Stopa lombardowa – czym jest i ile obecnie wynosi?

stopa lombardowa

Podstawowe stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej to jedne z najważniejszych narzędzi, mających wpływ na politykę pieniężną państwa. Określają m.in. wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, co bezpośrednio przekłada się na koszt kredytów udzielanych przez instytucje bankowe. Jedną z takich stóp jest stopa lombardowa. Czym jest, ile obecnie wynosi i jak przekłada się na koszt produktów finansowych? Najważniejsze odpowiedzi znajdziecie w dalszej części tekstu. 

Czym jest stopa lombardowa? Wyjaśnienie

Podstawowe stopy procentowe służą regulowaniu ilości pieniądza na polskim rynku, poprzez wpływ na oprocentowanie kredytów, pożyczek i depozytów. Do podstawowych stóp procentowych NBP zalicza się stopa referencyjna, depozytowa, redyskontowa (redyskonta weksli), dyskonta weksli i lombardowa. To właśnie tej ostatniej przyjrzymy się dokładniej. 

Stopa lombardowa to wskaźnik określający cenę, według której bank centralny udziela komercyjnym bankom pożyczek pod zastaw papierów wartościowych. Wysokość stopy lombardowej w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej. 

Jak w praktyce działa stopa lombardowa?

Im wyższa jest wartość stopy lombardowej, tym większe jest oprocentowanie wcześniej wspomnianych kredytów lombardowych. Całość działa na identycznych zasadach w drugą stronę – obniżka stóp lombardowych przyczynia się do mniejszego oprocentowania. Z powodu bezpośredniej korelacji, stopę lombardową określa się również jako stopę kredytu lombardowego. 

Ile obecnie wynosi stopa lombardowa?

Od 7 września 2023 roku stopa lombardowa wynosi 6,50%.

Jak prezentuje się obecna wartość stopy lombardowej na tle poprzedniego roku? Dla porównania, od 8 września 2022 roku było to 7,25%. Nie można jednak mówić o tendencji spadkowej, ze względu na fakt, iż od 5 stycznia tego samego roku wskaźnik stopy lombardowej wynosił 2,75%. 

Okresem poprzedniej dekady, w którym omawiana stopa procentowa była najmniejsza, był rok 2020. Wówczas od maja wskaźnik wynosił jedynie 0,50%. Tak niska wartość stopy lombardowej w tamtym okresie wynika z sytuacji gospodarczej, związanej z pandemią i niską aktywnością kredytową konsumentów. 

Czy wartość stóp lombardowych będzie spadać? 

Nie da się jednoznacznie stwierdzić, czy stopy lombardowe będą spadać, czy też rosnąć. Jest to zależne od szerokiej gamy czynników, takich jak wartość nabywcza pieniądza związana z wskaźnikami inflacji, wysokość wydatków publicznych i polityka działania Narodowego Banku Polskiego. Mimo iż we wrześniu 2023 roku stopa lombardowa jest niższa, niż w roku poprzedzającym ten okres, to nie można wykluczyć sytuacji, w których wysokość stopy nie ulegnie redukcji. 

Czy stopy lombardowe wpływają na kredyt konsumencki?

Nie każda z podstawowych stóp procentowych wpływa bezpośrednio na kredyty, pożyczki i depozyty oferowane konsumentom. Stopa lombardowa wpływa na wysokość oprocentowania pożyczek, które bank centralny udziela instytucjom finansowym takim jak banki i SKOKi. Mowa tutaj o kredytach lombardowych, czyli o pożyczkach pod zastaw papierów wartościowych. 

Czy powyżej opisany stan rzeczy oznacza, że stopa lombardowa w żaden sposób nie wpływa na zobowiązania udzielane konsumentom? Okazuje się, że tak, ponieważ wysokość oprocentowania takich kredytów i pożyczek uzależniona jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego. 

Stopa lombardowa ma wpływ na kredytobiorcę jedynie wtedy, kiedy ten ma zaległości podatkowe lub opóźnienie w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne ZUS. To od stóp lombardowych zależy, jak wysokie będą odsetki karne za ten rodzaj opóźnień w spłacie. 

Co określają inne stopy procentowe?

  • stopa referencyjna – określa rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, co pozwala regulować wielkość pieniądza będącego w obiegu. W efekcie ma to wpływ na kredyty, pożyczki, zobowiązania ratalne, a nawet na poziom inflacji. 
  • stopa depozytowa – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Jest to dolny pułap jednodniowych depozytów na rynku międzybankowym, z kolei stopa lombardowa jest górnym pułapem. 
  • stopa dyskonta weksli – ustala cenę, po której bank centralny przyjmuje od banków komercyjnych wcześniej dyskontowanych (zakupionych przed terminem, za mniejszą kwotę) weksli. 
  • stopa redyskontowa – określa cenę, po której bank centralny skupuje od banków komercyjnych weksle pochodzące z obrotu gospodarczego.

Jeżeli chcesz sięgnąć po kredyt lub pożyczkę na większą skalę, to nie musisz sprawdzać, jak prezentują się obecnie stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. Lepszym rozwiązaniem będzie sprawdzenie RRSO i głównych parametrów zobowiązania, ponieważ to one powiedzą Ci więcej o danej ofercie. 

Nie wiesz czym jest RRSO? W naszym osobnym artykule znajdziesz najważniejsze informacje: RRSO – czym jest i jak obliczyć?

Źródła:

https://nbp.pl/polityka-pieniezna/decyzje-rpp/podstawowe-stopy-procentowe-nbp/

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły