Pożyczki Unijne. Jak z nich skorzystać?

pożyczki unijne

Unia Europejska w wielu aspektach pomaga mieszkańcom Polski, także w sposób finansowy. Dzięki możliwości pozyskania funduszy unijnych wiele firm może szybko i skutecznie rozwijać się. Ciekawą alternatywą dla różnych dotacji są również pożyczki unijne. W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak skorzystać z pożyczek unijnych. Które przedsiębiorstwa powinny zainteresować się takim sposobem finansowania i jakie warunki trzeba spełnić, aby móc wnioskować o pożyczkę unijną.

Pożyczki unijne – ciekawa forma finansowania dla polskich przedsiębiorstw

Wiele podmiotów i przedsiębiorstwa każdego typu mogą spróbować postarać się o pożyczki unijne. Taka pożyczka może być świetnym motorem napędowym dla nowych przedsiębiorstw. Także doświadczeni przedsiębiorcy i firmy z długim stażem na rynku mogą skorzystać z pożyczek unijnych, na przykład w celu sfinansowania różnych inwestycji. Osoby planujące założenie własnej działalności gospodarczej również powinny sprawdzić, czy mogą złożyć wniosek o pożyczkę z Unii Europejskiej

W Polsce rozdysponowaniem środków unijnych i przyznawaniem pożyczek unijnych zajmuje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Pożyczki z BGK dzięki unijnym pieniądzom są dostępne dla wielu przedsiębiorstw. Kierowane są jednak głównie dla małych i średnich firm.

Czym są pożyczki unijne?

Co to są pożyczki unijne? Dostępne środki z funduszy europejskich są rozdzielone pomiędzy wszystkie polskie województwa. Fundusz pożyczkowy pozwala udzielić finansowego wsparcia przedsiębiorcom. Co więcej, fundusze unijne są odnawialne. Przedsiębiorcy mogą korzystać z nich więc wielokrotnie. Wzięcie pożyczki unijnej dostępne jest natomiast dopiero po terminowej spłacie poprzedniego zobowiązania. Pożyczki unijne są więc bardzo dobrą alternatywą dla innych rodzajów finansowania przedsiębiorstw, między innymi pożyczek dla firm i różnych kredytów firmowych.

 Dla kogo dostępne są pożyczki unijne? Kto może skorzystać z funduszy europejskich na rozwój swojej działalności? Tego typu środki kierowane są do:

  • osób bezrobotnych, które planują otworzenie firmy
  • start-upów
  • przedsiębiorców prowadzących mikro, małą lub średnią działalność gospodarczą

Ogromną zaletą pożyczek unijnych jest oczywiście ich niski koszt. Niskooprocentowane pożyczki unijne to tylko jeden z dostępnych instrumentów. Dostępne są także możliwości dokapitalizowania przedsiębiorstw (tzw. wejścia kapitałowe) oraz poręczenie niezbędne dla innych kredytów. Wszystkie rodzaje pożyczek unijnych są stworzone w celu wsparcia przedsiębiorców.

Pożyczki unijne – kto ich udziela?

Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest jedynym podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie funduszami unijnymi i przyznawanie pożyczek unijnych. Współpracuje z nim wiele innych instytucji, które pomagają w dystrybucji środków unijnych:

  • banki spółdzielcze
  • komercyjne banki
  • fundusze poręczeniowe
  • fundusze pożyczkowe
  • stowarzyszenia i fundacje

Wspomniane instytucje nie tylko wydają decyzje o przyznaniu środków unijnych w ramach pożyczki dla przedsiębiorcy. Pomagają również przejść bezproblemowo przez cały proces wnioskowania o przyznanie środków unijnych.

Dla kogo dostępne są pożyczki unijne?

Pożyczka ze środków unijnych jest instrumentem finansowym, z którego może skorzystać wiele osób, zarówno przedsiębiorcy jak i osoby myślące o zarejestrowaniu swojej działalności gospodarczej. Pożyczki unijne są dostępne dla przedsiębiorstw małych i średnich. Z oferty BGK mogą skorzystać również spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, a nawet TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego). Warto wiedzieć, że oprócz rozwoju przedsiębiorstw celem redyspozycji środków unijnych może być poprawa stanu funkcjonowania społeczeństwa. Likwidacja luki czynszowej, czy budowa tanich mieszkań także może być więc aspektem, który pozwoli pozyskać środki unijne.

Z pożyczek unijnych często korzystają także placówki oświatowe, w tym szkoły, przedszkola, uczelnie. Unijne pożyczki są realnym wsparciem dla  różnych jednostek samorządu terytorialnego. Również instytucje pozarządowe, związki wyznaniowe i kościoły mogą ubiegać się o finansowe wsparcie z Unii Europejskiej.

Warunki udzielenia pożyczek unijnych

Na jakich warunkach jest przyznawana pożyczka unijna? Do otrzymania pożyczki ze środków unijnych trzeba spełnić ściśle określone kryteria. Wiele zależy jednak od wysokości pożyczki unijnej, a nawet od regionu, w którym się o nią ubiegać. 

O wszystkich wymaganiach stawianym przyszłym pożyczkobiorcom dowiesz się w oddziale Banku Gospodarstwa Krajowego lub instytucji współpracującej z nim. Tam, gdzie będziesz składać wszystkie niezbędne dokumenty, dostaniesz też szereg instrukcji. Ważną zaletą pożyczek unijnych jest pomoc na całym etapie – od wyboru pożyczki z oferty funduszy unijnych, aż po wypłatę i rozdysponowanie środków.

Jakie wymagania trzeba spełnić, by otrzymać pożyczkę ze środków unijnych?

Wnioskujący o pożyczkę unijną musi spełnić kilka podstawowych wymagań. Przede wszystkim przedsiębiorstwo nie może zatrudniać więcej, niż 250 pracowników. Roczny obrót nie może też przekroczyć 50 milionów euro. Trzeba wykazać pozytywną historię kredytową – ta oferta nie jest kierowana do przedsiębiorców, którzy w przeszłości zalegają ze spłatą różnych zobowiązań. Składając wniosek o daną pożyczkę unijną w jednym z województw, siedziba firmy musi znajdować się w tym samym regionie.

Wśród warunków przyznania pożyczki unijnej nie ma natomiast obowiązku posiadania zarejestrowanej działalności gospodarczej. Otwiera to możliwość starania się o dodatkowe środki osobom, które dopiero planują wejście w świat biznesu i założenie swojego przedsiębiorstwa lub start-upu. Także osoby posiadające obecnie działalność  gospodarczą w zawieszeniu mogą ubiegać się o dodatkowe środki.

Warto natomiast zdawać sobie sprawę z tego, że pożyczki unijne nie są bezzwrotnymi zapomogami lub dotacjami. Po otrzymaniu zgody na pożyczkę z BGK i wypłacie środków, będzie trzeba więc spłacić całe zadłużenie w ustalonym terminie. Na szczęście warunki spłaty pożyczki unijnej są bardzo korzystne.

Wniosek o pożyczkę unijną

Jak wygląda wniosek o pożyczkę z funduszy unijnych? W dużej mierze oparty jest o badania rynkowe i inwestycyjne i stworzone prognozy. Nie ma w nim natomiast oceny obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, co jest typowe dla kredytów dla firm w bankach. Przedsiębiorca lub osoba planująca założenie firmy musi więc dokładnie przedstawić swój plan na przyszłość – rozwój swojej firmy. Trzeba więc postarać się o odpowiednio rzetelne prognozy, także finansowe. Jeśli spodziewane efekty inwestycji pokrytej z pożyczki unijnej okażą się zadowalające i wiarygodne – mamy dużą szansę na otrzymanie takich środków.

W przypadku pożyczek unijnych na większe sumy, czasem wymagane będzie natomiast dodatkowe zabezpieczenie pożyczki. Może być nim wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości, poręczenie od osoby trzeciej, czy gwarancja bankowa. Warto wiedzieć, że instytucje dysponujące funduszami unijnymi i przyznające pożyczki są pod tym względem o wiele mniej rygorystyczne, niż banki.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki unijnej?

Pożyczka unijna powinna zostać wydana zgodnie z zapisami umieszczonymi we wniosku. Masz jednak wiele możliwości zagospodarowania tych środków. Pozyskane w ten sposób środki możesz przeznaczyć na inwestycje lub bieżącą działalność przedsiębiorstwa. Często pożyczka unijna jest wykorzystana na zapewnienie płynności finansowej firmy.

Unia Europejska kładzie duży nacisk na wdrażanie nowoczesnych technologii, szczególnie związanych z ekologią i przyjazną dla środowiska energetyką. Warto więc uwzględnić to, aby przybliżyć się do akceptacji wniosku o pożyczkę unijną. Z całą pewnością dobrym wyborem będzie wydanie środków z pożyczki unijnej na wdrożenie nowych technologii, zakup oprogramowania i sprzętu IT, czy na inwestycje związane z ekologią. Mile widziane będą także szkolenia, innowacyjne pomysły, czy adaptacja pomieszczeń na potrzeby działalności.

Jak skorzystać z pożyczki z BGK?

Pierwszym krokiem, podobnie jak w przypadku innych sposobów finansowania działalności gospodarczej, powinno być staranne określenie celu inwestycji. Warto też ustalić potrzebną kwotę i termin realnej spłaty pożyczki. Warto też od razu zastanowić się nad rodzajem zabezpieczenia pożyczki, który wybierzesz. Wtedy przechodzimy do wyboru pożyczki unijnej, a właściwie – sprawdzenia oferty dostępnej w naszym województwie. Lista ofert pożyczek z BGK dostępna jest w Internecie. Korzystając z wyszukiwarki na stronie BGK łatwo znajdziesz dostępne pożyczki unijne dzięki filtrom (województwo, typ pożyczkobiorcy, cel pożyczki, rodzaj zabezpieczenia).

Gdy znajdziesz odpowiednią dla Ciebie pożyczkę unijną, od razu zobaczysz też listę wymagań i dokumentów do skompletowania. Wtedy na ekranie ujrzysz też dane kontaktowe do instytucji, która zajmuje się daną pożyczką. Gdy złożysz wniosek o pożyczkę unijną, na decyzję czekasz do 60 dni.W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku możesz przejść do podpisania umowy i finalizacji transakcji.

Czy pożyczka unijna z BGK się opłaca?

Pożyczki z BGK mają sporo zalet. W porównaniu z pożyczkami pozabankowymi oraz kredytami dla firm posiadają bardzo elastyczny czas spłaty, a zakres dostępnych kwot jest obszerny. Oprocentowanie pożyczki unijnej jest bardzo atrakcyjne – niskie. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, które posiadasz (lub planujesz założyć) bez trudu znajdziesz dopasowane oferty pożyczek. Warunki przyznania są dużo mniej liberalne, niż w bankach.

Przechodząc do wad, pożyczki z BGK są podzielone na regiony. Jeżeli nie masz siedziby w województwie, gdzie dostępne jest dana pożyczka, nie skorzystasz z niej. Nie jest to też pożyczka na dowolny cel. Musisz więc wydać pieniądze dokładnie w taki sposób, jak opisujesz to we wniosku. Procedura wnioskowania o pożyczkę unijną może wydawać się dość skomplikowana. Na szczęście tu możesz liczyć na bezpłatną pomoc przedstawicieli BGK lub współpracujących instytucji.

Czy warto skorzystać z pożyczki unijnej? Zdecydowanie tak, szczególnie gdy jesteś początkującym przedsiębiorcą. Oprocentowanie jest tu bardzo niskie, nie możesz liczyć na tak dobre warunki w bankach i innych firmach finansowych. Zwykle koszt pożyczki to zaledwie 1-2% w skali roku. Warto natomiast nastawić się na dość czasochłonny proces wnioskowania o pożyczkę unijną. Zdecydowanie warto też przemyśleć cel, na który wydasz pieniądze z pożyczki. Gdy go zapiszesz w umowie, środki muszą być przeznaczone właśnie w taki sposób. Podsumowując, pożyczki unijne są doskonałym wyborem dla wielu przedsiębiorców.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły