Rozdzielność majątkowa – kiedy warto się zdecydować i na czym polega?

rozdzielność majątkowa

Wszystko związane jest z ustrojem. Tym razem chodzi o wyjątkowy ustrój małżeński, w którym została przerwana lub nie została w ogóle utworzona wspólność majątkowa. Bo w końcu od tego trzeba zacząć. Żeby coś rozdzielić, musi być najpierw połączone. W tym artykule dowiesz się, o co chodzi z pojęciem rozdzielności majątkowej i związanymi z nią kwestiami. Zapraszam do przeczytania!

Czym jest rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa, to ustrój, w którym małżonkowie nie posiadają majątku wspólnego. Dlaczego w ogóle jest o tym mowa? Dlatego, że w momencie zawierania związku małżeńskiego, kobieta i mężczyzna dysponują dwoma rodzajami majątku. Prywatnym (zarówno mąż, jak i żona), który zgromadzili do tej pory, a po zawarciu związku także trzecim – wspólnym – każdym dobrem wypracowanym od dnia ślubu. 

Zamierzasz się pobrać? Sprawdź koszty i przygotuj się wcześniej do najważniejszego wydarzenia w życiu!

Ten majątek wspólny zaczynają budować dochody męża i żony za pracę, a także z majątku prywatnego, środki zgromadzone na funduszach emerytalnych. Po czasie zaczynają do niego wchodzić także przedmioty nabyte ze środków zgromadzonych od dnia zawarcia wspólnoty.

Skoro wątek majątku osobistego został poruszony, warto się chwilę nad nim zatrzymać.

Co wchodzi w skład majątku prywatnego?

Z zasady są to zebrane do tej pory oszczędności, dochody za dotychczasową pracę, przedmioty, które służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb osobistych, przedmioty nabyte przed powstaniem wspólności majątkowej oraz przyznane z tytułu odszkodowania, ale także prawa autorskie i inne prawa twórcy. Są to także przedmioty pochodzące ze spadku i w tym przypadku nawet podczas trwania wspólności ustawowej, wchodzą one w skład tylko i wyłącznie majątku osobistego!

Teraz czas na najważniejsze pytanie…

Kiedy warto podjąć rozdzielność majątkową?

Rozdzielność majątkowa kojarzona jest z sytuacjami, gdy chce się mówić o strzeżeniu swoich dóbr. Słusznie, gdyż często zawiera się ją, by uchronić się od długów partnera. Wierzyciele w przypadku odrębnych majątków traktować będą nieobciążonego zadłużeniem współmałżonka jako oddzielne gospodarstwo i nie będą domagać się od niego uregulowania obciążenia. To samo dzieje się w przypadku komornika, który ścigać będzie tylko dług od dłużnika. Nie wiesz, czy masz komornika? Zobacz, jak to sprawdzić tutaj.

Przypadki związane z zaufaniem.

Są jednak również przypadki, gdzie rozdzielność majątkowa jest wręcz na odwrót – przejawem ogromnego zaufania, a nie obaw. Jednym z przykładów jest budowanie majątku prywatnego na małżonku, który nie prowadzi ryzykownego biznesu. W niektórych branżach lepiej nie ryzykować, gdyż błędne decyzje, a częściej kumulacja nieszczęśliwych wydarzeń, mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa i bankructwa właściciela. Wtedy dobrze mieć ulokowane dobra na osobie, która takim ryzykiem nie jest objęta. Wierzyciele wtedy nie mogą zająć domu, samochodu czy innych dóbr, gdyż są one zapisane w majątku prywatnym współmałżonka. 

Niektóre zawody nakładają na pracownika odpowiedzialność finansową za popełnione błędy. W tym przypadku rozdzielność majątkowa również wydaje się być skuteczną ochroną.

Zostając jeszcze w kwestii firm, czy generalnie zarabiania więcej niż 85 tysięcy rocznie, warto wspomnieć o jeszcze jednym aspekcie. Jeśli występuje wspólność majątkowa, istnieje także możliwość rozliczania podatku razem. Gdy istnieje jednak duża dysproporcja zarobkowa, należy rozważyć tę możliwość. W sytuacji, gdy jeden współmałżonek osiąga przychody 90 tysięcy rocznie, wskakuje na drugi próg podatkowy. Przy rozliczaniu się razem, kwota graniczna dla wejścia na drugi próg to już w zaokrągleniu 170 tysięcy (85×2). Przy wspomnianej dysproporcji, osiągnięcie takiego przychodu jest niemożliwe, dlatego lepiej rozważyć rozliczenie się oddzielnie.

Z czyjej decyzji może być podjęta?

Już wiesz, czym jest wspólność i rozdzielność majątkowa. Teraz warto skupić się na kwestii jej ustanowienia. Może być ona bowiem inicjatywą dwojaką. 

W jednym przypadku jest to oczywiście wspólna wola małżonków, w drugim zostaje ustanowiona na mocy orzeczenia sądowego. Nie dzieje się tak jednak przypadkowo. Muszą zajść pewne konkretne okoliczności, by sąd mógł zdecydować o takim podziale. Głównym z nich jest trwonienie majątku wspólnego lub wręcz przeciwnie – jedna strona zatrzymuje cały majątek dla siebie. Kolejnymi przesłankami jest np. duża niegospodarność i rezygnacja z pomnażania dóbr. 

Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób zarobić, przeczytaj następujący artykuł. 

Niestety rozprawy sądowe trwają dość długo, musi bowiem zostać podjęte wnikliwe rozeznanie, czy istnieją przesłanki do wprowadzenia takiego przymusowego ustroju majątkowego.

W którym momencie można wprowadzić rozdzielność majątkową?

Tak naprawdę rozdzielność majątkową można wprowadzić w dowolnym momencie 🙂 

Warto zaznaczyć, że może zostać ona podjęta zarówno przed ślubem (wtedy nazywana jest potocznie intercyzą), jak i po ślubie i nie ma charakteru, tylko jednostronnego. Można dowolnie ją zawiązywać lub rozwiązywać. Ważne jest to, że obowiązuje od dnia ustanowienia i zasadniczo nie ma czegoś takiego, jak rozdzielność majątkowa wsteczna.

Rozdzielność majątkowa a kredyt

Dobra wiadomość jest taka, że nie wpływa ona na możliwość skorzystania z kredytu hipotecznego. Wysokość spłaty przez małżonków jest kwestią umowną, nie są zobowiązani dzielić się kosztem kredytu po równo, co jest niewątpliwym atutem. Jeśli jeden ze współmałżonków nie będzie spłacał raty, drugi (ze względu na rozdzielność) nie będzie musiał brać za to odpowiedzialności.

Kredyty dla młodych małżeństw są oddzielnym tematem.

Bank przed udzieleniem kredytu musi sprawdzić zdolność kredytową zarówno męża jak i żony, a także rozważyć ich wspólne wydatki.

Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji istnieje możliwość wzięcia kredytu samodzielnie. Bez ingerencji, a nawet zgody partnera.

Przed kim i z czym?

Ustanowienie rozdzielności majątkowej nie potrzebuje ogromnej ilości dokumentów. Zwykle wystarcza tylko odpis aktu zawarcia małżeństwa, dokumentacja z wyceną posiadanego majątku i oczywiście dowody osobiste małżonków. Rozdzielność jest sporządzana głównie przed notariuszem i jej koszty to około 500zł i koszty wypisów. Całość jest stosunkowo tania i szybka do załatwienia.

Ciekawe jest to, że w dokumentacji nie trzeba podawać powodu chęci zmiany ustroju majątkowego.

Podsumowanie:

Rozdzielność majątkowa to ustrój, który może być zmienny. Jak widać w przedstawionym artykule, ma on zarówno wady, jak i zalety. Może być związany z brakiem zaufania lub wielką odpowiedzialnością polegającą na gromadzeniu w majątku prywatnym dóbr całego małżeństwa. Decyzję o niej można podjąć przed ślubem oraz po ślubie, a także później ją zmienić. Wszystko zależy od podejścia i perspektyw na przyszłość, od ryzyka zawodowego, a przede wszystkim od dialogu. 

PS. Serdecznie do niego zachęcam, jak i do przeczytania poniższych, powiązanych z tematem artykułów.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły