Na czym polega wyjawienie majątku dłużnika?

wyjawienie majątku dłużnika

Uchylanie się od spłaty zobowiązania lub przeciąganie spłaty długu przez długi czas prowadzą do pewnych komplikacji. Wierzyciel nie może odzyskać należnych pieniędzy, więc sprawa często trafia do sądu. W wielu przypadkach dochodzi do oddania kwestii ściągnięcia długu komornikowi. Jedną z wykonywanych na początku egzekucji komorniczej jest złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. To jest też sporym problemem dla osoby zadłużonej. Dla wierzyciela jednak jest to szansa na odzyskanie swojej należności. Dziś postaramy się odpowiedzieć, na czym polega wyjawienie majątku dłużnika. Czy w obliczu egzekucji komorniczej można go uniknąć? Zapraszamy do lektury!

Wyjawienie majątku dłużnika

Każdorazowo podczas zaciągania jakiegoś zobowiązania (np. zakupów na raty 0%, przy pożyczkach na raty, kredycie gotówkowym) musimy liczyć się z problemami podczas ich spłaty. Oczywiście, nikt tego nie zakłada, czasem dzieje się tak na skutek sytuacji losowej. Problemy ze spłatą pożyczki lub kredytu to nie koniec świata, zwykle można wyjść z tej sytuacji. Warto w tym celu po prostu skontaktować się z wierzycielem. Opisując całą sytuację możemy liczyć na zrozumienie ze strony firmy pożyczkowej lub banku. Nie jesteśmy ich jedynymi klientami, taka sytuacja też nie należy do rzadkości. Zamiast unikania spłaty, czy utrudnianiu wierzycielowi kontaktu w tej sprawie, lepiej jest napisać wniosek o rozłożenie długu na raty. Możesz skorzystać z naszego wzoru rozłożenia chwilówkik na raty. Większość instytucji pozabankowych i banków oferuje też opcję przedłużenia spłaty pożyczki.

Przedstawione rozwiązania są tylko niektórymi wyjściami z tej trudnej sytuacji, jaką jest problem z terminową spłatą. Próba porozumienia się z wierzycielem jest najlepszym sposobem na uniknięcie wyjawienia majątku dłużnika. W przeciwnym wypadku możemy liczyć się z przykrymi konsekwencjami – rozpoczęciem egzekucji komorniczej. Jej elementem jest też zwykle złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika.

Co się dzieje w momencie braku spłaty zadłużenia?

Jakie konsekwencje rodzi brak spłaty zadłużenia? W myśl obowiązujących w Polsce przepisów, wierzyciel ma całkiem dużo możliwości w tym zakresie. Na początku zwykle konsekwencją braku terminowej spłaty jest naliczenie odsetek za opóźnienie. Dłużnik zapłaci odsetki ustawowe, chyba że w podpisanej umowie znajdował się inny zapis. Właśnie przez odsetki karne, wysokość zadłużenia stale rośnie. Jeśli zaległość nie trwa długo, najczęściej wierzyciel po prostu wysyła powiadomienia z żądaniem natychmiastowej spłaty zadłużenia i powrotu do terminowych płatności. Gdy to nie pomaga, sprawa trafia do firmy windykacyjnej.

Kolejnym krokiem jest wysłanie dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty. Jeśli otrzymujesz taki druk, wiesz że to ostatni moment, na w miarę bezproblemowe zakończenie tej sytuacji. Niestety, kolejnym krokiem jest już przekazanie sprawy braku spłaty zadłużenia na drogę sądową. Jak uchronić się przed egzekucją komorniczą, gdy sprawa trafi już do sądu? Sposobem jest spłata zadłużenia lub podpisanie ugody z wierzycielem. Czasem będzie wymagał od dłużnika jakiegoś rodzaju zabezpieczenia. Nic dziwnego, skoro jego klient tak długo uchylał się od spłaty.

Wyjawienie majątku dłużnika – co to oznacza?

Gdy sprawa braku spłaty trafia na drogę sądową, sąd może żądać wyjawienia majątku dłużnika. Na wniosek sądu dłużnik musi nie tylko złożyć wykaz swojego majątku, ale też przedstawić swoje dochody. Wyjawienie majątku dłużnika polega też na przedstawieniu swoich aktywów, ale również zobowiązań finansowych. Wierzyciel może dzięki temu stwierdzić, czy jego dłużnik posiada możliwości do spłaty swojego zobowiązania. Warto wiedzieć, że cały proces wnioskowania o wyjawienie majątku został opisany w Kodeksie Postępowania Cywilnego. W przepisach znajdziemy informację, jakie informacje dłużnik musi wyjawić.

Czy dłużnik może uchylić się od wyjawienia majątku? Nie. Takie działania mogą spowodować pociągnięcie dłużnika do odpowiedzialności karnej.

Jak złożyć wniosek o wyjawienie majątku ?

Do wyjawienia majątku dłużnika może dojść po przedstawieniu w sądzie oficjalnego pisma. Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika trzeba złożyć w sądzie, który wydał decyzję o rozpoczęciu egzekucji komorniczej.  Wniosek powinien zawierać dane dłużnika, dane osobowe wierzyciela, sygnaturę akt sprawy sądowej, a także informację o wysokości długu. Należy także podać dane komornika, który prowadzi egzekucję należności. Dodatkowo, wniosek o wyjawienie majątku dłużnika powinien być uzupełniony o dodatkowe dokumenty:

  • skan tytułu wykonawczego egzekucji komorniczej
  • protokół sporządzony przez komornika
  • dokumenty uzasadniające problem ze ściągnięciem należności.

Złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika jest płatne. Koszt nie jest jednak wysoki – opłata sądowa wynosi 200 złotych. Wzrośnie o 17 złotych w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika a.

Wyjawienie majątku dłużnika

Po złożeniu wniosku sąd prowadzący sprawę wzywa obie strony postępowania w celu wysłuchania ich. Co prawda dłużnik ma prawo do złożenia zażalenia na konieczność wyjawienia majątku, nie ma to jednak skutku w postaci przerwania wyjawienia. Czy dłużnik może nie pojawić się na wezwanie sądu? Nie ma takiej możliwości. Wtedy grozi mu nie tylko przymusowe doprowadzenie na wysłuchanie przed sądem, ale także grzywna. W niektórych sytuacjach może dojść też do aresztowania dłużnika unikającego pojawienia się w sądzie. Dłużnik otrzyma informacje o konsekwencjach braku stawiennictwa w sądzie. Przeważnie stawia się więc na wysłuchaniu.

Czy można złożyć wniosek o wyjawienie majątku dłużnika jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej?

Wierzyciel może złożyć wniosek o wyjawienie majątku także przed początkiem postępowania egzekucyjnego. Musi jednak udokumentować, że dług nie został spłacony. Stanie się tak między innymi wtedy, gdy dłużnik nie ureguluje należności w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. Często napotkamy jednak pewne problemy przy próbie wnioskowania o wyjawienie majątku. W tej sytuacji najlepiej więc skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Wyjawienie majątku – jak go uniknąć?

Jeśli to Ty jesteś dłużnikiem i obawiasz się wyjawienia majątku, możesz go uniknąć. Poza oczywistą opcją, jaką jest spłata długu w całości (Wraz z naliczonymi już odsetkami), możesz negocjować z wierzycielem. Aby uchronić się przed koniecznością wyjawienia swojego majątku musisz zawrzeć z nim umowę.

Czasem rozwiązaniem pomocnym w spłacie narastającego długu jest zaciągnięcie nowego zobowiązania. Jeśli będzie rozciągnięte na dłuższy czas, jego spłata może być mniejszym obciążeniem dla rodzinnego budżetu. Trzeba jednak postępować bardzo ostrożnie i uważać, aby nie wpaść w tzw. spiralę zadłużenia. To zjawisko polega na spłacie długów kolejnymi, często coraz większymi zobowiązaniami. Jak spłacić długi, gdy nie masz wystarczających środków? Często sposobem są oszczędności i “zaciśnięcie pasa”. Warto też rozejrzeć się za możliwością pozyskania dodatkowych dochodów.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły