Legitymacja studencka a ubezpieczenie zdrowotne

legitymacja studencka

Ubezpieczenie zdrowotne pozwala ochronić się przed skutkami nieprzewidzianych okoliczności, oraz uzyskać dodatkowe środki na leczenie. Z uzyskaniem ubezpieczenia wiążą się zazwyczaj dodatkowe formalności i zasady, które różnią się w zależności od tego, kto się o nie ubiega. Z tego powodu część zainteresowanych zastanawia się, czy legitymacja studencka wystarczy do otrzymania takiego ubezpieczenia. W niniejszym wpisie postaramy się rozwiać wątpliwości naszych czytelników w tej kwestii. 

Jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne jako student?

Aby uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, student powinien postarać się o to, aby mieć w polisie odpowiedni tytuł, uprawniający go do skorzystania ze świadczenia. Wpis w polisie można uzyskać na różne sposoby, m.in. może zgłosić go uczelnia, rodzice, lub nawet współmałżonek. Co więcej, ubezpieczenie zdrowotne mogą uzyskać także studenci z zagranicy, jednak w takim przypadku całość działa na innych warunkach, czemu przyjrzymy się w dalszych akapitach. 

Do kiedy można korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego?

Spora część benefitów, takich jak zwolnienie z płacenia podatku dochodowego, obowiązuje do 26. roku życia. Podobnie jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego dla studenta, które obowiązuje jedynie tych, spełniających kryterium wiekowe wynoszące 26 lat. Osoby studiujące, które przekroczyły ten wiek, muszą ubiegać się o ubezpieczenie zdrowotne na innych zasadach. Wyjątkiem od tej reguły są studenci powyżej 26. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Jakie dokumenty będą potrzebne? Czy legitymacja studencka wystarczy?

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne może zostać uzyskane przez studenta za pomocą wielu dokumentów, wśród których jest również legitymacja studencka. Sprawdźmy, jakie inne dokumenty pozwalają na skorzystanie ze studenckiego ubezpieczenia za darmo. 

Jakie dokumenty pozwalają studentowi korzystać z ubezpieczenia?

  • legitymacja studencka lub doktorancka
  • paszport lub inny dokument tożsamości
  • aktualna Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Chcesz dowiedzieć się więcej o dokumencie, jakim jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Dodatkowe informacje znajdziesz w naszym wpisie na ten temat: EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak wyrobić, co daje?

Jak otrzymać ubezpieczenie zdrowotne poprzez uczelnię?

Student może otrzymać ubezpieczenie zdrowotne jeśli zgłosi go uczelnia. Aby skorzystać z takiej opcji, należy skierować wniosek do dziekanatu danej uczelni. Wniosek należy odpowiednio uargumentować i czekać na jego rozpatrzenie. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pomyślnie, to student będzie beneficjentem ubezpieczenia zdrowotnego a składkę zdrowotną będzie odprowadzać uczelnia. 

Taka metoda uzyskiwania ubezpieczenia zdrowotnego jest jednak ostatecznością.  Zazwyczaj korzysta się w niej w skrajnych przypadkach, np. kiedy brakuje odpowiednich dokumentów lub gdy żadna inna metoda ubiegania się o ubezpieczenie nie jest możliwa. Z tego powodu skierowany do dziekanatu wniosek należy odpowiednio uargumentować, przedstawiając okoliczności zaistniałej sytuacji. 

Legitymacja studencka, a ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę 

Spora część studentów to osoby, które podejmują się dodatkowej pracy zarobkowej. W takich przypadkach często pojawiają się rozważania, czy możliwe jest uzyskanie ubezpieczenia przez pracodawcę. Okazuje się że istnieje taka możliwość, a legitymacja studencka nie będzie wymagana. 

Kiedy można uzyskać ubezpieczenie zdrowotne przez pracodawcę?

  • pracując na umowie o pracę
  • prowadząc własną działalność gospodarczą
  • korzystając ze świadczeń takich jak renta

Jeżeli student korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego w ten sposób, to składki zdrowotne odprowadza pracodawca. Taka możliwość nie jest dostępna dla studentów pracujących na umowie zlecenia oraz umowie o dzieło. Co więcej, okres ubezpieczenia kończy się wraz z zakończeniem pracy zarobkowej o danego podmiotu. Wówczas należy zadbać o kolejny wpis w polisie, aby nadal cieszyć się ubezpieczeniem i nie obawiać się o nagłe wydatki związane z leczeniem. 

Studenci z zagranicy, a ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku zagranicznych studentów istnieją inne sposoby na to, aby otrzymywać ubezpieczenie zdrowotne. Student z zagranicy musi zawrzeć z odpowiednim oddziałem NFZ (Narodowego Funduszu Zdrowia) odpowiednie porozumienie o korzystaniu z dobrowolnego ubezpieczenia. Aby mogło do tego dojść, przyszły beneficjent ubezpieczenia musi okazać dokument potwierdzający jego naukę na uczelni. Może to być legitymacja studencka, lub zaświadczenie bezpośrednio od danej uczelni. 

Niestety, dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne dla studentów zagranicznych nie jest bezpłatne. Korzystanie z niego wiąże się z koniecznością płacenia comiesięcznych składek zdrowotnych. Posiadanie Karty Polaka bądź zaświadczenia o polskim pochodzeniu zwalnia z obowiązku płacenia takiej składki. Wówczas to dana uczelnia reguluje należności w imieniu studenta.

Kiedy ubezpieczenie zdrowotne wygasa?

Bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne dla studenta nie obowiązuje dożywotnio, i dokumenty takie jak legitymacja studencka nie zmieniają tego stanu rzeczy. Student traci prawo do korzystania z ubezpieczenia jeśli przekroczy kryterium wiekowe, czyli 26. rok życia. Osoby poniżej tego wieku również mogą utracić prawo do świadczenia, jeżeli zaprzestały pobierania edukacji na uczelni. 

Ci, których ubezpieczenie wynika z podejmowania się pracy zarobkowej u określonego podmiotu na podstawie umowy o pracę, muszą pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach. Z dniem wygaśnięcia umowy o pracę, albo zmiany miejsca pracy, tytuł do pozyskiwania świadczenia zostaje unieważniony. Wówczas należy ubiegać się o niego ponownie, aby mieć zapewnione wsparcie finansowe w ciężkich sytuacjach związanych ze zdrowiem

Jak uzyskać dodatkowe środki na leczenie jako student?

Legitymacja studencka nie gwarantuje otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego, a jest jedynie jednym z warunków, jakie należy spełnić. Z tego względu niektórzy studenci mogą znaleźć się w sytuacji, w której na chwilę obecną nie mogą skorzystać z takiego świadczenia. Alternatywnym wyjściem może być skorzystanie z usług prywatnego ubezpieczyciela, które w skutkach będzie podobne, co zwykłe ubezpieczenie zdrowotne. Minusem takiego rozwiązania mogą być koszty większe, niż suma standardowych składek. 

Alternatywnym sposobem na uzyskanie niezbędnych środków jest skorzystanie z pożyczki dla studentów. Taki rodzaj wsparcia finansowego wyróżnia się znacznie mniejszymi wymaganiami niż kredyty, toteż cechuje się on wysoką przyznawalnością. Należy jednak pamiętać o tym, że korzystając z takiej chwilówki, spłacie podlega zarówno część kapitałowa, jak i odsetkowa. Warto dokładnie przeanalizować swoje możliwości finansowe, aby nie wpaść w spiralę zadłużenia! 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły