Podatek od sprzedaży samochodu – jak go rozliczyć?

podatek od sprzedaży samochodu

Wysoka inflacja, nagła potrzeba uzyskania dodatkowych środków, czy też decyzja o wymianie auta to tylko niektóre z licznych powodów, dla których sprzedaje się samochód. Zakup auta niesie za sobą obowiązek uiszczenia odpowiedniego podatku przez jego nabywcę, ale może dojść do sytuacji, w której sprzedawca również będzie do tego zobowiązany. Kiedy obowiązuje podatek od sprzedaży samochodu i jak go rozliczyć? Postanowiliśmy przyjrzeć się tej kwestii. 

Czy kupujący płaci podatek za zakup auta?

Kupując samochód, jego nabywca musi rozliczyć podatek PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). Obowiązek podatkowy powstaje już w momencie zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Podatek PCC wynosi 2% podstawy opodatkowania. Podstawą tą jest kwota, która odpowiada wartości rynkowej pojazdu. Kupując auto za 20 000 złotych, kwotą należnego podatku będzie 400 złotych. 

W niektórych przypadkach konieczne będzie wyliczenie podatku nie od zapłaconej kwoty za auto, lecz na podstawie przeciętnych cen samochodu. Takie sytuacje występują np. gdy sprzedawca pod presją czasu obniżył cenę auta względem innych ofert dotyczących tego samego samochodu. Ustalając średnią wartość rynkową do obliczenia podatku PCC, uwzględnia się czynniki takie jak miejsce położenia, stan i stopień zużycia, jakie występowały w dniu zawarcia umowy. 

Zakup auta przez kilka osób a podatek PCC

W przypadku kilku osób kupujących samochód wspólnie, obowiązek rozliczenia podatku PCC ciąży na każdej z nich. Mimo iż wszyscy nabywcy odpowiadają solidarnie za zapłatę podatku, to mogą ustalić między sobą, w jakich proporcjach go rozliczą. Można ustalić, czy to jedna wyznaczona osoba zapłaci cały podatek, czy też wszyscy kupujący pokryją równą część podatku. Jeżeli między nabywcami nie dojdzie do porozumienia i nie zapłacą podatku w terminie, to organ podatkowy ustali te proporcje, naliczając przy tym koszty egzekucyjne i odsetki. 

Jaki jest podatek od sprzedaży samochodu?

Sprzedający zobowiązany jest do dokonania rozliczenia z Urzędem Skarbowym, jeśli od dnia nabycia samochodu nie minęło jeszcze 6 miesięcy. Okres ten liczony jest od następnego dnia po zawarciu umowy z kupującym. Co ważne, taki obowiązek powstaje jedynie w przypadku przeniesienia własności na inną stronę, i nie dotyczy innych form posiadania auta takich jak jego użyczenie, leasing lub wynajem. 

Należny podatek to podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczany jest na zasadach ogólnych, toteż jego wysokość jest bezpośrednio uzależniona od rocznych dochodów danej osoby. Mimo iż mowa o podatku “dochodowym”, to uzyskanie faktycznego dochodu nie jest wymagane, aby powstał obowiązek podatkowy.

Jak liczy się podatek od sprzedaży samochodu?

W przeciwieństwie do podatku PCC, podatek od sprzedaży samochodu ma inną podstawę. Nie jest nią sama wartość rynkowa samochodu, ale nadwyżka, stanowiąca dochód dla sprzedającego. 

Dla przykładu, sprzedając auto warte 18 000 złotych za kwotę 20 000 złotych, nadwyżkę 2 000 złotych należy uwzględnić właśnie jako podstawę podatku i to według niej wyliczyć należną opłatę. Uwzględnia się również poczynione nakłady finansowe, takie jak naprawy i konserwacje danego samochodu, dlatego jeśli wcześniej sprzedawca zainwestował w auto kilka tysięcy złotych, to może on uniknąć obowiązku podatkowego. 

Ile wynosi podatek dochodowy w zależności od rocznych zarobków?

  • do 120 000 złotych rocznie – wysokość podatku wynosi 12% wartości 
  • ponad 120 000 złotych rocznie – wysokość podatku wynosi 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Kiedy nie obowiązuje podatek od sprzedaży samochodu? 

Podatek od sprzedaży samochodu nie obowiązuje, kiedy sprzedawca nie zyskał na transakcji, lub wręcz stracił. Jest tak, ponieważ podstawą opodatkowania będzie wówczas równa 0 złotych, a co za tym idzie, nie powstał żaden faktyczny dochód. Mimo tego, nadal konieczne będzie złożenie stosownego zeznania podatkowego. 

Co więcej, podatek dochodowy od osób fizycznych nie obowiązuje również wtedy, gdy minęło więcej niż 6 miesięcy od nabycia pojazdu. Dotyczy to również innych zbywanych ruchomości, takich jak odzież, urządzenia elektroniczne, wyposażenie domu i wiele innych. 

Kolejnym wyjątkiem są osoby fizyczne, których roczny dochód nie przekroczył 30 000 złotych. Rozliczając się według skali podatkowej, tacy sprzedawcy nie muszą zapłacić podatku dochodowego. 

Jak rozliczyć podatek od kupna auta?

Jeżeli dokonałeś zakupu auta, to musisz zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Wyjątkiem od tej reguły jest zakup auta, którego wartość rynkowa wynosi 1000 złotych lub mniej. 

W celu rozliczenia się z podatku PCC należy do Urzędu Skarbowego złożyć deklarację oznaczoną jako PCC-3. Nie trzeba do niej dołączać umowy sprzedaży, jej kopii, ani innych związanych z nią dokumentów. Deklarację można złożyć w formie pisemnej, zanosząc ją do właściwego urzędu, lub skorzystać z elektronicznej usługi e-Deklaracje. 

Deklarację składa się w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Przy składaniu deklaracji to kupujący określa podstawę opodatkowania, stawkę podatku oraz oblicza sam podatek. W przypadku zaniżenia którejś z wartości konieczne będzie uzupełnienie podatku wraz z należnymi odsetkami. 

Jak rozliczyć podatek za kupno samochodu w kilka osób?

Jeżeli umowa została została zawarta przez co najmniej dwóch kupujących, to należy złożyć deklarację PCC-3 i dołączyć do niej załącznik PCC‑3/A. Warto pamiętać o tym, że deklarację PCC-3 wypełnia tylko jeden z kupujących, podczas gdy każdy pozostały współwłaściciel wypełnia załącznik PCC-3/A. 

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży auta?

Jeżeli obowiązuje Cię podatek od sprzedaży samochodu, to musisz złożyć roczne zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Sprzedaż samochodu należy wskazać w polu “Inne źródła” w sekcji “Dochody i straty”. 

Zeznanie należy złożyć najpóźniej 30 kwietnia bieżącego roku, przy czym zeznanie dotyczy roku poprzedniego. Zeznanie składa się, zanosząc dokument w papierowej wersji do Urzędu Skarbowego. Można również złożyć je przez internet, korzystając w tym celu z programu do rozliczeń rocznych lub usługi Twój e-PIT. 

Co, jeśli nie zapłacę podatku od sprzedaży pojazdu?

Uiszczenie odpowiedniego podatku jest w interesie każdej osoby objętej obowiązkiem podatkowym. Ewentualne skutki uchylania się od zapłacenia podatku mogą być szczególnie odczuwalne, a mówi o nich Art. 54. kodeksu karnego skarbowego. Sprawdźmy, jakie będą konsekwencje, gdy podatek dochodowy od osób fizycznych nie zostanie odpowiednio rozliczony. 

Jakie mogą być konsekwencje?

  • kara pozbawienia wolności i grzywna – kara grzywny może wynieść do 720 stawek dziennych. W poszczególnych przypadkach możliwe jest zastosowanie obu kar. 
  • kara grzywny – grzywna do 720 stawek dziennych bez pozbawienia wolności, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości.
  • grzywna za wykroczenie skarbowe – jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza ustawowego progu.

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, kara grzywny za jej niezłożenie wynosi od 10%  minimalnego wynagrodzenia do 20-krotności płacy minimalnej. Jeżeli zdałeś sobie sprawę, że w ciągu 14 dni nie zapłaciłeś odpowiedniego podatku, to powinieneś jak najszybciej złożyć oświadczenie w Urzędzie Skarbowym o przyznaniu się do tego błędu.

Najczęściej zadawane pytania

Czy płaci się podatek od sprzedaży samochodu?

Podatek płaci się, jeżeli nie minęło przynajmniej 6 miesięcy od nabycia sprzedawanego auta. Wyjątek stanowią transakcje, na skutek których sprzedawca nie uzyskał faktycznego dochodu, stanowiącego podstawę podatkową. 

Czy płaci się podatek za kupno samochodu?

Za kupno samochodu płaci się podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wynosi on 2% wartości przedmiotu transakcji, którym w tym przypadku jest pojazd. Podatku nie płaci się, jeżeli wartość przedmiotu transakcji nie przekracza 1000 złotych. 

Jak rozliczyć podatek od sprzedaży auta?

Rozliczenia podatku dokonuje się, składając zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36. Sprzedaż auta należy wskazać w polu “Inne źródła” w sekcji “Dochody i straty”. Zeznanie należy złożyć do Urzędu Skarbowego osobiście lub przez internet. 

Co, jeśli nie zapłacę podatku?

Uchylenie się od obowiązku rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych grozi karą grzywny do 720 stawek dziennych. W niektórych przypadkach może również obowiązywać kara pozbawienia wolności.

Źródła: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-skarbowy-16852901/art-54

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły