Sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych

sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych

Dużym problemem jest odzyskanie pieniędzy za wykonaną usługę lub sprzedany towar od nierzetelnego klienta. Kiedy wielokrotne prośby porozumienia nie przynoszą spodziewanego efektu, warto zorientować się, jakie mamy możliwości odzyskania należności. Jest kilka opcji, począwszy od polubownego rozwiązania sprawy, przez przekazanie odzyskania wierzytelności specjalistycznym firmom, z których możemy skorzystać. Przedstawimy kilka rozwiązań, które pomogą w kontaktach z nierzetelnym kontrahentem. Poniżej znajdziesz skuteczne sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych.

Najprostszy sposób na ściąganie długów od osób prywatnych – polubowne porozumienie

Pożyczki prywatne są znane właściwie tak długo, jak pieniądze. Nie zawsze musimy udawać się przecież do banku, czy firmy pożyczkowej. Pożyczając pieniądze od rodziny, czy znajomych możemy liczyć na zastrzyk gotówki bez sporego oprocentowania. Odzyskiwanie długu od osoby prywatnej jest bardzo trudne i najlepiej rozpocząć je od próby porozumienia. W pierwszym etapie powinniśmy skontaktować się ze sobą która ma wobec nas zobowiązanie w celu wyjaśnienia sprawy. Kontakt ten powinien przebiegać bezpośrednio– najlepiej zadzwonić, przesłać maila lub zorganizować spotkanie. Wybór odpowiedniej metody zależy od okoliczności, w jakich aktualnie się znajdujemy.

W przypadku gdy osoba zadłużona ignoruje wszystkie nasze próby kontaktu lub odpowiada deklarując spłatę, ale nie wywiązuje się z tego zobowiązania, możemy go poinformować o konsekwencjach takich działań. Osoba powinna wiedzieć o przygotowanym wezwaniu do zapłaty. Po przekazaniu takiej informacji powinniśmy niezwłocznie je wysłać. Zdarza się, że sama informacja o wysyłce sprawia, że zadłużona osoba dokonuje rozliczenia swojego długu bez oczekiwania na faktycznie otrzymanie dokumentu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

Kolejnym krokiem podczas starania się o odzyskanie swojej należności od osoby prywatnej jest wysłanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Dokument ten można sporządzić samodzielnie lub wypełnić na wzorze dostępnym w Internecie. Przedsądowe wezwanie do zapłaty można przygotować również za pośrednictwem firmy windykacyjnej w przypadku gdy zlecisz jej obsługę swojej wierzytelności. Taki krok może być bardziej skuteczny w odzyskaniu długu.

W jednym z naszych poradników znajdziesz darmowy wzór przedsądowego wezwania do zapłaty. Wystarczy uzupełnić go zgodnie z instrukcją i wydrukować. Dzięki niemu masz pewność, że pismo spełni wszystkie wymogi formalne.

Jakie informacje powinno zawierać przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Ważne, aby dokument zawierał kilka niezbędnych informacji pod względem formalnym. Na początek umieśćmy:

  • datę i miejsce wystawienia dokumentu
  • informacje na temat wierzyciela: jego imię, nazwisko, adres zameldowania/ przebywania, wszelkie dane kontaktowe, w których jesteśmy posiadaniu
  • informacje na temat długu, jego wysokość oraz okoliczności ich powstania np. realizacja usługi lub sprzedaż towaru
  • określony termin i sposób spłaty należności, który jest dla ciebie akceptowalny
  • informację, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku, jeżeli wezwanie nie zostanie podjęte i zrealizowane

Na końcu podpisz się czytelnie na przygotowanym dokumencie. 

W wezwaniu do zapłaty ważne jest, aby również zawrzeć informację, że osoba której dług dotyczy, może zostać obciążona kosztami procesu w przypadku skierowania sprawy do sądu. Dokument ten powinien być wysłany listem poleconym wraz z potwierdzeniem odbioru. Niestety przepisy nie regulują, jaka liczba wezwań do zapłaty może być uznana za skuteczną. Wysyłanie tego rodzaju dokumentów wielokrotnie będzie nieopłacalne. Jeżeli jedno lub dwa wezwania nie przyniosły określonego efektu, prawdopodobnie dłużnik nie jest zainteresowany polubownym rozwiązaniem sprawy.

Wsparcie firmy windykacyjnej sposobem na ściągnięcie długu od osoby prywatnej

Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm windykacyjnych, które zajmują się profesjonalnym odzyskiwaniem należności również od osób prywatnych. Na rzecz wierzycieli realizują zlecenie polubownego załatwienia sprawy i odzyskania należności. Firmy takie skupiają się na kontakcie z klientem, wspierają proces egzekucyjny, pomagają w realizacji formalności i podpowiadają jakie kroki można wykonać.

Zwykle pierwszym etapem działania jest próba windykacji polubownej. W 2023 roku coraz więcej firm korzysta z możliwości, jaką jest windykacja online. Ostatecznie często sprawa kończy się na wizycie windykatorów terenowych w miejscu zamieszkania dłużnika. Gdy i to nie pomoże odzyskać długu, wierzyciel może oddać sprawę na drogę sądową.

Odzyskanie długu na drodze sądowej

Jeżeli poprzednie metody nie przyniosły skutku, należy rozważyć wejście na drogę sądową, czyli złożenie pozwu o zapłatę należności.

 Aby wniosek taki był skuteczny, należy w nim zawrzeć:

  • dokładny opis sprawy i okoliczności powstania długu
  • dane wierzyciela w tym kontaktowe pozwalające na jego identyfikację oraz stwierdzenia miejsca jego pobytu
  • swoje dane osobowe oraz kontaktowe
  • wszelkie informacje o krokach, które dotychczas zostały już podjęte i zmierzały do polubownego rozwiązania sprawy.

Sprawa sądowa sposobem na ściągnięcie długów od osób prywatnych

Różne sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych mogą okazać się mało skuteczne. W takiej sytuacji możesz oddać sprawę długu na drogę sądową. Przygotowując pozew, warto skonsultować się z radcą prawnym. Również firma windykacyjna może przygotować na zlecenie wierzyciela tego rodzaju pozew. Jeżeli w trakcie procesu Sąd uzna, że wniosek jest zasadny i roszczenie powinno być spłacone, wyda stosowne nakaz do zapłaty. Dłużnik otrzyma termin dwóch tygodni na rozliczenie. Jeżeli w tym czasie wpłata nie zostanie dokonana, powinien liczyć się z rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Wtedy poza długiem, dłużnik musi też zapłacić koszty komornicze.

Komornik rozpoczyna działania, które mają na celu odzyskanie należności z majątku osoby zadłużonej. Na początek zajmie środki na kontach w wysokości uregulowanej przez prawo, a następnie rozpocznie proces weryfikacji posiadanych przez dłużnika ruchomości i nieruchomości. Zajęcie komornicze może prowadzić do licytacji, a uzyskane z niej środki zostaną przekazane na zaspokojenie powstałej powstałego zobowiązania. Komornik ma sporo możliwości odzyskiwania należności, między innymi:

sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych

Gdy inne sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych zawiodą – windykacja za pomocą sprzedaży długu

Jeśli przedstawione sposoby na ściąganie długów od osób prywatnych ni są skuteczne, można sprzedać dług. Uznawanym za jeden z bardzo skutecznych sposobów na odzyskanie należności, choć może niezbyt powszechnym, jest sprzedaż długu na giełdzie wierzytelności. Aby skorzystać z tego sposobu, należy zarejestrować się na stronie podmiotu prowadzącego tego rodzaju giełdę i podać informacje dotyczące długu, wraz z informacjami od dłużniku. W sytuacji, gdy inna osoba prywatna bądź firma windykacyjna zdecyduje się podjąć to zlecenie i wykupić należność, jest szansa na częściowo odzyskanie pieniędzy.

Mówimy o częściowej realizacji wierzytelności, ponieważ ceny ofert na giełdzie mogą być bardzo zróżnicowane i zależne od przystępujących do licytacji partnerów. Jest to rozwiązanie, na które decydują się niekiedy wierzyciele, ponieważ tylko w ten sposób istnieje szansa na odzyskanie, choć części zobowiązania. Dzięki istnieniu giełdy wierzytelności oszczędzamy czas, ponieważ to nie my sami musimy zajmować się prowadzeniem sprawy. Najczęściej za tego rodzaju działaniami stoją profesjonalne podmioty z wieloletnim doświadczeniem pod względem prawnym i formalnym, które znają niuanse związane z egzekwowaniem długów. 

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły