Ulga prorodzinna 2024 za 2023 rok – komu przysługuje i ile wynosi?

ulga prorodzinna

Różnego rodzaju pomoce socjalne przybierają formę nie tylko bezzwrotnych świadczeń, ale także ulg podatkowych. Przykładem jest ulga prorodzinna, określana także mianem ulgi na dziecko, którą można odliczyć od podatku, a nawet zwrócić niewykorzystaną jej część. Istotnym czynnikiem są kryteria, określające kto może skorzystać z takiej pomocy. Aby rozwiać wątpliwości czytelników, postanowiliśmy sprawdzić i przejrzyście opisać, komu przysługuje ula na dziecko, i ile wynosi. 

Dla kogo jest ulga prorodzinna? 

Z opisywanej ulgi podatkowej mogą skorzystać przede wszystkim rodzice pociech własnych i przysposobionych. Opiekunowie prawni dziecka również mogą liczyć na ulgę w podatku, jeśli dziecko zamieszkuje z nimi pod jednym dachem. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej również kwalifikują się do korzystania z tej metody wsparcia. 

Jakich dzieci dotyczy ulga prorodzinna?

 • dzieci małoletnie (poniżej 18. roku życia)
 • korzystające z zasiłku pielęgnacyjnego lub renty socjalnej (bez względu na wiek)
 • dzieci poniżej 25. roku życia, które studiują lub uczą się, a ich dochód nie przekroczył dwunastokrotności renty socjalnej 

O prawo do ulgi na dziecko nie trzeba wnioskować. Wystarczy spełnić odpowiednie kryteria, aby móc dokonać odliczenia od podatku. Dotyczy to łącznie obojga rodziców lub opiekunów prawnych danej pociechy, którzy muszą ustalić między sobą proporcje odliczenia ulgi podatkowej (w przeciwnym wypadku odliczona kwota będzie równa). 

Ulga na dziecko – kryterium dochodowe

Ulga prorodzinna dostępna jest jedynie dla tych rodziców, którzy wykonywali władzę rodzicielską i spełnili obowiązki rodzicielskie, jednocześnie uzyskując dochody do określonej wysokości. Przekroczenie progu dochodowego sprawia, że dany rodzic lub opiekun prawny nie może liczyć na ulgę na dziecko, toteż warto sprawdzić, ile wynoszą obecne limity. 

Roczny limit dochodów, aby otrzymać ulgę na dziecko:

 • 112 000 zł – suma dochodów obu małżonków, którzy przez cały rok pozostali w związku małżeńskim
 • 112 000 zł – maksymalna kwota rocznego dochodu dla samotnego rodzica (wychowującego dziecko samodzielnie)
 • 56 000 zł – limit dla osób, które w danym roku lub jego części nie pozostawały w związku małżeńskim 

Ulga prorodzinna bez limitu – czy to możliwe?

Istnieje możliwość otrzymywania ulgi prorodzinnej bez względu na wysokość osiąganych dochodów. Taka sytuacja dotyczy rodziców, opiekunów prawnych i rodziców zastępczych, którzy sprawowali władzę rodzicielską w stosunku do dwójki lub większej liczby dzieci. 

Kiedy nie można skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Szansę na skorzystanie z ulgi podatkowej mają jedynie rodzice lub opiekunowie prawni, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że osoby uzyskujące wyłącznie dochody opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej, nie mogą liczyć na taką ulgę. Ulga prorodzinna nie będzie dostępna również dla tych, którzy uzyskują wyłącznie dochody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym, kartą podatkową).

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że nie każdą osobę pozostającą w związku małżeńskim automatycznie określa się jako podatnika. Jakie osoby nie są uznawane za podatników?

 • podatnikiem nie jest osoba w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów
 • do grona podatników nie zalicza się również osoba, której małżonek/małżonka odbywa karę pozbawienia wolności lub nie posiada praw rodzicielskich 

Ile wynosi ulga prorodzinna? Jak to obliczyć?

Znaczącą kwestią każdego rodzaju wsparcia jest wysokość świadczenia lub ulgi. W przypadku ulgi podatkowej na dziecko, wysokość uzależniona jest przede wszystkim od ilości pociech, nad którymi rodzice lub opiekunowie prawni sprawują władzę rodzicielską. 

Ulga prorodzinna – ile wynosi?

 • na pierwsze dziecko – 92,67 złotych na miesiąc (1 112,04 złotych rocznie)
 • na drugie dziecko – 92,67 złotych na miesiąc (1 112,04 złotych rocznie)
 • na trzecie dziecko – 166,67 złotych na miesiąc (2 000,04 złotych rocznie)
 • na czwarte i każde kolejne dziecko – 225 złotych na miesiąc (2 700 złotych rocznie)

Wysokość ulgi podlega zsumowaniu. Oznacza to, że osoba posiadająca czwórkę dzieci, może liczyć na 577,01 złotych ulgi miesięcznie, co rocznie daje kwotę 6924,12 złotych. Przypominamy, że wysokość odliczenia dotyczy łącznie obojga rodziców lub opiekunów prawnych w dowolnie ustalonych proporcjach. 

Uwaga: podana liczba dzieci dotyczy jedynie tych pociech, które kwalifikują się do ulgi prorodzinnej. Jeżeli dana osoba posiada czwórkę dzieci, ale tylko jedno z nich spełnia odpowiednie kryteria, to wysokość ulgi podatkowej wynosi 92,67 złotych na miesiąc. 

Zwrot ulgi podatkowej – jak działa?

Możliwość otrzymania zwrotu ulgi podatkowej dotyczy tych rodziców, których dochód nie pozwala na odliczenie pełnej kwoty od podatku. Wówczas wysokość zwrotu równa jest różnicy między wysokością ulgi prorodzinnej a należnym do zapłacenia podatkiem. 

Wysokość kwoty nie jest jednak nieograniczona, i nie może wynosić więcej, niż suma zapłaconych przez składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dotyczy to także składek zapłaconych od przychodów objętych zwolnieniem PIT dla młodych.

Jakich składek się nie uwzględnia, obliczając zwrot ulgi?

 • składki odliczone w zeznaniu PIT-28 i PIT-26L
 • wykazane jako odliczone składki w zeznaniu PIT-16A lub PIT-19A

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby ulga prorodzinna mogła zostać przyznana, konieczne jest podanie odpowiednich danych w składanym zeznaniu podatkowych. Mowa o informacjach takich jak liczba dzieci i ich numery PESEL. W przypadku braku dostępu do takiego numeru, innymi niezbędnymi informacjami będą imiona, nazwiska i daty urodzenia. Może jednak okazać się, że niezbędne będzie także posiadanie i przedstawienie innych dokumentów. Taka konieczność występuje, gdy organ podatkowy zażąda dodatkowej dokumentacji.

Jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne?

 • odpis aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna dziecka
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej
 • umowa zawarta między rodziną zastępczą a starostą

Jakie zeznanie złożyć, aby otrzymać ulgę?

W celu otrzymania ulgi na dziecko, należy złożyć zeznanie podatkowe oznaczone symbolem PIT-36 lub PIT-37, z załącznikiem PIT/O. W załączniku konieczne będzie podanie numerów PESEL każdego z dzieci, a w przypadku ich braku, informacji takich jak imiona, nazwiska i daty urodzenia. 

Małżonkowie, którzy wspólnie opodatkowują swoje dochody, powinni złożyć tylko jeden załącznik PIT/O. Możliwe jest także złożenie dwóch osobnych załączników, a wówczas każdy z małżonków wpisuje ustaloną kwotę odliczenia w swoim zeznaniu (w proporcjach ustalonych przez obu małżonków). Jeżeli całkowita ulga prorodzinna została odliczona w zeznaniu jednego małżonka, to drugi nie musi składać załącznika PIT/O.

Źródło:

 1. https://strefabiznesu.pl/ulga-podatkowa-na-dziecko-2024-kto-nie-dostanie-zwrotu-pieniedzy-te-osoby-nie-beda-mogly-skorzystac-z-tej-ulgi-12022024/ar/c3-18086881
 2. https://www.pitax.pl/wiedza/mniejsze-podatki/ulga-prorodzinna/
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły