Koszt egzekucji komorniczej. Ile wynosi i ile bierze komornik?

koszty egzekucji komorniczej

Egzekucja komornicza zazwyczaj wiąże się z wieloma problemami osoby, której dotyczy. Dość często można usłyszeć historie osób, które w wyniku egzekucji komorniczej popada w coraz większe zadłużenie. Dodatkowe kłopoty mogą być związane ze znalezieniem się na listach dłużników – KRD, BIK, BIG i innych. Wtedy zadłużona osoba nie może spłacać kolejnych zobowiązań, a komornicy znów zajmują jej majątek i rachunki.

Zobacz, czy znajdujesz się na liście dłużników KRD lub czy jesteś wpisany do BIK za darmo.

Poza samymi zobowiązaniami obciążeniem są także koszty egzekucji komorniczych. Warto więc dowiedzieć się, jak wysokie mogą być i czy jest sposób na uniknięcie ich. Jakie są koszty egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza – co to jest?

Egzekucja komornicza jest jednym ze sposobów na odzyskanie należności, których dłużnik nie spłaca. Firma lub instytucja, która oczekuje zwrotu wierzytelności, zazwyczaj wcześniej stosuje inne metody egzekucji. Są mniej drastyczne dla dłużnika i pozwalają na uniknięcie problemów finansowych w przyszłości. Kiedy jednak nie jest to możliwe w inny sposób, długi są ściągane właśnie poprzez egzekucję komorniczą.

Egzekucja komornicza nie jest niczym przyjemnym. Warto zawsze starać się polubownie rozwiązać spór i spłacić wszystkie wierzytelności. Egzekucja komornicza może narazić dłużnika na dodatkowe koszty.

Czy komornik może zabrać środki zarobione podczas pracy za granicą?  Jeżeli pracujesz za granicą, koniecznie zapoznaj się z tym artykułem.

Zadłużenie jest w tym wypadku egzekwowane przez komornika sądowego. Musi posiadać do tego odpowiednie dokumenty, które są podstawą do egzekucji komorniczej. Komornik ma uprawnienia do przedsięwzięcia różnych działań, których celem jest uzyskanie od dłużnika zwrotu należności. Zazwyczaj także komornik próbuje rozwiązać tę sprawę polubownie. Często opisywane w mediach egzekucje komornicze, czasami nawet przeprowadzane w eskorcie Policji, są więc poprzedzone wieloma nieskutecznymi próbami odzyskania długów.

Warto wiedzieć, że komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.Posiada specjalne uprawnienia, a także posiada wiedzę pozwalającą mu na taką pracę. Wiele osób myli komornika z firmami skupującymi długi, czy zajmującymi się windykacją. Komornik nie zatrzymuje dla siebie ściągalnych wierzytelności. Komornicy przeprowadzają działania na zlecenie wierzyciela. Odzyskują należności w oparciu o posiadane dokumenty, a następnie przekazują je właśnie wierzycielowi. Odlicza jedynie pewną prowizję  koszt egzekucji komorniczej.

To nie komornik ubiega się o zwrot należności od dłużnika. Działa jedynie w imieniu wierzyciela – firmy lub instytucji, w stosunku do której dłużnik ma pewne zaległości.

Jeszcze przed rozpoczęciem egzekucji komorniczej, która jest ostatecznością, wierzyciel próbuje odzyskać swój dług w inny sposób. Wcześniej wysyła wyrok lub postanowienie sądu o nakazie zapłaty.

Co jest potrzebne do rozpoczęcia egzekucji komorniczej?

Przed rozpoczęciem pracy komornika sądowego, musi on otrzymać komplet wymaganych dokumentów. Muszą potwierdzić zasadność egzekucji – potwierdzają wystąpienie długu. Takimi dokumentami przeważnie są te wydane przez sąd. Orzeczenie sądowe o należności dłużnika względem wierzyciela jest niezbędne do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Komornik musi także posiadać upoważnienie – pełnomocnictwo do zaciągania długu w imieniu wierzyciela.

Egzekucja komornicza rozpoczyna się w momencie uzyskania tytułu wykonawczego i klauzuli wykonalności dla niego. Sprawdź jak uchronić się przed egzekucją komorniczą.

Co w przypadku, kiedy dłużnik chce spłacić wierzytelności, ale nie jest w stanie?

Nie można powiedzieć, że wszyscy dłużniki, których dotyczy egzekucja komornicza, unikają spłaty wierzytelności. Wiele osób nie ma takich możliwości finansowych, aby to zrobić. Nieprawdą jest, stwierdzenie że wskutek egzekucji komorniczej dłużnik może pozostać bez środków do życia. Jedną z głównych zasad w działalności komornika sądowego jest, aby egzekucja nie była bardzo dotkliwa dla dłużnika.

Nie zawsze dłużnik jest świadomy tego, że komornik prowadzi wobec niego egzekucję. Istnieją jednak sposoby, by sprawdzić, czy dłużnik ma komornika.

Istnieje tak zwana kwota wolna od zajęcia. To pewna ilość pieniędzy, która pozwoli na życie i normalne funkcjonowanie dłużnika. To ważne, by w przyszłości mógł spłacić cały dług. Także wynagrodzenie dłużnika nie zostanie całkowicie zajęte. Pozostawiona kwota musi być równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.

Zobacz też, ile komornik może zabrać z emerytury w 2022 roku. Warto także wiedzieć, jaką część renty może zabrać komornik.

Koszt egzekucji komorniczej zależy od wysokości zadłużenia

Praca komornika sądowego nie jest bezpłatna. Kosztem egzekucji komorniczej w całości obciążony jest dłużnik.Nie można jednoznacznie opisać, jakie koszty poniesie w związku z działaniem komornika. Opłata za egzekucję komorniczą jest bowiem zmienna –  wzrasta wraz ze wzrostem wierzytelności.

Czasami skuteczna egzekucja komornicza wymaga wsparcia innych instytucji państwowych. Najczęściej są nimi Policja lub Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich udział w egzekucji komorniczej może narazić dłużnika na kolejne koszty.

Koszty egzekucji komorniczej reguluje ustawa z dn. 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych. To ten przepis ustala trzy stawki, które pozwalają na obliczenie kosztów egzekucji komorniczej. W zależności od sposobu przeprowadzania egzekucji oraz wysokości wierzytelności opłata może wynosić 5%, 8% lub 15% sumy wierzytelności.

Czy wierzyciel ponosi koszty w związku z egzekucją komorniczą?

Aby rozpocząć egzekucję komorniczą, poza przedstawieniem stosownych dokumentów, wierzyciel musi wnieść opłatę na rzecz komornika sądowego. Wierzyciel ma 7 dni na uiszczenie tej opłaty.

Wtedy komornik rozpoczyna swoją pracę, której pierwszym etapem jest wysłanie do dłużnika informacji o rozpoczęciu egzekucji komorniczej. Ponadto egzekucja komornicza polega także na zabezpieczeniu środków, mogą być nimi środki trwałe (różne przedmioty), a także środki finansowe i konta bankowe dłużnika. Środki są zabezpieczane na poczet wierzytelności.

Czy komornik może zabrać trzynastą i czternastą emeryturę? Jak w przepisach o egzekucji komorniczej są traktowane te środki finansowe emerytów?

Komornik sądowy otrzymuje 5% odzyskanych wierzytelności. Taką sumę dostanie w razie ograniczonego postępowania lub w przypadku umorzenia postępowania przez wierzyciela. Jeżeli zajęciu podlega rachunek bankowy, renta, emerytura lub zasiłek – wynagrodzenie dla komornika wynosi już 8%. Komornik sądowy zarobi najwięcej, gdy egzekucja dotyczy zajęcia środków trwałych – między innymi nieruchomości i ruchomości (wartościowe przedmioty). Wtedy trzyma aż 15% sumy wierzytelności.

Koszty są znane obu stronom podczas wydawania postanowienia egzekucyjnego przez komornika. Postanowienie zawiera odpowiednie podstawy prawne. Obie strony mogą w tym momencie wnieść sprzeciw. Sprzeciw dotyczący czynności komorniczych należy wnieść do sądu.

Jeżeli jesteś dłużnikiem, sprawdź czy komornik może ściągać długi z rodziny.

Tomasz Marczewski
Tomasz Marczewski
Specjalista SEM i SEO. Jego celem jest pomagać osobom zadłużonym i dostarczać im odpowiedzi na wszystkie pytania związane z finansami osobistymi. Pasjonat podróży, motoryzacji i technologii blockchain. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły