Pożyczka pracownicza – czym jest, jak ją uzyskać?

Pożyczka pracownicza - czym jest, jak ją uzyskać?

Wiele osób ledwo wiąże koniec z końcem, nawet jeżeli wykonuje pracę zarobkową. Z tego powodu niezwykle popularne są kredyty w bankach czy też chwilówki udzielane przez prywatne firmy. Innym rodzajem wsparcia jest pożyczka pracownicza, którą pracodawca może udzielić zatrudnionej osobie. Na czym polega taki rodzaj pożyczki, ile wynosi jej kwota i kto może się o nią ubiegać? Postanowiliśmy to sprawdzić. 

Czym jest pożyczka pracownicza? Wyjaśnienie

Pożyczka pracownicza to umowa między pracownikiem a pracodawcą, na mocy której pracownik uzyskuje dodatkowe środki. Taki rodzaj pożyczki często (ale nie zawsze) jest korzystniejszy od rozwiązań ogólnie dostępnych na rynku. Zainteresowani mogą liczyć na mniejsze oprocentowanie i mniej restrykcyjne kryteria dotyczące zdolności kredytowej. 

Z pożyczką pracowniczą nie spotkamy się jednak w każdej firmie, ponieważ jest to rozwiązanie wdrażane przez firmy dobrowolnie. Może okazać się, że dany zakład pracy w ogóle nie przewiduje udzielania takich pożyczek. Warto bezpośrednio zapytać o tą kwestię pracodawcę i przełożonych lub sprawdzić wewnętrzną politykę firmy. 

Uzyskanie pożyczki pracowniczej nie zawsze jest równoznaczne ze skorzystaniem z pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Środki mogą być wypłacone również z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub wolnych środków własnych, jakimi dysponuje dana firma. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o pracowniczych kasach zapomogowo-pożyczkowych, to zajrzyjcie do naszego osobnego wpisu:

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa – jak działa?

Kto może skorzystać z pożyczki pracowniczej?

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących pożyczek i kredytów są ich wymagania. Jak pod tym względem wypada pożyczka pracownicza? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ wymagania do uzyskania pożyczki uzależnione są od wewnętrznej polityki firmy. 

Pod uwagę mogą być brane następujące kryteria:

 • staż pracy w zakładzie,
 • historia i zdolność kredytowa (pracodawcy nie sprawdzają jednak baz BIK),
 • historia zatrudnienia,
 • wysokość oczekiwanej pożyczki.

Poza powyższymi, znaczący jest także rodzaj umowy, na podstawie której zatrudniony jest pracownik. Obecnie jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mogą ubiegać się o taką pożyczkę. Jeżeli pracujesz na umowie zlecenie lub umowie o dzieło, pożyczka pracownicza nie zostanie Ci przyznana. 

Czy pożyczka pracownicza widnieje w bazach BIK?

Jeżeli chcecie jednocześnie skorzystać z pożyczki pracowniczej i zaciągnąć inne zobowiązanie, takie jak kredyt gotówkowy, to mamy dobrą wiadomość. Pożyczka pracownicza nie widnieje w bazach BIK ani żadnych innych rejestrach zobowiązań. Tym samym, zaciągnięcie takiej pożyczki nie obniża zdolności kredytowej i nie zmniejsza szans na skorzystanie z innych produktów finansowych. 

Ile wynosi kwota i czas spłaty pożyczki pracowniczej?

Maksymalna kwota pożyczki pracowniczej również zależna jest od wewnętrznej polityki firmy, ale nie tylko. Spore znaczenie mają także zasoby, którymi dysponuje dany zakład. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw pożyczki opiewać będą na proporcjonalnie mniejsze kwoty. 

Przy ustalaniu kwoty finansowania nie bez znaczenia pozostają możliwości pracownika. Pod uwagę brana jest zdolność kredytowa, ale również dochód. Pracownicy z większym wynagrodzeniem mogą liczyć na większe kwoty pożyczek. Często maksymalna kwota stanowi określony procent wynagrodzenia danej osoby. 

Sytuacja wygląda bardzo podobnie w przypadku czasu spłaty zaciągniętego zobowiązania. Umowy konstruowane są indywidualnie, tak aby sposób rozliczenia pożyczki nie stanowił problemu dla żadnej ze stron. Czas spłaty może więc wynosić 30 dni, ale może to być też kilka miesięcy. 

Jak spłacić pracowniczą pożyczkę?

Spłata pożyczki pracowniczej odbywa się na określonych w umowie warunkach, co oznacza że zależnie od ustaleń całość może wyglądać zupełnie inaczej. Możliwą opcją jest spłata zobowiązania poprzez dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia, pod warunkiem, że pracownik wyrazi na to pisemną zgodę. 

Warto wiedzieć również o tym, że podobnie jak w przypadku innych zobowiązań, pracownicza pożyczka może ulec przedawnieniu. Okres przedawnienia takiej pożyczki wynosi 10 lat od dnia, w którym stała się ona wymagalna. Może to być również okres 3 lat, jeżeli pożyczka została udzielona w związku z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Jaki jest podatek od pożyczki pracowniczej?

Od pożyczki pracowniczej odprowadza się podatek PCC w wysokości 0,5% wysokości kwoty zobowiązania. Pożyczka pracownicza jest zwolniona z tego podatku, pod warunkiem że przynajmniej jedna ze stron zawartej umowy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (lub jest z tego podatku zwolniona). 

Jak sytuacja wygląda ze składkami ZUS? Tych nie trzeba odprowadzać, ponieważ pracownicze pożyczki podlegają przepisom dotyczącym świadczeń zwrotnych. Inaczej jest, gdy po stronie pracownika powstanie przychód w związku z pożyczką. Wówczas musi on odprowadzić należny podatek dochodowy i składkę ZUS. Dotyczy to sytuacji, w których całość lub część zobowiązania została umorzona przez pracodawcę (np. ze względu na złą sytuację finansową pracownika). 

Jak dostać pożyczkę od pracodawcy?

Aby skorzystać z pożyczki pracowniczej, konieczne będzie sporządzenie wniosku. W piśmie należy wskazać oczekiwaną kwotę pożyczki, a także sposób i datę spłaty. Należy liczyć się z tym, że pracodawca może nie zgodzić się na udzielenie pożyczki pracowniczej i zamiast tego odrzuci wniosek lub zaproponuje pożyczkę na innych warunkach. 

Wypełniony wniosek należy złożyć bezpośrednio pracodawcy lub osobie, która odpowiedzialna jest za kwestię finansów wewnętrznych danej działalności. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to kolejnym krokiem jest sporządzenie zawarcie konsensualnej umowy między pracownikiem i pracodawcą. 

Sporządzona umowa powinna zawierać:

 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • informacje o obu stronach umowy,
 • wysokość przyznawanej pożyczki i jej rat,
 • koszty związane ze zobowiązaniem,
 • warunki i czas spłaty. 

Główne zalety i wady pożyczek pracowniczych 

Do zalet pożyczki pracowniczej możemy zaliczyć:

 • korzystne warunki udzielenia pożyczki i niskie koszty,
 • niskie wymagania dotyczące zdolności kredytowej,
 • brak sprawdzania baz i rejestrów dłużników,
 • niewielką ilość formalności,
 • elastyczne warunki spłaty zobowiązania,
 • brak wpływu na zdolność kredytową. 

Niestety, pożyczka pracownicza ma również wady, takie jak:

 • konieczność natychmiastowego rozliczenia zobowiązania (w przypadku zwolnienia lub zmiany pracy),
 • ograniczona dostępność w porównaniu do pozabankowych pożyczek,
 • obniżenie wynagrodzenia na czas spłaty pożyczki. 

Pożyczka pozabankowa czy pracownicza? Podsumowanie

Zaciągnięcie pracowniczej pożyczki jest korzystną opcją, ponieważ jej oprocentowanie jest bardzo niskie, a czasem wręcz zerowe. Może jednak okazać się, że będą nam przeszkadzać ograniczenia takiego zobowiązania, które najczęściej dotyczą maksymalnej kwoty pożyczki. Wówczas warto rozejrzeć się za alternatywą – na szczęście tych na rynku produktów finansowych nie brakuje. 

Dobrym zamiennikiem pożyczki pracowniczej będzie pozabankowa pożyczka online. W obu przypadkach mamy do czynienia z pożyczką o niskich wymaganiach, o którą mogą wnioskować również osoby z niską zdolnością kredytową. Szeroki wybór takich ofert sprawia, że niemal każdy może znaleźć rozwiązanie, które odpowiada jego oczekiwaniom. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły