Podatek od nieruchomości 2024 – podwyżki

podatek od nieruchomości

Właściciele mieszkań, domów i innych nieruchomości muszą liczyć się z koniecznością zapłacenia wielu opłat. Poza kosztami utrzymania lokalu lub rachunkami, sporym wydatkiem może być także podatek od nieruchomości. Niestety, w 2024 roku jego wysokość wzrasta, i to aż o kilkanaście procent. Ile podatku za nieruchomość zapłacimy?

Wyższy podatek od nieruchomości

Podwyżka podatku nigdy nie jest dobrą informacją. Niestety, w 2024 roku podatek od nieruchomości rośnie aż o 15 procent w stosunku do poprzedniego roku. Czas na zapłacenie podatku mija natomiast 15 marca 2024 roku. To termin na opłacenie pierwszej raty podatku od nieruchomości.

O wzrostach stawek podatku od nieruchomości dowiedzieliśmy się już rok temu. Każdy właściciel nieruchomości miał więc sporo czasu, aby przygotować się na większy wydatek. Za ustalenie wyższej stawki podatków odpowiada Minister Finansów. Finalną wysokość podatku od nieruchomości ustalają natomiast Rady Gmin. Wysokość podatku może być więc zależna od lokalizacji, w jakiej położona jest nieruchomość. Stawki wyznaczone przez Ministra Finansów to maksymalna wartość, która może być więc także niższa.

Zmiana na niekorzyść właścicieli nieruchomości oznacza, że zapłacimy wyższy podatek. To przykra wiadomość, szczególnie w momencie, gdy i same ceny mieszkań i domów wzrosły, i raty kredytów utrzymują się na wysokim poziomie.

Jak inflacja

Podatek od nieruchomości – co to jest? Kto go płaci?

Zacznijmy od tego, co to jest podatek od nieruchomości. Jeden z rodzajów podatku majątkowego dotyczy każdego posiadacza nieruchomości. Podatek od nieruchomości muszą zapłacić właściciele:

 • gruntów
 • budynków
 • części gruntów lub budynków związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Opodatkowaniu tego typu nie podlegają natomiast grunty rolne oraz lasy, chyba że są wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Podatek od nieruchomości muszą płacić osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki bez osobowości prawnej. Oczywiście, dotyczy to tych podmiotów, które są właścicielem nieruchomości – budynku lub gruntu. Podatek od nieruchomości zapłaci nie tylko właściciel, ale czasami użytkownik wieczysty, posiadacz samoistny lub zależny opodatkowanej nieruchomości.

Kto nie zapłaci podatku od nieruchomości?

Nie każdy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości zapłaci podatek. Zwolnienie dotyczy natomiast tylko kilku podmiotów: gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego, jak i stowarzyszeń z działalnością statutową.

Terminy płatności podatku od nieruchomości 2024

Polskie przepisy rozróżniają dwie sytuacje, które zależą od kwoty podatku od nieruchomości:

 • podatek w wysokości do 100 złotych – termin płatności to 15 marca 2024 roku
 • wysokość podatku od nieruchomości wyższa, niż 100 złotych – rozłożenie płatności na cztery raty
  • I rata – płatność do 15 marca 2024 roku
  • II rata – termin płatności to 15 maja 2024 roku
  • III rata – zapłata podatku do 15 września 2024 roku
  • IV rata – wpłata do 15 listopada 2024 roku

Odpowiednie części podatku od nieruchomości (jeśli kwota to ponad 100 złotych) płacimy przed wyznaczonym terminem kolejnych rat. Możliwe jest też więc zapłacenie całości należności od razu lub przed terminami wynikającymi z harmonogramu.

Co to jest podatek od deszczu i kto go zapłaci?

Sposób płatności podatku od nieruchomości

Jak zapłacić podatek od nieruchomości? Obecnie nie jest to trudne, możemy zarówno zapłacić podatek przez Internet, ale także w punkcie stacjonarnym. Dla lokalizacji nieruchomości, za którą płacisz podatek, wybierz odpowiedni Urząd Gminy. Tam możliwe jest wpłacenie odpowiedniej sumy gotówką lub kartą.

Najwygodniejsze wydaje się jednak zapłacenie podatku zdalnie. Po prostu wykonujemy przelew na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub wyznaczonej przez nią osoby/instytucji (to tak zwany inkaser). W tej sytuacji możemy wykonać przelew online ze swojego konta bankowego, zlecić wykonanie go w banku lub w oddziale Poczty Polskiej.

Przed płatnością powinniśmy natomiast otrzymać informację o kwocie naliczonego podatku od nieruchomości. Dostajemy ją w ramach decyzji od Urzędu Gminy, w której znajduje się nasza nieruchomość. Wszelkie niezbędne informacje w sprawie płatności podatków znajdziemy też na stronach www Urzędu Gminy, czy Urzędu Miasta.

Kwota podatku od nieruchomości w 2024 roku

Niestety, w 2024 roku wysokość podatku od nieruchomości rośnie, nawet o 15% względem poprzedniego roku. Minister Finansów ustalił nowe stawki w lipcu 2023 roku, choć pamiętajmy, że to maksymalne stawki podatku. Rada Gminy może więc zdecydować o nakładaniu na posiadaczy nieruchomości niższego podatku.

Stawka podatku zależy więc w największej mierze od lokalizacji nieruchomości. Kolejnym czynnikiem jest rodzaj nieruchomości, przeznaczenie, a także wielkość.

Podatek od zakupu mieszkania w 2024 roku - ile wynosi?

Stawki podatku od nieruchomości w 2024 roku wyglądają następująco:

Rodzaj nieruchomościStawka podatku (x liczba metrów kwadratowych powierzchni)
budynek mieszkalny1,15 zł
budynek związany z działalnością gospodarczą w zakresie obrotu kwalifikowanymi materiałem siewnym15,30 zł
budynek z działalnością gospodarczą33,10 zł
budynek z działalnością polegającą na świadczeniu usług zdrowotnych6,76 zł
budynek związany z działalnością organizacji pożytku publicznego11,17 zł
grunty z prowadzoną działalnością gospodarczą1,16 zł

Możemy wziąć jako przykład dom – budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 150 metrów kwadratowych. Jeszcze rok temu, gdy maksymalna stawka wynosił 1 zł za metr kwadratowy, podatek wynosiłby 150 złotych za rok. Dziś może być to nawet 172,50 zł. W przypadku mieszkania o powierzchni 60 mkw. rok temu zapłacilibyśmy 60 złotych, dziś to maksymalnie 69 złotych.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jest szereg wyłączeń – nieruchomości zwolnionych z tego podatku:

 • budynki i grunty wpisane do rejestru zabytków
 • budynki gospodarcze (przeznaczone do działalności rolniczej, leśnej, rybackiej)
 • części budynków lub budynki, jeśli są używane tylko na potrzeby statutowej działalności stowarzyszeń wśród młodzieży i dzieci (np. bazy wypoczynkowe, obozowiska), chyba że służą też do innej działalności
 • altany i inne nieruchomości na terenach rodzinnych ogrodów działkowych, do powierzchni 35 metrów kwadratowych
 • nieruchomości zlokalizowane na terenie parków narodowych, obszarach chronionych i rezerwatach przyrody, ale tylko jeśli służą ochronie przyrody
 • nieużytki rolne, użytki ekologiczne, grunty zalewowe
 • centra badawczo-rozwojowe
 • żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe, uczelnie, instytuty badawcze, zakłady pracy chronionej

Podsumowanie artykułu – podatek od nieruchomości

Wzrost wysokości podatku od nieruchomości w 2024 roku wynosi do 15% w stosunku do stawek z 2023 roku. Łączna kwota podatku do zapłaty wciąż leży jednak w dużej mierze od powierzchni budynku i rodzaju nieruchomości. Lokalne mieszkalne obciążone są dość niskim podatkiem, który wynosi 1,15 zł od metra kwadratowego powierzchni. Podatek zapłacimy online – przelewem bankowym, a także w Urzędzie Gminy odpowiednim dla lokalizacji nieruchomości. Pamiętajmy o tym, aby zdążyć z płatnością przed upływem terminu. Podatek od nieruchomości w wysokości do 100 złotych płacimy jednorazowo do 15 marca 2024 roku. Jeśli kwota jest natomiast wyższa, płatność rozłożona jest na 4 raty (wciąż można zapłacić całość wcześniej).

Najczęściej zadawane pytania

Kto ustala podatek od nieruchomości?

Stawki podatku od nieruchomości są ustalane przez Ministra Finansów. Rada Gminy w konkretnym miejscu (tam, gdzie znajduje się Twoja nieruchomość) może natomiast obniżyć wysokość podatku.

Do kiedy trzeba płacić podatek od nieruchomości?

Termin na zapłacenie pierwszej raty mija 15 marca 2024 roku. Kolejne raty płacimy do 15 maja, 15 września i 15 listopada 2024 roku. Łącznie podatek od nieruchomości jest więc rozbity na 4 raty. Jeżeli natomiast kwota podatku to mniej, niż 100 złotych, musimy zapłacić całość do 15 marca.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości zapłacimy stacjonarnie – w placówce Urzędu Gminy (kartą lub gotówką) lub wykonując przelew na konto Urzędu.

Źródło:

 1. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-od-nieruchomosci-2024-r-Konczy-sie-czas-na-oplacenie-daniny-8697593.html
 2. https://www.pit.pl/aktualnosci/podatek-od-nieruchomosci-2024-wlascicielom-mieszkan-i-domow-otrzymuja-nowe-decyzje-1009409
 3. https://www.lex.pl/maksymalne-stawki-podatku-od-nieruchomosci-w-2024-r,31971.html
 4. https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/podatek-od-nieruchomosci-2024-do-kiedy-musimy-zaplacic-st7772210
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły