Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej – darmowy wzór 

plan spłaty wierzycieli

Pewna część niewypłacalnych dłużników korzysta ze swojego prawa do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Następstwem takiego działania jest proces oddłużenia danej osoby, jednak aby do tego doszło, przydatny jest plan spłaty wierzycieli. Czym jest ten dokument i jak go sporządzić? Odpowiedzi na te pytania, a także darmowy wzór takiego planu znajdziecie w przygotowanym przez nas wpisie. 

Jak ustalić plan spłaty wierzycieli?

Ustalenie i przygotowanie dokumentu, jakim jest plan spłaty, nie jest obowiązkowe. Zgodnie z obowiązującym prawem, z takiego dokumentu mogą skorzystać osoby, które złożyły odpowiedni wniosek. Istotny jest czas, ponieważ wnioskować można w ciągu 30 dni od zakończenia postępowania sądowego w sprawie upadłości konsumenckiej. Plan spłaty wierzycieli obejmuje zarówno należności istniejące jeszcze przed ogłoszeniem upadłości, jak i po ogłoszeniu, a także koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania upadłościowego. 

Czym jest plan spłaty wierzycieli?

Jest to dokument określający przyszłe wpłaty na rzecz poszczególnych podmiotów, czyli po prostu harmonogram spłaty zobowiązań. Taki plan tworzony jest na wniosek osoby zadłużonej, toteż istnieje szansa na to, aby zmienić jego treść. Odpowiedni sąd może wziąć pod uwagę przedstawiane przez dłużnika warunki i alternatywy, tworząc dla niego harmonogram spłat. 

Realizacja planu spłaty wierzycieli – skutki:

 • odzyskanie prawa do zarządzania majątkiem, który nie został zajęty w toku postępowania upadłościowego i nabywania nowych składników majątku
 • spłata lub umorzenie zobowiązań wymienionych w planie spłaty wierzycieli
 • brak egzekucji komorniczej (nie dotyczy zobowiązań nieobjętych planem spłaty)
 • konieczność regulowania odpowiednich rat i składanie odpowiedniego sprawozdania corocznego

Jak działa spłata należności i ile trwa?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej prowadzi do rozpoczęcia postępowania upadłościowego, na skutek którego wyznaczony zostaje syndyk. Jest to osoba odpowiedzialna za  określenie masy upadłości, czyli majątku jakim dysponuje dłużnik, i który zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań. Wówczas dłużnicy tracą dostęp do dysponowania określonym majątkiem, ale w zamian kwota należna do spłaty staje się odpowiednio mniejsza. 

Spłata należności poprzez upadłość konsumencką nie może trwać w nieskończoność. Plan spłaty wierzycieli nie może trwać dłużej, niż 3 lata (36 miesięcy). Z reguły nie ma ustalonych dat i kwot poszczególnych rat, ponieważ jest to kwestia indywidualna. To sąd ustala, jakie sumy i w ilu częściach będzie musiał oddać dłużnik, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności. 

Wpływ na plan spłaty wierzycieli mają takie czynniki jak:

 • możliwości zarobkowe – mowa nie tylko o samych faktycznych dochodach, ale także perspektywach ich uzyskania w najbliższym czasie
 • wydatki upadłego – miesięczne koszty utrzymania nie tylko osoby wnioskującej, lecz również osób na jej utrzymaniu. Istotne są również wydatki związane z kwestiami zdrowotnymi, np. lekarstwa i sprzęty do rehabilitacji. 
 • wysokość zobowiązań – istotne jest to, ile należności jest koniecznych do spłaty, jaka jest ich wysokość, i w jaki sposób wnioskodawca może się z nich rozliczyć. 

Jak powstaje plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej? 

Być może zastanawiacie się, jak wygląda procedura powstawania planu, i jaką drogę przechodzi dokument, zanim uzyska swoją ostateczną formę. W celu rozwiania wątpliwości naszych czytelników, postanowiliśmy opisać ten proces w trzech prostych krokach. 

Plan spłaty wierzycieli – krok po kroku:

 1. Syndyk przygotowuje plan spłaty, a następnie przedstawia treść dokumentu zarówno dłużnikowi, jak i jego wierzycielom. 
 2. Obie strony mają 14 dni na to, aby zająć stanowisko w sprawie przedstawionego planu spłaty. 
 3. Po tym czasie, syndyk składa dokument do sądu, który rozpatruje plan i decyduje się na to, jakie dalsze kroki w sprawie upadłości konsumenckie podjąć. 

Skutki rozpatrzenia otrzymanego pisma przez sąd mogą być różne. W jednych przypadkach otrzymany plan spłaty wierzycieli zostanie wcielony w życie i stanie się prawomocnym dokumentem, w innych zaś może dojść do odmowy ustalenia takiego planu. Poszczególne okoliczności mogą doprowadzić także do umorzenia całości lub części zobowiązania. 

Kiedy może dojść do umorzenia?

Umorzenie należności występuje, gdy dłużnik znajduje się w wyjątkowo złej sytuacji i jego możliwości zarobkowe nie pozwolą spłacić chociażby części zobowiązania przez 36 miesięcy. Gdy sąd otrzymuje od syndyka plan spłaty wierzycieli, może umorzyć należności, lub zrobić to warunkowo, bez ustalania faktycznego planu. Najczęściej dzieje się tak, gdy dłużnik jest osobą wykluczoną z rynku pracy przez chorobę bądź wypadek. 

Nawet gdy doszło do umorzenia pozostałych wierzytelności, osoba ogłaszająca upadłość ma do spełnienia pewne obowiązki. Mowa o corocznym sprawozdaniu z załączoną kopią zeznania podatkowego. Co musi znaleźć się w sprawozdaniu? Przede wszystkim będą to informacje o aktualnych zarobkach i wydatkach. W przypadku nabycia majątku, którego wartość przekracza minimalne wynagrodzenie, konieczne będzie umieszczenie o tym stosownej wzmianki. 

Plan spłaty wierzycieli – czy można się odwołać?

Może zdarzyć się, że wnioskodawca nie będzie zadowolony z ostatecznej formy planu spłaty wierzycieli, a jego sugestie dotyczące treści dokumentu nie zostały wzięte pod uwagę. Czy da się coś zrobić w takiej sytuacji? Okazuje się że tak, a pokrzywdzony może przygotować i złożyć odwołanie, które powinno być odpowiednio uargumentowane. 

Przedstawienie wszystkich okoliczności wpływających na taką decyzję sprawia, że szanse na zmianę treści planu są znacznie większe. Podstawą do zmiany decyzji może być np. nagła zmiana sytuacji finansowej bądź rodzinnej. W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że odwołać mogą się również sami wierzyciele (razem lub osobno), dla których ustalony plan spłaty byłby wyjątkowo niekorzystny. 

Ratalna spłata wierzytelności – czy to możliwe?

Spłata zobowiązań w ratach pozwala na spokojne rozliczenie się z należności w dogodnym tempie. Z tego powodu wielu dłużników zastanawia się, czy możliwe jest rozłożenie na raty zobowiązania, które zmieniło się w zadłużenie. Okazuje się że taka możliwość jest dostępna, ale wszystko zależy od tego, czy wierzyciel będzie chciał współpracować. Wiele firm i podmiotów dąży jednak do tego, aby polubownie rozwiązywać problemy ze swoimi klientami. Z tego powodu wniosek o rozłożenie długu na mniejsze raty jest opcją, którą warto rozważyć. 

Kierując do wierzyciela taki wniosek, należy odpowiednio go spreparować i zamieścić niezbędne dane. Kluczowe będzie przede wszystkim uzasadnienie złożenia wniosku i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, w czym pomóc mogą kopie odpowiednich dokumentów. Co więcej, takie pismo musi posiadać także informacje o obu stronach zobowiązania i o samej wierzytelności. W wielu przypadkach takie działanie uprości spłatę należności, bez konieczności ogłoszenia upadłości konsumenckiej. 

Chcesz napisać wniosek o rozłożenie długu na raty? Wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w naszym wpisie: Rozłożenie długu na raty. Jak napisać wniosek? Wzór do pobrania. 

Ograniczenie zarządzania majątkiem

Ustalony plan spłaty należności skutkuje ograniczeniem możliwości wnioskodawcy względem zarządzania majątkiem i jego nabywania. Oznacza to, że osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką, nie może dokonywać czynności prawnych, które naruszałyby jego możliwość spłaty zobowiązań według harmonogramu. Przykładowo, taki dłużnik nie może zaciągnąć pożyczki, ponieważ wówczas wystąpiłoby ryzyko powstania kolejnych należności. 

Ograniczenia dotyczą przede wszystkim majątku upadłościowego, czyli zajętego przez syndyka. Po całkowitej spłacie zobowiązań, upadły odzyskuje jednak prawo do zarządzania tymi elementami swojego dobytku, które nie zostały zajęte w ramach postępowania. Rozliczenie się z wierzycielami skutkuje także ponownym przyznaniem prawa do nabywania nowych składników majątku. 

Zmiana warunków planu spłaty 

Sytuacja finansowa nie jest czynnikiem pewnym, toteż w każdej chwili może ulec poprawie lub pogorszeniu. Z tego względu w polskim prawie przewidziana jest możliwość, aby zmienić ustalony już plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej. 

Na czym polega możliwość zmiany warunków spłaty?

 • pogorszenie sytuacji finansowej – dotyczy to upadłych, których możliwości zarobkowe i finansowe uległy znacznemu obniżeniu. Można wnioskować nie tylko o zmianę warunków spłaty, ale także o jej wydłużenie do 18 miesięcy. W niektórych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie, gdy problemy finansowe są trwałe i ich poprawa w najbliższych miesiącach nie jest możliwa. 
 • poprawa sytuacji finansowej – wniosek o zmianę warunków może dotyczyć m.in. skrócenia czasu spłaty kosztem zwiększenia miesięcznych rat. Taki wniosek może zostać złożony także przez wierzyciela, jeżeli ten zauważy u upadłego znaczną poprawę możliwości finansowych. 
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Jack

wszystko super opisane ale nie mogłem znaleźć wzoru planu spłaty wierzycieli.pozdrawiam

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły