Mieszkanie dla Absolwenta – czym jest, kto może skorzystać? 

mieszkanie dla absolwenta

Wynajem mieszkania lub domu to spore finansowe przedsięwzięcie, któremu nie każda młoda osoba może podołać. W celu pomocy z wynajęciem swojego lokum, uruchomiony został specjalny program świadczeń. Wbrew pozorom, z takiego dofinansowania mogą skorzystać nie tylko osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. Inni absolwenci, którzy spełniają określone kryteria, również mają szansę na wsparcie. Sprawdźmy, jak działa mieszkanie dla absolwenta i kto może sięgnąć po taką pomoc. 

Czym jest Mieszkanie dla Absolwenta? Na czym polega?

Mieszkanie dla Absolwenta to system dofinansowań, dzięki któremu osoby kwalifikujące się mogą otrzymać dodatkowe środki na wynajęcie mieszkania lub domu. W jego ramach możliwe jest otrzymanie pieniędzy na pokrycie kosztów wymienionych w umowie najmu, przez okres maksymalnie 36 miesięcy. Świadczenia realizowane są jako część programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. 

Ile wynosi dofinansowanie?

Dofinansowanie jest bezzwrotne, a jego wysokość uzależniona jest od lokalizacji mieszkania lub domu, oraz tego czy dana osoba porusza się na wózku inwalidzkim. W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że świadczenie z czasem ulega stopniowemu obniżeniu.

Dofinansowanie wynosi:

  • od 1 do 12 miesiąca – 100% kosztów najmu;
  • od 13 do 24 miesiąca – 70% kosztów najmu;
  • od 25 do 36 miesiąca – 40% kosztów najmu.

Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim mogą otrzymać wyższą kwotę dofinansowania niż standardową. Przyznana suma nie może przekroczyć maksymalnej kwartalnej kwoty finansowania, która zależna jest od lokalizacji i bieżących ustaleń. Aktualne listy maksymalnych kwot dofinansowań znajdziecie pod tym linkiem

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Grupą docelową, do której kierowana jest ta pomoc, są osoby będące absolwentami szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej. Istotnym warunkiem jest ukończenie edukacji w danej szkole w okresie maksymalnie 36 miesięcy przed złożeniem wniosku. 

Konieczne będzie posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego bez względu na rodzaj niepełnosprawności. W przypadku osób ze schorzeniami narządu słuchu, odpowiednie będzie również orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

Poza wyżej wymienionymi kryteriami, wnioskodawca powinien:

  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  • złożyć oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej
  • złożyć oświadczenie o podjętym zatrudnieniu lub o poszukiwaniu zatrudnienia

Mieszkanie dla Absolwenta, a brak orzeczenia

Opisywany program przeznaczony jest głównie dla osób z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Czy to oznacza, że zainteresowani bez takiego orzeczenia nie mogą liczyć na żadną pomoc? Okazuje się że w poszczególnych, większych miastach funkcjonują podobne programy, które obejmują również pełnosprawnych. Przykładami takich miast są m.in. Toruń i Poznań. 

Wymagania są zróżnicowane, ponieważ to miasta ustalają, jaka ma być grupa docelowa dla danego świadczenia. Najczęściej spotykanym wymogiem takich programów jest status absolwenta na uczelni wyższej i wykonywanie czynności zarobkowych w ramach umowy o pracę lub prowadzenie działalności gospodarczej. Inne kryteria mogą dotyczyć także potrzeb mieszkaniowych i średniej ocen na studiach

Jakie mieszkanie można dofinansować?

Wynajmowane mieszkanie lub dom, będące przedmiotem umowy na podstawie której dana osoba ubiega się o Mieszkanie dla Absolwenta, musi spełniać odpowiednie kryteria. Na każdego najemcę musi przypadać minimum 20 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Przestrzeń ta musi być faktycznym miejscem zamieszkania wnioskodawcy, a umowa najmu powinna zostać odpowiednio sporządzona. 

Co musi zawierać umowa najmu?

  • wysokość czynszu i ewentualnych dodatkowych opłat
  • rachunek bankowy, na który przelewany będzie czynsz
  • wskazanie beneficjenta jako najemcy danego lokalu

Uwaga: Sporządzona umowa musi przyjąć formę pisemną, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie jej przedłożenie do odpowiednich organów.  

Jak złożyć wniosek o Mieszkanie dla Absolwenta?

Program Mieszkanie dla Absolwenta realizowany jest przez poszczególne samorządy powiatowe, a konkretniej te, które przyjęły zaproszenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wzięcia udziału. To właśnie do tych organów należy złożyć wniosek, poprzez internetowy System Obsługi Wsparcia (dostępny pod adresem https://sow.pfron.org.pl). 

W celu złożenia wniosku konieczne będzie zalogowanie się do systemu. Jeżeli dana osoba nie ma konta, to może je utworzyć za darmo. W tym miejscu warto docenić spore udogodnienie, jakim jest fakt iż wszelkie procedury odbywają się zdalnie. Zainteresowani nie muszą wychodzić z domu i obawiać się o papierowe formalności i kolejki do placówek. 

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o Mieszkanie dla Absolwenta można składać całodobowo, w każdym dniu tygodnia. Czynność ta nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Zainteresowanym potrzebne będzie jedynie urządzenie z dostępem do internetu i wymagane dokumenty. Termin składania wniosków mija 31 grudnia 2023 roku, przy czym termin ten może nastąpić wcześniej, jeżeli budżet programu zostanie wyczerpany. 

Mieszkanie dla Absolwenta – kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Na rozpatrzenie wniosku o Mieszkanie dla Absolwenta czeka się 14 dni. Po tym czasie osoba wnioskująca otrzymuje drogą elektroniczną odpowiedź zwrotną. W odpowiedzi znajduje się informacja o tym, czy wniosek został rozpatrzony pozytywnie, czy też negatywnie. Samo otrzymanie decyzji to jednak nie wszystko, a potencjalny beneficjent programu musi dopilnować kilku ostatnich formalności.

Jeżeli otrzymana decyzja jest pozytywna, to w ciągu 90 dni należy przedłożyć umowę najmu mieszkania w Starostwie Powiatowym. Trzeba przy tym dołączyć oświadczenie o tym, że wynajmowany dom lub mieszkanie jest odpowiedni do indywidualnych wymagań związanych z dostępnością. Ostatnim krokiem jest zawarcie umowy z Samorządem Powiatowym. Dokument ten będzie uprawniał daną osobę do uzyskiwania kwoty świadczenia co miesiąc.

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły