Pożyczki Mazowieckie – opinie i recenzja

W ofercie kredytów i pożyczek znajdziemy również te, które przeznaczone są dla przedsiębiorców i klientów firmowych. Przykładem są Pożyczki Mazowieckie, które udzielane są przez Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Z rozwiązania mogą skorzystać zarówno nowe, jak i już istniejące firmy, działające na terenie województwa mazowieckiego. Czy jest to opłacalne rozwiązanie? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Jak działają Pożyczki Mazowieckie?

W przeciwieństwie do wielu innych podmiotów, Pożyczki Mazowieckie nie są udzielane przez prywatną firmę pożyczkową. Zamiast tego, udziela je Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy, a środki pozyskiwane są z programów unijnych i samorządowych. Opisywane pożyczki wyróżniają się niskim oprocentowaniem, ponieważ udzielane są z myślą o rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim.

O pożyczkę mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa mazowieckiego, którzy zatrudniają mniej niż 250 osób. Roczne obroty przedsiębiorcy nie mogą przekraczać 50 milionów euro. Pożyczki Mazowieckie świadczą swoje usługi również nowym firmom, pod warunkiem, że dana działalność gospodarcza jest już zarejestrowana

Na co można przeznaczyć kwotę pożyczki?

Pożyczki i chwilówki kojarzą się ze środkami, które można przeznaczyć na dowolny cel. Czy w przypadku Pożyczek Mazowieckich jest tak samo? Niestety nie, ponieważ otrzymaną kwotę można wykorzystać jedynie na wydatki związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, jej prowadzeniem lub rozwojem. Finansowanie kosztów stałych, takich jak czynsz i koszty wynagrodzeń, nie będzie możliwe z pomocą pożyczki. Obowiązuje przy tym inne ograniczenie dotyczące kwoty finansowania, bowiem niewydane w terminie środki należy zwrócić, wraz z odsetkami. 

Pożyczki Mazowieckie – oferta produktów finansowych

Pożyczka Hipoteczna

Skierowana do mikro, małych i średnich firm działających w województwie mazowieckim, które poszukują finansowania inwestycji w nieruchomości. Jest to pożyczka z oprocentowaniem stałym, wynoszącym od 8,22%. Są to jedyne koszty, ponieważ nie znajdziemy tutaj prowizji ani innych opłat za udzielenie pożyczki. Maksymalna Kwota finansowania wynosi 2 500 000 złotych, z czasem spłaty sięgającym do 10 lat. Przewidywana karencja w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy. 

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

  • wydatki związane z procesem inwestycyjnym (dokumentacja projektowo-kosztorysowa, opłaty z tytułu pozwoleń, koszty nadzoru, podatki),
  • przystosowanie nieruchomości do potrzeb rozwoju danej działalności gospodarczej, w tym prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie, 
  • zakup nieruchomości, takich jak grunty i budynki trwale związane z gruntem.

Uwaga: Nieruchomość będąca obiektem finansowania (a jednocześnie zabezpieczenia hipotecznego) musi znajdować się na terenie województwa mazowieckiego. 

Pożyczka JEREMIE2 

Skierowana do osób, które planują rozpocząć lub już prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego i szukają atrakcyjnego finansowania. Podobnie jak w przypadku pożyczki hipotecznej, oprocentowanie jest stałe i wynosi od 7,62%, przy czym nie obowiązują żadne dodatkowe opłaty i prowizje. Maksymalna kwota finansowania to 500 000 złotych, z czasem spłaty wynoszącym do 5 lat. Przewidywana karencja w spłacie kapitału wynosi do 6 lub 9 miesięcy. 

Otrzymane środki można przeznaczyć na:

  • finansowanie kapitału obrotowego, jeżeli ten związany jest z działalnością inwestycyjną i ekspansją przedsiębiorstwa,
  • wsparcie ekologicznych procesów produkcyjnych i efektywnego wykorzystywania zasobów,
  • rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych,
  • budowa i rozbudowa infrastruktury, rozszerzenie zakresu działalności, zmiany procesu produkcyjnego oraz inne działania, skutkujące wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. 

Uwaga: Dla podmiotów działających do roku, maksymalna kwota pożyczki wynosi 120 000 złotych. W niektórych przypadkach, przewidywana maksymalna kwota pożyczki może przekraczać 500 000 złotych. 

Jak złożyć wniosek o pożyczkę?

O pożyczkę można wnioskować online, składając wniosek na stronie internetowej pożyczkodawcy – tutaj. W tym celu konieczne będzie zarejestrowanie konta na stronie i udzielenie odpowiedzi na kilka kluczowych pytań. Ci, którzy preferują tradycyjne rozwiązania, mogą złożyć wniosek osobiście, w stacjonarnej siedzibie Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. 

Adres siedziby: 

al. Niepodległości 58

02-626 Warszawa

Warto mieć na uwadze to, że poszczególne projekty są ograniczone ze względu na czas trwania lub pulę dostępnych środków. Z racji tego, że kolejność składania wniosków ma pierwszorzędne znaczenie, nie warto zwlekać z ubieganiem się o pożyczkę. 

Jakich dokumentów wymagają Pożyczki Mazowieckie?

Lista wymaganych dokumentów nie jest odgórnie ustalona, ponieważ zależy od wielkości pożyczki, rodzaju zabezpieczeń czy też formy działalności gospodarczej. Wymogi dokumentacyjne są nad wyraz ścisłe, ze względu na to, że środki pozyskiwane są z projektów unijnych. Zależnie od rodzaju pożyczki, wymagane może być również zabezpieczenie. Dla przykładu, pożyczka hipoteczna wymaga zabezpieczenia w postaci nieruchomości. 

Jak wygląda spłata pożyczki?

Skorzystałeś ze środków udzielonych przez Pożyczki Mazowieckie? W takim razie konieczne będzie rozliczenie się ze zobowiązania w wyznaczonym umownie terminie. W tym celu należy przedstawić faktury wraz z potwierdzeniami ich opłacenia. Niewydane w terminie środki trzeba zwrócić wraz z odsetkami. 

Kwoty finansowania przyznawane są w zależności od biznesplanu, zabezpieczenia i doświadczenia, toteż ryzyko problemów ze spłatą nie jest wysokie – w szczególności biorąc pod uwagę niskie oprocentowanie. Jeżeli natomiast takie problemy się pojawią, to mogą nieść za sobą negatywne konsekwencje. Zaliczają się do nich m.in. naliczanie odsetek karnych, działania windykacyjne, a nawet przeniesienie sprawy na drogę sądową. 

Pożyczki Mazowieckie – opinie klientów

Pożyczki Mazowieckie cieszą się bardzo pozytywnymi opiniami, zarówno wśród nowych, jak i doświadczonych przedsiębiorców. Jako największą zaletę wskazuje się niezwykle atrakcyjne warunki finansowania, w tym niskie oprocentowanie i szeroki zakres kwot. Dodatkowe środki pomogły wielu przedsiębiorcom rozwinąć biznes i zrealizować najważniejsze inwestycje, często w ten sposób zwiększając dochody. 

O rzetelności Pożyczek Mazowieckich mówią również liczby. Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy działa już od 2004 roku i od tego czasu przedsiębiorcom zostało udzielone już ponad tysiąc pożyczek, na łączną kwotę przekraczającą 211 milionów złotych. Każdego miesiąca Pożyczki Mazowieckie weryfikują kolejne wnioski, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą liczyć na niezbędne środki. 

Pożyczki Mazowieckie – nasz werdykt

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym w województwie mazowieckim, który szuka dodatkowego finansowania, to Pożyczki Mazowieckie są wartą rozważenia opcją. Największymi zaletami tego rozwiązania są niskie odsetki i dostosowanie kwoty finansowania do potrzeb danej działalności. W przeciwieństwie do pożyczek firmowych z sektora prywatnego, w przypadku tej pożyczki nie trzeba obawiać się o prowizję i naliczanie dodatkowych opłat. 

Mimo wszystkich wymienionych zalet, oferta Pożyczek Mazowieckich nie będzie odpowiadała każdemu przedsiębiorcy. Powodem takiego stanu rzeczy są ograniczenia dotyczące zarządzaniem kwotą finansowania. Nie pokryjemy w ten sposób kosztów stałych, co dla wielu osób będzie wystarczającym powodem do szukania alternatywy.