Pożyczka z PPK na wkład własny – jak to działa?

pożyczki z PPK

Oszczędzanie pieniędzy w ramach PPK to wybór, którego dokonało wiele osób. Środki zgromadzone w ramach PPK mogą być dostępne dopiero po ukończeniu pewnego wieku. Jest jednak pewna możliwość wcześniejszego skorzystania z tych pieniędzy. To tak zwana pożyczka z PPK. Może posłużyć do pokrycia kwoty wkładu własnego, czyli postarania się o kredyt hipoteczny na zakup mieszkania lub domu. Na czym polegają pożyczki z PPK?

Co to jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (w skrócie: PPK) to sposób oszczędzania pieniędzy. Możliwość taką otrzymali m.in. pracownicy dużych firm, które zatrudniają ponad 250 osób. Osoba oszczędzająca pieniądze w ten sposób musi zmieścić się w limicie wieku – między 18 a 70 lat. Cechą charakterystyczną PPK było automatyczne zapisanie do programu wszystkich osób spełniających wymogi. Można się jednak dobrowolnie wypisać z PPK. Dotyczy to jednak osób między 18 a 55 rokiem życia. Aby zostać uczestnikiem programu PPK w wieku od 55 do 70 lat, należy złożyć stosowny wniosek.

Celem PPK jest zbieranie pieniędzy, które wykorzystamy po przejściu na emeryturę. Istotą całego programu jest fakt, że nie tylko pracownik zapisany do PPK gromadzi tam środki. “Dokładają” mu pracodawca oraz państwo. Okazuje się więc, że dla pracowników ten program może być wyjątkowo korzystny.

Kiedy można wypłacić środki z PPK?

W założeniach programu jest możliwość wypłacenia pieniędzy z PPK po ukończeniu przez pracownika 60. roku życia. Można też nieco dłużej zbierać tam środki, szczególnie pozostając aktywnym zawodowo. Limit wieku, kiedy stajemy się upoważnieni do wpłaty z PPK, jest jednakowy dla mężczyzn i kobiet. Należy złożyć wniosek o wypłatę środków, co odbywa się w kilku transzach. Za jednym razem możemy wypłacić 25% pieniędzy z PPK.

Pozostała część środków (czyli 75% lub większa część zgromadzonych środków) otrzymamy w formie miesięcznych rat. Będzie ich 120 – wypłata odbywa się bowiem przez aż 10 lat. Możliwe jest skrócenie czasu pobierania środków (otrzymania ich szybciej), wtedy jednak musimy liczyć się z dodatkowym podatkiem w wysokości 19% od kwoty ponad 25% zgromadzonych środków.

Środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych mogą być też wypłacane wspólnie przez małżeństwo. Operatorem PPK każdego z małżonków musi być jednak ta sama instytucja.

Pożyczka z PPK

Prawodawca przewidział też inną możliwość wykorzystania środków zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Mowa o pożyczce z PPK. Co to jest pożyczka z PPK i jaki jest jej cel? Także ta propozycja skierowana jest do małżeństw. Pożyczka z PPK pozwoli im pokryć wkład własny przy zakupie mieszkania na kredyt hipoteczny.  Także tu są jednak pewne obwarowania.

Małżonkowie chcący skorzystać z pożyczki z PPK na pokrycie wkładu własnego, muszą zmieścić się w limicie wieku. Pożyczki z PPK są dostępne tylko dla osób przed ukończeniem 45 roku życia. Dotyczy to obojga małżonków. Możemy skorzystać ze środków na rachunku PPK, jednak w późniejszym czasie konieczny będzie ich zwrot.

Jak dostać pożyczkę z PPK?

Pożyczka z PPK wymaga sporządzenia dodatkowej umowy z instytucją, obsługującą rachunki PPK małżonków. Jeżeli dana osoba gromadzi środki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych jednocześnie w kilku instytucjach finansowych. może skierować swój wniosek do wybranej z nich lub do kilku jednocześnie. Skorzystanie z pożyczki z PPK na wkład własny wymaga każdorazowego złożenia wniosku do poszczególnych instytucji będących operatorami rachunku PPK.

Jak wypłacić środki z kilku rachunków  w celu pożyczki z PPK na wkład własny?

Z instytucją, w której uczestnik programu PPK gromadzi pieniądze, należy podpisać osobną umowę. Jeśli gromadzisz środki w PPK w kilku instytucjach, możesz wybrać jedną, kilka lub wszystkie z nich.

Z poszczególnych rachunków PPK można podjąć dowolną część środków przeznaczonych na wkład własny.

Na co można przeznaczyć środki z pożyczki z PPK?

Przeznaczeniem pożyczki z PPK jest sfinansowanie wkładu własnego. Przepisy Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych określają, że pieniądze muszą być przeznaczone na:

  • zapłatę części kwoty zakupu prawa własności do budynku mieszkalnego, mieszkania, mieszkania spółdzielczego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
  • koszty przebudowy lub część kosztów budowy nieruchomości mieszkalnej
  • zakup gruntu

Pożyczka z PPK może też sfinansować zakup prawa do udziału współwłasności jednego z powyższych.

Umowa z instytucją, która udziela pożyczki z PPK

Z instytucją będącą operatorem Twojego rachunku PPK musisz podpisać stosowną umowę. W jej treści znajdują się:

  • identyfikacja inwestycji, na którą zostanie przeznaczona pożyczka z PPK
  • termin i sposób wypłaty środków z pożyczki z PPK
  • forma spłaty pożyczki z PPK i jej termin

Termin spłaty pożyczki na wkład własny z PPK

100% środków z pożyczki trzeba oddać – z powrotem wpłacić na konto PPK. Data rozpoczęcia spłaty, która może mieć formę ratalną, nie może być późniejsza, niż 5 lat od momentu otrzymania pożyczki z PPK. Cała spłata musi się zakończyć w maksymalnie 15 lat od momentu wypłaty pożyczki.

Jeśli nie pożyczka z PPK, to co?

Skorzystanie z pożyczki z Pracowniczych Planów Kapitałowych na sfinansowanie wkładu własnego wydaje się być niezłą opcją. Na rynku usług finansowych istnieją też bardziej typowe pożyczki na wkład własny. Aby z nich skorzystać, wystarczy skontaktować się z instytucją pożyczkową. Należy liczyć się z koniecznością posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej. Istnieje też inna ciekawa opcja. 

Jednym z ostatnich rządowych programów wsparcia przy zakupie mieszkania na kredyt jest mieszkanie bez wkładu własnego. W tym przypadku osoby spełniające określone warunki mogą wnioskować o kredyt hipoteczny w jednym z banków, a zamiast wkładu własnego w wysokości co najmniej 10-20% wartości nieruchomości, bank otrzyma gwarancję z Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym przypadku trzeba się jednak liczyć z tym, że nie otrzymujemy pieniędzy na wpłatę wkładu własnego. Kredytobiorca musi po prostu spłacić 100% wysokości przyznanego kredytu hipotecznego.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły