Odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy 2024

odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy

Każdy może się spodziewać wezwania na ćwiczenia rezerwy wojskowej. Najczęściej są to jednak osoby, które w przeszłości złożyły przysięgę wojskową. Z dostępnych danych wynika jednak, że na ćwiczenia wojskowe w 2024 roku może zostać powołanych nawet trzy tysiące osób, które nie miały styczności ze służbą wojskową. Dziś przedstawimy, jak napisać odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy. Takie pismo może skutecznie oddalić konieczność stawienia się w jednostce wojskowej na ćwiczeniach. Pamiętajmy bowiem, że samo wezwanie na ćwiczenia nie jest równoznaczne wydaniu decyzji o konieczności uczestnictwa w ćwiczeniach.

Odwołanie od wezwanie na ćwiczenia wojskowe 2024

Polskie władze określają, jak liczna ma być nasza armia. Poza służbą zawodową, część sił tworzą jednostki wojskowe w rezerwie. Z danych Ministerstwa Obrony Narodowej  wynika, że łącznie ćwiczenia wojskowe rezerwistów obejmą dwieście tysięcy osób. Rezerwę możemy podzielić na aktywną i pasywną. Ćwiczenia mają natomiast na celu podniesienie kwalifikacji rezerwistów.  Mimo, że liczba 200.000 osób w rezerwie brzmi imponująco, zdaniem MON jest to górny przedział. I tak liczba powołanych na ćwiczenia powinna być w 2024 roku rekordowa.

Zdecydowana większość osób, które dostaną wezwanie na ćwiczenia wojskowe, to te z nadanymi już przydziałami mobilizacyjnymi. Ponadto otrzymania takiej informacji mogą się spodziewać wykonawcy niektórych zawodów. Mowa o zajęciach takich, jak teleinformatyk, inżynier, ale także weterynarz.

Rezerwa wojskowa pasywna  to większość osób, które otrzymają wezwania

Większość rezerwistów tworzy tak zwaną rezerwę pasywną. Warunki, które musi spełnić osoba przypisana do rezerwy pasywnej, opisuje Ustawa o obronie Ojczyzny z 23 kwietnia 2022 roku. W myśl zapisów Ustawy, pasywną rezerwę tworzą:

 • osoby po kwalifikacji wojskowej, czyli mające przypisaną kategorię wojskową uprawniającą do służby. To największa grupa rezerwistów
 • wszystkie osoby, które złożyły przysięgę wojskową, ale nie pełnią służby, nie są tym zainteresowane i mają uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • osoby, które ukończyły kurs wojskowy, które nie złożyły jednak przysięgi wojskowej (np. dwutygodniowy kurs Wojsk Obrony Terytorialnej, kurs w dobrowolnej służbie zasadniczej)
 • osoby przed ukończeniem 55 roku życia (podoficerowie i oficerowie – do ukończenia 65 roku życia)

Jak długo trwają ćwiczenia rezerwy wojskowej pasywnej

Ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje ćwiczenia wojskowe, które trwają:

 • jeden dzień
 • 30 dni bez przerwy (krótkotrwałe ćwiczenia rezerwy)
 • 60 dni bez przerwy (długotrwałe ćwiczenia rezerwy)
 • rotacyjne, trwające do 30 dni, odbywające się w ciągu danego roku kalendarzowego z przerwami

Aktywna rezerwa wojskowa

Poza pasywną rezerwą wojskową, część osób jest włączonych do rezerwy aktywnej. Znajdują się w niej osoby, które złożyły przysięgę wojskową, ale nie pełnią innego rodzaju służby. Dotyczy to osób do ukończenia 55 roku życia (podoficerowie i oficerowie – do 65 roku życia). Wymagane jest złożenie deklaracji o chęci przystąpienia do rezerwy aktywnej. Często do rezerwy aktywnej trafiają byli żołnierze (np. po ukończeniu służby, emerytowani żołnierze).

Powołanie do służby w rezerwie aktywnej ma nieokreślony czas trwania. Szkolenia są w tym okresie regularne i dość częste:

 • dwa dni (w czasie wolnym od pracy) raz na kwartał
 • 14 dni co najmniej raz na trzy lata

Możliwa jest służba w ramach stawiennictwa natychmiastowego.

Ile osób bez przysięgi wojskowej trafia na ćwiczenia rezerwy wojskowej?

Osoby bez złożonej przysięgi to w 2023 roku zdaniem Ministerstwa Obrony Narodowej najwyżej 3 tysiące wezwanych na ćwiczenia rezerwy wojskowej. Najczęściej trafią tam po prostu osoby z nadanym przydziałem mobilizacyjnym do konkretnej jednostki. Łączny czas trwania ćwiczeń to do dwóch tygodni. Same ćwiczenia mają odbywać się głównie w weekendy i mają trwać 2 dni.

Osoby bez przysięgi wojskowej, które trafią na ćwiczenia rezerwy to najczęściej te wykonujące

 • zawody medyczne
 • morskie lub lotnicze
 • weterynarze
 • zawodowi psychologowie
 • zawodowi rehabilitanci
 • rediologodzy i diagności laboratoryjni
 • zawodowi informatycy i teleinformatycy
 • zawodowi nawigatorzy
 • tłumacze

Wiele zależy jednak od potrzeb konkretnej jednostki wojskowej. Jeśli chodzi natomiast o sumę osób powołanych w 2024 roku do rezerwy, mówi się o liczbie nawet 200.000.

Wezwanie na ćwiczenia rezerwy nie jest decyzją w tej sprawie

Pierwszym krokiem w stronę powołania danej osoby jest wezwanie na ćwiczenia rezerwy wojskowej. Dopiero później sprawdzane jest, czy spełnione są wszystkie warunki. Wtedy zostaje wydana decyzja o powołaniu na ćwiczenia. Ma ona formę decyzji administracyjnej. Przysługuje nam więc prawo odwołania się od decyzji o wezwaniu na ćwiczenia rezerwy

Osoba wezwana na ćwiczenia na rezerwy powinna to zrobić jednak w określonym czasie.

Odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy

Złożenie skargi na wezwanie na ćwiczenia rezerwy jest możliwe. Wezwany ma na to 14 dni od otrzymania wezwania. Odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy składamy do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Mimo wysłania swojego sprzeciwu na piśmie, bieg decyzji o wezwaniu nie ustaje jednak.

Do odwołania od wezwania na ćwiczenia rezerwy należy dodać odpowiednie uzasadnienie. Powód musi być poważny. Zwykle to powody osobiste lub zdrowotne. W tym drugim przypadku możemy zostać jednak skierowani do Rejonowej Komisji Wojskowej w celu potwierdzenia informacji o stanie zdrowia. Zgodnie z polskimi przepisami nie ma możliwości kierowania skargi na decyzję o wezwaniu na ćwiczenia rezerwy do sądu.

Pamiętajmy też, że po otrzymaniu decyzji o wezwaniu na ćwiczenia rezerwy, masz obowiązek stawić się w wyznaczonym miejscu i terminie. Osoba w trakcie ćwiczeń staje się żołnierzem cywilnej służby wojskowej.

Jak uniknąć ćwiczeń rezerwy wojskowej?

Po otrzymaniu wezwania do odbycia ćwiczeń rezerwy, nie pozostajesz bez wyjścia. Najlepszą opcją jest napisanie odwołania. Trzeba mieć oczywiście istotny powód ku temu, by uniknąć ćwiczeń rezerwy. W przypadku złego stanu zdrowotnego, który uniemożliwia bezpieczne odbycie ćwiczeń wojskowych, są one przekładane. Odroczenie obowiązku następuje co do zasady aż do momentu powrotu do zdrowia, czy zakończenia kuracji.

Wezwanie na ćwiczenia rezerwy a pobyt za granicą

Osoby przebywające na stałe poza granicami Polski są zwolnione z obowiązku ćwiczeń rezerwy.  Dowodem może być dokument potwierdzający stały pobyt za granicą lub brak meldunku na terenie Polski.

Obowiązek stawienia się na kwalifikacji wojskowej, ani odbycia ćwiczeń rezerwy nie obejmuje też osób, które mają obywatelstwo Polski i innego kraju. Będzie tak jednak tylko wtedy, kiedy mieszkają poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Co grozi za niestawienie się na ćwiczenia rezerwy?

Wiele osób zastanawia się, co się stanie w razie niestawienia się na ćwiczenia rezerwy. W takiej sytuacji wezwany zostanie doprowadzony na ćwiczenia przymusowo. Odbywa się to zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Będzie tak jednak tylko wtedy, jeśli wezwany nie ma konkretnego powodu (np. prywatnego lub zdrowotnego) swojego niestawiennictwa.

Poza przymusowym doprowadzeniem na ćwiczenia przez Policję, wezwanemu grozi też kara za niestawiennictwo. Mowa o grzywnie finansowej, a nawet karze pozbawienia wolności.

Odwołanie od wezwania na ćwiczenia rezerwy – podsumowanie

Podsumowując, trzeba mieć dobry powód, aby skutecznie odwołać się od wezwania na ćwiczenia wojskowe. Powołanie do rezerwy i nie stawienie się w wyznaczonym terminie może skutkować przymusowym doprowadzeniem przez Policję, a nawet poważniejszymi konsekwencjami. Obowiązkowi odbycia ćwiczenia rezerwy nie podlegają jednak osoby zamieszkałe na stałe za granicą. Nie będzie tak jednak, gdy po prostu przebywasz za granicą na wakacjach lub tymczasowo. W takiej sytuacji napisanie odwołania może pomóc w odroczeniu wezwania na ćwiczenia. Pamiętajmy jednak, że niewiele osób, które nie złożyły przysięgi wojskowej, otrzymają wezwanie na ćwiczenia. To raczej sporadyczne przypadki.

Najczęściej zadawane pytania

W jakim wieku można otrzymać powołanie na ćwiczenia rezerwy?

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej mają osoby, które w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat. Na ćwiczenia nie zostaną natomiast wezwane osoby po ukończeniu 55 lat (65 lat jeśli mają stopień podporucznika lub porucznika).

Czy kobiety również mogą być wezwane na ćwiczenia rezerwy?

W polskich przepisach nie ma rozróżnienia ze względu na płeć. Obowiązkowi mogą więc podlegać zarówno mężczyźni, jak i kobiety.

Czy można uniknąć ćwiczeń rezerwy?

Tak, choć trzeba mieć odpowiednie uzasadnienie. Należy wtedy napisać odwołanie od decyzji o wezwaniu na ćwiczenia.

Ile mam dni na napisanie odwołania od wezwania na ćwiczenia rezerwy?

Zgodnie z polskimi przepisami mamy na to 14 dni od odebrania wezwania.

Źródło:

 1. https://www.gov.pl/web/gov/zostan-zolnierzem-narodowych-sil-rezerwowych
 2. https://www.prawo.pl/samorzad/odwolanie-od-decyzji-powolujacej-na-cwiczenia-wojskowe,518729.html
 3. https://www.money.pl/gospodarka/wojsko-wzywa-polakow-na-cwiczenia-szef-cwcr-powiedzial-kto-trafi-na-przeszkolenie-6842402410912288a.html
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły