Upadłość firmy – jak ją ogłosić i co oznacza? 

upadłość firmy

W biznesie wiele rzeczy może pójść nie tak. Złe zarządzanie firmą, niewypłacalni  kontrahenci, nieprzewidziane okoliczności takie jak pandemia Covid czy wybuch wojny. Jak uchronić się od bankructwa firmy? Co zrobić, by prawidłowo ogłosić upadłość firmy? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Upadłość firmy – czym jest i kiedy ją ogłosić?

Bankructwo oznacza stan rzeczy, w którym przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań dłużej niż w ciągu trzech miesięcy. Oznacza to również moment, kiedy zobowiązania przekraczają majątek Dłużnicy i ten stan utrzymuje się dłużej niż 24 miesiące. Dłużnicą to osobowość prawna lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale którym odrębna ustawa ją nadaje.

Dokładne informacje można znaleźć w ustawie Prawo Upadłościowe.

Upadłość konsumencka 2022

Jak ogłosić bankructwo firmy?

Po 30 dniach od wystąpienia przesłanki do ogłoszenia upadłości firmy, należy w Rejonowym Sądzie Gospodarczym, właściwym dla obszaru prowadzenia działalności, złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w tej sprawie. Składać go może członek zarządu lub nawet wierzyciel, ale nikt poza nimi. 

Należy pamiętać, że złożenie tego wniosku nie jest jedynie przywilejem przedsiębiorcy, ale jego obowiązkiem, za którego niedopełnienie grozi odpowiedzialność karna lub zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Co powinien zawierać prawidłowy wniosek?

Oczywiście powinny znaleźć się w nim podstawowe dane dłużnika, czyli jego imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Usługa CHROŃ PESEL – czym jest i czy warto z niej korzystać?

Dodatkowo powinien zawierać informacje o ośrodku działalności dłużnika, a także opisywać okoliczności, które wskazują na stosowność złożenia wniosku. Co więcej?

  • oświadczenie, jakiemu prawu podlega dłużnik (np. polskiemu, prawu państwa członkowskiego czy systemowi rozrachunku papierów wartościowych)
  • oświadczenie mówiące, czy dłużnik jest spółką publiczną (według Dz.U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217).

W przypadku, gdy wnioskodawcą jest dłużnik, do wniosku powinien dołączyć także między innymi wykaz swojego majątku i wycenę jego poszczególnych elementów, listę wierzycieli z ich dokładnymi danymi i wielkością wierzytelności, a także listę tytułów egzekucyjnych i tytułów wykonawczych, które jego dotyczą. To jeszcze nie wszystko. Powinno dołączyć się także:

  • bilans finansowy sprzed 30 dni od czasu złożenia wniosku,
  • wypis podmiotów, które są majątkowo zobowiązane wobec dłużnika,
  • wypis spłat wierzytelności z okresu 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • wypis postępowań, które mogą ciążyć na majątku dłużnika np. zastawy, hipoteki,
  • miejsce zamieszkania przedstawicieli spółki lub osoby prawnej,
  • informacje sprzed dwóch ostatnich lat, czy podmiot wnioskujący zatrudniał średniorocznie 250 pracowników lub więcej, czy osiągnął równowartość obrotu w złotych w wysokości 50 mln euro oraz czy w ciągu któregoś z tych 2 lat suma aktywów przekroczyła w złotych równowartość 43 mln euro.

Co dzieje się po złożeniu wniosku o upadłość firmy?

Po złożeniu wniosku sąd i Tymczasowy Nadzorca Sądowy badają sytuacją dłużnika. Przez kilka lub nawet kilkanaście tygodni sprawdzają stosowność wniosku o ogłoszeniu upadłości, wartość majątku przedsiębiorstwa i szacują koszty postępowania upadłościowego. 

Konsekwencje ogłoszenia bankructwa

Zwykle najważniejszą konsekwencją bankructwa firmy jest wykreślenie przedsiębiorstwa z KRS-u. Dzieje się to w przypadku spółek prawa handlowego. Ogłoszenie bankructwa prowadzi do przejęcia kontroli nad majątkiem przez syndyka, który podzieli środki finansowe pomiędzy wierzycieli.

Kredy dla spółki z o.o. – wszystko, co należy o nim wiedzieć

Nowy kontrahent – jak uchronić się przed jego niewypłacalnością?

Aby samemu nie stać się niewypłacalnym partnerem, należy uważać przy nawiązywaniu współpracy z nowymi kontrahentami. Przed podpisaniem umowy dobrze jest dokładnie sprawdzić ich wypłacalność. Dlaczego? Ze względu na to, że problemy finansowe z ich strony, takie jak przedłużające się płatności, regularne opóźnienia, mogą znacząco wpłynąć na płynność finansową Twojej firmy. 

Dobrym narzędziem do weryfikacji potencjalnego kontrahenta jest Big InfoMonitor. W roku 2020 pobrano z niego aż 3 000 000 raportów, które dotyczyły sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Można znaleźć w tym raporcie informacje na temat nieterminowych wpłat, a także tych wpłacanych należycie i terminowo. Rejestr ten działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Jak sprawdzić BIK za darmo?

Raport z BIG-u – jakie informacje o przedsiębiorcy zawiera?

Poza wymienionymi wcześniej negatywnym i pozytywnym danymi dotyczącymi płatności, raport ten zawiera także dane wierzyciela, jeśli wcześniej ich nie zastrzegł oraz inne specyfikacje na temat wysokości długu lub spłaconego zobowiązania. 

To jeszcze nie wszystko, co można z BIG-u wyciągnąć. Jeśli posiadasz upoważnienie na piśmie od przedsiębiorstwa, które chcesz sprawdzić, możesz zamówić Raport o Firmie Rozszerzony. Jest to dokument, który dodatkowo zawiera informacje z BIK-u i Związku Banków Polskich. Dzięki temu otrzymasz kompleksowy obraz wiarygodność kontrahenta.

Czyszczenie BIG – jak wyczyścić dane z jego baz?

Podsumowanie

W przypadku trudnej sytuacji finansowej i niewypłacalności przedsiębiorstwa, warto rozważyć ogłoszenie upadłości filmy. Jeśli jednak występują konkretne przesłanki do tego typu działania (np. te wymienione w tym artykule),  rozważanie tego będzie niewystarczające, albowiem na przedsiębiorcy ciąży obowiązek prawny zgłoszenia takiej sytuacji. Dokonuje się tego we właściwym Rejonowym Sądzie Gospodarczym, a cały proces może trwać nawet kilka miesięcy. Należy pamiętać że sytuacja przedsiębiorstwa często zależy od kontrahentów. Dlatego przed podpisaniem kolejnej umowy, odpowiedzialnym będzie sprawdzenie ich płynności finansowej. Można zrobić to korzystając z raportu z BIG InfoMonitor lub zamawiając stamtąd rozszerzony raport o firmie. 

Czy pożyczki pozabankowe są widoczne w BIG i BIK?

Przedawnienie długów 2022 – kiedy następuje? Na czym polega?

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły