Kredyt konsumencki i kredyt konsumpcyjny – czym się różnią?

kredyt konsumpcyjny

Współczesny rynek produktów finansowych jest szerszy niż kiedykolwiek wcześniej, toteż zainteresowani mogą dobrać rozwiązania odpowiadające ich potrzebom. Wśród dostępnych opcji znaleźć możemy kredyty konsumpcyjne i konsumenckie – oba te pojęcia brzmią podobnie, jednak nie są ze sobą równoznaczne. Czym w takim razie różni się kredyt konsumpcyjny i kredyt konsumencki? Dokładną odpowiedź na to pytanie znajdziecie w dalszej części wpisu. 

Czym jest kredyt konsumencki?

Chcąc wskazać różnice między kredytem konsumenckim i konsumpcyjnym, warto przyjrzeć się każdemu z nich z osobna. To, jakie zobowiązania można określić mianem kredytu konsumenckiego, reguluje Ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Dokument ten określa kto może zaciągnąć konsumencki kredyt, czym cechuje się takie zobowiązanie i w jaki sposób jest udzielane. 

Czym cechuje się kredyt konsumencki?

  • zaciągnięcie kredytu konsumenckiego odbywa się poprzez zawarcie stosownej umowy w formie pisemnej,
  • maksymalna kwota finansowania takiego kredytu wynosi 255 550 PLN (lub równowartość tej kwoty w innej walucie),
  • kredyt konsumencki może przyjąć różną postać: kredytu gotówkowego, samochodowego, mieszkaniowego, limitu na karcie kredytowej bądź kredytu w rachunku bieżącym,
  • kredyt udzielany jest odpłatnie osobie fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej ani zawodowej. 

Pożyczki pozabankowe również są kredytami konsumenckimi, toteż obowiązują je regulacje zawarte w ustawie. Kredyt konsumencki oferują m.in. firmy pożyczkowe, SKOKi, a czasem również pojedynczy przedsiębiorcy. 

Uwaga: Zgodnie z ustawową definicją, kredyt konsumencki to zobowiązanie udzielane odpłatnie. Darmowe pożyczki nie zaliczają się do tej kategorii, toteż nie są objęte tymi samymi przepisami. 

Czym jest kredyt konsumpcyjny?

W przeciwieństwie do kredytu komercyjnego, kredyt konsumpcyjny nie jest zdefiniowany przepisami jakiejkolwiek ustawy. Jest to potoczne określenie zobowiązań zaciąganych przez osoby prywatne na cele konsumpcyjne. Tym samym jest to przeciwieństwo kredytów komercyjnych, po które sięgają wyłącznie klienci firmowi. 

Mówiąc o kredycie konsumpcyjnym, ma się na myśli szeroką gamę produktów finansowych oferowanych przez banki, m.in. kredyty ratalne, limity na kartach kredytowych, czy też kredyty w rachunku bieżącym. Zobowiązania konsumpcyjne wyróżnia fakt, iż klient nie musi podawać powodu sięgania po kredyt, a otrzymane środki może przeznaczyć na dowolny cel. 

Który rodzaj kredytu jest tańszy?

Patrząc na krótkie definicje obu rodzajów kredytów można dojść do wniosku, że są do siebie bardzo podobne. Który z nich jest jednak tańszy? Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej kwestii, porównując oba rodzaje kredytów ze względu na ten aspekt. 

Zarówno przy kredycie konsumpcyjnym, jak i konsumenckim, oprocentowanie regulowane jest przez Kodeks cywilny i nie może przekroczyć ustalonego limitu. Maksymalna wysokość oprocentowania jest równa dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 punkta procentowego.

Chcesz dowiedzieć się jak obliczyć stopę procentową danego kredytu lub pożyczki? Sprawdź nasz osobny wpis:

Koszty pozaodsetkowe i prowizja

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku kosztów innych niż oprocentowanie. Maksymalną wysokość kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego określają przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Obecnie nie mogą przekroczyć całkowitej kwoty udzielonego zobowiązania. Maksymalna wysokość prowizji nie jest określona przepisami żadnej ustawy, jednak jako koszt pozaodsetkowy również nie może przekroczyć całkowitej kwoty danego kredytu. 

W przypadku kredytu konsumpcyjnego maksymalne koszty pozaodsetkowe, w tym prowizja, nie są określone w przepisach. Nie oznacza to jednak, że taki rodzaj zobowiązania zawsze będzie droższy. Wszystko zależy od warunków znalezionej oferty, toteż często da się znaleźć korzystny kredyt konsumpcyjny, którego spłata nie będzie stanowiła problemu. 

Kredyt konsumpcyjny czy konsumencki – który łatwiej otrzymać?

Instytucje bankowe mają znacznie wyższe wymagania niż firmy pożyczkowe i osoby prywatne, które udzielają chwilówek. Otrzymanie kredytu konsumpcyjnego będzie trudniejsze, ponieważ takie rozwiązanie oferują jedynie banki. Wymagana będzie dobra zdolność kredytowa, brak negatywnych wpisów w bazach BIK, a także udokumentowany dochód w odpowiedniej wysokości. 

Kredyt konsumencki może okazać się przystępniejszą alternatywą, ze względu na to, że zainteresowani mają do wyboru również pozabankowe opcje. Pożyczki i chwilówki online opiewają na mniejsze kwoty i mają krótszy czas spłaty, ale z takich rozwiązań mogą skorzystać nawet te osoby w gorszej sytuacji finansowej. W obu przypadkach zasada jest taka sama: im większa zdolność kredytowa, tym większe szanse na pozytywne rozpatrzenie wysłanego wniosku.

Inne obowiązujące wymagania obu rodzajów kredytów to:

  • ukończony 18. rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych,
  • posiadanie ważnego dowodu osobistego,
  • polskie obywatelstwo z adresem zamieszkania/zameldowania na terenie kraju,
  • brak innych zaległości finansowych i długów, 
  • aktywny numer telefonu komórkowego i adres e-mail. 

Główne różnice między kredytem konsumpcyjnym a konsumenckim

Kredyt konsumpcyjny:Kredyt konsumencki:
Maksymalna kwotaNie jest określona przepisami255 550 zł
Kto udzielaWyłącznie bankBanki i podmioty pozabankowe
Koszty pozaodsetkoweNie są określone przepisamiOkreślone przepisami ustawy
Możliwość wcześniejszej spłaty kredytuNie jest określona przepisamiGwarantowana przepisami ustawy
Możliwość odstąpienia od umowyNie jest określona przepisamiGwarantowana przepisami ustawy (14 dni od zawarcia umowy)
Możliwość uzyskania darmowej pożyczkiTak – wiele podmiotów pozabankowych oferuje taką możliwośćNie – kredyty konsumenckie są wyłącznie zobowiązaniami odpłatnymi

Spłata kredytu konsumenckiego i konsumpcyjnego 

Rozliczenie się z kredytu konsumenckiego i konsumpcyjnego w większości przypadków wygląda niemal identycznie. Warunki spłaty zobowiązania określa treść umowy zawieranej między kredytobiorcą a kredytodawcą. Wraz z przesłaniem klientowi kopii umowy, przesyła mu się również harmonogram spłaty, określający wysokość i terminy rat. 

Przy kredycie konsumenckim klienci mają dodatkowo zapewnione prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, a także prawo do wcześniejszej spłaty. Należy jednak zaznaczyć, że wcześniejsza spłata może być obarczona prowizją. 

Czy kredyt hipoteczny jest kredytem konsumenckim?

Kredyt hipoteczny nie jest kredytem konsumenckim, jednak dotyczy go część zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. W obu przypadkach kredytodawca musi przedstawić kredytobiorcy najważniejsze szczegóły zobowiązania jeszcze przed zawarciem umowy, takie jak całkowite koszty kredytu, wysokość poszczególnych opłat, termin spłaty i czas trwania hipoteki. 

Różnic jest jednak znacznie więcej niż podobieństw. Przede wszystkim, kredyt hipoteczny udzielany jest na cele mieszkaniowe, podczas gdy kredyt konsumencki może zostać przeznaczony na dowolny cel. Kredyt hipoteczny może być większy, niż 255 550 zł, a jego okres kredytowania może wynosić nawet 30 lat. 

Czy kredyt konsumpcyjny może być kredytem hipotecznym?

W ofercie wielu banków spółdzielczych możemy natknąć się na ofertę kredytu konsumpcyjnego z zabezpieczeniem hipotecznym. Takie rozwiązanie nie jest jednak kredytem hipotecznym, ponieważ uzyskane w ten sposób środki można przeznaczyć na dowolny cel, niekoniecznie związany z celem mieszkaniowym. Przy takiej opcji hipoteka jest jedynie zabezpieczeniem kredytu, dzięki któremu dany bank obniża ryzyko kredytowe. 

Źródła:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/U/D20110715Lj.pdf

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20061571119/U/D20061119Lj.pdf

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły