Rozłożenie zaległego podatku na raty. Kto może to zrobić?

rozłożenie zaległości podatkowej na raty

Przedsiębiorcy muszą dbać o regularne obliczanie i opłacanie należnego podatku. Gdy jednak nazbierają się jakieś zaległości w podatkach, czasem ich spłacenie może być nieco problematyczne. W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak rozłożyć zaległości w podatkach na raty. Jak się okazuje, rozłożenie zaległości podatkowej na raty nie jest niczym nadzwyczajnym i każdy przedsiębiorca może złożyć taki wniosek. Decyzja o zgodzie na rozłożenie zaległości w podatku na raty jest jednak podejmowana indywidualnie.

Rozłożenie zaległości podatkowych na raty

Czy tego chcemy, czy nie – wszyscy musimy płacić podatki. O ile jednak pracownicy zatrudnieni na przy pomocy państwa (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, itp.) nie muszą martwić się o odprowadzanie podatków, w przypadku przedsiębiorców czasem jest z tym pewien problem. W związku z rakiem terminowego regulowania należności, czasem powstają więc pewne zaległości podatkowe. Wtedy przedsiębiorca musi nie tylko uregulować należności względem państwa, ale też opłacić naliczone w związku z nimi odsetki. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że te koszty można rozłożyć na raty. To nie tylko bardzo wygodna dla osób prowadzących działalność gospodarczą opcja, ale także często jedyna możliwość spłaty zadłużenia.

To Urząd Skarbowy decyduje, czy możesz rozłożyć spłatę zaległości w czasie

Kiedy Urząd Skarbowy zgodzi się na rozłożenie zaległości podatkowych na raty? Ważne jest, aby takie działanie niosło za sobą interes społeczny lub interes podatnika. Jeżeli bowiem tylko dzięki rozłożeniu spłaty podatków na raty pozwoli przedsiębiorcy spłacić dług wobec państwa, zdecydowanie warto się na to zgodzić. Podobnie wygląda kwestia płynności finansowej przedsiębiorcy. Jeżeli jednorazowa spłata zaległości i naliczonych w związku z nimi odsetek przybliży go do zamknięcia swojej działalności, nikt na tym nie skorzysta.

Decyzja o możliwości rozłożenia zaległości podatkowych na raty jest jednak uznaniowa. Jeżeli urząd nie przychyli się do twojego wniosku, czasem jedynym wyjściem okazuje się wzięcie pożyczki online na pokrycie zobowiązania.

Rozłożenie zapłaty podatku na raty – kto może skorzystać?

Kiedy można rozłożyć spłatę zaległego podatku na raty? Kto może złożyć taki wniosek do Urzędu Skarbowego? Przede wszystkim trzeba spełnić pierwszy warunek: ważny interes podatnika lub społeczeństwa. Ciężko jednak o konkrety w tej kwestii – nie ma jasno sprecyzowanych przepisów opisujących, jakie mogą być to sytuacje. Według jednej z interpretacji Sądu Administracyjnego ważny interes podatnika pojawia się na przykład w sytuacji, gdy z przyczyn losowych i od niego niezależnych nie może podołać spłacie podatku – regulować terminowo należności.

Kiedy natomiast pojawi się interes społeczny w tym przypadku? Jeżeli podatnik dzięki możliwości rozłożenia spłaty zaległości w podatkach na raty będzie mógł utrzymywać się bez konieczności sięgania po zasiłki socjalne i pomoc społeczną, wszyscy na tym skorzystamy.

Warto jednak pamiętać, że zarówno ważny interes podatnika jak i interes dla społeczeństwa są pojęciami bardzo ogólnymi. Z tego względu warto zawsze zadbać o odpowiednio mocne argumenty w swoim wniosku i szczegółowe wyjaśnienie sytuacji. Ostatecznie to Urząd Skarbowy podejmuje bowiem decyzję o akceptacji bądź odrzuceniu wniosku.

Kto może wnioskować o rozłożenie zaległości podatkowej na raty?

Zaległości podatkowe to na przykład brak terminowego regulowania podatku dochodowego, brak wpłaty zaliczki na podatek przez przedsiębiorcę lub nierozliczenie się z podatku VAT. W takich i podobnych sytuacjach o rozłożenie spłaty zaległości oraz naliczonych w związku z nią odsetek na raty może wnioskować sam podatnik, płatnik podatku (zwykle pracodawca podatnika), spadkobierca podatnika, a nawet osoba trzecia. W niektórych przypadkach także inkasent składa taki wniosek – może być to na przykład osoba wyznaczona do poboru podatków przez radę gminy.

Czy podatnik – osoba fizyczna może rozkładać spłatę podatku na raty?

Możliwość rozłożenia zaległości w podatkach lub opłat podatkowych na raty nie jest przeznaczona dla osób fizycznych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Kiedy spłata zaległości w ratach jest możliwa?

W jakich sytuacjach możemy liczyć na ratalną spłatę zaległego podatku?Urząd Skarbowy najpierw oceni, czy w danej sytuacji występuje ważny interes podatnika lub interes społeczny/publiczny. Jeśli tak, może (choć nie musi) zgodzić się na rozłożenie na raty:

Wniosek o rozłożenie spłaty na raty należy sporządzić i złożyć do organu podatkowego, gdy pojawi się zaległość z zobowiązaniem. Wtedy organ podatkowy (zwykle Urząd Skarbowy) oceni realne możliwości finansowe podatnika i wyda decyzję o możliwości rozłożenia spłaty zaległości w czasie. Nie jest też uregulowane prawnie, jaką część zaległej sumy możemy w ten sposób spłacić w ratach. Czasem od spłaty pewnej części zaległości zależy możliwość rozłożenia pozostałej części zaległości na raty.

Czy można zapłacić w ratach zaległy podatek VAT?

Jeżeli organ pobierający podatki zgodzi się na to, można rozłożyć na raty zapłatę zaległości w podatku VAT. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do właściwego Urzędu Skarbowego i dobrze go uzasadnić. Do wniosku warto dołączyć odpowiednią dokumentację, na przykład udowadniającą wystąpienie przyczyn losowych wywołujących problem ze spłatą. Jeśli masz problemy finansowe, a termin zapłaty podatku VAT jeszcze nie minął, możesz także złożyć wniosek o odroczenie płatności.

Rozłożenie zaległości podatkowych na raty – na ile miesięcy lub lat można rozłożyć zaległości?

Wniosek o rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty powinien zawierać propozycję podatnika. Trzeba więc przemyśleć, w jakim terminie realne będzie spłacenie zaległości podatkowych i taki czas podać we wniosku. Organ podatkowy, który rozpatruje wniosek, może przychylić się do propozycji podatnika lub zmienić liczbę rat i termin spłaty całości zadłużenia.

Także w tym przypadku przypominamy – decyzja o możliwości spłaty zaległości w formie rat jest uznaniowa. Urząd skarbowy może przychylić się do wniosku lub odrzucić go. Podczas składania propozycji rozłożenia spłaty swoich zaległości podatkowych na raty weź to pod uwagę – uwzględnij opcję dość szybkiej, lecz realnej spłaty całości.

Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowej na raty – wzór

Najlepiej jest wnioskować o rozłożenie spłaty zaległości podatkowej na raty jeszcze przed upływem terminu płatności. W przeciwnym razie powstanie zaległość podatkowa, co rodzi pewne konsekwencje. Urząd Skarbowy zacznie wtedy naliczać dodatkowe odsetki, zajmie Twoje konto bankowe, a cała sprawa może nawet trafić do sądu. Aby ustrzec się przed egzekucją komorniczą warto więc zawczasu wysłać wniosek. Zrób to od razu po stwierdzeniu, że nie jeteś w stanie terminowo spłacić zaległości.

Wniosek można złożyć na trzy sposoby:

 • podczas osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym
 • w formie elektronicznej
 • wysyłając wniosek drogą poczty tradycyjnej

Czas na rozpatrzenie wniosku przez urzędnika to miesiąc od dnia doręczenia. Jeśli sprawa zostanie uznana za szczególnie skomplikowaną, termin ten może wzrosnąć do dwóch miesięcy. Gdy wniosek zawiera błędy formalne lub brakuje w nim jakichś informacje – dostaniesz wezwanie do uzupełnienia go. Jeśli nie zrobisz tego w ciągu 7 dni, wniosek zostanie automatycznie odrzucony. Aby wniosek mógł zostać pozytywnie rozpatrzony niezbędne jest też wpłacenie opłaty prolongacyjnej. Jej wysokość zależy od sumy zaległości lub niezapłaconego jeszcze podatku.

Jeżeli wniosek został odrzucony lub rozpatrzony negatywnie, masz prawo odwołania się od takiej decyzji. Jest na to 14 dni od momentu doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, co zrobimy osobiście w Urzędzie Skarbowym.

Jakie dane musi zawierać wniosek o rozłożenie podatku na raty

 • numer NIP podatnika
 • o co wnioskujesz – rozłożenie zaległości na raty, odroczenie płatności podatku, umorzenie podatku
 • REGON i nazwa firmy (tylko w przypadku spółek osobowych)
 • adres firmy, adres zamieszkania (osoby fizycznej)
 • imię i nazwisko oraz PESEL wnioskodawcy (dla firm widniejących w CEIDG)
 • dokładny opis sytuacji, przyczyny uzasadniające wniosek o rozłożenie spłaty na raty
 • zakres wniosku – jakie zobowiązania zostaną spłacone, w jakiej wysokości i w jakim terminie
 • wskazanie rodzaju ulgi, o którą wnioskujesz – pomoc publiczna, pomoc de minimis, ulga która nie jest pomocą publiczną

We wniosku powołaj się na ważny interes podatnika lub na interes społeczny. W celu zwiększenia szans na pozytywne rozpatrzenie wniosku, dodaj do niego dodatkowe dokumenty:

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej, sytuacji finansowej
 • dokumenty potwierdzające, że masz realną szansę na spłatę zobowiązania w zaproponowanym terminie
 • informacje o sytuacji finansowej w firmie – rachunek zysków i strat, okresowy bilans finansowy, inne dane finansowe
 • druk ORD-HZ (oświadczenie o prawach majątkowych i nieruchomościach) lub oświadczenie o tym, że odmawiasz złożenia go

Jeżeli organ podatkowy nie dostanie od Ciebie żadnych dokumentów , oświadczeń i informacji w tej sprawie, rozpatrzy wniosek korzystając wyłącznie z posiadanych przez siebie danych. Zwykle nie jest to zbyt korzystne dla podatnika i nie przybliży go do pozytywnego finału sprawy.

Wniosek o rozłożenie spłaty podatku na raty – jakie uzasadnienie napisać?

Jedynie w momencie, gdy udowodnisz ważny interes podatnika lub witalny interes społeczny, masz szansę uzyskać zgodę na płatność zaległości w ratach. Trudna sytuacja finansowa nie jest tu wystarczającym argumentem,

Jeśli takie sytuacje miały miejsce, wskazanie na klęskę żywiołową, dużą niespodziewaną awarię w firmie, poważną chorobę lub wypadek losowy są dobrymi argumentami w tej sprawie. Warto o nich wspomnieć we wniosku, dokumentując to w odpowiedni sposób. Szansa na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku znacznie wtedy wzrośnie.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły