Jak napisać pozew o rozwód? Darmowy wzór do pobrania

pozew o rozwód

Rozwiązanie związku małżeńskiego wbrew pozorom nie jest wcale rzadkim zjawiskiem. W 2017 roku rozwiązano w ten sposób 65,3 tysięcy małżeństw. Często jest to jedyny sposób na zakończenie pewnego etapu swojego życia. W dalszej części artykułu opiszemy dokładniej czym jest rozwód, jakie typy rozróżniamy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości odnośnie tej procedury. Dla zainteresowanych przygotowaliśmy także gotowy wzór pozwu o rozwód, który pomożemy wam wypełnić oraz damy kilka wskazówek odnośnie samodzielnego sporządzania takiego dokumentu.

Rozwód – czym jest, jakie typy wyróżniamy?

Pod prawnym pojęciem rozwodu rozumiemy formalne zakończenie związku małżeńskiego przez sąd. Cała procedura odbywa się na żądanie przynajmniej jednej ze stron. Rozróżniamy dwa główne typy rozwodu:

 • Rozwód z orzekaniem o winie – rozwiązanie małżeństwa, które odbywa się z winy jednego lub obojga małżonków. W wypadku ustalenia winowajcy i osoby poszkodowanej sąd decyduje o alimentach i opiece nad dziećmi.
 • Rozwód bez orzekania o winie – zakończenie związku za porozumieniem obu stron, w przypadku którego małżonkowie zrzekają się praw roszczeniowych.

Rozwód – do kogo kierować się po pomoc?

W przypadku polubownych rozwodów, gdzie obie strony współpracują aby zamknąć nieudany związek, przydatna może być pomoc mediatora. Taka osoba zawodowo zajmuje się pomocą w pokojowym rozwiązywaniu sporu. Mediator to osoba godna zaufania, która odpowiednio nakieruje małżonków na znalezienie wspólnego rozwiązania. Należy zaznaczyć, że mediacja rozwodowa nie oznacza prób naprawienia związku, jest jedynie sposobem na złagodzenie konfliktu i wyjście z trudnej sytuacji.

Jeżeli podejrzewa się, że druga osoba nie będzie chciała współpracować przy rozwiązaniu związku małżeńskiego, konsultacja z mediatorem niewiele pomoże. W takich sytuacjach najlepszym wyjściem jest kontakt z radcą prawnym lub adwokatem. Pomoże nam on w procesie rozwodu, co zwiększy szanse na korzystne dla klienta zakończenie sporu. Samą rozprawę rozwodową najlepiej powierzyć zaufanemu prawnikowi, tak aby dobrze wyjść na tym zarówno finansowo, jak i wizerunkowo.

Separacja – czym jest, i czym różni się od rozwodu?

Pojęcie rozwodu i separacji często jest ze sobą mylone. Jest tak, ponieważ oba przypadki dotyczą wspólnoty małżeńskiej. Separacja uchyla związek małżeński, natomiast rozwód go kończy. Osoby w separacji nie mogą wchodzić w nowe związki małżeńskie, a obowiązki małżeńskie w większości przypadków już ich nie dotyczą. Sąd może odmówić udzielenia separacji w przypadkach, kiedy ucierpi na tym dobro ich dziecka. Negatywna decyzja dotyczy także przypadków, w których jeden z małżonków wnosi o separację z powodu nieuleczalnej choroby drugiego małżonka, który wymaga przez nią stałej opieki. Taka separacja uczyniłaby dużą krzywdę schorowanej osobie.

Może zaistnieć sytuacja w której jedna z osób żąda rozwodu, a druga separacji. Takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie, i w zależności od okoliczności sąd wybiera jedno z rozwiązań. Ważnymi czynnikami, które brane są pod uwagę przy takiej decyzji jest dobro małoletnich dzieci i sytuacja ekonomiczna małżonków.

Powód rozwodu

Małżonkowie mogą zdecydować się na zakończenie związku małżeńskiego z różnych przyczyn. Przyczynami rozwodzenia się mogą być takie czynniki jak:

 • Romans z osobą spoza związku
 • Nałogi własne lub partnera
 • Sytuacja finansowa
 • Tendencje do kłótni między małżonkami
 • Relacje z rodziną
 • Religie i wierzenia
 • Skłonność do przemocy
 • Stan psychiczny małżonków lub dzieci

Nie każdy powód wniesienia pozwu o rozwód zostanie jednak uznany przez sąd. Zazwyczaj w przypadku odmówienia udzielenia rozwodu zostaje zasugerowana separacja.

Złożenie pozwu o rozwód

Pozew o rozwód można skomponować własnoręcznie, bądź skorzystać z wielu dostępnych w internecie szablonów. Decydując się na pierwszą opcję należy pamiętać o tym, że taki dokument musi spełniać pewne kryteria. Dobrze sporządzone pismo rozwodowe powinno zawierać:

 • Dane wnioskującego o rozwód i osoby pozwanej. Będzie to imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. To w tej sekcji należy wskazać sąd, do którego kierowany jest dokument.
 • Wniosek właściwy. Zależnie od woli wnoszącego pozew uwzględnione mogą być alimenty, opieka nad dziećmi i ustalenie miejsca ich pobytu. To we wniosku strona pozywająca wnosi o rozpatrzenie podanych przez nią kwestii.
 • Uzasadnienie pozwu, w którym znajdzie się dokładne objaśnienie sytuacji oraz opis relacji między małżonkami.
 • Własnoręczny podpis osoby wnoszącej pozew oraz wszelkie niezbędne załączniki.

Korzystając z naszego wzoru nie musicie się obawiać, że złożony przez was pozew jest nieprawidłowy. W przygotowanym przez nas szablonie znajdziecie kompletny i gotowy do wypełnienia arkusz, dzięki czemu zaoszczędzicie swój cenny czas i unikniecie potencjalnych nieporozumień. Wypełniony dokument należy złożyć do właściwego sądu, oraz uiścić opłatę w wysokości sześciuset złotych. Właściwy sąd to taki, którego lokalizacja znajduje się najbliżej ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków (jeżeli przynajmniej jeden z nich nadal tam mieszka).

Załączniki potrzebne do pozwu o rozwód

Do gotowego pozwu należy załączyć także pewnie niezbędne załączniki. Są to:

 • odpis aktu małżeństwa w formie skróconej
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • wniosek o zwolnienie z opłaty (jeżeli stan majątkowy nie pozwala na pokrycie kosztów pozwu)
 • odpis aktu urodzenia dziecka w formie skróconej – w przypadku posiadania dzieci

Opcjonalnymi załącznikami, które nie są wymagane ale mogą znacznie przyspieszyć cały proces rozwodu, są:

 • dokument potwierdzający porozumienie małżonków w kwestii rozwiązania sporu i opieki nad dzieckiem
 • zaświadczenia o zarobkach małżonków

Ile trwa proces rozwodowy?

Najszybciej przebiegają procesy, w przypadku których obie strony są gotowe na współpracę a nawet pewne ustępstwa. Nie zawsze jednak jest tak łatwo, i czasem na drodze do zakończenia sporu stoją liczne komplikacje. Przeszkodami mogą być odwołania od decyzji sądu, formalności, czy też niezgodność dokumentów i zeznań świadków. Najkrótsze spory mogą kończyć się już po pierwszej rozprawie, z kolei te najdłuższe mogą trwać nawet kilka lat. Aby mieć pewność, że całość przebiegnie szybko i sprawnie, najlepiej omówić kwestie finansowe i opieki nad dziećmi z drugą stroną, jeszcze przed wniesieniem pozwu.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Przemysław Kowalski

wniosek o rozwód

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły