Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

kto nie może ogłosić upadłości

W ostatnich miesiącach rosnąca inflacja i wysokie raty kredytów sprawiły, że sporo osób wpadło w tarapaty finansowe. W Internecie pojawiło się wiele opinii, że sposobem na ich rozwiązanie może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Choć wydaje się to idealnym sposobem na wyjście ze sporego zadłużenia, czasem nie będzie to możliwe. Zastanówmy się więc, na czym polega ten instrument i kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. zapraszamy do dzisiejszego poradnika.

Upadłość konsumencka – dobry sposób na wyjście z poważnych problemów finansowych?

Na wstępie warto pokrótce opisać, co to jest upadłość konsumencka. Mając tak duże długi, że ich spłata praktycznie nie jest możliwa, czasami możemy skorzystać z tego sposobu. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej oznacza, że część długów zostanie umorzona. Pozostałe mogą być rozłożone na raty. Stanie się to jednak w taki sposób, aby dłużnik ogłaszający upadłość konsumencką miał realną szansę na spłatę rat. Spora część osób może więc pomyśleć o zarobieniu większych pieniędzy, nie obawiając się, że większość środków zostanie zajęta przez komornika. Nie ma też takiego ryzyka w przypadku podjęcia legalnej pracy w oparciu o umowę o pracę. Ogłoszenie upadłości zakończy liczne telefony od wierzycieli i firm windykacyjnych. W tej sytuacji nie trzeba się także obawiać egzekucji komorniczej.

Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, jakie są konsekwencje upadłości konsumenckie. Nie tylko trzeba bowiem spełnić sporo warunków, aby ogłosić upadłość. Już po jej ogłoszeniu tracimy prawo do zarządzania majątkiem wchodzącym w skład masy upadłościowej. Z pewnością nie można więc powiedzieć, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest dobrą opcją dla każdego dłużnika. Nie każdy może też skorzystać z tego rozwiązania.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest sposobem na wyjście z długów. Na taki ruch mogą sobie pozwolić jednak tylko niektórzy dłużnicy. Przede wszystkim należy posiadać tak zwaną zdolność upadłościową. Co to jest zdolność upadłościowa? Należy spełnić kilka przesłanek:

 • niewypłacalność – do ogłoszenia upadłości konsumenckiej należy wykazać niewypłacalność. W praktyce oznacza to, że dalsze spłacanie swoich zobowiązań w terminie nie jest już możliwe. Nie może być to jednak stan chwilowy, a długotrwały i stały. Najczęściej wymagane jest wykazanie niewypłacalności przez co najmniej trzy ostatnie miesiące. Do niedawna sąd weryfikował, co było przyczyną wejścia w stan niewypłacalności. Jeśli uznał, że to niedbalstwo lub umyślne zaniechanie – konsument nie otrzymywał zwykle zgody na ogłoszenie upadłości. Dziś stan ten uległ zmianie, także ze względu na unijne regulacje prawne. Sąd nie patrzy już tak restrykcyjnie na przyczynę wejścia w stan niewypłacalności.
 • posiadanie statusu osoby fizycznej – status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej to jeden z najważniejszych warunków do ogłoszenia upadłości konsumenckiej w 2023 roku
 • poprawne złożenie wniosku – stosowny wniosek, który zostanie poprawnie wypełniony, należy skierować do Sądu. Musi być prawidłowo wypełniony, wiele osób decyduje się więc na skorzystanie z pomocy prawnej. Warto udać się na konsultacje prawne do kancelarii, która specjalizuje się w pomaganiu w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Doświadczenie w tej kwestii pozwoli jak najszybciej zakończyć cały proces. Wniosek musi być ponadto uzupełniony o dowód wniesienia opłaty sądowej (30 złotych).

Warto dodać, że nowe przepisy (Ustawa o prawie upadłościowym) zostały zaktualizowane 30 sierpnia 2019 roku. Weszły w życie nieco później, bo 24 marca 2020 roku. Od tego momentu konsumenci – osoby fizyczne – mogą liczyć na znacznie łagodniejsze podejście do możliwości ogłoszenia upadłości. Zliberalizowane przepisy przydały się wielu osobom w okresie, gdy rosnąca inflacja wpłynęła na wysokość rat kredytów i ceny wielu produktów.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Wiemy już, co jest niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Zastanówmy się więc, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim nie zrobią tego osoby, które nie spełniają wspomnianych wyżej przesłanek. Upadłość konsumencka to instrument kierowany do osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej. Tym, kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej jest więc każdy przedsiębiorca. Również osoby, które nie zarejestrowały działalności, czyli działają “w szarej strefie” nie mogą tego zrobić. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia tej sytuacji. Jeśli planujesz więc ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a prowadzisz działalność, musisz ją po prostu zamknąć.

Tak samo traktowani są wspólnicy w spółce – także akcjonariusze oraz komandytariusze odpowiedzialni za zadłużenie spółki. Nie mają możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Kto jeszcze nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? Ostatnią grupą są rolnicy, którzy prowadzą inną działalność gospodarczą.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej:

 • przedsiębiorca
 • przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą
 • osoba, która prowadzi działalność w tzw. “szarej strefie” (nie zarejestrowała swojej wykonywanej działalności)
 • wspólnik w spółce osobowej handlowej
 • komandytariusze i akcjonariusze, jeśli odpowiadają za długi spółki

Kiedy jeszcze nie można ogłosić upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest możliwe w sytuacji, gdy posiadany przez daną osobę majątek przekracza wysokość długu. Wtedy nie byłoby to też opłacalne rozwiązanie – można po prostu spłacić zobowiązania.

Sąd nie przychyli się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli wysokość długu zostanie uznana za relatywnie niską. Tu do oceny sąd weźmie obecne zarobki wnioskodawcy, a także potencjalna zdolność do podjęcia lepiej płatnej pracy. Ogłoszenie upadłości jest rozwiązaniem ostatecznym i dość drastycznym. Jeśli na rynku jest więc możliwość, by podjąć lepiej płatną pracę i spłacić długi – sąd odrzuci wniosek. Wtedy sąd uzna bowiem dłużnika za osobę wypłacalną.

Długi, których nie można umorzyć, a taka lista zawiera sporo pozycji, nie powinny też być większością zadłużenia wnioskodawcy. W tej sytuacji ogłoszenie upadłości konsumenckiej też nie będzie możliwe. Stanie się tak w sytuacji, gdy główną częścią zadłużenia są:

 • długi alimentacyjne
 • mandaty
 • zobowiązania prawno-karne
 • odszkodowania

Jeżeli sąd uzna, że podstawą powstania długów były rażące naruszenia i zaniedbania, również może nie przychylić się do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Podsumowanie artykułu – kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być niejednokrotnie ostatnią deską ratunku dla osoby zadłużonej. Gdy nie ma możliwości, by spłacać swoje zobowiązania w terminie, to szansa na umorzenie części (a czasem całości) zadłużenia. Status niewypłacalności musi utrzymywać się jednak przez dłuższy czas. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla osób, które są osobami fizycznymi i nie prowadzą działalności gospodarczej. Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej? To wszelcy przedsiębiorcy, wspólnicy w osobowych spółkach handlowych. Również rolnicy, którzy prowadzą równocześnie inną działalność, nie mogą ogłosić upadłości. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia tej sytuacji. Jeśli przedsiębiorca chciałby więc ogłosić upadłość, musi trwale zamknąć swoją działalność gospodarczą. Niemożliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli majątek osoby fizycznej przekracza wysokość długów. Wtedy należy po prostu spłacić swoje zobowiązania. Niektóre długi, jak na przykład alimenty, nie podlegają umorzeniu. Jeśli to one stanowią główną część zadłużenia, także nie otrzymasz zgody na ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Do ogłoszenia upadłości niezbędne jest poprawne wypełnienie odpowiedniego wniosku oraz wniesienie opłaty sądowej – wynosi ona 30 złotych. Ze względu na dość skomplikowaną procedurę warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej.

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest upadłość konsumencka?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli zakończyć sprawę dużego (i ciągle rosnącego) zadłużenia, którego dłużnik nie byłby w stanie spłacić.  Część długu jest umorzona, reszta rozkładana na raty. Do ogłoszenia upadłości trzeba jednak spełnić sporo warunków.

Jakie są skutki upadłości konsumenckiej?

Skutkiem upadłości konsumenckiej jest zmniejszenie (lub wyzerowanie) długów. Negatywnym skutkiem jest natomiast niemożność sprawowania kontroli nad dotychczasowym majątkiem, wchodzącym w skład masy upadłościowej.

Co zrobić aby ogłosić upadłość konsumencką?

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej niezbędne jest posiadanie zdolności upadłościowej. Oznacza to wypełnienie przesłanek do ogłoszenia upadłości. Warunki do spełnienia opisuje Ustawa o prawie upadłościowym z poprawkami z 30 sierpnia 2019 roku. Przede wszystkim chodzi o posiadanie statusu osoby fizycznej, złożenie wniosku o upadłość konsumencką i niewypłacalność.

Co to jest zdolność upadłościowa?

Do posiadania zdolności upadłościowej należy spełnić warunki: niewypłacalność, status osoby fizycznej oraz fakt złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W celu poprawnego wypełnienia wniosku zwykle warto skorzystać z pomocy specjalistów – kancelarii prawnej doświadczonej w takiej procedurze.

Jak długo trzeba być niewypłacalnym, by móc ogłosić upadłość konsumencką?

Przyjmuje się, że niewypłacalność (jeden z najważniejszych warunków do ogłoszenia upadłości) powinna być stanem trwałym i trwać od co najmniej trzech miesięcy.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Rozwiązanie to nie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, wspólników w osobowej spółce akcyjnej. Dotyczy to też braku takiej możliwości dla rolników prowadzących także inną działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności gospodarczej nie zmienia tego stanu. Nie ma też takiej możliwości w przypadku długów nie nadających się do umorzenia (np. alimenty, mandaty) – jeśli stanowią większość zadłużenia danej osoby.

Czy przedsiębiorca może ogłosić upadłość konsumencką?

Nie, upadłość konsumencka to rozwiązanie, z którego mogą korzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności.

Czy można ogłosić upadłość mając długi alimentacyjne?

Nie, alimenty nie podlegają umorzeniu (tak samo, jak np. mandaty, długi karno-prawne, odszkodowania)). Jeśli takie długi stanowią większość zadłużenia danej osoby – nie można ogłosić upadłości.

Czy można ogłosić upadłość mając duży majątek?

Jeśli wartość majątku danej osoby przekracza wysokość długów, nie można ogłosić upadłości konsumenckiej.

Źródło:

 1. https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/konsument-w-sadzie/5564550,Upadlosc-konsumencka-czym-jest.html
 2. https://pfoz.org/kto-nie-moze-oglosic-upadlosci-konsumenckiej/
 3. https://adwokat-wroclaw.biz.pl/kto-nie-moze-oglosic-upadlosci-konsumenckiej/
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły