zobowiązania, bank może wysłać do żaryna wniosek o zapłatę. Warto mieć to na uwadze, decydując się na udzielenie komuś poręczenia majątkowego. Często takie wsparcie może realnie podnieść zdolność kredytową wnioskodawca. Może jednak do konieczności spłaty jego zobowiązania przez żyranta. W takiej sytuacji warto pomyśleć o ubezpieczeniu kredytu, a także regularnie kontrolować stan jego spłaty.

Czy żyrant spłaca dług po śmierci kredytobiorcy?

Co się stanie z kredytem lub pożyczką po śmierci dłużnika? Kto odpowiada wtedy za spłatę zobowiązania? Jak się okazuje, nie jest to poręczyciel. Zwykle w tej sytuacji dług spłaca ubezpieczyciel zmarłego. Jeśli nie było takiego ubezpieczenia, dochodzi do dziedziczenia długu. Spłata długów spoczywa wtedy na spadkobiercach zmarłego.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

rafał

chciałbym mieć taką sytuację, ale niestety mi się nie udało :/ muszę spłacać swoje długi, ale dzięki krukowi to jest jakoś znośne i mam szansę to spłącić..

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły