Kredyt pomostowy – na czym polega i kto może z niego skorzystać?

kredyt pomostowy

Środki unijne to doskonała metoda na sfinansowanie swoich przedsięwzięć oraz pomysłów biznesowych. Niestety, wypłaty dotacji dokonywane są z dołu, czyli dopiero po zakończeniu faktycznej inwestycji. Jak więc sfinalizować powzięte plany w sytuacji, gdy nie dysponujemy odpowiednimi zasobami gotówki? Pomocny okaże się kredyt pomostowy, który zapewni Ci płynność finansową i umożliwi zrealizowanie określonych celów.

Finansowanie własnych przedsięwzięć

Wielu przedsiębiorców zwykło mówić, że „ten, kto się nie rozwija, tak naprawdę doznaje regresu”. Jest w tym pewna prawda – konkurencja nie próżnuje, dlatego innowacja, postęp i rozwój to naturalne składowe przedsiębiorstwa. Czasami jednak działania modernizacyjne, takie jak rozbudowa zakładu, wymiana parku maszyn czy instalacja energooszczędnych rozwiązań pociąga znaczne koszty. Skala wydatków jest niezwykle rozbudowana – od zakupu materiałów i opłacenia instalacji poprzez dopasowanie obecnej technologii aż do wdrożenia zmian i przeszkolenie personelu.

Aby stymulować wzrost i rozwój gospodarczy, Unia Europejska systematycznie rozdysponowuje środki w ramach ogólnodostępnych dotacji. O ile część wydatków przedsiębiorca musi ponieść samodzielnie, o tyle część może zostać refinansowanych. Te drugie nazywane są kosztami kwalifikowanymi i podlegają refundacji po uprzednim zaplanowaniu w planie projektowym inwestycji. Do nich zaliczymy m.in. nabyte usługi, produkty i materiały oraz wynagrodzenie wypłacone osobom koordynującym projekt. Pojęcie kosztów kwalifikowanych jest istotne w odniesieniu do kredytu pomostowego.

Kredyt pomostowy – co to jest?

Zapewne wiele osób nigdy nie miało styczności z kredytem pomostowym, być może nawet nie słyszało o istnieniu takowego. Jak się jednak okazuje, dla przedsiębiorców to niezwykle istotna metoda finansowania planów rozwojowych. Kredyt pomostowy to jedna z odmian kredytu inwestycyjnego, który udzielany jest na zrealizowanie danego, zaplanowanego przedsięwzięcia. Warunkiem udzielenia kredytu pomostowego jest fakt, że inwestycja zawiera się w jednym z obowiązujących programów UE. Jeśli dany podmiot wnioskuje o dotacje unijne, może też zawnioskować o kredyt pomostowy. 

Kredyt pomostowy różni się swoją naturą od kredytu inwestycyjnego czy nawet kredytu gotówkowego dla firm. Przede wszystkim jest on znacznie bardziej restrykcyjny – może on posłużyć wyłącznie do sfinansowania konkretnych, wcześniej zaplanowanych kosztów inwestycyjnych. Z drugiej jednak strony możliwe jest kredytowanie w walutach obcych, czego już standardowe pożyczki i kredyty nie oferują. Poza złotówkami, kredytu pomostowego udziela się w euro, dolarach, funtach i frankach. Dzięki temu nie trzeba tracić środków na przewalutowanie i ponosić kosztów różnic kursowych.

Na co można wykorzystać kredyt pomostowy?

Kredyt pomostowy zalicza się do grupy tzw. kredytów celowych, czyli posiadających ścisłe przeznaczenie. Nie możemy za te pieniądze zorganizować integracji pracowniczej na paintballu, zakupić nagród jubileuszowych dla zarządu czy wypłacić premii pracowniczej. Konieczne jest ścisłe wydatkowanie środków na koszty kwalifikowane, które zostały ujęte w planie inwestycyjnym. Można więc zakupić panele solarne, opłacić transport czy zapłacić monterom fotowoltaiki za wykonaną usługę. Wszystkie wydatki muszą być oczywiście udokumentowane fakturami lub umowami.

Być może pojawi się pokusa, by z przyznanych 5.000.000 złotych drobną część – powiedzmy 20.000 złotych – przeznaczyć na inne cele. Nikomu przecież nie zaszkodziłaby wypłata 1.000 złotych premii w 20-osobowym zespole, prawda? Prawda, jednak nie należy w jakikolwiek sposób naruszać dyscyplinę finansową przedsięwzięcia. Bank będzie na bieżąco kontrolował wydatkowanie środków z kredytu pomostowego. Jeżeli stwierdzi, że pieniądze wydawane są w niewłaściwym celu, nie będzie mieć oporów, by wypowiedzieć umowę kredytową i zażądać zwrotu środków. A to z kolei prosta droga do ogłoszenia upadłości firmy i pogrzebania nadziei inwestycyjnych.

Jakie są koszty kredytu pomostowego?

Pytanie o koszt kredytu pomostowego to jedno z najczęstszych, które słyszą doradcy bankowi. Jednocześnie – ku rozczarowaniu interesantów – nie są oni w stanie od razu podać konkretnych kosztów czy jednoznacznego RRSO. Taka sytuacja spowodowana jest faktem, że każdy projekt inwestycyjny oceniany jest indywidualnie. Większe projekty oraz te, które są stosunkowo bezpieczne mogą spodziewać się niskich kosztów. Dlaczego? Ponieważ dla banku są to łatwe pieniądze, które warto uzyskać poprzez zgodę na obniżenie prowizji, marży czy oprocentowania.

Analogicznie rzecz ujmując, inwestycje o niższej wartości lub wyższym ryzyku mogą spodziewać się nieco podwyższonych kosztów. Zasada jednak jest taka, że podczas wstępnych rozmów podawane są widełki RRSO „od – do”. Przykładowo, rzeczywista roczna stopa oprocentowania może wynieść od 3,75 do 5,99%. Wszystko zależy od końcowej analizy oraz decyzji finansowej, która ustala warunki kredytowe. Warto jednak zauważyć, że kredyt pomostowy jest znacznie tańszy od kredytu gotówkowego, pożyczki ratalnej czy innych ogólnie zdefiniowanych form zadłużenia.

Kto może uzyskać kredyt pomostowy?

Podstawową grupą osób, które mogą uzyskać kredyt pomostowy są szeroko rozumiani przedsiębiorcy. Środki może uzyskać niemal każda działalność: placówka przedszkolna, warsztat stolarski, rodzinna serowarnia czy ekologiczna szwalnia. Niektóre programy unijne mogą być jednak kierowane wyłącznie do wąskiej grupy biznesmenów. Oczywistym jest więc, że producent mebli nie zgłosi się po dotacje związane z elektryfikacją miast i wsi, tym samy nie może wnioskować o kredyt pomostowy. Drugą  grupą osób ubiegających się o kredyt pomostowy są rolnicy.

Nie jest sekretem, że Unia Europejska regularnie i intensywnie promuje programy finansowe i dotacje w tej grupie odbiorców. Cele są różne: zwiększenie efektywności rolniczej, uzyskanie lepszego jakościowo plonu czy modernizacja gospodarstwa na ekologiczne. Każde z tych przedsięwzięć może być podstawą do złożenia wniosku o środki unijne oraz o kredyt pomostowy. Jak więc widzimy, „przeciętny Kowalski” nie może ubiegać się o kredyt pomostowy. Musi on być albo przedsiębiorcą albo rolnikiem, którym przysługują dotacje pochodzące z Unii Europejskiej.

Dokumenty do kredytu pomostowego

Decydując się na wnioskowanie o kredyt pomostowy, powinieneś się uzbroić w cierpliwość i… zaprzyjaźnić z księgowym. Będziesz bardzo często odwiedzać jego gabinet i pobierać rozmaite dokumenty finansowe. Podstawowym będzie oczywiście dokumentacja związana z Twoją kondycją budżetową, np. podatkowa księga przychodów i rozchodów lub księgi handlowe. Niezbędne będą także wszelkie dokumenty potwierdzające ubieganie się o otrzymanie dotacji unijnej. Kluczowym jednak drukiem będzie dobrze sporządzony biznesplan.

Czym jest biznesplan i jak go sporządzić? Tę kwestię omawialiśmy już przy okazji rankingu kredytów dla nowych firm, niemniej warto przypomnieć główne założenia. Biznesplan jest dokumentem, który w sposób opisowy ilustruje całe przedsięwzięcie – jakie są jego cele, założenia, jaki ma być efekt końcowy i jak chcemy całość zrealizować. Należy uwzględnić w nim realną sytuację rynkową i przedsiębiorstwa, opisując zarówno silne, jak i słabe strony. Rzetelnie sporządzony biznesplan powinien być poparty bilansem oraz rachunkiem zysków i strat za ostatni okres finansowy. Dobrze sporządzony biznesplan znacznie przybliży nas do uzyskania kredytu pomostowego.

Kredyt pomostowy – zalety rozwiązania

Wydawać się może, że kredyt pomostowy jest produktem o stosunkowo wąskim zastosowaniu. To z kolei może rodzić pewien dyskomfort związany z jego użytkowaniem i w konsekwencji stanowić o nieatrakcyjności produktu. Okazuje się jednak, że kredyt pomostowy ma w sobie szereg zalet, które warto mieć na uwadze podczas zaciągania zobowiązania. Do najważniejszych plusów kredytu pomostowego zaliczymy:

  • Wysokie kwoty kredytu – udzielane na dziesiątki milionów złotych, pozwalają sfinansować kosztowne przedsięwzięcia;
  • Dopasowane rozwiązania – każdy wniosek jest indywidualnie rozpatrywany, a oferta dopasowywana do potrzeb wnioskodawcy;
  • Udzielany w wielu walutach – środki można uzyskać w PLN, USD, EUR, CHF i GBP, dzięki czemu nie trzeba wymieniać środków w kantorze;
  • Wysoka przyznawalność – dobrze napisany biznesplan i decyzja o przyznaniu dotacji najczęściej wystarczą do otrzymania środków;
  • Wsparcie ekspertów – zaciągając kredyt uzyskujemy pomoc osób, które pomogą w rozliczeniu inwestycji i odpowiedzą na pytania związane ze środkami UE;
  • Stosunkowo niski koszt – w porównaniu z innymi typami kredytów, pomostowy należy do jednego z najniżej oprocentowanych;
Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły