Restrukturyzacja kredytu co to jest jak działa

restrukturyzacja kredytu

Kredyty gotówkowe, hipoteczne i inne są bardzo popularnym sposobem finansowania różnych wydatków. Czasami jednak po wzięciu kredytu mamy pewne problemy ze spłacaniem kolejnych rat w terminie. Warto wtedy od razu zadziałać i nie dopuścić do powstania zaległości – mogłoby spowodować rozpoczęcie działań windykacyjnych, pogorszenie historii kredytowej, a nawet skierowanie sprawy na drogę sądową. Zanim otrzymasz przedsądowe wezwanie do zapłaty lub doprowadzisz do pogorszenia swojego ratingu kredytowego, pomyśl o restrukturyzacji kredytu. W dzisiejszym artykule postaramy się opisać dokładniej to zagadnienie – wyjaśnimy co to jest restrukturyzacja kredytu. Postaramy się też odpowiedzieć, kto może skorzystać z takiego rozwiązania.

Restrukturyzacja kredytu

Na czym polega restrukturyzacja kredytu? W największym skrócie jest to po prostu zmiana warunków spłaty zobowiązania. Zwykle polega po prostu na wydłużeniu okresu spłaty, tym samym zmniejszeniu wysokości pojedynczej raty. Najczęściej restrukturyzacja kredytu ma na celu umożliwienie kredytobiorcy terminowej spłaty kolejnych rat. 

Warto dodać, że do zmiany warunków spłaty kwoty zadłużenia niezbędna jest zgoda obu stron – kredytobiorcy i banku. W zdecydowanej większości przypadków restrukturyzacja leży jednak w interesie każdej ze stron. Klient odczuje dzięki niej pewną ulgę, na przykład jeśli pogorszyła się jego sytuacja finansowa i nie może spłacać wcześniej ustalonych rat. Bank zapewnia sobie natomiast większą szansę na to, że odzyska pożyczone pieniądze. Dodatkowo wydłużając okres spłaty otrzyma więcej pieniędzy w związku z odsetkami.

Sposoby na łatwiejszą spłatę kredytu

Restrukturyzacja kredytu jest jednym z najlepszych sposobów na ułatwienie sobie spłaty zobowiązania. Jest niezłą alternatywą dla wakacji kredytowych lub odroczenia spłaty kredytu. Co prawda warto zbadać swoje możliwości finansowe jeszcze przed wzięciem kredytu, czasami jednak nasza zdolność spłaty może zmienić się z biegiem czasu, wtedy zwykle bank wyciągnie pomocną rękę w stronę kredytobiorcy. Warto jednak zapytać o takie możliwości jeszcze przed powstaniem opóźnienia w spłacie, co może prowadzić do naliczania karnych odsetek.

Czasami dobrym rozwiązaniem jest także konsolidacja kredytów, chwilówek i pożyczek. Jeśli masz więc kilka zobowiązań, być może zamienienie ich na jedno będzie bardziej korzystne i ułatwi Ci spłatę długów. Jednocześnie warto zdawać sobie sprawę, że wszystkie wymienione sposoby są metodami na to, jak nie wpaść w spiralę zadłużenia. Zaciąganie kolejnych zobowiązań nie jest zwykle dobrym wyjściem.

Co to jest restrukturyzacja kredytu?

Restrukturyzacja oznacza ponowne ustalenie struktury kredytu. Oznacza to zmianę jego warunków, zwykle na wniosek kredytobiorcy. Wspólnie z bankiem może on na nowo ustalić okres kredytowania, co wpłynie na zmianę wysokości pojedynczej raty.

Restrukturyzacja kredytu może dotyczyć go w całości lub tylko pewnego okresu. Jeśli Twoim zdaniem problemy ze spłatą są więc tymczasowe, warto rozważyć tę drugą opcję. Najczęściej restrukturyzacja polega po prostu na wydłużeniu okresu spłaty w zamian możliwość płacenia rat w zmniejszonej kwocie.

Dodatkowe koszty związane z restrukturyzacją

Warto zdać sobie sprawę z tego, że restrukturyzacja kredytu nie jest darmowa. Choć zwykle podpisanie aneksu do umowy kredytowej, co zmieni jego warunki, nie wymaga żadnej dodatkowej opłaty, w związku z restrukturyzacją kredytobiorca poniesie dodatkowe koszty. Zwykle oznacza to, że zapłaci po prostu więcej odsetek przez cały okres spłaty.

Warto więc poprosić bank o zaproponowanie kilku form restrukturyzacji, czy zawieszenia spłaty kredytu.Wtedy możemy wybrać najlepszą opcję. Zwykle odraczając spłatę kredytu musimy bowiem liczyć się z koniecznością spłacania rat odsetkowych – gdy to robimy, kapitał nie spada, nie spłacamy więc swojego zobowiązania i nie przybliżamy się do zakończenia spłaty.

Wiele możliwości jest jednak dobrym rozwiązaniem dla kredytobiorcy jeśli ten znajdzie się w trudnej sytuacji finansowej lub przydarzy mu się konieczność pokrycia dodatkowych wydatków, na przykład związanych z wypadkiem lub chorobą. Nawet jeśli restrukturyzacja kredytu wiąże się więc z dodatkowymi opłatami i kosztami, często jest najlepszym wyjściem.

Jak napisać wniosek o restrukturyzację?

W razie pojawienia się ryzyka problemów z terminową spłatą kredytu, nie warto bezczynnie czekać. Zdecydowanie lepiej jest po prostu skontaktować się z przedstawicielem banku. Jeśli złożysz wniosek o restrukturyzację kredytu jeszcze przed pojawieniem się zadłużenia i opóźnień w spłacie, masz większą szansę na zgodę na restrukturyzację.

Co zawiera wniosek o restrukturyzację? Zwykle dostaniesz gotowy wzór wniosku od pracownika banku lub znajdziesz go na stronie internetowej.  Musisz w nim zawrzeć uzasadnienie swojego wniosku – opis aktualnej sytuacji finansowej.  Wskaż na możliwości terminowego spłacania zobowiązania, gdy jego miesięczna wysokość będzie odpowiednio niższa. Bank z pewnością rozważy taką propozycję. Warto dodać dokumenty potwierdzające dochody oraz niespodziewane dodatkowe wydatki. W razie pojawienia się nieprawidłowości lub jakichś wątpliwości bank może odrzucić Twój wniosek o restrukturyzację kredytu. Może też poprosić o dosłanie brakujących dokumentów lub złożenie dodatkowych wyjaśnień.

Jakie dane wpisać we wniosku o restrukturyzację?

We wniosku musisz także zawrzeć informacje o samym kredycie – numer umowy kredytowej, wysokość kwoty pozostałą do spłaty, czy datę zaciągnięcia zobowiązania. Także Twoje dane (imię, nazwisko, PESEL, nr dowodu osobistego, itp.) muszą się znaleźć we wniosku. Nie zapomnij o danych kontaktowych – telefon komórkowy, adres e-mail i adres do korespondencji.

Już w momencie przygotowywania wniosku o restrukturyzację kredytu warto zamieścić w nim swoją propozycję – na przykład wysokość miesięcznej raty, jaką udźwigniesz. bez problemów. Wniosek należy podpisać i wysłać do banku lub złożyć go osobiście w oddziale.

Dodatkowe załączniki do wniosku o restrukturyzację

Aby skłonić bank do zgody na restrukturyzację kredytu, warto do wniosku dołączyć kilka dodatkowych dokumentów. Jeśli przydarzyła Ci się sytuacja losowa związana z dodatkowymi wydatkami – postaraj się ją udokumentować. Przydatne mogą być wypisy ze szpitala, notatki policyjne (np. w przypadku jakiegoś wypadku), rachunki za kosztowny serwis samochodu, czy opinia rzeczoznawcy potwierdzająca konieczność wykonania reontu w mieszkaniu. Jeśli Twoja sytuacja zmienia się w wyniku zmiany pracy, czy obniżenia wynagrodzenia – także możesz to udokumentować.

Jakie rodzaje restrukturyzacji kredytu proponują banki?

Zdecydowanie najczęściej stosowanymi rodzajami restrukturyzacji  kredytu wydłużenie okresu spłaty kredytu oraz zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Bank może natomiast zaproponować Ci również inne sposoby poradzenia sobie z trudniejszą sytuacją finansową. Jednym z nich jest konsolidacja zobowiązań. W oddzielnym artykule opisaliśmy dokładnie, czym jest i co daje klientowi konsolidacja kredytów i pożyczek. W praktyce konsolidacja pozwala obniżyć sumę miesięcznych zobowiązań względem kilku instytucji finansowych. Niektóre banki w ramach konsolidacji kredytów pozwalają też otrzymać dodatkowe środki. Można je przeznaczyć na dowolny cel, co w trudniejszej sytuacji finansowej często jest nieocenioną pomocą i dobrą alternatywą dla chwilówek przez Internet.

Ciekawą i bardzo korzystną formą restrukturyzacji kredytu jest negocjacja i obniżenie oprocentowania kredytu. Zwykle dość trudno jest otrzymać na to zgodę, jednak bez wątpienia to bardzo ciekawa i opłacalna opcja – warto podjąć starania.

Co to są raty balonowe?

Istnieją dwa główne rodzaje oprocentowania kredytu – stałe i zmienne. W przypadku tego drugiego raty mogą mieć różną wysokość. Produkt nazywany ratami balonowymi oznacza dla klienta możliwość spłacania rat w niższej wysokości w razie gorszej sytuacji finansowej. Po poprawieniu swojej sytuacji finansowej, klient może natomiast zacząć płacić raty w wyższej wysokości. Pozwala to na zachowanie płynności finansowej i niezachwianą spłatę zobowiązania.

Restrukturyzacja kredytu po rozwodzie lub śmierci kredytobiorcy

Restrukturyzacja kredytu może być jednym ze skutków rozwodu kredytobiorcy. Jeśli jego zdolność kredytowa znacznie się w związku z tym zmieni, może ubiegać sę w banku o zmianę warunków kredytu.

Do nietypowej sytuacji może dojść w momencie śmierci kredytobiorcy. Osoba przejmująca po nim spadek, zwykle współmałżonek lub dziecko, staje się wtedy także spadkobiercą kredytu. Także w tej sytuacji często dochodzi do restrukturyzacji kredytu, szczególnie gdy spadkobierca ma problem z terminową spłatą zobowiązania.

Restrukturyzacja kredytu – podsumowanie

Zmiana warunków spłaty kredytu jest możliwa dla różnych rodzajów zobowiązania – kredytów hipotecznych, gotówkowych, a nawet pożyczek. Kilka rodzajów restrukturyzacji polega zwykle na wydłużeniu okresu spłaty lub częściowym zawieszeniu spłaty na pewien czas. Warto skorzystać z tej opcji w razie trudności finansowych.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły