Jak napisać odwołanie od odmowy dodatku węglowego – darmowy wzór

Odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego

Zastanawiasz się, jak przeciwstawić się galopującej inflacji i rosnącym cenom paliw? Jednym ze sposobów jest skorzystanie z dotacji na energię, na przykład dodatku węglowego. W teorii to bardzo proste – wypełniamy formularz, przekazujemy go do Urzędu Gminy (osobiście, pocztą lub przez ePUAP, logując się przez Profil Zaufany) i gotowe. Wystarczy poczekać na pozytywną decyzję i wypłatę środków. Coraz więcej osób dostaje jednak decyzję odmowną w tej sprawie. Co zrobić po otrzymaniu odmowy przyznania dodatku węglowego? Jakie mogą być tego przyczyny? Jak napisać odwołanie od odmowy dodatku na zakup węgla? W dzisiejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te nurtujące pytania. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z naszymi poradami jak niedrogo kupić węgiel na zimę. Sporo pieniędzy może też zostać w Twoim portfelu, gdy zastosujesz kilka sprawdzonych metod na oszczędzanie energii cieplnej.

Dodatek węglowy

Przede wszystkim musimy się jednak pochylić nad tym, co to jest dodatek węglowy i komu przysługuje dotacja na zakup węgla. Czy można skorzystać z tej formy pomocy kilka razy i jakie warunki trzeba spełnić?

Dodatek węglowy wynosi 3.000 złotych. To spora pomoc, choć w przypadku niektórych gospodarstw domowych nie pokryje różnicy w cenie węgla względem poprzednich lat.  Zdecydowanie nie jest to jednak mała suma, warto więc złożyć wniosek o dodatek do węgla.

Komu należy się dodatek węglowy w 2022

Dodatek węglowy przysługuje na każde gospodarstwo domowe. Kluczowe jest jednak oczywiście to, aby domostwo było ogrzewane węglem. Nawet jeśli tak jest, możesz otrzymać odmowę przyznania dodatku węglowego, gdy nie złożyłeś deklaracji do CEEB. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków zbiera informacje o tym, jaka jest główna forma ogrzewania domu. Jest tu kilka możliwości:

 • ogrzewanie piecem na węgiel
 • ogrzewanie elektryczne
 • centralne ogrzewanie
 • ogrzewanie gazowe
 • spalanie drewna
 • ogrzewanie olejem opałowym
 • i inne, mniej popularne sposoby ogrzewania domu

W przypadku większości rodzajów paliwa używanych do ogrzewania gospodarstwa domowego możemy liczyć na większe lub mniejsze dotacje i dodatki. Ważne jest natomiast, że na dodatek węglowy przysługuje tylko gospodarstwom domowym, które złożyły deklarację ogrzewania piecem na węgiel w CEEB. Trzeba wiedzieć, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres gospodarstwa domowego.Jeśli w mieszkaniu lub domu mieszka więcej osób, nie dostaną więcej, niż jednego dofinansowania 3.000 zł.

Poza osobami używającego urządzeń grzewczych zasilanych węglem, dodatek węglowy 3000 złotych przysługuje także tym, którzy używają: węglowych ogrzewaczy powietrza, kuchni węglowych, trzonów kuchennych na węgiel.

Wnioskowanie o dodatek węglowy 2022

Proces wnioskowania o dodatek do węgla w 2022 roku jest maksymalnie uproszczony. Pamiętajmy jednak, że musi być to poprzedzone złożeniem deklaracji głównego źródła ciepła złożonej do CEEB. Jej brak może skutkować odmową przyznania dodatku węglowego. Termin na składanie wniosków został wyznaczony do 30 listopada 2022. Od złożenia wniosku, Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie go i wypłatę środków – 3.000 złotych na zakup węgla.  Warto dodać, że czas na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków upłynął 11 sierpnia 2022 roku.

Wystarczy wypełnić formularz – wniosek o dodatek węglowy 2022. Znajdziemy go na stronie rządowej. Trzeba pobrać go, wypełnić i podpisać. Dokument przekazujemy do Urzędu Gminy (w niektórych miejscowościach przyjmowaniem wniosków zajmują się ośrodki pomocy społecznej). Są trzy sposoby złożenia wniosku o dodatek węglowy: osobiście w Urzędzie Gminy, wysyłając go listem, przez platformę ePUAP.

Gminy otrzymały możliwość bardziej wnikliwej kontroli wniosków o dodatek węglowy

Problem wysokich cen węgla i innych paliw niezbędnych do ogrzewania gospodarstw domowych Polaków pojawił się dość niespodziewanie. W ciągu kilku miesięcy cena węgla wzrosła kilkukrotnie. Rząd dość szybko zareagował, tworząc przepisy, na mocy których Polacy mogą ubiegać się o dodatki na zakup paliw. Przepisy były przygotowywane naprędce, stąd 20 września 2022 roku  ustawodawca przeprowadził nowelizację.

Nowe brzmienie przepisów daje Gminom większe uprawnienia. Urzędnicy mogą bardziej dokładnie weryfikować dokumenty. W przypadku wniosków wzbudzających jakieś wątpliwości, Gmina może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia lub przedstawienie dodatkowych dokumentów.. Dodatkowe kompetencje ma także prezydent miasta lub burmistrz. Od 20 września mogą zlecić przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Ma to na celu uniknięcie składania wniosków o dodatek węglowy zawierających nieprawdziwe informacje.

Nie płacisz za wywóz śmieci? Nie dostaniesz dodatku węglowego

Jest wiele przyczyn odmowy przyznania dodatku węglowego i podobnych dofinansowań do ogrzewania. Jedną z najczęstszych okazuje się być niepłacenie za śmieci. W deklaracji wypełnionej do rozliczenia kosztu wywozu śmieci należy podać dane osób zamieszkujących w danym miejscu. Podajemy tam między innymi numery PESEL. W Polsce dość częstą praktyką jest podawanie zaniżonej liczby mieszkańców – wtedy koszt śmieci jest niższy. Numery PESEL mieszkańców gospodarstwa domowego podajemy jednak również przy wnioskowaniu o dodatek węglowy. Jeśli dane te nie będą się zgadzały, możemy spotkać się z odmową przyznania dodatku na węgiel.

Co więcej, w takiej sytuacji mieszkańcy gospodarstwa domowego mogą zostać wezwani do niezwłocznego uregulowania należności wynikających z błędnego naliczania opłat za wywóz śmieci.

Najczęstsze błędy we wniosku o dodatek węglowy

Czasem odmowa przyznania dodatku węglowego ma miejsce, ponieważ wnioskodawca źle wypełnił  dokumenty. Wiele osób spóźniło się z wpisem do CEEB – czas na złożenie deklaracji o głównym źródle ogrzewania upływał 11 sierpnia. Częstym problemem jest też złożenie kilku wniosków na jeden adres. Czasami urzędnicy będą chcieli przeprowadzić wywiad środowiskowy. Najczęściej ma na celu sprawdzenie, czy w danym gospodarstwie domowym rzeczywiście węgiel jest wykorzystywany jako główne źródło ciepła. Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się na to, nie otrzyma dodatku węglowego.

Odmowa przyznania dodatku do węgla może nastąpić, jeśli mieszkańcy gospodarstwa domowego kupili węgiel po gwarantowanej cenie (996,60 zł za tonę węgla). Ustawodawca zastrzegł bowiem, że dodatek węglowy nie obejmuje tych osób.

Częstym problemem jest też po prostu błędnie wypełniony wniosek.W tym przypadku Urząd Gminy wyśle jednak odpowiedź na złożony wniosek o dodatek węglowy. Wnioskodawca otrzyma czas (zwykle 14 dni) na uzupełnienie braków lub poprawienia błędów. To właściwie jedyna sytuacja, w której można będzie dostać wypłatę dofinansowania na węgiel.

Przyczyny odmowy przyznania dodatku węglowego 2022

Możemy wytypować kilka możliwych przyczyn, z powodu których otrzymałeś odmowę przyznania dodatku na zakup węgla. Niektóre z nich to:

 • błędy we wniosku i brak poprawy w wyznaczonym terminie (zwykle 14 dni)
 • liczba osób w gospodarstwie domowym nie zgadza się z tą podaną w deklaracji do wywozu śmieci
 • brak płacenia za wywóz śmieci
 • złożenie więcej, niż 1 wniosku na jeden adres
 • błędniewypełniny wniosek o dodatek węglowy
 • brak złożonej deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 • deklaracja w CEEB złożona po11sierpnia
 • odmowa wywiadu środowiskowego
 • inne główne źródło ogrzewanie (nie węgiel)
 • wniosek złożony po terminie (po 30 listopada 2022 r.)
 • brak odpowiedzi na pismo z Gminy nakazujące dodatkowe wyjaśnienia/dokumenty uzupełniające wniosek o dodatek węglowy

Przyczyn decyzji odmownej w sprawie wniosku o dodatek węglowy może być więcej. Jeśli spotkaliście się z innymi powodami lub macie własne doświadczenia w tej sprawie – zachęcamy do sekcji “Komentarze”. Chętnie odniesiemy się do Waszych informacji i postaramy się sprawdzić, jak w danej sytuacji napisać skuteczne odwołanie.

Odwołanie się od informacji o odmowie wypłaty dodatku węglowego

Urząd Gminy nie wyśle decyzji o odmowie wypłaty dodatku węglowego, a przekaże to w formie “informacji”. W teorii nie ma to dla nas żadnej różnicy, w praktyce jednak może się przez to pojawić problem z odwołaniem. W przypadku decyzji administracyjnych zawsze otrzymamy dodatkowo informację o ścieżce odwoławczej. Jeśli Urząd Gminy  wysyła do nas “informację”, ciężko stwierdzić, jak ją podważyć. W dzisiejszym artykule używamy więc pewnego rodzaju skrótu myślowego – “odmowa wypłaty dodatku węglowego” powinna być rozumiana jako jakiś rodzaj zaprzeczenia osądowi urzędnika z Urzędu Gminy.

Odwołanie, a może wniosek o ponowne rozpatrzenie?

Pierwszym krokiem, jaki podejmiesz, może być wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku ododatek węglowy.Być może jeśli urzędnik jeszcze raz spojrzy na niego, podejmie inną, korzystną decyzję – zgodę na  wypłatę dodatku węglowego.

Jak napisać skuteczne odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?

Pod hasłem “odwołanie odmowa dodatku węglowego” niestety nie znajdziemy zbyt wiele informacji. Przepisy weszły w życie dość niedawno, z tego względu trudno dziś mówić o sprawdzonych rozwiązaniach. Ustawodawca nie wskazał nam też żadnej ścieżki odwoławczej dla decyzji odmownej przyznania dodatku do węgla. W podobnych sprawach zwykle weryfikujemy dotychczasowe postanowienia sądów w analogicznych sytuacjach. Nie ma jednak takich w sprawach związanych z dodatkiem węglowym i odmową jego przyznania. Co możemy więc zrobić? Jak napisać odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?

Zacznijmy od tego, jaka była przyczyna odmowy. Jeżeli ze stanu faktycznego jasno wynika, że nie masz prawa otrzymać dodatku węglowego,pisania odwołania będzie zapewne bezcelowe. Zupełnie Inna sytuacja będzie miała miejsce, gdy nie zgadzasz się z osądem urzędników z Urzędu Gminy, w szczególności gdy uznajesz informacje zawarte w odmowie przyznania wniosku o dodatek węglowy za nieprawdziwe.

Kiedy warto napisać odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego?

Jeśli uważasz, że masz szansę skutecznie odwołać się od odmownej decyzji w sprawie dodatku węglowego – napisanie odwołania nic Cię nie kosztuje. To tylko kilka chwil, które spędzisz na przygotowaniu pisma z odwołaniem i przekazaniem go lub wysłaniem do Urzędu Gminy. Zdecydowanie warto rozważyć odwołanie się od niekorzystnej dla Ciebie decyzji, jeśli:

Dlaczego dostaję informację o odmowie? Odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego

 • dostaniesz odmowę wypłaty dodatku węglowego ze względu na brak deklaracji źródła ciepła do CEEB, a złożyłeś ją – wtedy warto do odwołania dołączyć stosowne potwierdzenie złożenia deklaracji lub dołączyć oświadczenie
 • nie ustosunkowałeś się do konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku o dodatek węglowy, gdyż nie otrzymałeś takiego pisma – pismo mogło nie być skutecznie dostarczone, mogło zaginąć w trakcie wysyłki, mogła odebrać je osoba trzecia. W tej sytuacji ciężko umówić upływie 14-dniowego terminu na doprecyzowanie/poprawienie wniosku
 • w odmowie wypłaty dodatku węglowego czytasz o braku płatności za wywóz śmieci, co nie jest prawdą – warto wtedy dokładnie sprawdzić opłacane rachunki, czy zlecone przelewy. Jeśli ewentualne nieprawidłowości w deklaracji śmieci, czy płatnościach wynikają z pomyłki, nie z celowego unikania opłaty – masz sporą szansę na skuteczne odwołanie się i otrzymanie dodatku węglowego
 • błąd w ePUAP – elektroniczne systemy nie zawsze działają w pełni prawidłowo. Jeśli złożyłeś wniosek drogą elektroniczną, a  nie wpłynął on do Urzędu Gminy, warto spróbować wyjaśnić tę sytuację

Odwołanie według załączonego poniżej wzoru przekaż do Urzędu Gminy i czekaj na odpowiedź. Nie gwarantujemy, że odwołanie od odmowy wypłaty dodatku na węgiel będzie skuteczne, jednak zdecydowanie warto spróbować.

Wzór odwołania od informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o dodatek węglowy

Podobnie, jak w przypadku ścieżki odwoławczej – nie ma tu jasnej informacji, jak może wyglądać odwołanie. Proponujemy więc zawrzeć w nim najważniejsze informacje, które pomogą zweryfikować urzędnikowi, jakiej sprawy dotyczy odwołanie.

Odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego powinno zawierać:

 • dane osobowe wnioskodawcy
 • dane osobowe (imiona, nazwiska, PESEL) osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym
 • dokładny adres domu lub mieszkania
 • data i sposób złożenia wniosku dodatek węglowy
 • data otrzymania odmowy, sygnatura lub numer dokumentu urzędowego
 • czytelny podpis, data i miejsce sporządzenia pisma
 • powód odmowy podany przez urzędników
 • nasze uzasadnienie odwołania

Ten ostatni punkt to oczywiście miejsce, w którym powinniśmy postarać się dobrze uargumentować, dlaczego odmowa przyznania dodatku węglowego jest naszym zdaniem złą decyzją. Do wniosku warto dołączyć dokumenty, które mogą świadczyć na korzyść osoby składającej wniosek.

Odwołanie od odmowy przyznania dodatku węglowego – darmowy wzór do pobrania

Gdzie złożyć odwołanie?

Odwołanie powinniśmy złożyć poprzez Urząd Gminy do Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Adres to ul. Obozowa 57, Warszawa. Termin na odwołanie się od odmowy wypłaty dodatku węglowego wynosi 14 dni od daty otrzymania pisma.

Wysłanie odwołania jest zupełnie bezpłatne!

Przed złożeniem odwołania zapoznaj się dokładnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Gminy w informacji o odmowie wypłaty. Dodatek węglowy jest bowiem świadczeniem powszechnym – z zasady powinno go otrzymać wiele osób. Jeśli nie spełniłeś jednego z głównych założeń, prawdopodobnie odwołanie będzie bezskuteczne.

Urząd Gminy wciąż nie chce przyznać dodatku węglowego – jakie inne możliwości?

Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się z Urzędem Gminy –  masz informację o nieprzyznaniu dodatku węglowego – a Twoim zdaniem taki Ci się należy, pozostaje wejście na ścieżkę sądową. Sądem właściwym dla takich spraw będzie sąd administracyjny. Zaskarżając decyzję administracyjną Urzędu Gminy w sprawie wypłaty dodatku węglowego podaj komplet niezbędnych informacji, czy kopie dokumentów – Twojego wniosku, wniosku  – deklaracji złożonej w CEEB, pisma z informacją o odmowie wypłaty. Musisz liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej. Trzeba jednak przygotować się na dość długi czas oczekiwania na decyzję sądu, czy ewentualną wypłatę środków. Wejście na drogę sądową polecamy więc tylko osobom, które są pewne, że dodatek węglowy im się należał. Wcześniej koniecznie skontaktuj się jednak z radcą prawnym, który fachowym okiem spojrzy na całą sytuację.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

215 komentarzy

Patrycja

Witam
Zamieszkuje w budynku jednorodzinnym piętrowym (150 m piętro i 170 parter). Na piętrze mieszkają rodzice, ktorzy otrzymali dodatek weglowy. Ja zamieszkuje na parterze, gdzie są dwa niezależne lokale (w jednym mieszkał kiedyś brat z rodziną, ale po wyprowadzeniu się ja je użytkuje). Wewnątrz domu jest klatka schodowa która na parterze ma wejścia do lokali i schody na piętro do rodziców. Ośrodek upiera się że klatka jest moja i rodzice przechodzą przez mój lokal i odmawiają mi wypłaty. Jest sens się odwoływać
Śmieci płace od 2013 roku jako odrębne gospodarstwo, mam swój licznik prądu.
Gospodarstwo prowadzę z 2 nieletnich dzieci. Mamy wspólny piec. Czy Ośrodek ma rację?

Odpowiedz
  Kasia

  Ja mam podobny problem, z tym, ze mam zupełnie osobne mieszkanie na parterze, osobne wejscie, liczniki ect. Nie mam przejścia do rodziców. Sama utrzymuje mieszkanie i kupujemy wegiel pół na pół. Dostałam decyzję odmowną. To sa jakies kpiny, urzedy robia sobie co chca. Jedni dostaja, inni nie a w uzasadnieniu decyzji odmownej „robia chyba ze mnie i innych wariata”. To co pisza nie trzyma sie ani logicznego myslenia, ani kupy ani Ustawy !!!! Ja tego tak nie zostawie, pojde nawet do sądu, do telewizji albo do Prezydenta miasta ! Ludzie walczcie o swoje, niech zrobi sie o tym głośno. Ci urzednicy, ktorzy wydaja te decyzje powinni isc siedziec !!! Nalezy nam sie dodatek od Panstwa, Panstwo nawet znowelizowało ustawe w tym celu zeby nie było juz watpliwosci, w przyp. kilku gospodarstw w jednym domu, Urzednicy maja to z tyłu i śmieja sie ludziom w twarz odmowami. Nie wierze, ze to sie dzieje w 21 ,w. Bezprawie !

  Odpowiedz
Paulina

Złożyłam wniosek o dodatek węglowy, błędnie! Powinnam złożyć wniosek o dodatek z tytułu innych źródeł ciepła. Błąd wynikał ze strony pracownika, niestety z braku wiedzy podpisałam się nie pod tym wnioskiem który powinnam złożyć. Nie otrzymałam przed półtora miesiąca żadnej informacji odnośnie negatywnego rozpatrzenia wniosku, poinformowano mnie o tym dopiero kiedy sama skontaktowałam się telefonicznie. Czy jest jakakolwiek możliwość naprawienia tego błędu i szansa na wypłatę świadczenia?

Odpowiedz
  Ewa

  Mam ten sam problem. Byłam osobiście w urzędzie i napisałam że jedynym źródłem ciepła jest kominek i wykorzystuje się do tego drewno. Mimo to dostałam po 10 dniach decyzję negatywną, bo zły wniosek wysłałam pierwotnie. Czy można coś z tym rozbić?

  Odpowiedz
  Paulina

  Niestety mam ten sam problem. Z winy urzędniki złożyłam nie ten wniosek.
  Czy już udało się Pani ustalić co z tym można zrobić?

  Odpowiedz
  Lena

  Witam. Mam ten sam problem. Również złożyłam błędnie wniosek o dodatek węglowy a powinnam z tytułu innych źródeł energii gdyż posiadam piec na pelet. Myślałam że wszystko będzie poprawnie ponieważ poprosiłam w urzędzie o sprawdzenie czy na pewno mój dom jest wpisany do CEEB i uzyskałam ustne potwierdzenie że jest zgłoszony piec na pelet po czym Pani przyjęła ode mnie wypełniony formularz. A dziś dostałam decyzję odmowną ze względu na to że wniosek był na druku o dodatek węglowy a nie na druku dot peletu.
  Czy jest sens pisać odwołanie?

  Odpowiedz
   Dorota

   mam ten sam problem. wniosek złożyłam 29.09 a decyzję odmowną dopiero po mojej interwencji w styczniu. sprawa w sko już byla- niestety negatywnie dla mnie. co dalej? gdybym dostała odmowę w terminie mogłabym złożyć prawidłowy wniosek

   Odpowiedz
HANNA

Dostałam odmowę za brak rozpoczęcia procedury wyodrębnienia adresu. dodatek otrzymał mój brat , który podobno złozył wniosek wczesniej, jest zameldowany u mnie, mieszka w moim domu prowadząc osobne gospodarstwo i ma oddzielne pomieszczenie(wydzielone) Jestem jedynym właścicielem budynku i gospodarstwa rolnego, opłacam smieci i energię. Zastanawiam sie dlaczego to ja mam starać sie o wyodrębnienie adresu skoro zapis w ksiegach wieczystych jest oczywisty . Prosze o podpowiedz jak napisać odwołanie do SKO.

Odpowiedz
Babcia emerytka

Dostalam odppwiedz z sko i totalna d..a. w uzasadnieniu napisali ze brak rozpoczetej procedury wydrebnienia. tylko ze panie w starostwie nie chciala.rozpoczac procedury

Odpowiedz
matka

jak napisac tresc odwolania. dom dwa pietra dwa odzielne wejscia. dwie rodziny.

Odpowiedz
  Krzysztof

  witam
  pomógł ktoś Pani w napisaniu pisma?

  Odpowiedz
   Damian

   Pod jednym adresem są 3 domy , każdy z osobnym źródłem ogrzewania( zgłoszonym).
   Jeden dom zamieszkują rodzice , drugi babcia, trzeci ja z partnerka. Dostałem decyzję odmowna do wypłaty dodatku węglowego z uwagi na to że nie ma od partnerki opłaty za śmieci a wpłaty są tylko na mnie. Czy decyzją urzędnika jest zasadna ?

   Odpowiedz
Babcia

uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ………” jakich dolumetow contu wpisac

Odpowiedz
  Hubert

  Ja dostałem odmowę też dlatego że, po 11 sierpnia była korekta. Ale najlepsze jest to że udało mi się w październiku kupić Węgiel Z PGG gdzie też jest wymagana deklaracja. To jest conajmniej chore. Kupuje 3 tony wegla jeszcze naprawdę z dużym szczęściem że się udało płacąc z własnej kieszeni i nikt nie patrzy na jakiekolwiek korekty. Pani w MOPsie gdzie rozpatrywane są wnioski była bardzo zdziwiona że mogłem kupić węgiel pomimo zmian. Złożysz deklaracje, żle, nie złożysz źle.

  Odpowiedz
   Aneta

   czy mam taka sa sytuacje, czy udalo sie cos zalatwic

   Odpowiedz
Dorota

Dzień dobry,
proszę o pomoc jak mam wybrnąć z będnie złożonego wniosku o dodatek węglowy tj. W moim domu mieszkam ja i moja córka i druga córka z rodziną prowadzimy osobne gospodarstwa, ale mamy jeden piec. Składając wniosek o dodatek węglowy wpisałem dom jednorodzinny i wymieniłam wszystkich z domu w GOPS nadmieniłam, że we wniosku są dwie rodziny, pani sprawdziła i powiedziała że jest ok Dopiero teraz kapnełam się ze zrobilam błąd, ze powinny być złożone dwa wnioski 1 rodzina to ja i corka panna i drugi wniosek druga corka ze swoja rodziną. Nie wiem czy da się to jakoś odkręcić korekta?W GOPS-ie Panie są niemiłe i nie pomocne więc nawet do nich nie idę

Odpowiedz
  Aneta

  mam taką samą sytuacje, czy udalo się cos zalatwić

  Odpowiedz
  Tomekqd

  Czy udało się Pani uzyskać drugi dodatek , mam podobny problem.

  Odpowiedz
ROBERT

witam dostałem odmowe o dodatek węglowy ustnie telefonicznie, posiadam dom, lecz nie przebywam tam na codzien jezdzę w weekendy, a mieszkam w miescie,, Pani z mops tlumaczy ze wniosek powinienem składać tam gdzie jestem zameldowany, bylem w urzedzie w mieście i obecnie jestem tutaj zameldowany i ogrzewanie mieszkania mamy pod cieplik, pani mowi ze pisać odmowe do gminy tam gdzie stoi dom, place podatki.podatek gruntowy, lecz zastanawiam sie czy nie dopatrzyli sie o śmieci, bo tam nie opłacam, sam niewiem co robić prosze o porade

Odpowiedz
  Agata

  Udało się załatwić? Jestem w identycznej sytuacji

  Odpowiedz
  Basia

  Witam !
  Czy jest szansa na uzyskanie dodatku węglowego,kiedy mam jeden numer domu z teściową,która pobrała już dodatek,a są dwa odrębne lokale.
  Był wywiad środowiskowy,że mam oddzielny piec ,lecz w gminie stwierdzili,że nie należy mi się ten dodatek,ponieważ jest jeden numer domu. co robić? proszę o pomoc

  Odpowiedz
Malgorzata

Panie Slawku prosze o pomoc dostalam odmowe o dod weg poniewaz wujek zlozyl 5 .09 deklaracje do ceep czyli po dniu 11.08 nie byl wstanie bo od 10 gr 2021 normalnie nie funkcjonuje dostal udaru mozgu, covid ,zostal sparalizowany zaniki pamieci niedowlad,problemy z poruszaniem itp co mam robic jest to osoba 85 lat opiekuje sie nim,teraz mam zlozyc odwolanie do kolegium ale nie wiem czy zlozyc ddwolanie do Plocka tu gdzie mieszka czy do Warszawy

Odpowiedz
  Monika

  Co zrobić w sytuacji gdzie administracja budynków źle złożyła delkaracje do CEEB. W połowie września mama dostała weź wanie do mopru w celu wyjaśnienia tego, pojechała i miała załatwić to na administracji budynków. Administracja zrobiła korektę. Mama zaraz zawiozła wszystkie papiery i Panie powiedziały ze teraz jest ok i ma czekać na decyzję. Pod koniec października Panie dalej mamę zbywały że jest wszystko ok ma czekać na decyzję a dziś pojechała się zapytać i Panie powiedziały ze jest odmowa bo czas korety był do 11 sierpnia. Czy można się odwołać jak administracja błąd popełniła i wpisała nie prawdę do CEEB??

  Odpowiedz
   UWAGA

   Tak miałam taką samą sytuację wcześniej opisałam post UWAGA .

   Odpowiedz
Aneta

złożyłam deklaracje w ceed w marcu (,nieświadoma tego ze zamiast prcanz wegutl zaznaczyłam kocioł gazowy) dziś przyszła informacja o odmowie przyznania dodatku. co moge zrobić?

Odpowiedz
Jan

Termin 11 sierpnia jest zdefiniowany w ustawie (Dz.U. 2022 poz. 1967): Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Niestety ustawa ta wydaje się działać wstecz i karać tych, którzy w terminie zgłosili deklarację CEEB, a potem ją skorygowali po 11 sierpnia. W lepszej sytuacji są ci, którzy olali wszelkie terminy składania deklaracji CEEB i po terminie zgłosili piec węglowy. Polecam wszystkim podziękować PISowi za robienie z ludzi głupców (dodatek węglowy jest dla każdego… a nieee… bo jest 1000 absurdalnych kruczków prawnych) przy najbliższych wyborach.

Odpowiedz
Wioletta

Podczas wypełniania deklaracji prawdopodobnie nie zaznaczyłam pozycji B03 przeoczenie. pani w gminie oczywiście tego nie zauważyła, po złożeniu wniosku o dodatek węglowy pani ponieważ zasypana była papierami zaproponowała, żeby złożyć korektę było to po 11.08, dziś odmowa czy warto się odwołać?

Odpowiedz
  UWAGA

  Jeżeli mogę komuś pomóc .
  Otóż tak jak poprzednicy informują – w związku z ostatnią zmianą dotyczącą dodatku węglowego. – WYRAŹNIE JEST WYMIENIONE,ŻE W CHWILI OBECNEJ SKŁADAJĄC WNIOSEK NIE MUSI BYC ZGŁOSZENIA W CEEB TO JEST KLUCZOWE ROZWIĄZANIE – jeżeli ktoś dostał odmowę z powodu jakichkolwiek zmian dokonanych w CEEB po 11 sierpnia lub nawet zgłoszenia po terminie źródła ogrzewania TO NIE WAŻNE CZEGO DOTYCZY ZMIANA NALEŻY SKŁADAĆ ODWOŁANIE DO SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM A JEZELI KTOŚ DOSTAŁ ODPOWIEDŹ Z SAMORZ.KOLEGIUM przede tymi ostatnimi zmianami A KOLEGIUM PODTRZYMAŁO DEC I instancji NALEŻY SKŁADAĆ NOWY WNIOSEK A PODSTAWA TO ZMIANA PRZEPISÓW PRZEZ USTAWODAWCE .To co napisałam jest informacja pozyskaną od źródła i wszystkie odwołania obecnie są uchylane przez SK i przekazywane do PONOWNEGO ROZPATRZENIA A WYDAWANE DEC. W 90% SĄ POZYTYWNE TJ.PRZYZNAJĄCE.
  Sama jestem osobą,która się odwoływała .
  Także do dzieła bo mało czasu.

  Odpowiedz
   Wojciech

   a napisz proszę czy był ktoś z gminy u was

   Odpowiedz
    UWAGA

    Otrzymałam decyzję z SK
    o cofnięciu sprawy do ponownego rozpatrzenia.Zadzwonilam do urzędu zadałam pytanie jak długo będzie trwał proces ponownego rozpatrzenia i jak on będzie wyglądał wtedy uzyskałam odpowiedź ,że ciężko określić termin (bo takich osób jest ok .4000 tyś.!!!)
    natomiast są dwie możliwości może zostać rozpatrzony w trybie tzw.normalnym czyli na podstawie wniosku i uwzględnieniu zmiany w CEEB po 11.08 dokonanej w moim przypadku przez administratora budynku (lokal komunalny) lub też będzie przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu sprawdzenia czy faktycznie posiadam w mieszkaniu piec na węgiel i nim ogrzewam mieszkanie (nie ukrywam absurd ponieważ administracja nieruchomości w 2003r. wyraziła zgodę na zamontowanie pieca i posiada pełną dokumentację ).
    Moje odwołanie zostało cofnięte do ponownego rozpatrzenia 29.11 do dziś cisza.
    Dodam jeszcze ,że monituje to na bieżąco po kolejnym telefonie w dniu 6.12 poinformowano mnie,że dochodzi w chwili obecnej ogólny problem ponieważ skończyły się fundusze i urząd czeka na kolejną transzę od wojewody ale nie znają terminu i to również wpływa na długość rozpatrzenia wniosku.
    Także czekam jeżeli coś tylko się ruszy również napiszę jaki przebieg sprawy.

    Odpowiedz
Jadwiga

Robiłam odwołanie do SKO i też podtrzymali decyzję odmowy MOPs-u, uzasadniając że poprawkę do CEEB zrobiłam po 11 .08. a poprawka polegała tylko na dopisaniu 1 piec eksploatowany, wczesniej było zaznaczone zainstalowane żródło ciepła i że pełni funkcję co, a nie było że jest eksploatowany i było zaznaczone piec węglowy klasy 3 wg.drobna korekta, napisali mi że służy mi odwołanie do Sądu Administracyjnego czy warto, czy ktoś maił taki przypadek jak mój

Odpowiedz
Wiola

Panie Sławku proszę o pomoc w sprawie odwołania jak napisać pismo żeby uwzględnili.

Odpowiedz
  Barbara

  Odwołuję się od decyzji numer bi sygnatura o odmowie przyznania dodatku węglowego z dnia …. z uwagi na naruszenie art. 2 ust. 3c-3d ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1967, 2236) poprzez:

  1) nieprzeprowadzenie wywiadu środowiskowego,

  2) uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ………”

  Odwołanie wnosi się do organu II instancji wskazanego w decyzji i w terminie tam podanym.

  Odpowiedz
  Patka

  uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ale nie pisze jakich co mam napisac

  Odpowiedz
   Emilia

   Dostaliśmy odmowę ponieważ pomyliłam wnioski, szukając we wrześniu znalazłam tylko wzór wniosku na dodatek węglowy a mamy kocioł na pellet. Teraz przyszła decyzja odmowy po ponad dwóch miesiącach, 22.09 złożony wniosek, odmowa przyszła 02.11 przez co nie możemy już złożyć nowej deklaracji. Jak odwołać się od takiej odmowy?

   Odpowiedz
    luq

    udalo się?

    Odpowiedz
    Lena

    Witam. Dziś dostałam decyzję z takiego samego powodu. Mam piec na pelet a złożyłam wniosek na druku węglowym? Odwołała się Pani?

    Odpowiedz
     BEATA

     nie otrzymałam jeszcze decyzji pisemnej ale telefonicznie po wielkich trudach dotarłam do informacji że wniosek został odrzucony z tego samego powodu i mam czekać na decyzję odmowną przesłana drogo pocztowa

Ola

Dostałam odmowę ponieważ moja teściowa zrobiła korektę ceeb do 11 sierpnia.
Czy jest sens się odwołać

Odpowiedz
  Barbara

  Tak warto się odwołać ponieważ od 3 listopada się zmieniły ustawy. Ja się odwołam i dostałam dziś decyzje o uchyleniu odmowy dodatku węglowego i ponownego rozpatrzenia wniosku. Pozdrawiam

  Odpowiedz
   Katarzyna

   Czy moze pani podać uzasadnienie odwołania jak Pani napisała?

   Odpowiedz
    hana

    witam mam prośbę czy mogłaby pani sprecyzować i ponoć napisać mi odwołanie gdyż nie otrzymałam dodatku weglowego .Nadminie jeden dom,jeden adres dwa gospodarstwa osobne wszystkie pomieszczenia jeden współdzielony pięć.Wedlug ustawy z 3listopada przecież dodatek węglowy powinien się nalezec

    Odpowiedz
     MONIKA

     witam. proszę mi powiedzieć bo czuje że zostałam wprowadzona w błąd, będąc w urzędzie Pani mi powiedziała że niema sensu składać wniosku o dodatek węglowy ponieważ będzie tylko jedna wypłata na jeden dom. mieszkam razem z Tatą i to on złożył wniosek, wpisując mnie jako członka rodziny. W u rzędzie tłumaczyłam Pani że mieszkam z Tatą ale mamy osobne gospodarstwa, każde z nas ma swoje mieszkanie i swój piec. Czuję że powinnam też złożyć taki wniosek i zapewne bym dostała dofinansowanie do węgla,ale tak jak pisałam Pani w urzędzie powiedziała że niema sensu. Czy mogę coś z tym zrobić?

   Beata

   pani Basiu, ja także się odwołałam i dostałam informację, że sprawa zostaje przekazana organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Czy wie może Pani albo ktoś inny wie ile czasu ma teraz Ośrodek Pomocy na ponowne rozpatrzenie wniosku?

   Odpowiedz
    Barbara

    Pani Beato Ja pismo dostałam w poniedziałek a wczoraj mi Pani z Mopsu dzwoniła że wywiad środowiskowy. I teraz czekać a ile to ciężko stwierdzić bo dużo mają wniosków ponownych do rozpatrzenia. Pozdrawiam

    Odpowiedz
     Babcia

     uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ………” jakie dokumty co.tu mam.wpusac

    Elżbieta

    Posiadamy całoroczny dom po teściach w innej miejscowości, w którym przebywamy okresowo od wiosny do jesieni. W domu funkcjonuje centralne ogrzewanie na węgiel. Płacimy podatek od tej nieruchomości, ale od dwóch lat /ze względu na rosnące koszty/ płacimy za wywóz śmieci tylko za 4 miesiące. Wcześniej płaciliśmy za cały rok. Dom jest bardzo stary, zbudowany z kamienia wapiennego – musi być opalany i przewietrzany w okresie zimowym co robi dla nas sąsiad. W przypadku braku ogrzewania doszłoby do zamarznięcia instalacji i zalania domu. Dostaliśmy odmowę wypłaty dodatku. W miejscu stałego zamieszkania posiadamy ogrzewanie gazowe i nie korzystamy z żadnego dofinansowania. Czy jest szansa na odwołanie z pozytywnym skutkiem. Co Pan o tym sądzi? Czy może ktoś ma podobną sytuację jak nasza?

    Odpowiedz
     Krystyna

     Dzień dobry,moja 90,- letnia mama również dostała odpowiedź odmowną z MOPS-u.Ma się stawić c osobiście i określić się ,gdzie przebywa.
     Mama ma znaczną grupę inwalidztwa..Nie może samodzielnie funkcjonować.. Opiekujemy się mamą na zmianę
     ,w zależności od różnych sytuacji.. szczególnie zdrowotnych-nas opiekunek.(wszystkie córki jesteśmy emerytkami,)
     W każdym razie obecnie od października mama jest poza miejscem zamieszkania u mojej młodszej siostry .
     Wróci pewnie po Nowym Roku.
     Złożyłyśmy wniosek o dodatek węglowy.
     Ja opiekuję się teraz domem mamy.Węgla wogole i nie ma, i za co kupić .Napaliłabym i przygotowała dom,ale nie mam czym ogrzać.
     U mnie mama przebywała ,ale ja zaczęłam chorować, dlatego siostra wzięła mamę do siebie.
     Był wyznaczony termin wywiadu środowiskowego,niestety listonosz awizo zostawił w skrzynce u mamy ,a ja byłam chora i z opóżnieniem ,po fakcie odebrałam.
     Już sama nie wiem ,co dalej.Orosze o poradę,jak pomóc mojej mamie.op

    Anna

    Jeden adres w kamienicy a 6 oddzielnych mieszkań i każde mieszkanie ma własne źródło ogrzewania. 6 oddzielnych rodzin. 4 rodziny dostały odmowę 2 rodziny dostały dodatek węglowy. Co dalej?

    Odpowiedz
    hana

    witam mam prośbę czy mogłaby pani sprecyzować i ponoć napisać mi odwołanie gdyż nie otrzymałam dodatku weglowego .Nadminie jeden dom,jeden adres dwa gospodarstwa osobne wszystkie pomieszczenia jeden współdzielony pięć.Wedlug ustawy z 3listopada przecież dodatek węglowy powinien się nalezec

    Odpowiedz
   MONIKA

   JAK PANI UZASADNIŁA ODWOŁANIE? JA TEZ DOSTAŁAM ODMOWNIE I BEDE PISAC…..POSZE O POMOC

   Odpowiedz
   Mama

   Mieszkam z córkami w domu jednorodzinnym wraz z matką ona ma swój pięć i ja swój w gminie mówią że nie przysługuje mi dodatek węglowy bo nie mam nadanego numeru swego domu.Gmina może odrzucić wniosek.Byłam u wójta by nie odrzucali mi tego wniosku to kazał mi do Warszawy pisać.

   Odpowiedz
  Czesław

  Moim zdaniem jest sens się odwoływać ponieważ w żadnym przepisie dotyczącym dodatku węglowego jak i przepisach powiązanych z tą ustawa nie podano jako przyczyny odmowy wypłaty dodatku na podstawie tego ,że ktoś zrobił korektę w CEEB przed 11 sierpnia czy to po 11 sierpnia 2022. Informacja o tym, aby w przypadku złożenia korekty po 11 sierpnia skutkowała odmową wypłaty dodatku węglowego znajduję się tylko w poradniku dla samorządowców dotyczącym wypłaty dodatku węglowego. Nie wiadomo kto taki poradnik napisał ponieważ nikt się pod nim nie podpisał, ani nie wskazano autora. Taki poradnik nie jest aktem prawnym. Moim zdaniem aby można było zgodnie z prawem odmówić wypłaty dodatku po korekcie w CEEB dokonanej po 11 sierpnia musiałby istnieć przepis prawny zawierający taką przyczynę odmowy wypłaty dodatku chociażby w postaci zarządzenia lub rozporządzenia. A takiego przepisu nie ma nigdzie. Ktoś w Ministerstwie wymyślił ,że tym co złożyli korekty po 11 sierpnia 2022 nie dajemy dodatków węglowych i puścił to w eter. Gminy to podłapały albo im tak nakazano i odmawiają przyznania dodatku węglowego. Z reguły te zmiany w CEEB dotyczyły zmiany środka grzewczego np z drewna na węgiel bo do węgla jest wyższa doplata. Zapis w poradniku brzmi następująco : Wobec tego, gdy w ramach prowadzonej przez gminę weryfikacji stwierdzone zostanie, że zgłoszona do CEEB zmiana deklaracji po 11 sierpnia 2022 r. nie odpowiada stanowi faktycznemu lub jest dokonywana wyłącznie w celu nabycia prawa do dodatku (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe lub zmiana w CEEB paliwa wykorzystywanego w wpisanym już w CEEB kotle na paliwo stałe – np. z drewna na węgiel) – świadczenie to nie może być przyznane. Zapis po słowach „lub jest” zakłada że każdy dokonujący korekty robi to w celu uzyskania wyższego dodatku. Z góry zakłada się ,że ludzi ci chcą wyłudzić dodatek węgłowy i robi z nich krętaczy. A co jeśli w miedzy czasie ktoś zmienił piec lub zmienił rodzaj paliwa . Są piece w których można palić węglem i drewnem a nawet maja domontowane grzałki elektryczne i można korzystać z prądu. Wobec zorientowania się po 11 sierpnia ,że nie będzie możliwości kupna drewna na opał ( wiele leśnictw wstrzymało sprzedaż drewna opałowego) zmienili deklaracje z drewna na opalanie węglem i złożyli w tej sytuacji korekty zgodne ze stanem faktycznym. Uważam, ze wobec braku przepisu prawnego jasno dopuszczającego takie przypadki odmowy, odmowa wypłaty dodatku węglowego jest bezpodstawna. Słyszałem też ,że samorządy stosują wybieg ,że nie wydaja decyzji odmownej tylko kierują do wnioskodawców zawiadomienia o odmowie co uniemożliwia drogę odwoławczą

  Odpowiedz
   MONIKA

   ZŁOŻYŁAM KOREKTĘ DEKLARACJI CEEP W DNIU 14.09(MIAŁAM DREWNO DORZUCIŁAM WEGIEL, POSIADAM PIEC OGRZEWANIA CENTRALNEGO) …….I TERAZ OTRZYMAŁAM ODMOWNA DECYZJE O DODATKU WĘGLOWYM…..DZWONIŁAM DO GOPS I TAM TWIERDZA, ZE MOGE SIE ODWOŁAC ALE TO NIE MA SENSU BO SKO PRAWIE ZAWSZE PODTRZYMUJE DECYZJE GOPS…(PANIE Z GOPS PROPONUJA ZEBY ZŁOZYC WNIOSEKO O DOPLATE DO DRZEWA),,,,,GOPS TWIERDZI ZE W USTAWIE JEST ZAPIS ZE KOREKTY PO 11 SIERPNIA ODBIERAJA PRAWO DO DODATKU WEGLOWEGO….
   JAK UZASADNIC MOJE ODWOŁANIE DO SKO.
   POZDRAWIAM

   Odpowiedz
  Monika

  Dostałam odmowę ponieważ w deklaracji zrobiłam błąd, Pani z gminy sprawdziła deklaracje i było ok. Później telefon z gminy w sprawie korekty ponieważ wykryli błąd, natychmiastowa zmiana ale za późno. Jest szansa sie odwołać przecież gdyby wcześniej bylo to sprawdzone to wiadomo korekta byłaby szybciej złożona. Jest jakas szansa na zmiane?

  Odpowiedz
  Dominika

  witam, dostałam odmowę ponieważ nie mamy odebranego domu z powodu dużych opóźnień z winy osoby,która średnio kompetentnie podchodzi do swojej pracy. Na jednym adresie mieszkamy w 4 rodziny,są 4 różne rodziny,4 domy, 4 piece

  Odpowiedz
  UWAGA

  CZEKAMY UZYSKAŁAM INFORMACJE ALBO BĘDZIE ROZPATRZONE PONOWNIE W NORMALNYM TRYBIE ALBO WYWIAD ŚRODOWISKOWY . WCZESNIEJ MAJA DZWONIĆ .
  ALE BIORĄC POD UWAGĘ FAKT,ŻE MAJĄ CZAS DO 31.12 NA WYPŁATĘ TO NA 4000 TYŚ .WNIOSKÓW MOŻE ODPUSZCŻĄ SOBIE.
  ZOBACZYMY DAM ZNAC CO DALEJ .

  Odpowiedz
   Józefa

   Witam serdecznie mam pytanie odnośnie odwołania się do SKO dostałam odmowę gdyż nie opłacam odpadów komunalnych zameldowanie mam w Wałbrzychu tam opłacam za wywóz śmieci teraz przeprowadziłam się na wieś gdzie mam dom złożyłam już wniosek na wywóz śmieci nie wiem co mam w tej sytuacji robić dziękuję

   Odpowiedz
Grzegorz

Witam,posiadam dom jednorodzinny i mieszkanie w blokach ja mieszkam w domu jednorodzinnym bo mam działalność i mam blisko do pracy żona zamieszkuje w blokach bo ma tam blisko do pracy nie posiadamy rozdzielności majątkowej i posiadamy wspólne rachunki oboje jesteśmy wpisani jako właściciele w obu mieszkaniach żona żłorzyła deklarację piecową na siebie a ja posiadam śmieci na siebie i odmuwiono mi dofinansowania,cz składać odwołanie

Odpowiedz
  Donata

  proszę o pomoc w odwołaniu

  Odpowiedz
Sławek

Pomogę wielu osobom, szczególnie tym co dostały odmowę ze względu na na zmiany w CEEB
po 11.08 cyt. z odpowiedzi SKO:
„Wprowadzona nowelizacją możliwość przyznania dodatku węglowego z urzędu (bez wniosku strony) oraz bez zgłoszenia źródła ogrzewania do ewidencji pozwala uznać, iż zamiarem (celem) ustawodawcy była pomoc tym gospodarstwom domowym, które do ogrzewania swoich gospodarstw faktycznie wykorzystują węgiel lub paliwa węglopochodne, a nie tylko tym, które w określonym terminie dopełniły formalności związanych ze zgłoszeniem do ewidencji źródła ogrzewania. Uznać należy, że przepisy art. 2 ust. 15g i ust. 15f ustawy mają zastosowanie także wobec osób, które złożyły deklarację lub korektę deklaracji do CEEB po dniu 11 sierpnia 2022 r., bowiem takie osoby nie mogą pozostawać w gorszej sytuacji, aniżeli osoby, za które obowiązku tego dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta z urzędu.”
Piszcie odwołania do SKO

Odpowiedz
  Waldemar

  Proszę o pomoc przy piśmie do SKO

  Odpowiedz
   Patrycja

   Dostałam odmowę decyzji ponieważ robimy remont w domu. Dobudowa z nad budowa. Pani powiedzila że skoro tam nie mieszkamy to nam się nie należy dodatek weglowy. Nie opłacamy śmieci ponieważ nie mieszkamy tam. Chcemy złożyć deklaracje o śmieci jeszcze w listopadzie. Chcemy wprowadzić się tam w połowie grudnia ponieważ do tego czasu skończymy remontować dom. Czy mozy się odwołać od tej decyzji? Czy mamy szansę na dodatek węglowy.

   Odpowiedz
    Iwona Górzyńska

    odwołała się pani ?

    Odpowiedz
  Jadwiga

  Witaj,
  Właśnie moja mama samotnie mieszkająca w domu jednorodzinnym dostała decyzję odmowną, gdyż zgłoszone do CEEC po 11,08.2022. Czy odwołując się do SKO ma szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy? W MOPSie jak pytałam to ciągle upierają się, że po 11.08 nie mogą przyznać. Jak Ty uważasz?
  Jadwiga

  Odpowiedz
   Klara

   decyzja odmowna ponieważ „dom jest w trakcie budowy”. Nadac musiałam numer budynku abym mogła go otrzymać ,a po wpisie zmiane trzeba było zrobić w CEEB . Prawo nagle się zmieniło i dokonując tego wpisu poszła odmowa.Oczywiście podatki wszystkie płacone i inne opłaty.

   Odpowiedz
  Jarek

  Proszę o pomoc przy piśmie do SKO

  Odpowiedz
  Magda

  Witam otrzymałam odmowę poniewaz mieszkam wraz z ojcem w domu z osobnymi wejściami tylko ze ojciec nie wiedząc podał mnie w swoim wniosku on otrzymał pieniadze a mi odmówili pisac odwołanie ?

  Odpowiedz
   Mk

   witam, czy dostala juz Pani jdkas odpowiedz na odwolanie?

   Odpowiedz
  Malgorzata

  Panie Slawku prosze o pomoc dostalam odmowe o dod weg poniewaz wujek zlozyl 5 .09 deklaracje do ceep czyli po dniu 11.08 nie byl wstanie bo od 10 gr 2021 normalnie nie funkcjonuje dostal udaru mozgu, covid ,zostal sparalizowany zaniki pamieci niedowlad,problemy z poruszaniem itp co mam robic jest to osoba 85 lat opiekuje sie nim,teraz mam zlozyc odwolanie do kolegium ale nie wiem czy zlozyc ddwolanie do Plocka tu gdzie mieszka czy do Warszawy

  Odpowiedz
  Edyta

  Witam. Dostałam odmowę dlatego że nie wszczęta została procedura nadania numeru lokalu. Mieszkamy z teściowa w jednym domu ale teściowa ma swoją kuchnie,łazienkę i pokoje na dole i żyje osobno. My mamy swoje pokoje kuchnie i łazienkę i żyjemy osobno. dzili nas piętro. mamy pięć współdzielony. Gmina jednak upiera się by okazać dowody na to że wszczęliśmy nadanie numer domu ale to przecież 1 budynek. Proszę o pomoc co mam zrobic

  Odpowiedz
  Przemysław

  Witam. potrzebuję pomocy z odwołaniem. żona pobrała zły wniosek na wegiel a nie na pelet i to cały błąd. jest po terminie więc jak z tego wybrnąć?

  Odpowiedz
   Ewa

   mam ten sam problem.Mozna prosić o pomoc w napisaniu odwołania.

   Odpowiedz
   Dorota

   mam ten sam problem. czy udało się coś uzyskać?

   Odpowiedz
Sabina

W deklaracji o dodatek weglowy zle zakreslilam że głównym zródłem ogrzewania na paliwo stałe jest ogrzewacz powietrza zamiast kocioł na paliwo stałe . czy mogę się odwołać Dziękuje.

Odpowiedz
Irena

deklaracja do cebb zgloszona że głównym źródłem ogrzewania jest drzewo nie wiedziałam że mogę zaznaczyć też i węgiel latem ogrzewam tylko wodę a porą zimową dom więc potrzebuje węgla do gminy złożyłam nową deklarację zaznaczając węgiel ale po11 sierpnia i nie dostałam dodatku na węgiel

Odpowiedz
  Agnieszka

  U mnie podobna sytuacja wpisałam tylko drewno, ponieważ latem ogrzewam tylko wodę.
  Oczywiście Panie w urzędzie odmówiły napisania korekty do wniosku, choć mówiłam, że mogę pokazać piec…

  Odpowiedz
   Mirka

   Ja również złe wpisałem że palę drewnem kawalkowym a posiadam piec do centralnego ogrzewania ogrzewam cały dom to znaczy mam centralne ogrzewanie i jest mi niezbędny potrzebny węgiel zima drzewem nie opału, a dostałam tylko 1000 zł.jak mam się odwolac

   Odpowiedz
  Weronika

  U mnie to samo było co Pani dalej zrobila?

  Odpowiedz
   Irena

   napisałam odwołanie do sko i czekam

   Odpowiedz
Kasia

Witam ja dostałam odmowę, ponieważ mam zbiornik z gazem z jednej z istniejących w Polsce firm. Gmina uwarunkowała swoją decyzję, że kod CN nie widnieje w ustawie. chory Kraj!!

Odpowiedz
Alicja

Witam ja mam odmowę z powodu kryterium dochodowego a ustawodawca nie przewidywal takiego kryterium

Odpowiedz
Monika

mam podobną sytuacje czy ktoś może mi pomóc

Odpowiedz
Diana

witam. Ja mam 2 piece. Gazowy i weglowy. Kiedy składałam deklaracje na początku roku w urzędzie doradzono mi żeby podać tylko gazowy. Faktycznie przez większość sezonu nim ogrzewalam. Węglowym od czasu do czasu. We wrześniu dopisałam do deklaracji piec weglowy również za porada urzędników. Teraz dostałam odmowę. Skoro urzędnicy mają prawo do wywiadu środowiskowego to nie mogą na tej podstawie mnie sprawdzić i przyznać dodatek?

Odpowiedz
Marian

Syn złożył wniosek o dodatek osłonowy/węgiel i otrzymał negatywną decyzję, ponieważ była korekta paliwa po 11 sierpnia.
Syn posiada mieszkanie w mieście i tam opłaca wywóz śmieci. Natomiast w domu którego jest właścicielem zamieszkuję ja z żoną, czy teraz mogę złożyć wniosek na siebie?

Odpowiedz
  Krystyna

  ja dostałam odmowę że względu na wypełnienie tzn nie zaznaczenie w deklaracji CEEB węgla I paliw weglopodobnych,czy mogę złożyć wniosek ponownie czy odwołać się od odmowy,?

  Odpowiedz
  Marta

  A u mnie jest taka sytuacja że mój wniosek o źródłach ciepła przepadł i teraz to wygląda tak jakbym to wogle nie złożyła A winnych oczywiście nie ma!! i co w takiej sytuacji zrobić?

  Odpowiedz
Zofia

witam z może ktoś z państwa spotkał się z podobną sytuacja . posiadam dom z w którym obecnie mieszkam wpisany do ewidencji budynków , opłacenie są podatki , wywóz śmieci itd. budynek nie posiadał nadanego numeru , więc deklaracje złożyłam podając nr działki , wniosek o dodatek zlozylam już , po otrzymaniu nadania numeru działki . dostałam decyzje odmowna , se deklaracja została złożona właśnie na nr działki a nie nr domu . oczywiście tłumaczyłam w gminie, że to ten sam budynek , ale nic to nie dało . co mogę zrobić w tej sytuacji, czy odwołanie będzie skuteczne ?Wszystkie inne kryteria są bezbłędne. Czy nr domu naprawdę ma aż takie znaczenie mając nr działki ?

Odpowiedz
  Pala

  Witam serdecznie. Proszę o pomoc. Podczas wypełniania dokumentów przez internet źle zapisało adres deklaracji. Został zapisany sam numer bez litery. Dostałam odmowa od dodatku węglowego. Zmieniłam deklaracje 30 września i napisałam pismo do kolegium odwoławczego i znowu dostałam odmowę co robić. Mogę złożyć jeszcze raz wniosek o dodatek węglowy gdyż mam już poprawioną dekoracje?

  Odpowiedz
   Dorota

   mam ten sam problem. czy udało się coś uzyskać?

   Odpowiedz
Aleksander Rozylo

Dzien dobry
odmowiono mi dodatku weglowego z powodu ” braku wskazania glownego zrodla ciepla w bazie ceeb” – ale tam nie ma nic takiego jak „checkbox” – to zrodlo jest glowne wiec co to za kretynizm?

od poczatku istnienia domku jednorodzinnego glownym zrodlem ciepla byl piec na mial weglowy (ok 17 lat). ponad dekade temu dostawilismy piec olejowy ktory dziala, ale pali tyle ze starczylo by na 3 sezony grzewcze weglem wiec go nie uzywamy. dodam ze wszystkie zrodla ciepla zostaly zgloszone na czas ( na poczatku maja) i moge przedstawic FV za wegiel za jakikolwiek okres urzednicy sobie zycza – moje pytanie czy masz szanse na dodaek weglowy czy to zwykle oszustwo i szkoda mojego czasu?

pozdrawiam
AR

Odpowiedz
  Sławomir

  dostałem odmowę dodatku. Za przyczynę podali kocioł na paliwo stałe nieużywany. U mnie sytuacja wygląda tak że remontuję dom po babci już od ubiegłej zimy a co za tym idzie muszę go ogrzewać i tak robię. Jednak nie jestem tam jeszcze zameldowany tylko jestem właścicielem a co za tym idzie nie płace za śmieci bo ich nie wytwarzam. Mam jakieś szanse robić odwołanie ?

  Odpowiedz
   Beata

   Witam, mam pytanie czy przysługuje mi dodatek węglowy jeśli prowadzę dwa domy. W mieszkaniu przebywam przez 4 dni i tam jestem zameldowania i tam opłacam śmieci, pozostałe dni przebywam w domu ogrzewanym kuchnią tradycyjną i piecem kaflowym. Dostałam odmowną decyzję w uzasadnieniu było że w domu nie przebywam 24 godziny na dobę.

   Odpowiedz
    Graza

    Muszą byc opłacane smieci tam gdzie piec kaflowy. Nie chcą dawać dodatku więc wymyślają różne rzeczy

    Odpowiedz
Elżbieta

Mam dokładnie tak samo jak pani i w mojej gminie powiedzieli mi że się nie należy bo adres zamieszkania jest inny i tylko tam dostaniemy dodatek. a to że codziennie opalamy tamten dom to nie jest istotne.

Odpowiedz
Aga

witam z może ktoś z państwa spotkał się z podobną sytuacja . posiadam dom z w którym obecnie mieszkam wpisany do ewidencji budynków , opłacenie są podatki , wywóz śmieci itd. budynek nie posiadał nadanego numeru , więc deklaracje złożyłam podając nr działki , wniosek o dodatek zlozylam już , po otrzymaniu nadania numeru działki . dostałam decyzje odmowna , se deklaracja została złożona właśnie na nr działki a nie nr domu . oczywiście tłumaczyłam w gminie, że to ten sam budynek , ale nic to nie dało . co mogę zrobić w tej sytuacji, czy odwołanie będzie skuteczne ?

Odpowiedz
  Renata

  Witam. Mama dostała decyzję odmowną dostania dodatku węglowego. Jak się odwołać w tej sprawie. ??? Przyczyną jest- ktoś z pod tego adresu już złożył wniosek o dodatek węglowy. Nadmienię iż jest tam lokstor, który ma założoną sprawę o eksmisję, nie płaci za rachunki, nie ogrzewa domu, nie jest właścicielem i nie zarządza gospodarstewm domowym, nie ma możliwości palenia w piecu – jest tylko zameldowany. Jakim prawem on dostał dodatek węglowy a moja mama, która jest właścicielem, mieszka tam i zarządza gospodarstwem dostała decyzję odmowną. Sprawy toczą sie w sadzie. OPS zna tego pana. A nikt nic nie sprawdził. Proszę o wskazówki jak odwołać się w tej sprawie.

  Odpowiedz
Marzena Nowak

W czerwcu złożyłam deklarację do CEEB pomyłkowo zaznaczyłam tylko gaz ziemny, którego używam tylko do kuchenki gazowej. 18 sierpnia zrobiłam korektę, ( można było składać korekty do końca września ) na główne źródło piec węglowy, mam faktury zakupowe na węgiel i też dostałam odmowę ponieważ było to po 11 sierpnia 2022. Dlaczego prawo działa wstecz.
Czy można się odwołać.

Odpowiedz
  Małgorzata

  odwołałam się z tego samego powodu. Nic to nie dało Dołaczylismynfaktury ,że opalamy węglem. I tak stwierdzili ,że nie ma podstaw do przyznania dodatku

  Odpowiedz
mariusz

U mnie ktoś błędnie wpisał w ceeb że palone jest drewnem kawałkowym mimo że od lat jest piec węglowy…już ta pomyłka została sprostowana w deklaracji .odwołanie do SKO poszło z wnioskiem do gminy o kontrolę jaki jest piec czy na węgiel czy na drewno i tu już jest dla urzędu problem nie było pana chetnego by taki wniosek przyjąć.

Odpowiedz
  krzysztof

  jak sie skonczyło

  Odpowiedz
Izabela

otóż to! bo niby czemu ma służyć termin sķładania? jaka to pomóc? pff celowa zagrywka by byl legalny powód by odmówić dodatku… PSEUDOPOMOC

Odpowiedz
Sylwia

Witam dostałam odmowna decyzję o dodatku węglowym ponieważ w deklaracji CEEB wskazałam piec na ekogroszek oraz kominek ale w polu rodzaj paliwa omyłkowo wskazałam drewno kawałków bez ekogroszku i przyjęli w gminie ze opalam drewnem. Deklaracja złożona w styczniu i w ogóle nie zorientowałam się o tej pomyłce czy warto sie odwołać

Odpowiedz
  Patrycja

  Witam mam dokładnie ten sam problem. Omyłkowo przy składaniu deklaracji coś mi źle kliknęło i zaznaczyło się drewno a nie węgiel czego nie byłam świadoma. I dostałam odmowę. Będę się odwoływać bo w końcu palę weglem.

  Odpowiedz
   Wioleta

   Mam taki sam problem jak Pani i też zastanawiam się czy się nie odwołać tylko czy odwołanie ma być złożone do gminy? Orientuje się Pani jak to wygląda?

   Odpowiedz
Krzysztof

Przy składaniu wniosku oslonowego wpisałem ze ogrzewam dom drewnem..a węgla niewstawialem bo myślałem że można tylko 1 okienko zaznaczyć A nikt z MOPS niemowil ze mozna drewno i węgiel wstawić.A o deklaracji CeEB dowiedziałem się dopiero jak powstal Dodatek weglowy i bylo przedluzone od Gminy.fo 30 września i tak zrobiłem 25 sierpnia i gmina przyjela CEBB jako korekta na węgiel i fostalem ksero i mówione było ze wszystko zgadza się.. Czekać 1 miesiąc na 3 tys .TERAZ OTRZYMAŁEM ODMOWĘ bo CEEB zlozony po 11 sierpnia…1ym razem w gminie wszystko pasowalo A teraz zupełnie coś innego.Bede odwoływać sie ale nie przez Gminę.A do Telewizji naglosnie sprawę.

Odpowiedz
  Kaśka

  U mnie też po przeszło dwóch miesiącach odmowa najlepsze że w liście jest że wysłali 11 na kopercie jest 13 a listy były pisane 18i 19. Nie wiem od czego jest GOPS bo napewno nie od pomocy. I pracownicy gopsów i gmin powinny mieć kontrolę czym oni palą bo sami napewno dostali. Ja tego nie daruję

  Odpowiedz
  Ania

  Mam podobna sytuacje, zaznaczyłam drewno kominkowe ponieważ nie wiedziałam ze można zaznaczyć więcej, dodatkowo węgiel tak drogi ze kupowałam drewno. Pod koniec sierpnia złożyłam wniosek a decyzje dostałam dopiero 10.11 dwa miesiące, nawet nie wiedziałam ze mogę spotkać się z negatywna decyzja.
  Czy powinnam poprawić dodać węgiel do wniosku i składać jeszcze raz ?
  Czy się odwoływać
  Bede się odwoływać

  Odpowiedz
Agnieszka

Witam. Wynajelam mieszkanie. I złożyłam w gminie deklaracje do ceeb. Bo właściciel tej nieruchomości tego nie zrobił. Dokładnie 18.08. Zlozywczy wniosek o dostatek węglowy dostałam odmowę wypłacenia. Czy. mogę się w tej sytuacji odwołać

Odpowiedz
  Beata

  dokładnie mam taka sama sytuacje – czy jest sens pisać odwołanie ?

  Odpowiedz
   Ula

   Dzień dobry,
   Ja mam identyczny przypadek. Kierownik z gops mnie nie zna, ogrzewam dom węglem w którym nie mieszkam na stałe. Drugi dom, który posiadam znajduje się w innej gminie i jest ogrzewany gazem ziemnym na który nie ma żadnego dodatku. Złażyłam o dodatek, ale Pani z gops twierdzi, że nie mieszkam na stałe. Czy warto składać odwodnienie?

   Odpowiedz
MARIOLA

Mąż dostał decyzję odmowną na dodatek węglowy. zamieszkuje pod innym adresem wraz ze mną- zoną., a posiada gospodarstwo pod innym adresem. ale tam przebywa codziennie , dba i ogrzewa ,bo to jest dom ponad 100 letni i w dodatku to męża ojcowizna. opłaca za wywóz śmieci. czy warto się odwołać. proszę o wskazówki.

Odpowiedz
  Józef

  Trzeba się odwołać ze względu na cel ustawy o dodatku węglowym oraz, ze zamiar zamieszkania jest spełniony.

  Odpowiedz
  Marta

  Witam. Ja mam znowu taki problem. Ogrzewam dom ekogroszkiem. Ale przy wypełnianiu deklaracji CEEB wpisałam inny rodzaj biomasy bo nie wiedziałam że ekogroszek traktowany jest jak zwykły węgiel. I mój wniosek na dopłatę do węgla został odrzucony. Co w takim przypadku można zrobić?

  Odpowiedz
   Magdalena

   mam taki sam przypadek, czy składała Pani odwołanie? bo też nie wiem czy składać ,jest sens?

   Odpowiedz
Krystian

Witam, odmowa wypłacenia dodatku węglowego z powodu zaznaczenia w CEEB drewna zamiast węgla przy kotle na paliwo stałe. Czy jest możliwość odwołania się od decyzji?

Odpowiedz
  Monika

  Dzień dobry.

  Znajomy dostał odmowę dodatku węglowego ponieważ nie wiedział o Tym, że trzeba zgłosić do CEEB. czy jeżeli zgłosi się teraz i napisze odwołanie, Ti są szanse na dodatek? Jest to osoba o bardzo trudnej sytuacji finansowej.

  Odpowiedz
   Adrian

   Witam także dostałem odmowę z powodu zbyt późnej deklaracji tj. 14 września wtedy sie o tym Dowiedzialem. Jakieś pomysły apropo odwołania się?
   Ja dowiedziałem się od Wójka o takowym obowiązku

   Odpowiedz
    Katarzyna

    czy udało sie Panu wybrnąć z tej sytuacji? ja mam podobna i nue wiem co robić

    Odpowiedz
     Gosia

     również się chętnie dowiem .

  Miś

  Jednym słowem PISIORY zrobi szum wyborczy 3 tys na węgiel
  A teraz wymyślają jak nie dać i ograniczyć
  Jak z dofinansowaniem pamięci słonecznych jeden wielki wał władzy kupującej głosy

  Odpowiedz
   Małgorzata

   Dzień dobry. Co w takiej sytuacji jak zgłosiłam deklaracje że głównym źródłem ogrzewania jest gaz, ale mamy piece kaflowe których też używany na węgiel. Więc zmieniłam deklaracje na węgiel. I nie przyznali mi dostałam odmowę. Czy mogę się odwołać?

   Odpowiedz
Paweł

Dzień dobry,dostałem odmowę wypłaty dodatku węglowego bo ojciec przebywa czasowo (w każdej chwili może wrócić do domu) w domu pomocy społecznej. Do kiedy tam będzie trudno powiedzieć jednak dla kierownika gops
jest to wystarczający powód do odmowy. Wszystkie inne warunki zostały spełnione.

Odpowiedz
  Mieczysława

  dzień dobry a co jeśli przed wejściem w życie nowelizacji ustawy dwa gospodarstwa pod jednym adresem dostały decyzję pozytywną ?

  Odpowiedz
   Malgorzata

   Witam u mnie sytuacja taka, że właściciel ani zarządca budynku nie złożyli Deklaracji do ceeb w terminie czego dowiedziałam się przy odmownej decyzji o dodatku czy mogę się jakoś odwołać jako że wynajmuje to mieszkanie??

   Odpowiedz
    JOANNA

    Mam identyczną sytuację i piszę odwołanie.

    Odpowiedz
     Iwona

     witam
     czy udało się pani pozytywnie mam taką samą sytuację

Aneta

Witam. Deklarację do CEEB złożyłam w terminie z początkiem kwietnia zaznaczając jako opał drewno myślałam że tylko jeden rodzaj można zaznaczyć a nie kilka więc zaznaczyłam drewno bo jak wiadomo nikt nie wiedział w tedy że będzie coś takiego jak dodatek węglowy. Jak z czasem się okazało że można się ubiegać o dodatek to wybrałam się do gminy żeby zrobić korektę i dowiedziałam się od pracownika że i tak muszę drugą wypełnić to przy okazji gdyż wprowadzono do komputera błędne nazwisko to od razu zaznaczyć że i opalane węglem tak też zrobiłam, dostaliśmy odmowę że jednak zaznaczyliśmy drewno a przepisy się zmieniły a przy składaniu pracownik zapewniał że zmiana jest ok zaliczają węgiel. Od 11 lat piec jest cały czas ten sam opalany węglem i dodatkowo drewnem czy w takiej sytuacji mogę się odwołać i domagać sprawdzenia jaki jest piec.

Odpowiedz
  Darek

  Witam.
  Udało się Pani coś załatwić, mam tą samą sytuację.

  Odpowiedz
  agnieszka

  Witam udało się pani cos załatwic mam taka samą sytuacje

  Odpowiedz
  Anna

  też tak miałam napisane i też odmowa ale zrobiłam korekte przy składaniu wniosku i odmówili

  Odpowiedz
  krzysztof

  udało sie cos załatwic mam taka sama sytuacje

  Odpowiedz
Anna

Witam deklarację do CEEB złożyłam z opóżnieniem i dlatego dostałam odmowną decyzję o otrzymaniu dodatku węglowego . Czy mam jakieś szanse jeśli się od tej decyzji odwołam.

Odpowiedz
  Izabela

  z tego samego powodu otrzymałam odmowę. bo 10 dni po terminie złożyłam deklarację CEEB Oczywiscie będę pisać odwołanie od tej chorej, niesprawiedliwej decyzji.

  Odpowiedz
   Katarzyna

   Ja tak samo, ale myśli Pani że odwołanie coś da?

   Odpowiedz
    Izabela

    papieru nic nie boli A powód odmowy jest oburzający jak dla mnie. Dzwoniłam i narobiłam rabanu w mopsie.
    nie podaruje.

    Odpowiedz
   Karol

   Prosze o kontakt w sprawe odwołania

   Odpowiedz
  Adrian

  Podpinam się

  Odpowiedz
Kamila

Dzień dobry, dostałam decyzję odmowną ponieważ w deklaracji CEEB i we wniosku o dodatek wpisałam z przyzwyczajenia nr domu 91 (stary dom wyburzony w tym roku) a powinnam 91a ( nowy dom obok w którym teraz mieszkamy i na ten adres jest zgłoszony wywóz śmieci) . Pani z gminy twierdzi, że muszę złożyć nową deklarację CEEB na nowy numer a wiadomo że i tak wtedy nie dostanę dodatku na węgiel ponieważ deklaracja będzie złożona po terminie.
Zastanawiam się co zrobić, czy zrobić korektę deklaracji bo wyczytałam, że :::
„Wśród gmin pojawiły się więc wątpliwości, jak traktować takie korekty – jakie zmiany mogą być uwzględniane bez konsekwencji dla wnioskodawców, a jakie powodują, że dodatek węglowy nie będzie przysługiwał.
Resort klimatu wyjaśnia, że zależy to od tego, czy dokonana korekta ma wpływ na uprawnienie do świadczenia. I tak, jeśli po 11 sierpnia br. miała miejsce modyfikacja, w której doszło do zmiany głównego źródła ogrzewania, np. z kotła gazowego na węglowy, to wtedy świadczenie nie będzie przyznane. Gdy zaś doszło do uzupełnienia informacji na temat wskazanego źródła ciepła, to świadczenie zostanie wypłacone.

Odpowiedz
  Grzegorz

  Witam
  Mam bardzo podobną sytuację po 11 sierpnia uzupełniłem deklaracje CEEB że pale również węglem, piec czyli źródło ciepła to samo zgłoszone w czerwcu czyli w ustawowym terminie, decyzję otrzymałem odmowną gdyż korekta dotycząca węgla była zgłoszona po 11 sierpnia.

  Odpowiedz
Maria Zdanowicz

Dzień dobry. U mnie również na jednej działce dwa budynki mieszkalne, dwie rodziny, dwa źródła ogrzewania zgłoszone do ewidencji (piec na węgiel i kominek na pellet) a dodatek węglowy na adres – przysługuje jeden. Pogratulować rządzącym pomysłów na dodatki.

Odpowiedz
  Martyna

  U mnie ta sama sytuacja. Można coś z tym zrobić?

  Odpowiedz
   ANNA

   witam też mam problem na jednej posesji stoją dwa budynki tez piece są zgłoszone.A ja drugi domek wynajmuję wszystko jest załatwione przez notariusza związane z umową najmu.Tez mi przyszła decyzjia pozostawiona bez rospatrzenia Też mam zamiar napisać odwolanie od decyzji.Jak dla mnie to jest dyskryminacja po nie których gospodarstw i ludzi.Znajoma która nie płaci za śmiecie a uzyskała dodadetk na węgiel choć go nie zakupiła

   Odpowiedz
    Renata

    Mamy ta sama sytuacje, odwołanie nic nie dało.

    Odpowiedz
  Zibi

  no mam podobna sytuację, to jest chore trzeba to naGłos nic, nie odpuszczę

  Odpowiedz
   Iwona

   Witam
   Mam taką samą sytuację czy przychylili się do Pani odwołania pozytywnie ?

   Odpowiedz
    Barbara

    Tak warto się odwołać do Samorządu Kolegium Odwoławczego ponieważ od 3 listopada się zmieniły ustawy. Ja się odwołam i dostałam dziś decyzje o uchyleniu odmowy dodatku węglowego i ponownego rozpatrzenia wniosku. Pozdrawiam

    Odpowiedz
Barbara

Dzień dobry wczoraj dostałam odmowę dodatku węglowego ponieważ zarządca robił korektę we wrześniu. Wczoraj zrobiłam odwołanie do kolegium odwoławcze czy to coś da proszę o podpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz
  Wioleta

  Odwołanie składała Pani wysyłając bezpośrednio do Collegium?

  Odpowiedz
  Ola

  Mam taką samą sytuację, zarządca się pomylił przy składaniu deklaracji zaznaczając kocioł zamiast piec węglowy. Złożyłam wyjaśnienie, zarządca złożył korektę a i tak dostanę odmowę. Będę składać odwołanie od tej decyzji. Czy ktoś ma. podobną sytuację? Czy mops uwzględnił odwołanie i przyznał dodatek ?

  Odpowiedz
Robert

W terminie złożyłem deklarację CEEB gdzie umieściłem zgodnie z faktem dwa domy i dwa piece. Dom Syna i mój są pod tym samym adresem. Domy są osobno ubezpieczone. Deklarację składałem ja jako właściciel. Dodatek dostał tylko Syn. Czy mam podstawę do domagania się tego dodatku. Dzisiaj otrzymałem decyzję odmowną.

Odpowiedz
  Janusz

  jeden adres, dwa domy, trzy rodziny, dodatek otrzymała rodzina która nie ma nawet pieca, dwie rodziny obce dla siebie z własnymi piecami bez dodatku, brawo rządzący

  Odpowiedz
Ewa

Otrzymaliśmy odmowę przyznania dodatku, a wskazana przez burmistrza w decyzji przyczyna to „z danych bazy CEEB wynika, ze dane adresowe nie są tożsame z adresem budynku wskazanym w deklaracji”. Fakt jest taki, ze wniosek dotyczy naszego małego domu wiejskiego, w którym nikt nie jest zameldowany, a meldunek mamy w innym mieście. Proszę o info czy wchodzi w grę ew. Zmiana danych adresowych w CEEB teraz, a następnie złożenie odwołania od decyzji ze wskazaniem, ze adres budynku w deklaracji CEEB jest już tożsamy z danymi adresowymi.

Odpowiedz
  Halina

  Mam podobny problem prosze o rade co mogę w takiej sytuacji zrobić

  Odpowiedz
Wioleta

Dzień dobry mam takie pytanie decyzję do ceeb zloxylam po terminie ponieważ właściciel nieruchomości przebywa za granicą A ja nie mogłam tego zrobić ponieważ nie jestem.wlascicielem cxy mam szansę na przyznanie dodatku jak się odwolam

Odpowiedz
Urszula

Dostałam odmowna decyzję ponieważ w deklaracji wCEEB było zaznaczone Miejska sieć ciepłownicza .Urzędnicy wiedząc że w mojej miejscowości nie ma takiego ogrzewania i że doszło do pomyłki w deklaracji wprowadzili w system takie źrodlo ogrzewania co jest nie prawdą ponieważ mam centralne ogrzewanie .Deklaracje do Ceeb składałam w styczniu .Kiedy złożyłam wniosek węglowy Panie z Mops zadzwoniły żeby zrobić korekte.Niestety mam odmowę ponieważ była korekta robiona .Będę się odwoływać .Czy mam szanse na pozytywne rozpatrzenie .

Odpowiedz
  Iwona

  idziesz do gminy z kopią deklaracji i robią korektę w cedb od ręki. po tej zmianie indirmujesz OPS że poprawka jest widoczna i zmieniają decyzję

  Odpowiedz
   Justyna

   Dostałam odmowę ponieważ we wniosku w którym jest piec na paliwa stałe zaznaczylam omyłkowo pelet a nie węgiel, zrobilam korekte ale nie chcą uznać. Przecież piec się nie zmienił więc źródło ciepła jest mogą sprawdzić ale nie chcą.

   Odpowiedz
  Renata

  Co w przypadku kiedy jest jeden adres ale faktycznie dwie kotłownie(bliźniak)?

  Odpowiedz
   Andrzej

   witam mam taki sam problem czy udało się pani coś dowiedzieć na ten temat pozdrawiam

   Odpowiedz
   Asia

   Mam taka sama sytuacje jak wyżej pani w urzędzie powiedziała ze nie może tego zmienić mogę jedynie złożyć nowa deklaracje z data z października co autonatycznie skutkuje decyzja odmowna w opiece społecznej. Urzędnik nie chce tego sam zmienić w ceeb co mogę zrobić by nie składać nowej deklaracji ?

   Odpowiedz
   Justyna

   witam. czy udało się Pani jakoś wybrnąć i dostała dodatek,bo moja mama jest w takiej sytuacji

   Odpowiedz
  bartosz

  Witam, mam identyczną sytuację i napisałem odwołanie do W-wy czekam na odpowiedź. W gminie mieli to daleko w poważaniu – dali odmowna decyzję a sami radzili złożyć korektę bo pomyłka była ewidentna.

  Odpowiedz
Sara

Witam. We wniosku ceeb zaznaczyłam samo drewno i tym samym dostałam odmowę na dodatek węglowy, czy mogę poprawić wniosek ceeb i starać się o ponowny dodatek węglowy?

Odpowiedz
  Agata

  Również mam podobną sytuację i zastanawiam się czy na nowo złożyć wniosek i złożyć oświadczenie że blednie wypełniłam druk A i palą również węglem

  Odpowiedz
  Ewelina

  Witam
  A co gdy w sytuacji dom jest podzielony na pół notarialnie A wniosek składa jeden z właścicieli a drugi wniosek składa osoba zamieszkujący nie ten drugi własciciel Mamy dwa źródła ogrzewania Każdy swój My nie zglaszalismy lokatora do CeBu

  Odpowiedz
  Anna

  też tak miałam napisane i też odmowa ale zrobiłam korektę i nie przyznali

  Odpowiedz
Łukasz

Witam mieszkam w domu po babci dodam że wszystko jest złożone w terminie deklaracja ceeb piece kaflowe na węgiel stoją nawet 2 przebywam tam tylko na weekend i to tylko praktycznie na noc gmina się czepia że sąsiedzi mnie tam nie widzą czy mają prawo mi wniosek odrzucić.Dodam że zameldowany jestem w innym miejscu ale meldunek z tego co wiem nie jest koniecznością.

Odpowiedz
  Magda

  Witam
  Czy udało się Panu uzyskać dodatek?

  Odpowiedz
Magda

Mam piecokuchnie, taki sam piec jest wpisany w protokole technicznym zrobionym przez administrację ponieważ jest to mieszkanie z miasta. Przyszła odmowa ponieważ nie zgadza się z CEEB gdzie występuje, że w moim mieszkaniu jest ogrzewanie elektryczne szt 7, kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy szt 1 i piec kaflowy szt 12. Administracja twierdzi, że jest to niezgodne ponieważ chodzi o rodzaj paliwa więc węgiel się zgadza.

Odpowiedz
RENATA

Na jeden adres gospodarstwa domowego przysługuje jeden dodatek osłonowy/węglowy. U mnie na podwórku jest kilka budynków i w jednym budynku mieszka klika rodzin ,ja mieszkam sama ,ale to jest mieszkanie wszyscy mieszkancy maja nr1 niektórzy maja a.b itd Dostalismy odmowe dodatku jedna osoba -rodzina dostała a co z nami dali niby kto był pierwszy Jak walczyc o swoje ?

Odpowiedz
  Marcin

  Mam taką samą sytuację. Pani zmęczona życiem w Urzędzie mówi mi że nie mam szans na odwołanie i niko to nie interesuje że są to oddzielne gospodarstwa z odrębnymi piecami. Liczy się jeden adres

  Odpowiedz
Magda

Po prostu po ludzku od lipca zapomniałam opłacić śmieci. Było więc zaległe 3 miesiace. Wcześniej wszystko było opłacane zgodnie z terminem. Zaległość opłaciłam niestety gdy już dostaliśmy odmowę. Czy jest szansa na uzyskanie dodatku?

Odpowiedz
  B

  Pracownik gminy sugeruje, że odmawi przyznania dodatku węglowego, uznając dwa adresy zamieszkania trwające od dziesiątek lat, za jeden adres. Gmina, wydała na podstawie zasobów w ewidencjiludności, zaświadczenie o zameldowaniu wnioskodawców pod różnymi adresami w jednym budynku. Zaświadczenia dołączono do wniosków. Pracownik nadal twierdzi, że to ten sam adres. Dowody osobiste wydane przez burmistrza tej gminy pokazują różne adresy, a urzędnik nadal twierdzi, że to ten sam adres. Kilka miesięcy wcześniej został przyznany dodatek osłonowy osobie samotnie zamieszkującej w tym budynku na patrerze, a teraz urzędnik wmawia, że ludzie mieszkający na piętrze, pod innym numerem lokalu,
  czyli pod innym adresem, teraz są tym samym gospodarstwem domowym wieloosobowym, zamieszkujcym pod tym samym adresem. Numer budynku ten sam, nr lokalu inny. Stan faktyczny oddzielnego zamieszkiwania w ewidencji ludności, inny we wszystkich dokumentach od dziesiątków lat, a urzędnik twierdzi, że odmawia i popisuje się,
  że nie ma trybu odwołaczego. Wnioskodawcy wniosku wnieśli o analizę wniosku w pod kątem wszystkich koniecznych przepisów ustawy o dodatku węglowym, zanim ostatecznie zdecyduje. Urzędnik zachowuje się jak beton i twierdzi, że jeden budynek, to jeden adres. Wszystko co możliwe wyczytałam, przeanalizowałam w sprawie. Myślę, że zakrólował potężny poziom bezprawia wśród urzędników. Kto im daje na to przyzwolenie…. Kto silnie nakazuje im interprerację nie przystającą do norm prawnych i faktycznych, i pozostawać bezkarnymi.

  Odpowiedz
  Bella

  A co jeśli złożona deklaracja o tym o czym się pali została złożona we wrześniu??? Też się nie należy dodatek???

  Odpowiedz
   Ilona

   Moja mam mieszka w mieszkaniu komunalnym które dzieli z sąsiadami od lat 90tych. Są to obcy ludzie. Tak kiedyś gmina dawała mieszkania. Jedno mieszkanie dzieląc na pokoje. Mama ma nominacje na swoja czesc sasiedzi maja nominacje na swoja czesc. Jest to ten sam adres. I teraz sąsiedzi rodzina z dziećmi dostala 3000 zł moja mama emerytka nie. Do kogo napisać odeolanie? Czy to już droga soądowa czy do telewizji?

   Odpowiedz
   Adrian

   Też złożyłem we wrześniu i odmowa pytanie czy warto się odwołać może podając najzwyczajniej że się nie wiedziało o takowym obowiązku żadnego pisma nie dostałem z urzędu

   Odpowiedz
Mariusz

Witam. Wynajmuję mieszkanie właścicielka złożyła deklarację do CEEB 12.09 złożyłem wniosek o dodatek węglowy przyszła odmowa nie byliśmy świadomi że właściciel złożył deklarację po 11.08 czy odwołanie coś da

Odpowiedz
Anna

Mam pytanie -wynajmujemy już dosc długo dom jednorodzinny z partnerem i dzieckiem (niemowlakiem) starałam się o dodatek weglowy bo posiadamy pięć na ekogroszek,dostałam odmowę gdyż okazało się że właściciel domu nie złożył deklaracji do ceeb do 11.08.2022roku.I powodem odmowy była właśnie złożona nieterminowo deklaracja właściciela.Czy mam szanse dostania dodatku jeśli się odwołam od odmowy przyznania dodatku, przecież dlaczego mam odpowiadać za winy właściciela posesji?

Odpowiedz
Michał

witam 30.06.2022 złożyłem wniosek wypełniłem na stronie gov deklaracji źródła ciepła jednakże system zaznaczył gminę miejską a adres jest miejscowości wiejskiej 25 sierpnia skaldajac dodatek węglowy urzędnik GOPS nie widział w systemie deklaracji kazał w gminie wydrukować nowa deklaracje ale ona była już z datą 25 sierpnia na podstawie tej daty odrzucono wniosek węglowy mimo że na stronie gov mam deklaracje z 30.06 ale jest zaznaczono gminę miejską Jest szansa odwołania

Odpowiedz
  Magda

  Odwołanie w tym przypadku nie wiele wniesie. Powinniście zadbać o nadanie numeru nieruchomości….jeżeli we wcześniejszym okresie nikt o to nie zadbał,czy jest pewność 100 procentowa, że sąsiad ma ten sam nr budynku?

  Odpowiedz
Sylwia

Dzień dobry. Kupiłam niedawno pół domu i pół działki na której stoi dom. Stałam się ich prawnym właścicielem. Deklarację CEEB złożyłam. Drugą część zamieszkuje obca mi osoba (która jest właścicielem mniejszej części, bo do własności dochodzi jeszcze rodzina). Od innego właściciela kupiłam też wspomnianą połowę. Adres ten sam. Złożyłam wniosek o dodatek węglowy i dostałam informacje typu (w skrócie): że pod jeden adres przysługuje jeden dodatek węglowy a o jego wypłacie decyduje kto pierwszy złożył wniosek. Przecież to jest absurd. Będę wdzięczna za odpowiedź co dalej mogę z tym zrobić. Złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie czy od razu odwołanie się od decyzji.

Odpowiedz
  Magda

  Odwołanie w tym przypadku nie wiele wniesie. Powinniście zadbać o nadanie numeru nieruchomości….jeżeli we wcześniejszym okresie nikt o to nie zadbał,czy jest pewność 100 procentowa, że sąsiad ma ten sam nr budynku?

  Odpowiedz
   Sylwia

   Dzień dobry – tak. Jestem współwłaścicielem połowy domu i działki od czerwca b.r. Sąsiedzi są dla mnie obcymi ludźmi. Nie mamy ze sobą nic wspólnego. Każdy ogrzewa indywidualnie. Zapis „kto pierwszy ten lepszy” jest absurdem.

   Odpowiedz
Przemek

Dzień dobry, dostałem odmowę odnośnie dodatku węglowego, ponieważ we wniosku CEEB nie zaznaczyłem, że piec jest cały eksploatowany. Proszę o pomoc. Dziękuję.

Odpowiedz
  Jakub Bielecki

  Przemku, w tej sytuacji spróbuj wysłać ponownie deklarację do CEEB i potwierdzeniem edycji wpisu do Ewidencji – złóż ponownie wniosek o dodatek węglowy.

  Odpowiedz
   Monika

   Dzień dobry . Czy jak we wniosku ceeb zaznaczyłam samo drzewo i tym samym dostałam odmowę na dodatek węglowy .to czy mogę poprawić wniosek ceeb i starać się o ponowny dodatek węglowy??

   Odpowiedz
    Lukasz

    czy udalo sie cos wskurac?

    Odpowiedz
     Barbara

     Tak warto się odwołać ponieważ od 3 listopada się zmieniły ustawy. Ja się odwołam i dostałam dziś decyzje o uchyleniu odmowy dodatku węglowego i ponownego rozpatrzenia wniosku. Pozdrawiam

  Klaudia

  Panie Przemku – jeżeli brakowało jedynie zaznaczenia eksploatacji w deklaracji CEEB, to powinien mieć pan możliwość podpisania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, że Pan z tego pieca korzysta.
  Sama zajmuję się dodatkami węglowymi i tak właśnie postępujemy w tego typu przypadkach.

  Odpowiedz
   Asia

   Dzień dobry mam pytanie, dostałam odmowę dodatku ze względu na zaległość w opłacie za śmieci czy w takim przypadku po opłaceniu tej zaległości mogę ponownie złożyć wniosek?

   Odpowiedz
   Marcin

   Pani Klaudio,

   Bardzo proszę o informację, czy stosowany jest specjalny wzór, czy urzędy przyjmują tego typu oświadczenia, jak długo są rozpatrywane. Czy jest to potwierdzona informacja?

   Odpowiedz
Mariola

Witam, co z dodatkiem węglowym, jeżeli mam dom po rodzicach, jestem w nim zameldowana, piec zgłoszony w czerwcu. Mieszkam w innym miejscu, ale w zimę dom ogrzewam.

Odpowiedz
  Klaudia

  Starać się o dodatek węglowy mamy prawo jedynie w miejscu zamieszkania.

  Odpowiedz
Agnieszka

Czy warto odwołać się od nieprzyznania dodatku węglowego w przypadku,gdy deklaracja do CEEB została złożona po terminie 22 sierpnia?

Odpowiedz
  Redakcja super-pozyczka.pl

  Warto spróbować złożyć odwołanie, lecz może zostać odrzucone skoro deklaracja była złożona po terminie.

  Odpowiedz
   Bunga bunga

   jak napisac tresc odwolania. dom dwa pietra dwa odzielne wejscia. dwie rodziny.

   Odpowiedz
miko

Witam,
sprawa dotyczy domu jednorodzinnego w którym po zmarłych rodzicach pozostały dwie siostry i założyły osobne rodziny. Siostry i ich mężowie pomarli i zostały po nich kolejne pokolenia. Dom jest połączony tylko wspólnym przejazdem i strychem nad tym przejazdem ale każda strona domu ma osobne wejścia do części mieszkalnych i prowadzi osobne opłaty. Ponadto każda ze stron domu leży na osobnych działkach należących do innych właścicieli, w każdej części domu jest osobny kocioł węglowy.
Niestety dom posiada jeden numer czyli jeden adres i przyznany został tylko jeden dodatek węglowy i wydana decyzja odmowna na drugi dodatek dla osób zamieszkujących drugą część domu.
Po przeczytaniu powyższego artykułu spróbujemy złożyć „wniosek o ponowne rozpatrzenie” ale ciekawi jesteśmy sugestii autorów artykułu.

Odpowiedz
  Redakcja super-pozyczka.pl

  Dzień dobry, Państwa sprawa powinna zostać indywidualnie rozpatrzona. Ciężko powiedzieć jaka będzie decyzja, ale na pewno warto złożyć odwołanie i dokładnie opisać przypadek tak jak Pan napisał powyżej. Mamy nadzieję, że urząd podejdzie do Państwa sprawy indywidualnie i przyzna drugi dodatek.

  Odpowiedz
   Beata

   Dostałam odmowną decyzję o wypłaceniu dodatku węglowego tylko dla tego, że w deklaracji ceeb składanej w czerwcu w urzędzie gminy i po sprawdzeniu przez urzędnika nie zostala zaznaczona pozycja B03 – rodzaj paliwa ale były zaznaczone pozycje B01 – kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, i pozycja B02 – klasę 4 pieca, dopiero przed złożeniem wniosku o wypłatę dodatku pani w gminie dopatrzyła się ze pozycja B03 jest nie uzupełniona i kazała złożyć korektę z zaznaczeniem tej pozycji. Dostałam decyzję odmowną bo korektę złożyłam we wrześniu a to jest już po terminie 11.08. i się dodatek nie należ.

   Odpowiedz
    Aleksandra

    Dzień dobry,
    Mam ten sam problem.
    Czy zarazdzila pani tej sytuacji ?
    Pozdrawiam

    Odpowiedz
     Emilia

     mam podobny problem nie zaznaczyłam pozycji B03 przeoczenie. pani w gminie oczywiście tego nie zauważyła dziś odmowa warto się odwołać?

    Aleksandra

    Pisała Pani odwołanie?

    Odpowiedz
   Aga

   witam u mnie podobnie. Jeden dom dwa wejścia dwie odrębne rodziny. dwie deklaracje do CEEB. WYSTĘPUJE u jeden rodziny piec na węgiel a drugiej na ekogroszek. Przyznano tylko jeden dodatek.

   Odpowiedz
  Ewa

  Witam, u mnie są trzy rodziny, trzy osobne wejścia i dwa piece. Ja i brat i ciocia pod jednym adresem. Ja mam dół a brat górę a ciocia mieszka obok. Co się okazało że tylko jedna rodzina dostanie dodatek, czyli kto 😄? To jest paranoja 👿

  Odpowiedz
Janek

czy mozna dostac dodatek na zakup wegla, mieszkajac w mieszkaniu z ogrzewaniem centralnym z miejskiego CO?

Odpowiedz
  super-pozyczka.pl

  Dziękujemy za komentarz! Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych z ogrzewaniem na węgiel. Ustawodawca daje możliwość wnioskowania także m.in. w przypadku posiadania kuchni węglowej. Jeśli taka jest w mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem – warto złożyć wniosek!

  Odpowiedz
   Aneta

   złożyłam deklaracje w ceed w marcu (,nieświadoma tego ze zamiast prcanz wegutl zaznaczyłam kocioł gazowy) dziś przyszła informacja o odmowie przyznania dodatku. co moge zrobić?

   Odpowiedz
Łucja47

Mam pytanie – czy jeśli złożyłam wniosek o dotację na zakup drewna, a mam drugi piec na węgiel w sypialni męża, mogę skorzystać z tej formy dotacji na węgiel??? Proszę o pomoc

Odpowiedz
  super-pozyczka.pl

  Dziękujemy za komentarz! Na jeden adres gospodarstwa domowego przysługuje jeden dodatek osłonowy/węglowy.

  Odpowiedz
   Ewa

   Witam, u mnie są trzy rodziny, trzy osobne wejścia i dwa piece. Ja i brat i ciocia pod jednym adresem. Ja mam dół a brat górę a ciocia mieszka obok. Co się okazało że tylko jedna rodzina dostanie dodatek, czyli kto 😄? To jest paranoja 👿

   Odpowiedz
   Bunga bunga

   uzależnienie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego od przedstawienia następujących dokumentów: ………” jakich dolumetow contu wpisac

   Odpowiedz
   luq

   Dostaliśmy odmowę ponieważ pomyliliśmy wnioski, szukając we wrześniu znaleźliśmy tylko wzór wniosku na dodatek węglowy a mamy kocioł na pellet. Teraz przyszła decyzja odmowy po ponad dwóch miesiącach, 22.09 złożony wniosek, odmowa przyszła 02.11 przez co nie możemy już złożyć nowej deklaracji. Jak odwołać się od takiej odmowy?

   Odpowiedz
    Kasia

    Dzień dobry Czy coś u Pani się wyjaśniło? Pisze bezpośrednio ponieważ mam taka sama sytuację.

    Odpowiedz
     luq

     Na innym forum otrzymaliśmy taką podpowiedź:

     Urząd Gminy może zweryfikować i zmienić decyzję w sprawie przyznania dodatku węglowego. Tam należy dostarczyć odwołanie.

     Napisaliśmy odwołanie, czekamy na decyzję.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły