Jak zdobyć uprawnienia emerytalne w Niemczech?

Jak zdobyć uprawnienia emerytalne w Niemczech?

Niemcy to jeden z krajów, do których Polacy najchętniej wyjeżdżają w celach zarobkowych. Poza możliwością znalezienia nieźle płatnej pracy możemy liczyć na szybką naukę języka niemieckiego, poznanie kultury naszych zachodnich sąsiadów, czy nawiązanie nowych znajomości. Dodatkowym benefitem z pewnością będzie wypracowanie sobie prawa do niemieckiej emerytury. Trzeba jednak spełnić pewne wymagania, przede wszystkim pracować w Niemczech przez określony czas. W dzisiejszym poradniku postaramy się więc przedstawić listę wymagań do emerytury w Niemczech. Jak duża jest emerytura w Niemczech?

Emerytura za granicą

Po przepracowaniu za granicą określonej liczby czasu, możemy liczyć na uzyskanie uprawnień emerytalnych. Podobnie jak w Polsce środki zostaną wypłacane dopiero po osiągnięciu wieku emerytalnego, określonego przez przepisy w danym kraju. Emerytura w Niemczech, podobnie jak w Polsce, przydaje się po zakończeni życia zawodowego – posłuży nam po prostu do utrzymania się. Co ważne, jeśli zdobędziemy uprawnienia emerytalne w kilku krajach, możemy liczyć na otrzymywanie wypłaty świadczeń emerytalnych z kilku źródeł. Osoby myślące o pracy za granicą powinny więc sprawdzić warunki niezbędne do otrzymania emerytury w danym miejscu. Pozwoli to zabezpieczyć swoją przyszłość

Ile można dostać w Polsce emerytury? Najwyższa wysokość.

Prawo do otrzymania emerytury za granicą mają osoby, które przez określony czas (lub dłużej) odprowadzały tam składki. W różnych krajach wymagania pod tym względem mogą się nieco różnić. Niekiedy wystarczy pracować w danym miejscu przez jeden miesiąc, aby po osiągnięciu wieku emerytalnego móc ubiegać się o wypłatę świadczenia. Wtedy oczywiście możemy liczyć jedynie na otrzymanie pewnej, minimalnej sumy emerytury. W niektórych krajach suma ta i tak jest jednak całkiem wysoka. Pracując dłużej możemy natomiast sprawdzić jaka emerytura zostanie przyznana po latach pracy w danym kraju.

Emerytura w Niemczech

Najniższa emerytura w Polsce nie jest zbyt wysoka. W 2023 roku wynosiła niecałe 1600 złotych brutto. Zupełnie inaczej ta kwestia wygląda natomiast w krajach Europy Zachodniej. Zwykle im bogatszy kraj, tym wysokość świadczeń jest wyższa. Osoby przechodzące na emeryturę mogą więc liczyć na całkiem pokaźną sumę. Właśnie to jest jedną z motywacji osób wyjeżdżających do pracy do Niemiec. Nie dość, że zarobki zwykle są nawet kilkukrotnie wyższe, niż w Polsce, to wypracowana przez pewien czas odprowadzania składek emerytura będzie wartościowym zabezpieczeniem na przyszłość.

Możliwość otrzymywania emerytury w Niemczech przez Polaków regulują przepisy naszego sąsiada. Jeśli ktoś przeprowadził się do Niemiec i pracował tam przed zakończeniem 1990 roku, obejmują go przepisy – porozumienie emerytalne z 1975 roku. Pozostali, czyli osoby emigrujące do Niemiec od 1 stycznia 1991 roku są objęte przepisami unijnymi.

Emerytura w Niemczech

Emerytura w Niemczech dla osób pracujących tam przed 1991 rokiem

W tym przypadku do stażu pracy zaliczany jest łączny staż pracy w Polsce i w Niemczech. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie odpowiada w tym przypadku za wypłatę świadczeń emerytalnych – obowiązek ten przejmuje strona niemiecka.

Emerytura w Niemczech dla osób pracujących tam od 1991 roku

Jeśli pracownik zamieszkał w Niemczech 1 stycznia 1991 roku lub później, może skorzystać z unijnego prawodawstwa. W takim przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Polsce przesyła emeryturę do niemieckiego odpowiednika, który oblicza i wypłaca emerytowi łączną sumę. 

Jakie warunki do otrzymania uprawnień emerytalnych w Niemczech?

Jest kilka warunków, które należy spełnić w celu otrzymania emerytury w Niemczech. Należy przepracować w Niemczech co najmniej jeden rok. Przez pięć lat musimy natomiast odprowadzać składki emerytalne – to tak zwany okres wyczekiwania. Składki odprowadzamy w wysokości co najmniej minimalnej składki na ubezpieczenie emerytalne. Wyższa wysokość składki może natomiast pozytywnie wpłynąć na wysokość emerytury w przyszłości. Każdy musi więc samemu ocenić, jakie wyjście będzie dla niego najkorzystniejsze. Oczywiście, wypłata świadczenia emerytalnego jest możliwa dopiero po osiągnięciu wymaganego wieku emerytalnego.

W Niemczech wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest identyczny. Istnieją pewne możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wtedy wymagany jest natomiast odpowiednio długi staż pracy, a także wcześniejsze odebranie renty.

Warunki do otrzymania niemieckiej emerytury:

 • praca przez 12 miesięcy lub więcej
 • składki emerytalne przez 5 lat (okres wyczekiwania) lub więcej
 • osiągnięcie wieku emerytalnego

Wysokość emerytury w Niemczech

Otrzymanie prawa do emerytury z Niemiec to jedno, ważna jest także jej wysokość. Od czego zależy? Podobnie jak w Polsce, wysokość świadczenia emerytalnego w Niemczech zależy od:

 • stażu pracy
 • wysokości zarobków
 • wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie emerytalne
 • punktów emerytalnych – jeden punkt to wysokość rocznego uśrednionego wynagrodzenia
 • współczynników momentu przejścia na emeryturę i wielkości emerytury

Jeśli pracownik później przejdzie na emeryturę, mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, może liczyć na zdecydowanie wyższą wysokość świadczenia emerytalnego.

Co to jest stopa zastąpienia?

Ilu Polaków pobiera emeryturę w Niemczech?

Statystyki wskazują na to, że około 100 tysięcy Polaków na prawo do niemieckiej emerytury i pobiera ją. Oznacza to niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 5 lat.

Około jedna czwarta Polaków odbierających niemieckie świadczenie emerytalne zdecydowała się wrócić do Polski – ok 27%. Warto zaznaczyć, że około 72.000 świadczeń to emerytury, 13,5 tys. to świadczenia po zmarłym małżonku, a 11 tysięcy to renty z tytułu niezdolności do pracy. Niecałe 3 tysiące to renty sierocie.

Jaka jest wysokość emerytury w Niemczech dla Polaków?

Do obliczania wysokości wypłacanego świadczenia emerytalnego nikt nie bierze pod uwagę obywatelstwa, czy pochodzenia. Wszystko zależy od zarobków, wysokości płaconych składek, a także stażu pracy. Polacy w dużej części pracowali za zachodnią granicą tylko przez pewien okres swojego życia zawodowego. Stąd średnia wysokość emerytury dla Polaka w Niemczech jest nieco niższa:

 • Polacy otrzymują niemiecką emeryturę w wysokości średnio 650 euro miesięcznie
 • średnia wysokość emerytury we wschodniej części Niemiec to 1350 euro miesięcznie
 • średnia wysokość emerytury na zachodzie Niemiec to 1550 euro miesięcznie

Warto zaznaczyć, że osoby pracujące w Niemczech na własny rachunek nie muszą wpłacać składki emerytalnej. Jej wysokość jest dobrowolna.

Wysokość minimalnej emerytury w Niemczech

W Niemczech nie ma odgórnie ustalonej, minimalnej wysokości emerytury. Wszystko zależy od liczby lat pracy, opłaconych składek i zarobków. W tym aspekcie polski i niemiecki system emerytalny dość znacząco się więc różnią.

Jaki jest wiek emerytalny w Niemczech?

Obecnie wiek emerytalny w Niemczech to 65 lat i 11 miesięcy. Nie ma tu rozróżnienia na kobiety i mężczyzn – jest dla nich taki sam. Po osiągnięciu tego wieku, podobnie jak w Polsce, można kontynuować pracę zawodową. Jeśli przejdziemy na emeryturę później, jej miesięczna wysokość będzie sporo wyższa.

Jak dostać emeryturę z Niemiec?

Przede wszystkim należy oczywiście spełnić podstawowe wymagania: osiągnąć wiek emerytalny, pracować w Niemczech przez minimum rok i opłacać składki emerytalne przez okres wyczekiwania, czyli co najmniej 5 lat. Trzeba oczywiście zadbać w tym czasie o legalne zatrudnienie, a także udokumentować to. Procedura wnioskowania o emeryturę powinna zająć maksymalnie trzy miesiące. Proces rozpoczniemy drogą elektroniczną, listownie lub osobiście. Istotne jest dostarczenie wymaganej dokumentacji:

 • Rentenversicherungsnummer (numer ubezpieczenia emerytalnego)
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • dane ubezpieczenia pielęgnacyjnego i zdrowotnego
 • Steueridentifikationsnummer (numer identyfikacji podatkowej w Niemczech)
 • potwierdzenie posiadanego wykształcenia
 • akt urodzenia dziecka/dzieci (jeśli są)
 • numer konta bankowego do przelewu

Musimy również zadbać o kompletną historię opłacanych składek emerytalnych, czy potwierdzenie okresów bezrobocia. Całość dokumentacji wydaje się dość skomplikowana, osoby pracujące w Niemczech bez trudu ją jednak skompletują.

Podsumowanie artykułu

Emerytura w Niemczech może być atrakcyjnym dodatkowym źródłem dochodu dla Polaków przebywających na emeryturze. W tym celu musimy spełnić pewne wymagania, przede wszystkim przepracować w Niemczech odpowiedni okres – minimum 12 miesięcy. Przez pięć lat musimy też płacić składki emerytalne. Emeryturę z Niemiec otrzymamy po osiągnięciu wieku emerytalnego lub przepracowaniu odpowiedniej liczby lat. 

Najczęściej zadawane pytania

Jak zdobyć uprawnienia emerytalne w Niemczech?

Musimy spełnić kilka warunków – przepracować co najmniej jeden rok, przez 5 lat odprowadzać minimalną (lub wyższą) składkę emerytalną, a także osiągnąć wiek emerytalny.

Ile trzeba przepracować w Niemczech żeby mieć tam emeryturę?

W Niemczech do otrzymania uprawnień emerytalnych musimy pracować przez co najmniej 12 miesięcy. Niezbędne jest też płacenie składek emerytalnych co najmniej przez 5 lat.

Czy można mieć naraz emeryturę polską i niemiecką?

Tak, jeśli wypracujemy sobie prawo do emerytury w Niemczech, a mamy też takie prawo w Polsce, po osiągnięciu wieku emerytalnego otrzymamy dwie emerytury. Będą wypłacane równolegle. Nie ma też znaczenia, w którym miejscu (kraju) przebywa osoba pobierająca świadczenie emerytalne.

Jaka jest minimalna niemiecka emerytura?

Nie ma minimalnej emerytury w Niemczech. Wysokość świadczenia zależy od odprowadzonych składek, lat pracy i zarobków.

Źródło

 1. https://poradnikpracownika.pl/-emerytura-za-granica-kiedy-i-jak-mozna-sie-o-nia-starac
 2. https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury-i-renty-dla-osob-pracujacych/zamieszkalych-za-granica
 3. https://powroty.gov.pl/-/mieszkam-za-granica-w-kraju-ue/efta.-jak-uzyskac-polska-emeryture
 4. https://businessinsider.com.pl/praca/emerytury/tak-mozna-dostac-emeryture-w-niemczech-czy-wielkiej-brytanii-zasady/6svy1me
Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły