Co to jest kredyt gospodarczy?

kredyt gospodarczy

Kredyt gospodarczy to produkt finansowy, którego nazwa może być zupełnie nieznana wielu osobom. Trudno się temu dziwić, bowiem o wiele częściej spotykane są inne nazwy dla tego rozwiązania. Jest to kredyt przeznaczony dla przedsiębiorców, którego cele i sposób realizacji może różnić się w zależności od możliwości i potrzeb klienta firmowego. Interesuje Cię, kto udzieli Ci kredytu gospodarczego i jakie warunki musisz spełnić? Chcesz dowiedzieć się, jakie są rodzaje dostępnych na rynku kredytów gospodarczych i czym się od siebie różnią? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w dalszej części wpisu. 

Czym jest kredyt gospodarczy? Wyjaśnienie

Kredyt gospodarczy to nic innego, jak kredyt firmowy. Taki rodzaj produktu finansowego spotykany jest pod wieloma nazwami, takimi jak: kredyt dla przedsiębiorców, kredyt dla firmy, kredyt dla działalności gospodarczej. Z takiego kredytu mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność jednoosobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub działalność w innej formie prawnej. 

Przedsiębiorcy korzystają z takich kredytów, aby sfinansować cele związane z prowadzoną działalnością. Wydatki firmowe mogą dotyczyć zarówno małych, jak i większych kwot, dlatego na rynku znaleźć można propozycje dostosowane do wszelkich potrzeb. Czynnikiem, który łączy wszystkie rodzaje kredytu gospodarczego jest fakt, iż są one bankowym produktem finansowym. Takiej oferty nie znajdziemy u pożyczkodawców ani osób prywatnych. 

Najczęściej spotykane rodzaje kredytu gospodarczego:

  • kredyt inwestycyjny
  • kredyt obrotowy
  • kredyt w rachunku bieżącym 

Kto może skorzystać z kredytu gospodarczego?

Banki stawiają określone wymagania przed przedsiębiorcami, którzy chcą sięgnąć po kredyt gospodarczy. Kryteria są tym bardziej restrykcyjne, im większa będzie kwota danego zobowiązania. O ile w przypadku standardowych kredytów największe znaczenie ma zdolność kredytowa, tak gospodarcze kredyty objęte są większą ilością wymagań. Sprawdźmy, jakie czynniki są najważniejsze przy ubieganiu się o kredyt dla prowadzonej działalności. 

Co wpływa na przyznanie kredytu gospodarczego?

  • historia kredytowa – historia poprzednich zobowiązań. Bank sprawdza, czy wcześniejsze należności zostały rozliczone w terminie, bez żadnych komplikacji. 
  • doświadczenie firmy – nowo powstałe spółki mają mniejsze szanse na to, aby uzyskać większą kwotę. W przypadku firm z długim stażem jest natomiast przeciwnie. 
  • płynność finansowa – brak zadłużeń ze składkami ZUS i odpowiednie dochody grają kluczową rolę, w szczególności jeżeli mowa o kredytach inwestycyjnych. 

Przed złożeniem wniosku o kredyt, przedsiębiorca powinien przygotować odpowiednie dokumenty. Najczęściej wymaganymi załącznikami będą faktury, wyciąg z konta firmowego za okres ostatnich miesięcy i zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w ZUS i Urzędzie Skarbowym. Do otrzymania kredytu gospodarczego na przyszłe inwestycje niezbędny będzie również odpowiednio sporządzony biznesplan. 

Kredyt gospodarczy na inwestycje

Inwestycje są podstawą do rozwoju, a często również utrzymania działalności. Wiążą się one ze sporymi wydatkami, które mogą przekraczać możliwości finansowe przedsiębiorców. Rozwiązaniem tego problemu jest kredyt inwestycyjny, udzielany na zakupy związane z realizacją planów danej firmy. Taki rodzaj kredytu cechuje się długim terminem spłaty, który w zależności od potrzeb, może sięgać nawet 20 lat. 

Na co może zostać przeznaczona kwota finansowania takiego kredytu? Wszystko zależy od tego, w jaki sposób funkcjonuje dana firma i jakie ma potrzeby. Może to być zakup ziemi, kupno lub wynajem nieruchomości, modernizacja sprzętów i maszyn oraz wiele innych elementów, które są kluczowe dla rozwoju danego podmiotu. Mogą to być również innowacje i wydatki związane z poszerzeniem działalności o kolejne sektory. 

Kredyt inwestycyjny – czym jest biznesplan?

Kredyt inwestycyjny to sposób na finansowanie wydatków długoterminowych, związanych z działaniami w przyszłości. Z tego powodu w interesie przedsiębiorcy jest, aby sporządzić biznesplan, określany również jako plan inwestycji. Dokument ten musi zawierać opis celów danego przedsiębiorstwa, zarówno tych długoterminowych jak i krótkoterminowych. Nieodłączną częścią biznesplanu jest również analiza rynku i czynników, które mogą sprzyjać lub zagrażać realizacji tych celów. Biznesplan dołącza się do wniosku, a bank podejmuje się analizy pisma w celu oszacowania zdolności do terminowej spłaty zobowiązania. 

Obrotowy kredyt gospodarczy na bieżące wydatki

O ile kredyt inwestycyjny dotyczy przyszłych planów, tak obrotowy kredyt gospodarczy służy jako środek do sfinansowania bieżących wydatków. Z tego powodu taki rodzaj kredytu nie wymaga od przedsiębiorcy przedstawiania biznesplanu, i jest dobrym sposobem na zażegnanie chwilowych problemów finansowych danej działalności. Czas spłaty zobowiązania jest relatywnie krótki, i zazwyczaj nie przekracza 3 lat. 

Płynność finansowa jest niezbędna, aby dana firma mogła poprawnie funkcjonować. Zaległości w spłacie zobowiązań mogą nieść za sobą liczne, odczuwalne konsekwencje, którym rozsądnie jest zapobiegać jak najszybciej. Za pomocą kredytu obrotowego przedsiębiorca może otrzymać środki na spłatę zaległych składek ZUS, wypłatę wynagrodzeń pracownikom czy też rozliczenie się z innych należności. Kwota kredytu może zostać wykorzystana również na cele związane z rozwojem i funkcjonowaniem firmy, w tym zakup materiałów i niezbędnych urządzeń. 

Rewolwingowy kredyt obrotowy – co to znaczy?

Spotykaną pozycją w ofercie bankowej są rewolwingowe kredyty obrotowe. Od standardowych kredytów obrotowych różnią się sposobem, w jaki udziela się i rozlicza kwotę kredytu. Przedsiębiorca może wielokrotnie korzystać z udzielonej sumy przez okres trwania umowy. Spłata środków powoduje, że te są znowu dostępne jako kwota finansowania. Takie rozwiązanie kierowane jest dla firm, które zmagają się z nieustannymi problemami z zachowaniem płynności finansowej. 

W naszym osobnym wpisie znajdziecie dodatkowe informacje o kredytach rewolwingowych dla firm i klientów indywidualnych: Kredyt rewolwingowy – czym jest i jak działa?

Kredyt w rachunku bieżącym 

Kredyt gospodarczy w rachunku bieżącym to wygodna forma finansowania, podobna do wspomnianych kredytów rewolwingowych. I w tym przypadku przedsiębiorca może wielokrotnie korzystać z kwoty finansowania, która przyjmuje formę limitu na koncie firmowym. Taki limit można użyć dowolną ilość razy, jeżeli tylko został spłacony.

Spłacie podlega jedynie wykorzystana część limitu, i to od niej naliczane są odsetki. To oznacza, że przedsiębiorca nie poniesie dodatkowych kosztów, jeżeli wcale nie skorzysta z limitu podczas trwania umowy. Z tego powodu przedsiębiorcy często korzystają z takiego finansowania, aby mieć dostęp do zapasowych środków na limicie w przypadku nagłych wydatków. 

Czym kredyt w rachunku bieżącym różni się od kredytu rewolwingowego?

Znaczącą różnicą jest forma rozliczenia się z takiej należności. Wszelkie wpłaty i wpływy na konto firmowe automatycznie spłacają wykorzystany limit. W przeciwieństwie do kredytu rewolwingowego, to nie przedsiębiorca decyduje, kiedy spłacić zobowiązanie. W tym miejscu należy wspomnieć o tym,

Dla jednych będzie to spora zaleta, gdyż taka forma znacznie ogranicza formalności i chroni przed koniecznością pamiętania o terminie spłaty i kwocie wykorzystanego limitu. Dla innych taka sytuacja może nie być komfortowa, ze względu na to, że rozliczenia dokonywane są automatycznie z jakichkolwiek przychodzących środków. 

Jaki kredyt gospodarczy będzie najlepszy?

Nie da się jednoznacznie wskazać najlepszego kredytu gospodarczego, nie znając możliwości i planów danej firmy. Jest to kwestia indywidualna, zależna przede wszystkim od istniejących potrzeb finansowych. Z tego powodu przed podjęciem decyzji, przedsiębiorca powinien dokładnie przeanalizować te aspekty swojej działalności, aby odpowiednio dobrać produkt finansowy. 

Inwestycyjny kredyt gospodarczy będzie najlepszą opcją na sfinansowanie przyszłych wydatków. W przypadku bieżących potrzeb finansowych, rozsądniej będzie sięgnąć po kredyt obrotowy lub kredyt w rachunku bieżącym. Aby dokonać świadomego i satysfakcjonującego wyboru, należy zwrócić uwagę na warunki i koszty kredytu, a także treść podpisywanej umowy. 

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły