Stagflacja – co to jest?

stagnacja

Pojęcie stagflacji pojawia się coraz częściej w mediach i wiele osób może zastanawiać się, na czym polega to zjawisko. Sprawdzimy, co dokładnie opisuje stagflacja oraz kiedy występuje równolegle z inflacją. Czy należy się jej obawiać, a może starać się jej zapobiec? W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć nieco zagadnienie, jakim jest stagnacja. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Co to jest stagflacja?

Pojęcie to występuje jako zjawisko makroekonomiczne, z którym mamy do czynienia w tym samym momencie, gdy dotyka nas wysoka inflacja. Termin ten powstał jako połączenie dwóch pojęć mianowicie stagnacji oraz inflacji. Bardzo rzadko zdarza się, aby oba pojęcia występowały jednocześnie, jednak kiedy już mamy do czynienia z taką sytuacją wpływa ona bardzo negatywnie na życie całego społeczeństwa. Na stagflację wpływa inflacja, czyli zjawisko ekonomiczne polegające na wzroście poziomu cen w długotrwałym okresie.

W praktyce oznacza to, że za taką samą sumę pieniędzy w przeliczeniu na jej wartość nominalną, możemy zakupić dużo mniej towarów lub usług. Oznacza to, że siła nabywcza pieniądza spada. Stagnacja gospodarcza to zjawisko, w którym mamy do czynienia z brakiem wzrostu gospodarczego. Stan gospodarki, który obserwujemy będzie obrazował zwiększenie poziomu bezrobocia, obniżenie poziomu konsumpcji, niskie dochody podmiotów gospodarczych oraz malejący nakład inwestycji i obrotów handlowych. Stan gospodarki w danym momencie możemy ocenić m.in. sprawdzając jaką wartość ma produkt krajowy brutto.

Jakie są przyczyny stagflacji?

 Wśród przyczyn można wymienić wiele czynników. Do głównych należą:

 • niewłaściwe decyzje polityczne
 • zbyt duża ilość pieniędzy funkcjonująca w gospodarce
 • wadliwe struktury Gospodarki Krajowej
 • wzrost cen surowców
 • kłopoty finansowe państwa
 • wzrost kosztów produkcji
 • wysokie podatki
 • konieczność finansowania deficytu budżetowego państwa
 • szok podażowy – w sklepach brakuje produktów

Stagnacja- przyczyny

Stagflacja jest zjawiskiem rzadko występującym w gospodarce, natomiast jeżeli już się pojawia, zwykle wywołuje ją gwałtowny szok podażowy. Pod tym pojęciem mamy na myśli ograniczenie dostępności różnych produktów oraz surowców co przekłada się na wstrzymanie łańcuchów dostaw, a następnie podwyżki cen. Jeżeli zabraknie surowców energetycznych, bezpośrednio odczujemy to w wysokości rachunków. Jeżeli państwo decyduje się zbyt mocno ingerować w gospodarkę i wspierać ją sztucznie oferując różnego rodzaju zasiłki i dodatkowe świadczenia jak na przykład 13 i14 emerytury, również należy spodziewać się stagflacji. Ekonomiści wyróżniają dwie główne przyczyny, które wpływają na stagflację:

 • państwowe decyzje regulacyjne odzwierciedlające się w zamknięciu niektórych sektorów gospodarki oraz podniesieniu podatków
 • nadmierny wzrost podaży pieniądza, czyli faktyczne dodrukowywanie gotówki i wypuszczanie jej na rynek. Ilość wprowadzonych pieniędzy nie znajduje pokrycia w gospodarce

Za nami rok, który bardzo sprzyjał rozwojowi zjawiska z stagflacji. Jako państwo mierzyliśmy się z kończącą się pandemią, wysoką inflacją a finalnie również skutkami wojny tuż za naszymi granicami.

Jakie są skutki stagflacji?

W codziennym życiu, jako obywatele odczujemy, to niestety na własnej skórze oraz w portfelu. Nasze dochody, pomimo że nie zostały obniżone, to ich wartość realnie będzie mniejsza. Wzrośnie bezrobocie w naszym kraju. W wyniku ograniczenia produkcji surowców, wzrosną koszty utrzymania, a co za tym idzie spadnie jakość życia obywateli. Taki stan rzeczy wpłynie na zmniejszenie zainteresowania podmiotów zagranicznych inwestycjami w naszym kraju, a w konsekwencji utrudni dokonywanie transakcji.

Czy można zapobiec stagflacji?

Działania pozwalające na zapobieganie stagflacji nie są łatwe, ponieważ nie istnieje żaden potwierdzony sposób, który pozwalałby na walkę z wysoką inflacją i stagnacją. Rozpoczynając proces walki z inflacją, banki podnoszą stopy procentowe, a to z kolei wpływa na spowolnienie gospodarcze.

Ożywienie gospodarki wsparłoby obniżenie stóp procentowych, ale to z kolei za skutkowałoby wzrostem cen za towary i usługi. Patrząc na to z ekonomicznego punktu widzenia, powstaje koło decyzyjne, z którego trudno się wyswobodzić. Ekonomiści jako jeden ze sposobów walki ze stagflacją podają prowadzenie ostrożnej polityki fiskalnej oraz uruchomienie szeregu reform wspierających obywateli w rozsądnym zarządzaniu pieniędzmi, oraz oszczędzaniu.

Inwestycje w czasie stagflacji

Wiele osób zastanawia się, czy w okresie stagflacji warto inwestować. Zjawisko to wzbudza w obywatelach wiele obaw, ponieważ realnie odczuwają oni, że ich oszczędności tracą na wartości. Dlatego w takim kontekście nie jest to szczególnie korzystny czas dla inwestorów. Przyszłość jest mało stabilna i pewna dlatego warto odłożyć duże inwestycje w czasie. Jeżeli jednak już potrzebujemy koniecznie zainwestować swoje oszczędności, najbardziej rentowną i pewną inwestycją będą nieruchomości.

Popyt na tego rodzaju inwestycje wciąż jest bardzo wysoki a różnorodne możliwości w zakresie zakupu mieszkania domu lub działki pozwolą uzyskać korzystne ceny. Stagflacja jest okresem bardzo trudnym i niekorzystnym również dla przedsiębiorstw. Wiele branż notuje niższe dochody przy dodatkowym wzroście cen za materiały i produkty. Usługodawcy zmuszeni są podnosić swoje ceny tak, aby przetrwać najtrudniejszy czas. Na szczęście stagflacja nie jest zjawiskiem stałym i tak samo, jak dynamicznie pojawia się w życiu gospodarczym, tak samo szybko może zniknąć.

Podsumowanie – czy grozi nam stagnacja?

Dziś terminy takie, jak “inflacja” i “wzrost gospodarczy” coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. Interesujemy się nimi, widząc rosnące ceny produktów w sklepach, a także rosnące raty kredytów. Na własnej skórze przekonaliśmy się, jak inflacja wpływa na kredyty. Interesując się zagadnieniami związanymi z ekonomią, możemy też trafić na pojęcie stagnacji gospodarczej. Oznacza to brak rozwoju. Jeśli dotyczy to jednego państwa lub regionu – stagnacja może prowadzić do pogorszenia się sytuacji w danym miejscu.  Będzie to szczególnie zauważalne w porównaniu z krajami, gdzie nie mówimy o stagnacji. Obecnie nic nie wskazuje jednak na to, byśmy musieli obawiać się zatrzymania rozwoju naszej gospodarki.

Źródło

 1. https://zielonalinia.gov.pl/-/stagnacja-czy-raczej-stabilizacja-w-energetyce-boomu-na-nowych-pracownikow-nie-widac
 2. https://www.money.pl/wiadomosci/stagnacja.html
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Stagnacja
 4. https://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły