Ślub a zdolność kredytowa

ślub a zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to jeden z najważniejszych aspektów ocenianych przez banki i instytucje finansowe. Wiele czynników ma wpływ na to, jaka jest nasza zdolność do spłaty kolejnego zobowiązania. A co dzieje się w momencie zawarcia związku małżeńskiego? Ślub a zdolność kredytowa – jakie zależności są między nimi?

Jak ślub wpływa na zdolność kredytową?

Sporo osób zastanawia się, kiedy jest najlepszy czas na wzięcie kredytu na mieszkanie. Dotyczy to też zresztą innych kredytów – na samochód, czy na inne cele. Zwykle rozważania dotyczące możliwości zaciągnięcia w pojedynkę lub we dwójkę kredytu dotyczą właśnie kredytu hipotecznego. Taki produkt oferowany jest dziś przez niemal wszystkie banki. Celem jest finansowanie celu mieszkaniowego – kupno lub budowa domu, czy zakup mieszkania. W przypadku tego rodzaju kredytu mówimy o bardzo długim okresie spłaty, także kwota kredytu jest najczęściej bardzo wysoka – co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Bank ma więc spore wymagania, które kredytobiorcy muszą spełnić.

Wśród najważniejszych wymagań banku jest odpowiednia zdolność kredytowa. Istnieje sporo skutecznych sposobów na poprawę zdolności kredytowej. Wszystkie sprowadzają się jednak do jednego – zwiększenia dochodów i ograniczenia wydatków. Rozwiązaniem często jest więc wnioskowanie o kredyt z inną osobą. Może to być właśnie małżonek. Z tego względu temat “ślub a zdolność kredytowa” nierzadko jest powodem do zastanowienia. Nierzadko jednym z powodów decyzji o wzięciu ślubu jest właśnie chęć wspólnego zakupu mieszkania lub domu.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać kredyt?

Banki mogą mieć swoje procedury dotyczące analizowania wniosków kredytowych. Klienci muszą jednak liczyć się z wieloma wymaganiami, szczególnie jeśli kwota kredytu jest bardzo duża. Najwięcej wymagań musimy spełnić, gdy mówimy o kredycie hipotecznym. Zawsze bank wymaga wtedy od klientów:

 • odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat, górna granica wieku kredytobiorcy to zwykle 70-75 lat, w dużej mierze zależy od okresu kredytowania
 • dobrej historii kredytowej, czyli terminowych spłat zobowiązań w przeszłości, braku zaległości
 • nie mieć aktualnie zbyt dużego zadłużenia (najlepiej przed złożeniem wniosku spłacić kartę kredytową i inne długi)
 • dobrej zdolności kredytowej
 • stabilnego źródła dochodów
 • spełnienia warunków  formalnych, np. prawidłowego wypełnienia wniosku

W przypadku kredytów hipotecznych musimy liczyć się też z koniecznością dostarczenia dokumentów związanych z nieruchomością. Najwięcej przygotowań czeka osoby chcące kredytować budowę domu. Wtedy nie obędzie się bez dokumentów związanych z działką budowlaną, dostępnością drogi dojazdowej i szczegółowego planu budowy.

Zdolność kredytowa – co to jest i jak ją obliczyć?

Zacznijmy od krótkiego wyjaśnienia, czym jest zdolność kredytowa. Tym sformułowaniem nazywamy po prostu możliwości kredytobiorcy do spłaty zobowiązania, o które wnioskuje. Oczywiście, każdy bank nieco inaczej analizuje ten parametr. W dużej mierze banki opierają się jednak o zestawienie dochodów danej osoby z jej regularnymi wydatkami. Liczą się więc:

 • wysokość i źródło dochodów (zwykle wymagane jest zaświadczenie o wysokości zarobków)
  • na jakiej podstawie kredytobiorca jest zatrudniony (najlepiej widoczna jest umowa o pracę na czas nieokreślony)
  • rodzaj pracodawcy
  • staż pracy
  • czy osoba nie jest aktualnie w okresie wypowiedzenia
 • suma i rodzaj aktualnie spłacanych zobowiązań
 • miesięczne koszty utrzymania
 • koszty mieszkaniowe (np. wysokość raty kredytu hipotecznego, czy koszt wynajmu)
 • ilość osób na utrzymaniu (np. dzieci)

Jeżeli o kredyt stara się więcej, niż jeden kredytobiorca, bank weźmie pod uwagę sumę zarobków. W przypadku małżonków zwykle koszty mieszkaniowe są ponoszone wspólnie, tak samo jak wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Jeśli obie osoby pracują, dochody dwóch osób mogą być wystarczająco wysokie, aby otrzymać zgodę na kredyt. Ślub a zdolność kredytowa również ma więc znaczenie dla otrzymania kredytu. Często o kredyt wnioskują jednak po prostu dwie osoby, niezwiązane ze sobą małżeństwem. To też dopuszczalne, a nawet bardzo często stosowane. O kredyt można też wnioskować wspólnie z rodzicem, dzieckiem, czy osobą niespokrewnioną.

Ślub a zdolność kredytowa. Jak ślub wpływa na zdolność kredytową?

Wymagania banków co do odpowiednich zarobków są dziś bardzo wygórowane. Powodem są w dużej mierze wysokie stopy procentowe. Zarobki jednej osoby mogą być niewystarczające, chyba że ma bardzo wysoki wkład własny. Wtedy bank kredytuje mniejszą część wartości mieszkania. Nic więc dziwnego, że młode osoby coraz częściej biorą pod uwagę wzięcie kredytu mieszkaniowego we dwójkę. Wtedy też mogą pozwolić sobie na kupno nieco większego mieszkania, na przykład lepiej spełniającego oczekiwania rodziny. Sporo osób jest zdania, że sam fakt wzięcia ślubu coś zmienia w kontekście możliwości otrzymania kredytu. Musimy zatem rozpatrywać dwie sytuacje:

 • dwóch kredytobiorców wnioskuje o kredyt nie mając ślubu
 • te same dwie osoby chcą wziąć kredyt mając ślub

Czy między tymi przypadkami jest właściwie jakakolwiek różnica? Okazuje się,że dla banku nie jest istotne, czy kredytobiorcy pozostają w związku małżeńskim. Bank po prostu oblicza zdolność kredytową dla jednego, dwóch, a czasem kilku kredytobiorców. 

Kredyt a inflacja - kompendium wiedzy

Czy ślub pomoże w otrzymaniu kredytu?

Oczywiście, wnioskując o kredyt w dwie osoby mamy większe szanse na akceptację wniosku przez bank. Znaczenie mają tu jednak dochody dwóch osób, a nie ich relacja. Bank spyta, gdzie pracują kredytobiorcy, jakie zawody wykonują, czy o posiadane zobowiązania.

Banki mogą jednak w indywidualny sposób podchodzić do kwestii analizowania wniosków kredytowych. Być może dla niektórych instytucji osoby po ślubie mają nieco większe szanse na kredyt. Tak samo jest z osobami posiadającymi dziecko. Co prawda kolejna osoba na utrzymaniu pogarsza nieco sytuację finansową, banki traktują jednak rodziny jako dość rzetelnych klientów o zwykle ustabilizowanej sytuacji.

Ślub a zdolność kredytowa

Jak bank liczy zdolność kredytową osób przed i po ślubie?

Zarówno dla osób przed, jak i po ślubie, bank po prostu sprawdzi ich scoring w BIK oraz zdolność kredytową. Nie ma tu więc jasnej odpowiedzi na pytanie, czy bank inaczej traktuje osoby po ślubie. Dla części banków małżonkowie mogą być po prostu uznani za dwóch kredytobiorców starających się o jeden kredyt. Zwykle po ślubie nie możemy więc liczyć na możliwość pożyczenia większej sumy od banku, czy jakieś preferencyjne warunki.

Różnicę mogą stanowić tu jednak koszty mieszkaniowe. Osoby po ślubie zwykle po prostu mieszkają razem, przez co ograniczają część kosztów. Z drugiej jednak strony – sporo osób mieszka wspólnie także bez ślubu. Najlepiej po prostu sprawdzić wysokość możliwego do otrzymania kredytu, na przykład pytając o niego w banku lub używając kalkulatora kredytu hipotecznego . Podajemy tam następujące informacje:

 • okres, na który chcemy wziąć kredyt (w latach)
 • ilość osób na utrzymaniu/w gospodarstwie domowym
 • dochód netto gospodarstwa domowego (suma dochodów członków gospodarstwa)
 • suma płaconych teraz zobowiązań – pożyczek online, kredytów, itp.
 • jeśli są – limit na karcie kredytowej, możliwy debet w rachunku osobistym

Zobacz co obniża zdolność kredytową

Ślub a zdolność kredytowa – czy można wziąć ślub, aby zwiększyć szanse na kredyt?

Myślenie, że ślub a zdolność kredytowa są ze sobą mocno związane to często powtarzany mit. Nie ma większej różnicy, między wnioskujący o kredyt małżonkami, a po prostu dwoma kredytobiorcami. Nie jest to więc zbyt dobry argument do wzięcia ślubu. Zwykle samo to wydarzenie wiąże się z różnymi dodatkowymi kosztami (np. organizacją wesela, opłatami urzędowymi ,itp.). Czasami koszt jest tak wysoki, że narzeczeni muszą pomagać sobie poprzez kredyt na wesele i ślub. To oczywiście obniży zdolność kredytową potrzebną do kredytu, szczególnie mieszkaniowego. Jeśli więc głównym celem dwóch osób jest wzięcie kredytu, zgromadzone pieniądze lepiej przeznaczyć na spłatę zadłużenia lub na wkład własny.

Kredytobiorcą może być:

 • jedna osoba fizyczna
 • dwoje małżonków
 • dwójka osób nie pozostająca w związku małżeńskim
 • większa liczba osób (np. kredyt wspólny z rodzicami)

Ślub a długi jednego z kredytobiorców

Jeśli małżonkowie mają wspólnotę majątkową, nawet jeśli jeden z nich ubiega się o kredyt, bank może sprawdzić dochody obojga. Liczą się tu zarówno zarobki, ale niestety także zadłużenie. Jeśli jeden z małżonków posiada duże długi, a przy tym nie zarabia zbyt wiele, jego obecność na liście kredytobiorców może pogorszyć zdolność kredytową. Gdy jedna z osób zarabia znacznie więcej od drugiej, czasem lepiej jeśli sama złoży wniosek o kredyt. W takiej sytuacji lepszą opcją może być wnioskowanie o kredyt przed ślubem. Oczywiście, wtedy po ślubie właścicielem nieruchomości wciąż będzie jedna osoba, co niekoniecznie musi odpowiadać współmałżonkowi.

Intercyza i rozdzielność majątkowa - różnice i podobieństwa

Ślub a koszty utrzymania gospodarstwa domowego

Ślub a zdolność kredytowa może mieć znaczenie w jeszcze jednej sytuacji. Część banków uznaje, że jedynie małżonkowie mogą wspólnie prowadzić gospodarstwo domowe. W takiej sytuacji osoby bez ślubu mogą zostać uznane przez bank za takie mieszkające w dwóch różnych gospodarstwach domowych. Wtedy średnie koszty utrzymania rosną (banki zwykle zakładają tu pewną sumę). Jeśli bank liczy koszty utrzymania w ten sposób, wzięcie ślubu może nieco zwiększyć zdolność kredytową.

Jak widać, sporo kwestii związanych ze ślubem a zdolnością kredytową zależy od indywidualnej sytuacji dwóch kredytobiorców. W wielu przypadkach zawarcie związku małżeńskiego po prostu nie zmienia nic lub zmienia naprawdę niewiele.

Małżeństwo a kredyt hipoteczny – programy wsparcia

O ile ślub nie wpływa za bardzo na sposób obliczenia zdolności kredytowej, nieco inaczej jest przy chęci skorzystania z rządowych programów. Dodatkowe benefity dla małżonków pojawiają się bowiem w wielu programach. Niekiedy pozwalają skorzystać z rządowego wsparcia na zakup mieszkania o większym metrażu lub w wyższej cenie.

Bezpieczny kredyt 2% pozwoli singlom zaciągnąć kredyt na sumę do 500.000 złotych, a przypadku małżeństw kwota ta rośnie o 100.000 złotych. Odpowiednie benefity dla małżonków mieliśmy też w przypadku programów w przeszłości, jak Rodzina na Swoim lub Mieszkanie Dla Młodych.

Kiedy warto wziąć ślub przed wnioskowaniem o kredyt?

Jest kilka sytuacji, kiedy wzięcie ślubu może pomóc w uzyskaniu kredytu hipotecznego:

 • małżonkowie udokumentują w ten sposób, że prowadzą wspólne gospodarstwo domowe
 • bank uzna kredytobiorców po ślubie za bardziej stabilnych, rzetelnych klientów
 • wspólna zdolność kredytowa pozwoli zwiększyć sumę kredytu
 • możemy wziąć większy kredyt korzystając z programu bezpieczny kredyt 2%

Możemy natomiast wspomnieć też o kilku przypadkach, kiedy kredyt po ślubie nie będzie dobrym pomysłem:

 • jeden z małżonków ma duże długi
 • obie osoby będą solidarnie odpowiadały za wspólne zobowiązanie – nie każdy tego chce
 • tylko jedna osoba w związku ma dochody (druga w tej sytuacji znacznie obniża zdolność kredytową)

Podsumowanie artykułu

Banki nie przykładają dużej uwagi do tego, czy kredytobiorcy mają ślub, czy nie. Oczywiście, dodatkowy kredytobiorca na wniosku o kredyt hipoteczny może znacznie zwiększyć zdolność kredytową. Nie musi być to jednak małżonek. Niewielką różnicę dla banku zrobi natomiast fakt wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego – małżonkowie mogą liczyć na uznanie nieco niższych miesięcznych kosztów utrzymania. W części banków wspólnie mieszkające osoby bez ślubu nie mogą na to liczyć. Spory problem pojawi się natomiast ,jeśli jeden z małżonków nie zarabia lub ma wysokie długi. Wtedy lepiej wziąć kredyt jeszcze przed ślubem.

Najczęściej zadawane pytania

Ślub a zdolność kredytowa

W praktyce ślub nie wpływa na zdolność kredytową. Dla banku liczą się po prostu dochody i zobowiązania obu kredytobiorców, nie fakt posiadania związku małżeńskiego.

Czy ślub pomoże w otrzymaniu kredytu na mieszkanie?

Raczej nie. Bank patrzy na koszty utrzymania, dochody, czy zobowiązania kredytobiorców. Nie muszą pozostawać w związku małżeńskim.

Czy do bezpiecznego kredytu 2% trzeba mieć ślub?

Nie, chociaż małżonkowie mogą liczyć na o 20% wyższą kwotę kredytu.

Źródło:

 1. https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/chcesz-kredyt-na-mieszkanie-2-procent-pamietaj-ze-wplywa-na-niego-status-zwiazku-co-malzenstwo-zmienia-przy-kredycie-aa-a6us-53YW-o3BK.html
 2. https://intuum.pl/blog/czy-trzeba-wziac-slub-by-otrzymac-kredyt-hipoteczny/
 3. https://www.bik.pl/poradnik-bik/czym-jest-zdolnosc-kredytowa
 4. https://www.bik.pl/klienci-indywidualni/analizator-kredytowy
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły