Jak wypełnić wniosek o mieszkanie komunalne? 

mieszkanie komunalne

Rynek nieruchomości nie sprzyja osobom w trudnej sytuacji, przez co spora część osób o niskich możliwościach finansowych nie może pozwolić sobie na zakup mieszkania. Rozwiązaniem tego problemu może być mieszkanie komunalne, które jako własność gminy udostępniane jest w formie pomocy społecznej. Sprawdźmy, kto może skorzystać z takiego wsparcia, i jak się o nie ubiegać.

Czym jest mieszkanie komunalne?

Mieszkanie komunalne to nieruchomość, która jest własnością gminy. Poszczególne gminy mają inne kryteria odnośnie tego, kto może uzyskać prawo do mieszkania w takim miejscu. Jako iż jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób potrzebujących, to mieszkanie komunalne cechuje się niskimi czynszami oraz niewielkim kryterium dochodowym. 

Wybór mieszkania komunalnego różni się od nabywania nieruchomości na rynku prywatnym. Poszczególne oferty przedstawiane są osobie zainteresowanej przez gminę, i zazwyczaj są to maksymalnie dwie lub trzy propozycje. Często dochodzi do sytuacji, gdzie dostępność lokali jest mniejsza niż liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne. 

Często spotykaną pomyłką jest stosowanie określenia mieszkania komunalnego i mieszkania socjalnego naprzemiennie. Warto jednak wiedzieć o tym, że mieszkanie socjalne charakteryzuje się krótszym okresem wynajmu, który w niektórych przypadkach wynosi jedynie rok, a także niższym czynszem. 

Kto może dostać mieszkanie komunalne?

Jako iż każda gmina samodzielnie ustala warunki odnośnie tego, kto może otrzymać mieszkanie komunalne, trudno jednoznacznie przewidzieć dokładne wymagania. Istnieją jednak pewne uniwersalne kryteria, które pozwalają na ubieganie się o takie mieszkanie. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać mieszkanie komunalne?

 • brak odpowiedniego mieszkania, aby spełnić podstawowe potrzeby danej osoby i jej rodziny
 • niski dochód, niewystarczający na wynajęcie lub kupno nieruchomości spełniającej potrzeby
 • złe lub kwalifikujące się do poprawy warunki mieszkaniowe
 • zameldowanie na terenie gminy, do której składany jest wniosek

Warto przed złożeniem wniosku sprawdzić, jakie kryteria dochodowe obowiązują w przypadku danej gminy. Dużą szansę na mieszkanie komunalne mają przede wszystkim osoby bezdomne, rodziny wielodzietne, a także osoby zagrożone eksmisją z obecnego lokum. 

Jakie dokumenty są wymagane?

Poza złożeniem wniosku do urzędu odpowiedniej gminy, wymagane jest także dołączenie załączników. Jakie dokumenty są wymagane, aby otrzymać mieszkanie komunalne? Istotne będzie przede wszystkim oświadczenie o wysokości dochodu danego gospodarstwa domowego, za okres ostatnich kilku miesięcy. W ten sposób gmina będzie mogła upewnić się, że kryterium dochodowe zostało spełnione. Poza samą deklaracją, konieczne będzie także uzyskanie zaświadczenia o dochodach każdego członka rodziny, który wykonuje pracę zarobkową. 

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, czym jest oświadczenie o dochodach, i czym różni się od zaświadczenia, to zachęcamy do lektury naszego wpisu: Oświadczenie o dochodach – co to jest? Darmowy wzór 2022

Jakie inne dokumenty będą wymagane?

 • formularz o przyznanie pomocy mieszkaniowej
 • oświadczenie o stanie majątkowym każdej osoby w gospodarstwie domowym
 • oświadczenie o poprzednim miejscu zameldowania

Wniosek o mieszkanie komunalne – jak wygląda?

Wzór na wniosek o mieszkanie komunalne można znaleźć m.in. na stronach internetowych poszczególnych gmin. Dokument taki można sporządzić również samodzielnie. W obu przypadkach ważne jest, aby znalazły się na nim niezbędne informacje, zgodne ze stanem faktycznym. 

Co powinien zawierać poprawnie wypełniony wniosek?

 • informacje o tym, czego dotyczy wniosek
 • dane dotyczące gospodarstwa domowego
 • informacje o wnioskodawcy – imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres zamieszkania
 • informacje o wszystkich członkach gospodarstwa domowego – imiona, nazwiska, numery PESEL, stopień pokrewieństwa, stan cywilny, adres zamieszkania i zameldowania, dochody
 • uzasadnienie złożenia wniosku o mieszkanie komunalne, np. zła sytuacja materialna, niewystarczające warunki mieszkaniowe itp. 

Wniosek o mieszkanie komunalne wymaga podania dokładnych informacji o każdym członku gospodarstwa domowego. Z tego powodu w dalszej części dokumentu zazwyczaj znajdują się pytania o poszczególne kwestie. 

Jakie pytania o członków gospodarstwa domowego znajdują się we wniosku?

 • czy któryś z członków gospodarstwa domowego ma tytuł prawny do innej nieruchomości?
 • czy lokal, w którym mieszkają członkowie gospodarstwa domowego, jest objęty decyzją o eksmisji?
 • czy członkowie mają udokumentowany zły stan zdrowia?
 • czy członkowie korzystają ze świadczeń pomocy społecznej?
 • czy członkowie gospodarstwa domowego realizują program wychodzenia z bezdomności?
 • czy członkowie gospodarstwa domowego opuścili zakład karny?

Ile kosztuje mieszkanie komunalne?

Ze względu na to, że lokal komunalny ma służyć jako pomoc materialna dla osób w ciężkiej sytuacji, koszt takowego jest relatywnie niski. Niewielki czynsz to jeden z powodów, dla którego mieszkanie komunalne cieszy się sporym zainteresowaniem. 

Jak wyglądają stawki w Warszawie?

 • 8,94 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej komunalnego lokalu mieszkalnego
 • 1,76 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej dla najmu socjalnego komunalnego lokalu mieszkalnego

Poszczególne ceny różnią się w zależności od gminy, dlatego warto uprzednio dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja w danym miejscu. Warto wspomnieć także o tym, że przewidywane są obniżki i podwyżki cen, zależne od indywidualnych cech danej nieruchomości. 

Czy można wykupić mieszkanie komunalne?

Z reguły mieszkanie komunalne nie jest własnością osoby, która ma do niego dostęp. Taki użytkownik ma jedynie prawo do przebywania w danym lokalu. Oznacza to, że niemożliwe jest dziedziczenie, odsprzedaż czy też większe modyfikacje mieszkania. Z tego powodu wiele osób zainteresowanych jest kwestią, jaką jest wykupienie mieszkania komunalnego na własność. 

Zakup mieszkania komunalnego na własność jest możliwy, jednak muszą być spełnione odpowiednie warunki, jakie stawia dana gmina. Jednym z takich kryteriów jest minimalny okres najmu. Wynosi on zazwyczaj od 5 do 10 lat, i po tym czasie najemca ma możliwość wykupienia mieszkania. Jeżeli nie okaże on zainteresowania taką opcją, to mieszkanie komunalne może zostać wykupione także przez osoby trzecie. 

Mieszkanie komunalne, a śmierć najemcy

Mimo iż nie jest możliwe dziedziczenie mieszkań komunalnych, to osoby mieszkające z najemcą pod jednym dachu nie muszą się obawiać utraty dachu nad głową po jego śmierci. Według obecnie obowiązujących praw, możliwe jest kontynuowanie umowy najmu przez osoby mieszkające z pierwotnym najemcą. Do takiego grona zaliczają się małżonkowie, dzieci, a także Ci, wobec których najemca miał obowiązek alimentacyjny. 

Czy gmina może wypowiedzieć umowę najmu?

Jeżeli najemcy łamią warunki umowy, to gmina może wypowiedzieć umowę najmu. Wówczas najemca będzie musiał wyprowadzić się z lokalu, i zazwyczaj ma na to czas do ostatniego dnia następnego miesiąca. Sprawdźmy, jakie zachowania mogą poskutkować wypowiedzeniem umowy przez gminę. 

Co może doprowadzić do wypowiedzenia umowy o mieszkanie komunalne?

 • złe użytkowanie lokalu, np. w celach gospodarczych
 • drastyczne modyfikacje mieszkania
 • zachowanie uciążliwe dla innych mieszkańców nieruchomości
 • wynajmowanie mieszkania innym osobom bez zgody gminy
 • brak płacenia czynszu przez minimum 3 miesiące

Czy można zamienić mieszkanie komunalne na inne?

Może zdarzyć się, że wybrany lokal nie będzie odpowiadał potrzebom danego gospodarstwa rodzinnego. Na szczęście istnieje możliwość zamiany mieszkania komunalnego z innym gospodarstwem domowym. Warunkiem takiej zamiany jest zgoda obu stron, i złożenie do gminy wniosku o zamianę lokali mieszkalnych. 

Poza samym wnioskiem, należy dołączyć umowę najmu każdego z mieszkań, odpowiednie deklaracje i zaświadczenia o dochodach, a także wszelkie informacje o członkach obu gospodarstw domowych. Jeżeli mieszkanie komunalne jest zasobem spółdzielni mieszkaniowej (bądź innej jednostki organizacyjnej), to niezbędne będzie uzyskanie zgody tego podmiotu na dokonanie procedury zamiany. 

Czy warto starać się o mieszkanie komunalne? Zalety i wady

Mieszkanie komunalne posiada zarówno swoje plusy, jak i minusy. Dla wielu osób będzie to jedyna szansa na to, aby otrzymać dostęp do lokalu w którym będzie można zamieszkać. Zobaczmy, jak prezentują się główne zalety i wady takich mieszkań.

Zalety mieszkania komunalnego:

 • niski czynsz
 • wsparcie dla osób w trudnej sytuacji
 • relatywnie niska cena zakupu na własność
 • możliwość dalszego użytkowania lokalu po śmierci pierwotnego najemcy

Wady mieszkania komunalnego:

 • standard mieszkaniowy jest zazwyczaj niższy (może być wymagany remont)
 • brak możliwości wprowadzania większych modyfikacji
 • dostępność mieszkań komunalnych nie jest gwarantowana
Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły