Nagroda specjalna dla nauczyciela 2024 – komu przysługuje?

nagroda specjalna dla nauczyciela

Z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej nauczyciele mają przewidzianą możliwość otrzymania specjalnej nagrody w postaci bonusu pieniężnego. W związku z tym w sieci pojawiło się wiele pytań, m.in. o to, jak wysoka będzie wypłacona suma, czy będzie to kwota brutto czy netto, a także jakie są kryteria aby skorzystać z dodatku. Jeżeli chcecie zapoznać się z wszystkimi najważniejszymi informacjami, to dobrze trafiliście. Postanowiliśmy przyjrzeć się temu, jak wygląda nagroda specjalna dla nauczyciela w 2024 roku. 

Czym jest nagroda specjalna dla nauczyciela?

Decyzja o przyznawaniu nauczycielom specjalnej nagrody jest wynikiem ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku. Ustawa ta skupia się na zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Na jej skutek powstały zapisy, dzięki którym z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN zostanie przyznana nagroda specjalna dla nauczyciela. 

Nagroda specjalna dla nauczycieli jest świadczeniem wynikającym ze stosunku pracy. Nauczyciel może skutecznie domagać się wypłacenia nagrody, jeżeli spełnia wszelkie niezbędne kryteria, którym przyjrzymy się w dalszej części tekstu. 

Wysokość nagrody specjalnej dla nauczyciela 2024 (rok szkolny 2023/2024)

Kwota wypłacanej nagrody wynosi 1125 złotych. Nagrodę wypłaca się jednorazowo – nie można tutaj mówić o comiesięcznym świadczeniu. Każdemu nauczycielowi spełniającemu kryteria przysługuje nagroda w takiej samej wysokości. 

W tym miejscu pojawia się jednak pytanie – czy 1125 złotych nagrody to kwota brutto, czy też netto? Okazuje się, że jest to kwota brutto, toteż nie można mówić o tym, aby całość była wypłacana “na rękę”. 

Chcesz dowiedzieć się więcej o różnicy między brutto a netto? Sprawdź nasz osobny wpis!

Kalkulator VAT brutto na netto, netto na brutto

Kto może otrzymać nagrodę?

Do skorzystania z nagrody uprawnieni są wszyscy nauczyciele, którzy zatrudnieni są w szkole, przedszkolu lub placówce w dniu 20 września 2023 roku. Należy przy tym zaznaczyć, że nagroda nie przysługuje zatrudnionym nauczycielom, którzy w tym czasie przebywali na bezpłatnym urlopie. 

Nagroda specjalna dla nauczyciela przysługuje zatrudnionym w:

  • przedszkolach lub innych formach wychowania przedszkolnego,
  • szkołach i placówkach edukacyjnych. 

Skorzystać z nagrody może nie tylko nauczyciel, ale również osoba zatrudniona w jednej z wyżej wymienionych placówek, jeżeli jest objęta art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku o Prawie Oświatowym. 

Uwaga: Nagroda specjalna dla nauczyciela może zostać przyznana tylko raz. Osoby pracujące w kilku placówkach edukacyjnych mogą pobrać nagrodę jedynie w jednej z nich.

Czy nagroda specjalna dla nauczyciela dotyczy szkół prywatnych?

Nagroda specjalna przysługuje również tym nauczycielom, którzy nie pracują w publicznej szkole, publicznym przedszkolu bądź innej publicznej placówce edukacyjnej. 

Zgodnie z oficjalnymi informacjami, nagroda specjalna dotyczy:

  • szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, inne niż fundacje i stowarzyszenia,
  • publicznych szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  • szkół niepublicznych i szkół publicznych prowadzonych przez fundacje i stowarzyszenia.

Czy trzeba złożyć wniosek?

Nie jest wymagane złożenie żadnego pisma, aby została przyznana nagroda specjalna dla nauczyciela. Z tego powodu w sieci nie znajdziemy wzoru wniosku, ani spisu niezbędnych załączników. Kwota 1125 złotych jest przyznawana automatycznie, pod warunkiem że dana osoba spełnia kryteria kwalifikujące ją do uzyskania nagrody. 

Przyznanie nagrody nie jest zależne od decyzji dyrektora (lub innego organu) prowadzącego szkołę, a jej kwota może zostać przeznaczona na dowolny cel. Żaden podmiot nie będzie miał możliwości odebrania owej nagrody po jej przyznaniu. 

Czy nagroda jest wolna od podatków i składek?

Czy nagrodę specjalną dla nauczyciela traktuje się jako przychód ze stosunku pracy? Tak i jednocześnie w ten sam sposób traktuje się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne, bez względu na źródło finansowania tych wypłat. Mówi o tym Art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku. Oznacza to, że omawiana nagroda jest objęta podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach według skali podatkowej.

A co ze składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? Okazuje się, że nagroda specjalna nie jest wolna od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Mimo tego, kwoty nagrody nie wlicza się do średniego wynagrodzenia nauczyciela. Nagroda nie wlicza się również do limitu wynagrodzenia nauczyciela finansowanego z oświatowych dotacji.

SIO – czym jest i jak wpływa na nagrodę specjalną dla nauczycieli?

System Informacji Oświatowej (SIO) to system baz danych, który służy do gromadzenia informacji o placówkach oświatowych, nauczycielach oraz uczniach. SIO jest kluczowy do otrzymania nagrody specjalnej, ponieważ przyznaje się ją na podstawie zawartych w nim informacji. Nauczyciel nie otrzyma nagrody, jeśli dyrektor danej placówki nie wprowadzi do systemu informacji o nim do 27 września 2023 roku.

Dyrektor placówki może z łatwością sprawdzić, którzy nauczyciele kwalifikują się do otrzymania nagrody specjalnej. W systemie SIO znajduje się specjalna zakładka, oznaczona jako „Nauczyciele uprawnieni do nagrody w dniu 20.09.2023”. 

Co, jeżeli kwalifikujący się nauczyciel nie znajduje się w systemie?

  • mogło dojść do błędu podczas wprowadzania danych; ów błąd należy jak najszybciej skorygować, aby doszło do wypłacenia nagrody specjalnej dla nauczyciela,
  • nauczyciel jest już uprawniony do nagrody specjalnej w innej placówce, toteż system SIO danej placówki nie wskazuje go jako osobę kwalifikującą się do odbioru nagrody. 

Podsumowanie artykułu

Nagroda specjalna dla nauczycieli na rok 2023/2024 to ciekawa i z pewnością atrakcyjna dla nich forma wsparcia. Nauczyciele otrzymają „na rękę” prawie 1000 złotych, co z pewnością można uznać za niezły zastrzyk gotówki. Nagroda wynika z obchodów 250-rocznicy założenia Komisji Edukacji Narodowej. Nie wiadomo więc, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ją przedłużyć także na kolejne lata. Dziś sporo mówi się jednak o podwyżkach dla nauczycieli. To w końcu jedna z obietnic nowego rządu Donalda Tuska.

Źródła:

  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001586/T/D20231586L.pdf
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf
  • https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910800350/U/D19910350Lj.pdf
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły