Świadczenia dla rodzin zastępczych

Świadczenie dla rodzin zastępczych

Świadczenia dla rodziny zastępczej są cennym wsparciem. Na szczęście ich wysokość sukcesywnie rośnie. Ostatnia podwyżka świadczenia dla rodzin zastępczych miała miejsce 1 czerwca 2022 roku. Ile wynosi świadczenie dla rodziny zastępczej

Podwyżka świadczeń dla rodzin zastępczych

Podobnie do wielu innych dodatków, zasiłków i różnych form rządowej pomocy, świadczenia dla rodzin zastępczych podlegają waloryzacji. Ostatnia zmiana miała miejsce na początku czerwca 2022 roku. Kwoty świadczeń zostały podniesione na mocy obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, co miało miejsce 28 lutego 2022 roku. Wzrosła wysokość kwoty świadczenia dla rodziny zastępczej, prowadzącemu rodzinny dom dziecka, a także wysokość świadczenia dla osoby usamodzielnianej.

Świadczenie przeznaczone jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Wysokość świadczenia dla rodziny zastępczej różni się w zależności od rodzaju rodziny. W przypadku spokrewnionej rodziny zastępczej kwota wynosi teraz 785 złotych miesięcznie To podwyżka o 39 złotych względem wcześniejszej wysokości. Rodzinne domy dziecka i zawodowe rodziny zawodowe i niezawodowe (niespokrewnione) mogą natomiast liczyć na 1189 złotych. Przed podwyżką wsparcie wynosiło 1131 złotych.

Czy 500+ przysługuje rodzinie zastępczej?

Dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych są też objęte programem 500+.

Oczywiście, w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych można też składać wnioski o świadczenie 300 plus. 

Jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności – kwota świadczenia może być zwiększona

Trzeba wiedzieć, że świadczenie dla rodziny zastępczej lub świadczenie dla prowadzącego rodzinny dom dziecka, może dodatkowo wzrosnąć, jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Tak samo będzie w przypadku orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek na pokrycie dodatkowych kosztów utrzymania dziecka od 1 czerwca 2022 roku wynosi 239 złotych lub więcej. Wcześniej kwota ta wynosiła 227 złotych.

Kto może liczyć na świadczenie dla rodziny zastępczej?

Ustawodawca przewidział świadczenie pokrywające część kosztów utrzymania dziecka, które pozostaje pod opieką:

 • spokrewnionej rodziny zastępczej
 • rodziny zastępczej zawodowej
 • rodziny zastępczej niezawodowej
 • prowadzącego rodzinny dom dziecka
 • pogotowie opiekuńcze

Poza tym można próbować pozyskiwać dodatkowe fundusze także z innych źródeł. Dobrym pomysłem jest zgłoszenie się do starosty w celu otrzymania dofinansowania na wczasy lub inny wypoczynek poza miejscem zamieszkania dziecka. Inne dodatki dotyczą m.in. jednorazowego pokrycia kosztów przyjęcia pod opiekę dziecka.

Rodzina zastępcza może otrzymać zwrot kosztów mieszkaniowych

Innym sposobem pomocy rodzinom zastępczym jest możliwość częściowego lub nawet całkowitego zwrotu kosztów związanych z mieszkaniem. Takie koszty to między innymi:

 • czynsz
 • koszt najmu mieszkania lub domu
 • pokrycie rachunków – kosztów energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu
 • opłaty za abonament RTV, Internet, usługi telekomunikacyjne

Do kogo należy się zwrócić pod świadczenie dla rodzin zastępczych?

Kto wypłaca świadczenie dla rodzin zastępczych? To pomoc ze strony państwa. Wypłatą środków zajmuje się starostwo lub gmina. Właśnie tam należy więc kierować swoje kroki w razie ewentualnych pytań i wniosków w sprawie świadczeń.

W pojęciu “rodziny zastępczej” mieści się także pogotowie opiekuńcze. W tym przypadku osoby prowadzące je mogą liczyć na nieco wyższe kwoty wsparcia finansowego. Wynika to z dość nietypowego charakteru takiej działalności.

Usamodzielnienie się – wysokość pomocy od 1 czerwca 2022 rośnie

Oprócz świadczenia dla rodziny zastępczej, czy prowadzącego rodzinny dom dziecka, także pomoc na usamodzielnienie się wzrosła. Po czerwcowych zmianach osoba opuszczająca rodzinę zastępczą (lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinny dom dziecka), czyli osoba usamodzielniana, także może liczyć na wyższą zapomogę. Należy spełnić dodatkowe warunki, a osoba usamodzielniana może liczyć na wsparcie pomocne do kontynuowania nauki, zagospodarowania i usamodzielnienia.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi obecnie:

 • osoba usamodzielniana przebywając w pieczy zastępczej co najmniej przez 3 lata – 3921 złotych/miesiąc
 • osoba usamodzielniana opuszczająca rodzinę zastępczą niezwdowową lub zawoową, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, jeśli przebywałą tam minimum przez 3 lata – 7839 złotych/miesiąc
 • jeśli osoba usamodzielniana przebywała w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat – 3921 złotych/miesiąc
 • jeśli osoba usamodzielniana przebywała w pieczy zastępczej od 1 do 2 lat – 1961 złotych.miesiąc

Powyższe kwoty to minimalna wysokość pomocy dla osoby usamodzielnianej. Kwota po spełnieniu pewnych kryteriów może wzrosnąć. Dodatkowo można liczyć na dodatkową na kontynuację nauki.  Przysługuje, jeśli osoba usamodzielniana kontynuuje naukę:

 • na uczelni
 • w szkole
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli
 • u swojego pracodawcy w ramach przygotowania zawodowego
 • na jednym z kursów, jeśli jest to wymagane przez indywidualny program usamodzielniania

Wysokość świadczenia dodatkowego na kontynuowanie nauki wynosi obecnie 595 złotych. Dzieci i młodzież znajdujące się w tej trudnej sytuacji mogą liczyć także na inne formy wsparcia. Mowa między innymi o miejscu w akademiku lub bursie, czy możliwości ubiegania się o stypendium dla uczniów lub studentów.

Świadczenie dla rodzin zastępczych – podsumowanie

Podsumowując, świadczenie dla rodziny zastępczej to całkiem spore wsparcie, które z pewnością jest pomocne w trakcie sprawowania opieki nad dzieckiem. Mimo corocznych podwyżek w ramach waloryzacji, ciężko jednak mówić, aby były to oszałamiająco wysokie kwoty. Warto rozejrzeć się za możliwościami otrzymania dodatkowego wsparcia, na przykład ze starostwa. Osoby wychodzące z rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka po osiągnięciu pełnoletniości także mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Będzie wyższe, jeśli taka osoba kontynuuje naukę.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

5 komentarzy

Władysław

Śmiechu warte 40zł. podwyżki dla dzieci w rodzinie spokrewnionej , gdyby nie szkoda mi było tej wnuczki to odałbym ją do domu dziecka lub rodzine zawodowej , a rodzice też nie kwapią płacić alimenty ,a Ziobro miał wsadzać do więzienia .

Odpowiedz
Marlena

Zgadzam sie. Dlaczego jest tak duza różnica????? Na niewiele wystarcza .

Odpowiedz
Natalia

Dzieci z Rodziny zastępczej spokrewnionej są poszkodowane, jest bardzo duża różnica w kwocie zasiłku w Rodzinie spokrewnionej, a zawodowej. Dlaczego, czym te dzieci się różnią. To jest nie sprawiedliwe, dzieci w Rodzinie zastępczej spokrewnionej mają takie same wymogi jak w Rodzinie zawodowej. Kiedy to w końcu się zmieni.

Odpowiedz
Bozena

Dobrze że podwyższa się świadczenia dla rodzin zastępczych. A dlaczego ministerstwo pominęło rodziny spokrewnione ona też się zalicza do rodzin zastępczych.?

Odpowiedz
Halina

dlaczego jest taka różnica między dziećmi z domu dziecka a z rodzin zastępczych spokrwmewnionych ?

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły