Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej – jak je wypełnić, na co zwrócić uwagę?

oświadczenie sprawcy kolizji

Stłuczka, wypadek,kolizja drogowa – w tych sytuacjach zwykle ogarnia nas natłok myśli i działamy w sporych emocjach. Najważniejsze jest wtedy, aby zadbać o swoje interesy – jeśli zdarzenie nie miało miejsca z Twojej winy,  zadbaj o odpowiednie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Powinno zawierać kilka informacji i dane pojazdów oraz kierujących.Nie ma natomiast jednego wzoru oświadczenia sprawcy wypadku drogowego. Na co zwrócić uwagę  podczas sporządzania tego pisma i kiedy można spisać oświadczenie po kolizji drogowej, a w jakich sytuacjach lepiej od razu zadzwonić po Policję? Zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika.

Czy do każdej stłuczki trzeba wezwać drogówkę?

Czasami w razie jakiegoś zdarzenia drogowego – kolizji z innym pojazdem, uszkodzenia samochodu lub innego wypadku – zastanawiamy się, czy trzeba wezwać Policję. Jak się okazuje, nie do każdej stłuczki musimy to zrobić. Zdecydowana większość kolizji i zdarzeń na drogach może zakończyć się bez  interwencji stróżów prawa. Pamiętajmy, że to jeden ze sposobów na uniknięcie mandatu, czy przedłużającej się procedury- oczekiwania na przyjazd drogówki, itp. W sytuacjach, kiedy w wypadku nie ucierpieli żadni ludzie, a jedna z osób przyznaje się do swojej winy, warto po prostu spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Można też poprosić świadków zdarzenia o dodatkowe oświadczenia lub choćby pozostawienie danych kontaktowych. W niektórych sytuacjach może być to niezwykle pomocne – na przykład jeśli sprawca zechce wycofać lub zmienić swoje oświadczenie.

Pamiętajmy natomiast, że jeśli w wypadku lub kolizji poszkodowani są ludzie (na przykład kierowca lub pasażer pojazdu, rowerzysta, pieszy), zawsze należy wezwać Policję. Jeżeli jedna z osób odczuwa ból głowy, brzucha, kręgosłupa, czy po prostu źle się czuje po wypadku – także należy bez wahania i zbędnej zwłoki wezwać służby ratunkowe i Policję. Czasem jest to tylko reakcja na tę stresującą sytuację, ale często niepokojące objawy okazują się oznaką większego urazu.

Z reguły oświadczenie sprawcy wypadku samochodowego na drodze spotykane jest najczęściej w przypadku, gdy w zdarzeniu uczestniczą samochody. Kolizje z pieszymi, rowerzystami lub kierującym skuterem/motocyklem niestety zwykle kończą się większymi lub mniejszymi obrażeniami – wtedy wzywamy Policję.

Policja pomaga rozstrzygnąć, kto jest winien kolizji drogowej

Jeżeli uczestnicy kolizji drogowej nie są zgodni w stu procentach co do przebiegu zdarzenia, także obecność Policji będzie obowiązkowa. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest bowiem dobrym rozwiązaniem tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do zdarzenia i winowajcy. Jest też kilka innych sytuacji, kiedy warto  wezwać Policję, aby nie mieć w późniejszym czasie problemów z dochodzeniem swoich praw:

 • w kolizji drogowej lub wypadku uczestniczyła osoba spoza Polski (cudzoziemiec)
 • dokumenty okazane przez drugą stroną (które mają być podstawą do uzupełnienia oświadczenia) budzą Twoje wątpliwości
 • prowadzący pojazd jest w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub wpływ środków odurzających lub narkotyków
 • sprawca kolizji nie ma ważnego ubezpieczenia samochodu, samochód nie ma ważnego przeglądu lub kierujący nie przedstawił kompletu dokumentów

W przypadku wątpliwości zawsze warto wezwać Policję, szczególnie gdy jesteś osobą poszkodowaną (drugi prowadzący pojazd jest Twoim zdaniem sprawcą). Funkcjonariusze Policji mają odpowiednie narzędzia do tego, by sprawdzić wiarygodność dokumentów, a także mają obszerną wiedzę na temat możliwych przyczyn wypadku. Czasami Policja może też zabezpieczyć nagrania z monitoringu miejskiego lub kamer na drodze, a także zebrać zeznania świadków zdarzenia.

Jak sprawdzić, czy samochód sprawcy był ubezpieczony? Ubezpieczenie OC jest w naszym kraju obowiązkowe dla wszystkich pojazdów mechanicznych poruszających się po drogach publicznych. Możesz sprawdzić je na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w sekcji “Baza OC i AC -> Identyfikacja umowy na dzień”.

Niektóre banki i firmy leasingowe wymagają obecności Policji na miejscu kolizji

Obecność funkcjonariuszy drogówki może być wymagana przez właściciela Twojego samochodu lub firmę, w której finansował jego zakup.  Jest tak często w przypadku samochodów kupionych na kredyt, a także przy wynajętych samochodach. 

Jak napisać oświadczenie sprawcy kolizji?

Najłatwiej jest pobrać wzór oświadczenia sprawcy kolizji i wozić go ze sobą w samochodzie. Jeśli natomiast nie posiadasz wydrukowanego pisma, możesz napisać je wraz ze sprawcą na kartce papieru. W późniejszych działaniach z ubezpieczalnią nie ma znaczenia, czy oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest wydrukowane, czy napisane odręcznie. Ważne jest natomiast, aby na oświadczeniu znalazł się szereg informacji, takich jak:

 • dokładne miejsce zdarzenia – kolizji drogowej
 • data i dokładna godzina kolizji drogowej
 • czy w zdarzeniu były osoby ranne (jeśli tak, koniecznie należy wezwać Policję!)
 • dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości) uczestników kolizji drogowej (nie tylko kierowców)
 • dane kierujących pojazdami (kto nimi był, numer prawa jazdy)
 • dane właścicieli pojazdów (niekoniecznie są nimi kierujący)
 • dokładne dane pojazdów, które wzięły udział w kolizji – model i marka pojazdu, numery rejestracyjne, numer VIN (znajduje się w samochodzie oraz w dowodzie rejestracyjnym)
 • kto jest sprawcą, a kto stroną poszkodowaną?
 • numer polisy, data ważności i nazwa ubezpieczyciela dla OC sprawcy kolizji drogowej
 • w miarę dokładny opis zdarzenia – który pojazd jechał z której strony, kiedy doszło do stłuczki, dodatkowe okoliczności i informacje o zdarzeniu drogowym
 • uszkodzenia pojazdów
 • uszkodzenia przedmiotów przewożonych w samochodzie
 • ewentualne uszkodzenia innych rzeczy, niż pojazdy – zniszczone znaki drogowe, bariery ochronne, olej wylany na jezdni, itp.
 • jeśli są świadkowie – ich dane kontaktowe i podpis
 • czytelny, własnoręczny podpis każdego uczestnika kolizji drogowej

Jak widać, lista informacji i danych, które musi zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej jest obszerna.  To ważne, aby była kompletna i aby obie strony kolizji (kierujący pojazdami) potwierdziły tę samą wersję wydarzeń. W przeciwnym wypadku finalizacja sprawy, na przykład otrzymanie odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy może być skomplikowane.

Stłuczka drogowa a RODO – czy strony zdarzenia muszą ujawnić dane?

W takiej sytuacji strony zdarzenia drogowego, w szczególności jego sprawca, nie może zakrywać się ochroną danych osobowych, czy unijnym rozporządzeniem RODO. Należy bezwzględnie ujawnić wszystkie niezbędne dane, co jest zresztą zapisane w przepisach – Artykuł 16 ust. 2 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W razie problemów z uzyskaniem kompletu danych do oświadczenia sprawy kolizji drogowej lub jeśli nie jest możliwe potwierdzenie ich z właściwymi dokumentami (sprawca ich nie ma lub nie chce pokazać lub budzą wątpliwości) warto wezwać Policję. Pamiętajmy o tym, że mimo próśb i nalegania sprawcy kolizji drogowej, zawsze masz prawo do wezwania odpowiednich służb.

Co powinien zawierać opis zdarzenia w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Poza kompletem danych uczestników stłuczki i pojazdów biorących w niej udział. opis zdarzenia jest bardzo istotnym elementem oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego. Opis nie powinien budzić wątpliwości i musi być dość dokładny. Pewne jego fragmenty mogą wydawać się dla uczestników kolizji oczywiste, a czasem niepotrzebne. Jest tak dlatego, że będąc w miejscu zdarzenia i mając je w pamięci, często mamy inny punkt widzenia, niż pracownik ubezpieczalni przebywający w biurze, być może nie znajdą nawet miejsca zdarzenia. Podobnie może być w przypadku kierowania sprawy na drogę sądową, a wiele kolizji drogowych znajduje tam swój finał. W obu przypadkach ewentualne niedopowiedzenia mogą uniemożliwić rozpatrzenie sprawy, szczególnie gdy jedna ze stron zacznie zmieniać swoje zdanie na jego temat.

Opis kolizji nie powinien być zbyt ogólny, warto zawrzeć w nim jak najwięcej informacji. Który pojazd jechał jaką drogą, w którym kierunku, jakie  były wskazania sygnalizacji świetlnej, czy co działo się w bezpośrednim otoczeniu miejsca kolizji? W szczególności osoba poszkodowana powinna zadbać o to, aby opis był możliwie dokładny. Gdy zdania obu stron są rozbieżne – warto po prostu wezwać Policję.

W ilu egzemplarzach powinniśmy sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Ciężko wyobrazić sobie, by kierujący posiadali wiele druków ze wzorem oświadczenia sprawcy zdarzenia drogowego. Nie jest też wymagane sporządzanie określonej liczby kopii. To w interesie poszkodowanego leży uzyskać komplet informacji potwierdzonych podpisem sprawcy. Wystarczy więc sporządzić jeden egzemplarz oświadczenia sprawcy wypadku. Aby nie mieć podejrzeń dopisania czegoś lub zmiany treści oświadczenia, sprawca kolizji drogowej może natomiast zrobić zdjęcia każdej strony oświadczenia. Każdy z nas dziś nosi w kieszeni smartfon, który będzie zupełnie wystarczający do wykonania czytelnego zdjęcia.

Nieco inna sytuacja ma miejsce, jeśli w zdarzeniu drogowym uczestniczyło kilka pojazdów. Wtedy każdy poszkodowany powinien otrzymać identycznie brzmiącą kopię oświadczenia sprawcy kolizji drogowej. Można je napisać kilka razy, choć wydaje się, że wykonanie wyraźnych i nie budzących żadnych wątpliwości zdjęć również będzie w zupełności wystarczające. Warto pamiętać, aby na każdej kopii (jeśli są pisane odręcznie) znalazł się komplet podpisów uczestników, świadków, itp.

Czy warto wykonać poglądowy rysunek w oświadczeniu sprawcy kolizji drogowej?

Czasami prosty, schematyczny rysunek może rozwiać wszelkie wątpliwości. Zaznacz na nim, w którym miejscu znajdowały się odpowiednie pojazdy i podpisz je. Możesz zaznaczyć strzałkami, który pojazd poruszał się w daną stronę.

Podobnie można zrobić w przypadku rysunku uszkodzeń pojazdu. Możesz na nim zaznaczyć, które elementy pojazdu uległy uszkodzeniu (z której strony auto zostało uderzone). Pamiętaj, że nie wszystkie uszkodzenia powstałe podczas kolizji są widoczne gołym okiem. W późniejszym czasie zapewne sprawdzi to rzeczoznawca wysłany przez firmę ubezpieczeniową, warto więc zaznaczyć możliwe miejsca występowania problemów.

Dodatkowe zdjęcia jako dokumentacja zdarzenia

Oczywiście, nie zaszkodzi wykonać odpowiednią liczbę zdjęć, które świetnie obrazują przebieg zdarzenia i uszkodzenia pojazdów. Jeśli chcesz,  możesz też nagrać film z miejsca zdarzenia. Jeżeli w samochodzie poszkodowanego (lub sprawcy) znajdował się wideorejestrator, dodaj adnotację o tym w oświadczeniu sprawcy wypadku. Jeżeli to w pojeździe sprawcy była kamera, zażądaj od niego wydania dokumentu – może go wysłać mailem, czy przesłać na TWój smartfon przez Bluetooth.

Także samo oświadczenie sprawcy kolizji drogowej można nagrać w formie filmu wideo obrazującego jego wizerunek i miejsce stłuczki. Taki dowód w sprawie nie będzie budził żadnych wątpliwości, choć sprawca nie ma obowiązku zgodzić się na takie rozwiązanie.

Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej

Wielu ubezpieczycieli woli, by oświadczenie sprawcy kolizji drogowej znajdowało się na ich wzorze. Zwykle jest do pobrania ze strony internetowej firmy ubezpieczeniowej. Warto pobrać je zawczasu i wozić ze sobą w pojeździe. Ciężko natomiast stwierdzić, w jakiej firmie swoje auto ubezpieczy potencjalny sprawca kolizji. Firma nie może też uzależniać wypłaty odszkodowania od spisania oświadczenia w dany sposób.

Kolizja na parkingu a oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego

Jeżeli przed parkingiem widnieje znak “strefa ruchu”, taka droga nie różni się niczym od innych dróg publicznych. Wtedy można spisać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, ewentualnie wezwać funkcjonariuszy Policji. Problem pojawia się natomiast wtedy, gdy parking oznaczony jest jako “droga wewnętrzna”. Policja może wtedy przyjechać do zdarzenia tylko wtedy, gdy ktoś w nim ucierpiał lub gdy kierujący był pod wpływem alkoholu. W przeciwnym wypadku, jeżeli nie ma strony poczuwający się do winy, nie będzie opcji wezwania Policji. Pozostaje na własną rękę dochodzić swoich praw na drodze sądowej, do czego warto wykonać dokumentację zdjęciową i wideo. Przydadzą się też zeznania świadków

Co zrobić, jeśli do stłuczki doszło gdy jeden z pojazdów był zaparkowany (nie było w nim kierowcy, nie był w ruchu)? Wtedy zwykle sprawcą jest druga strona, co czasami ciężko jest udowodnić. Przyda się wtedy nagranie z monitoringu parkingu lub kamery zamontowanej w aucie (jeśli była aktywna). Także zeznania świadków okazują się często kluczowe. Jeżeli Ty jesteś sprawcą, spróbuj skontaktować się po prostu z właścicielem uszkodzonego podczas pakowania pojazdu. Możesz zostawić mu za wycieraczką kartkę z numerem telefonu, to bardzo dobra praktyka! Samowolne oddalenie się z miejsca takiej stłuczki może wiązać się z surową karą, na przykład jeśli ktoś obserwował zajście lub zostało ono nagrane. 

Co zrobić z oświadczeniem sprawcy kolizji drogowej?

Masz już oświadczenie sprawcy kolizji i jesteś stroną poszkodowaną – co dalej? Zwykle możesz skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem, który w Twoim imieniu zadba o wypłatę należnego odszkodowania. Możesz też zgłosić się do firmy, w której sprawca kolizji drogowej miał wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Procedura zwykle wygląda podobnie. W pierwszej kolejności firma przyjmie zgłoszenie i komplet dokumentów i zdjęć (jeśli je masz). Zapewne wyśle rzeczoznawcę, który oceni straty, a następnie zaproponuje wysokość odszkodowania. Pamiętaj, że często jest nieco zaniżona, warto więc postarać się oszacować wysokość strat i koszt naprawy. W sytuacji, gdy auto nie nadaje się do jazdy, przysługuje Ci także samochód zastępczy, za który zapłaci firma ubezpieczeniowa sprawcy. Możesz nim jeździć tak długo, aż Twój pojazd zostanie naprawiony.

Podważenie oświadczenia sprawcy kolizji drogowej – kiedy jest nieważne?

Niestety, nie wszyscy sprawcy kolizji drogowych biorą odpowiedzialność za swoje czyny. W niektórych sytuacjach próbują wycofać swoje oświadczenie lub je podważyć. Osoba, która wcześniej przyznała się do winy i podpisała oświadczenie sprawcy kolizji drogowej, może też stwierdzić, że działała pod wpływem silnych emocji i nie była świadoma szczegółów zajścia. Jest spora szansa na to, że sąd unieważni takie oświadczenie. Wtedy dochodzenie swoich praw i otrzymanie wypłaty odszkodowania może być problematyczne. Z tego względu dokładna dokumentacja zdjęciowa i relacje świadków mogą okazać się bardzo pomocne. Ostatecznie, niektórzy wolą po prostu w każdej sytuacji kolizji drogowej wezwać Policję.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły