Upadłość konsumencka bez majątku – poradnik. Czy to możliwe?

Upadłość konsumencka bez majątku

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej często przedstawiane jest jako sposób na wyjście z długów. Część należności może być umorzona. Niektóre natomiast są spłacane przez dłużnika zgodnie z ustalonym przez Sąd planem spłaty lub służy do tego spieniężony przez syndyka dorobek upadłego. Czy możliwa jest więc upadłość konsumencka bez majątku? W dzisiejszym poradniku przyjrzymy się nieco bliżej temu zagadnieniu. Zapraszamy zatem do zapoznania się z informacjami na temat upadłości bez majątku.

Upadłość konsumencka bez majątku

W mediach często słyszymy na temat możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Rozwiązanie może być dobrym wyjściem dla dłużników, którzy od długiego czasu są niewypłacalni. Pamiętajmy jednak, że cała procedura jest nie tylko bardzo skomplikowana, ale również dość kosztowna. Zwykle warto po prostu skonsultować swoje plany z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.

Podstawowym celem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest spełnienie roszczeń wierzycieli  Niektóre należności mogą zostać umorzone, inne są regulowane przez upadłego zgodnie z planem zatwierdzonym przez Sąd. Część wierzytelności spłaca natomiast syndyk, wykorzystuje do tego środki ze sprzedaży składników majątku dłużnika. Co jednak dzieje się, kiedy takiego dorobku w ogóle nie ma lub gdy jest bardzo niski? Czy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa? Jakie są wtedy konsekwencje ogłoszenia upadłości?

Kto może wnioskować o upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka jest ostatecznym rozwiązaniem dla dłużników – osób fizycznych. Aby ją ogłosić niezbędne jest zaistnienie wielu okoliczności, jak choćby niewypłacalność dłużnika. Brak zdolności do terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzycieli musi się utrzymywać przez dłuższy czas, na przykład przez kilka miesięcy. Warunków jest oczywiście nieco więcej, a ostateczną decyzję zawsze wydaje Sąd Rejonowy. To tam należy bowiem złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Zanim przejdziesz do złożenia wniosku, dowiedz się ile kosztuje upadłość konsumencka. Na koszty składają się opłaty związane z postępowaniem upadłościowym, wynagrodzenie prawnika i adwokata, czy koszt egzekucji. Łącznie mówimy nawet kwocie kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wiele zależy jednak od wielkości masy upadłościowej, w szczególności od tego, jak liczne są długi wnioskodawcy.

Czy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa?

Zacznijmy od tego, czy postępowanie upadłościowe bez żadnego dorobku dłużnika w ogóle jest możliwe? Tak, choć oczywiście wymagana jest zgoda Sądu, który otrzyma wniosek dłużnika. Jest to jednak bardzo skomplikowany proces. Z tego względu zalecany jest kontakt z prawnikiem, który specjalizuje się w podobnych sprawach.

O upadłości konsumenckiej bez majątku mówimy, kiedy masa upadłościowa nie istnieje. Wtedy syndyk może nie mieć możliwości spełnienia roszczeń wierzycieli upadłego. Czasem jest to podstawą do odrzucenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a brak majątku – na czym polega?

Na czym polega upadłość konsumencka bez majątku? Wnioskując o ogłoszenie upadłości trzeba dokładnie opisać i udokumentować:

 • swoje zarobki i możliwości zarobkowe
 • wszystkie zobowiązania, długi, wierzytelności – zaległe i płacone na bieżąco
 • koszty niezbędne do bieżącej działalności firmy (jeśli taka istnieje)
 • składniki swojego dorobku – cały majątek

Dłużnik opisuje swoją sytuację, a Sąd może rozpocząć postępowanie upadłościowe. Jeśli masa upadłościowa nie istnieje, oznacza to niewypłacalność upadłego. W takiej sytuacji spłata zobowiązań odbywa się na podstawie zatwierdzonego przez Sąd planu spłaty zadłużenia. W spłacie roszczeń nie pomoże więc spieniężenie dobytku, co zwykle ma miejsce w postępowaniu o upadłość.

Jak Sąd ustala plan spłaty zadłużenia?

W standardowej sytuacji do spłaty wierzytelności służy masa upadłościowa, a także możliwości upadłego do regulowania zobowiązań. Sąd przygotowuje i zatwierdza plan spłaty zadłużenia w postępowaniu upadłościowym. Brane są wtedy pod uwagę możliwości regulowania wierzytelności. Wszystko ma na celu zarówno umożliwienie upadłemu dalszego funkcjonowania, jak i jak najszybsze spełnienie roszczeń wierzycieli. Przez cały okres trwania postępowania upadłościowego dłużnik jest też chroniony przed roszczeniami, czy też egzekucją należności.

Sąd i syndyk przypisują poszczególne długi do różnych kategorii wierzytelności. Na tej podstawie ustala się następnie, które długi należy spłacać priorytetowo, przed innymi. Do rodzajów zadłużenia, które dłużnik spłaca w pierwszej kolejności, należą między innymi zobowiązania alimentacyjne

Upadłość konsumencka bez majątku to dość niecodzienna sytuacja

Ze względu na możliwe trudności w uregulowania wszelkich należności, upadłość konsumencka bez majątku nie należy do częstych sytuacji. Można spodziewać się jednak, że wiele zależy od dochodów upadłego, a także od wysokości jego długów. Jeżeli pojawi się zatem możliwość spłaty długów dość sprawnie, Sąd może przychylić się do wniosku o ogłoszenie upadłości. Sytuacja taka ma miejsce, jeśli dochody upadłego pozostają na wysokim poziomie. Suma długów powinna być też dość niewielka.

Z drugiej jednak strony, jeśli wartość długów nie jest wysoka, Sąd może nie przychylić się do wniosku o ogłoszenie upadłości. W tej sytuacji rozwiązaniem jest po prostu spłata zadłużenia, choćby z wykorzystaniem kredytu gotówkowego, czy pożyczki od znajomych i rodziny. Kiedy można zatem skorzystać z tego rozwiązania, jakim jest upadłość konsumencka bez majątku?

Kto skorzysta z tego rozwiązania?

Upadłość konsumencka to możliwość kierowana do wielu osób. Jeśli dłużnik, jego majątek i wierzytelności spełniają określone warunki – Sąd przychyli się do wniosku o upadłość. Z nieco inną sytuacją mamy natomiast do czynienia, gdy upadły nie dysponuje żadnym dorobkiem. Wtedy Sąd musi mieć pewność, że bieżące zarobki wystarczą na realizowanie planu spłaty zadłużenia w ustalonym terminie.

Pamiętajmy natomiast również, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej ze zbyt pokaźnym i wartościowym majątkiem także nie może okazać się nierealne. Wtedy Sąd uzna bowiem, że dla wszystkich stron najkorzystniejsze jest po prostu spłacenie należności. Dłużnik z dużym majątkiem nie powinien mieć z tym większych problemów.

Aby ogłoszenie upadłości konsumenckiej bez majątku było możliwe, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • mały majątek lub jego zupełny brak
 • niewypłacalność – niezdolność do dalszego regulowania zobowiązań
 • udowodnienie, że pojawiły się długi
 • działanie w dobrej wierze – jeśli Sąd uzna, że wnioskodawca po prostu chce uniknąć spłacenia swoich zobowiązań, najpewniej nie zgodzi się na rozpoczęcie postępowania upadłościowego

Jak przeprowadzić upadłość konsumencką bez majątku?

W tej sytuacji w pierwszym kroku zawsze polecamy kontakt z dobrym doradcą prawnym. Prawnik działający z sukcesami w tej działce pomoże ocenić, czy dłużnik ma szanse na pozytywne zakończenie postępowania upadłościowego. Trzeba od razu ocenić, czy taka możliwość w ogóle jest dla dłużnika opłacalna. Czasem ciężko uniknąć upadłości, choćby jeśli wierzyciele chcą odzyskać swoje należności, a dłużnik nie ma takiej możliwość. Czasem samodzielne spieniężenie części majątku lub próba dogadania się z wierzycielami może być najkorzystniejszą opcją. Kontakt z prawnikiem pomoże również w poprawnym wypełnieniu wniosku o upadłość. To konieczne ze względów formalnych. We wniosku trzeba zawrzeć prawdziwe informacje o wszystkich swoich zobowiązaniach, a także zdolnościach do dalszej spłaty zadłużenia. Uzupełniony wniosek i wszelkie dowody w sprawie przekazujemy do Sądu Rejonowego, który analizuje je. W razie pozytywnej decyzji wyznaczony przez Sąd kurator nadzoruje dalszy proces postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka bez majątku to dość nietypowa sytuacja. Szczególnie istotne jest w niej przedstawienie konkretnego planu spłaty zadłużenia. Jeśli Sąd go zatwierdzi, należy go realizować zgodnie z harmonogramem. Najczęściej plan spłaty zakłada, że dłużnik pozbędzie się większości zobowiązań w ciągu trzech do pięciu lat. Jednocześnie Sąd może umorzyć niektóre długi.  Podczas całego postępowania upadłościowego i w czasie realizacji planu spłaty dłużnik nie musi obawiać się egzekucji lub roszczeń wierzycieli. Jest przed nimi chroniony. Efektem końcowym całego postępowania jest natomiast uwolnienie się od długów. Stosowna informacja trafia również do rejestrów dłużników i Biura Informacji KRedytowej. Można powiedzieć, że dłużnik rozpoczyna wtedy dalsze funkcjonowanie z “czystą kartą”.

Jak długo trwa upadłość konsumencka bez majątku i ile kosztuje?

Podobnie do częściej spotykanych odmian upadłości, upadłość konsumencka bez majątku jest procesem długotrwałym. Dłużnik musi uzbroić się w cierpliwość – sama analiza wniosku przez Sąd, czy tworzenie planu spłaty może trwać kilka miesięcy. Następnie należy przejść do spłaty, której okres zależy oczywiście od wysokości zadłużenia. Najczęściej jest to kilka lat, podczas których upadły realizuje plan spłaty.

Koszt upadłości konsumenckiej bez majątku również nie jest niski. To spory minus tego rozwiązania. Finalny koszt jest jednak nieco niższy, niż w przypadku typowej upadłości – kiedy dłużnik ma jakiś dorobek. Tak, czy inaczej trzeba liczyć się z koniecznością wniesienia opłat sądowych, kosztu złożenia wniosku o upadłość, czy opłacić ogłoszenie upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Upadły zapłaci też za doręczenie dokumentów i pism, również do wszystkich swoich wierzycieli.

Czy można zachować swój majątek podczas postępowania upadłościowego?

Opisaliśmy dziś upadłość konsumencką bez majątku. A czy realne jest, by przeprowadzić podobny proces mając majątek, ale nie tracąc go? Zwykle nie ma takiej możliwości. W postępowaniu upadłościowym składniki majątku dłużnika są spieniężone, na przykład podczas licytacji. Następnie środki te służą do spłaty długów – dysponuje nimi syndyk. Warto podkreślić, że posiadanie dorobku i nie zgłoszenie go podczas postępowania upadłościowego to naruszenie polskiego prawa.  W tej sytuacji nie tylko Sąd może zakończyć postępowanie. Dłużnik musi liczyć się z dodatkowymi konsekwencjami oszustwa.

Jedyną sytuacją, gdy podczas upadłości konsumenckiej dłużnik nie straci części majątku, jest ta kiedy majątek ten jest chroniony przed zajęciem. Mowa o niektórych składnikach majątku – przedmiotach osobistych, niezbędnych do wykonywania pracy zarobkowej, sprzętu potrzebnego do leczenia i rehabilitacji, czy niezbędnego wyposażenia umożliwiającego egzystencję. Nie jest to jednak między innymi mieszkanie lub dom, nawet jeśli dłużnik mieszka tam z rodziną.

Podsumowanie artykułu

Podsumowując, upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa. Należy jednak do sytuacji rzadko spotykanych. Sąd może wyrazić na nią zgodę w indywidualnych przypadkach. Niezbędne jest wtedy, aby dłużnik miał możliwość realizacji planu spłaty zadłużenia. Nad całością postępowania upadłościowego czuwa Sąd i wyznaczony kurator. Dłużnik powinien natomiast poszukać pomocy prawnej.

Najczęściej zadawane pytania

Czy upadłość konsumencka bez majątku jest możliwa?

Tak, to możliwe, choć spotykane raczej rzadko.

Jak ogłosić upadłość konsumencką bez majątku?

Ogłoszenie upadłości bez majątku wymaga zgody Sądu, jak w pozostałych sytuacjach. Wtedy dłużnik powinien jednak posiadać zdolność do realizowania planu spłaty w terminie ustalonym przez Sąd.

Źródło:

 1. https://direct.money.pl/artykuly/porady/ile-trwa-upadlosc-konsumencka-bez-majatku
 2. https://prawnicyoddlugu.pl/upadlosc-konsumencka-bez-majatku-dluznika/
 3. https://kancelariarespo.pl/blog/upadlosc-konsumencka-bez-majatku/
 4. https://kancelariaea.pl/upadlosc-konsumencka-bez-majatku/
 5. https://kancelariaea.pl/upadlosc-konsumencka-bez-majatku/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły