Jak uzyskać bon zasiedleniowy?

bon zasiedleniowy

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, a podjęcie nowego zatrudnienia wiązałoby się z przeprowadzką, możesz ubiegać się o bon zasiedleniowy Jest to wsparcie finansowe przyznawane dla osób chcących podjąć pracę poza miejscem aktualnego zamieszkania. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać bon zasiedleniowy? Skąd wziął się bon zasiedleniowy? Podjęcie nowej pracy zarobkowej nie zawsze jest proste. Może się zdarzyć, że w miejscu zamieszkania nie ma interesujących ofert. Warto wtedy rozszerzyć obszar poszukiwań nieco dalej od domu. Takie działanie może okazać się dla nas bardzo korzystne finansowo. Pomoże w tym bon zasiedleniowy. Możemy liczyć na wsparcie nawet do 12 tysięcy złotych.

Co to jest bon zasiedleniowy?

Bon zasiedleniowy to specjalne świadczenie dodatkowe, przeznaczone dla osób bezrobotnych poszukujących stałego zatrudnienia. Bon jest wypłacany osobom, które złożą wniosek i są gotowe do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania. Dotyczy to tak samo pracy na etacie, jak i założenia własnej działalności gospodarczej. Otrzymane środki mają pokryć koszt przeprowadzki i urządzenia w nowym miejscu do czasu zarobienia tam pierwszych pieniędzy. Decyzja wydawana jest przez starostę na podstawie wniosku oraz kompletu dokumentów.

Wymagany jest status osoby bezrobotnej. Zobacz jak zarejestrować się jako bezrobotny online.

Kto może ubiegać się o otrzymanie bonu zasiedleniowego?

Zgodnie z artykułem 66. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach na rynku pracy z 20 kwietnia 2004 roku konieczny jest wniosek. Bezrobotny, który chce uzyskać dofinansowanie, musi wypełnić wniosek-umowę oraz spełnić dodatkowe warunki:

 • kryterium wieku –  wsparcie przyznawane jest osobom, które nie ukończyły 30 roku życia
 • status osoby bezrobotnej
 • oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy z dala od miejsca dotychczasowego zamieszkania.

Ustawodawca określił również dokładne warunki samej pracy, które skutkują otrzymaniem bonu.

 • wynagrodzenie za pracę powinno zostać określone na poziomie co najmniej minimalnego wynagrodzenia –pensji minimalnej w tym roku. Osoba zatrudniona powinna podlegać wszystkim ubezpieczeniom społecznym.
 • Nowe miejsce pracy nie może znajdować się w odległości mniejszej niż 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Równorzędnym kryterium jest czas dojazdu do pracy – powinien zajmować co najmniej 3 godziny dziennie (łącznie w jedną i drugą stronę).
 • umowa powinna zawierać okres minimum 6 miesięcy po otrzymaniu bonu zasiedleniowego. W przypadku utraty pracy przed upływem tego czasu, środki należy zwrócić

Jeżeli środki mają być przeznaczone na założenie działalności gospodarczej w innym mieście niż miejsce zamieszkania, powinien zostać zadeklarowany miesięczny przychód.  Nie może być on mniejszy niż minimalne wynagrodzenie. Dodatkowo  wnioskujący, musi podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Sprawia to, że przedsiębiorca nie może skorzystać z ulgi na start. Ulga ta zwalnia z obowiązku płacenia ZUS-u przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. Warto więc ocenić, czy bardziej opłacalne jest otrzymanie dodatkowej pomocy w ramach bonu, czy niższe składki na ubezpieczenie społeczne płacone co miesiąc.

O jaką kwotę bonu zasiedleniowego można się ubiegać?

Ostateczna wysokość dofinansowania zależy od decyzji starosty. Przy jej podejmowaniu istotne są czynniki takie jak wielkość miasta, do którego nastąpi przeprowadzka. Liczy się też  realna odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania. To wszystko wpłynie na powstałe koszty. Maksymalna wartość bonu na zasiedlenie nie może jednak przekroczyć równowartości 200% średniej krajowej w danym roku. W 2022 roku w związku z chęcią podjęcia zatrudnienia w innym miejscu, można było otrzymać dofinansowanie o maksymalnej wysokości 12.318,50 zł brutto (przejdź do kalkulatora brutto-netto).

Wysokość bonu zasiedleniowego to maksymalnie 12.318 złotych i 50 groszy.

Jak wygląda procedura uzyskania bonu?

Proces o złożenie wniosku nie jest trudny. Wypłata następuje na wniosek bezrobotnego, który składamy w starostwie powiatowym. Aby ubiegać się o dofinansowanie, należy złożyć dokumenty:

 • wypełniony wniosek
 • oświadczenie przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia 
 • zaświadczenie wierzyciela do zobowiązania spłaty należności, jeżeli osoba wnioskująca stałaby się niewypłacalna

Gotowy wzór formularza można pobrać ze strony Urzędu Pracy. Trzeba go wypełnić i złożyć w starostwie. Wtedy pozostaje poczekać na pozytywną decyzję starostwa. .Wtedy do Ciebie i Twojego poręczyciela starostwo napisze list z informacją o konieczności podpisania umowy. Należy też podpisać weksel. Gdy wszystkie formalności zostaną dopełnione, nastąpi wypłata świadczenia na podany numer konta bankowego.

Jakie warunki należy spełnić?

Chociaż sam proces nie brzmi na specjalnie skomplikowany, istnieje cała lista warunków do spełnienia. Po otrzymaniu dofinansowania należy:

 • w ciągu 30 dni od otrzymania bonu zasiedleniowego, dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności gospodarczej lub podjęcie zatrudnienia
 • w ciągu 8 miesięcy należy dostarczyć dokument poświadczający pozostawanie w zatrudnieniu u dotychczasowego pracodawcy lub kontynuowania działalności gospodarczej

Utrata zatrudnienia- co dalej?

Utrzymanie ciągłości pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej to jeden z kluczowych warunków, które należy spełnić. Zgadzamy się na to, aby otrzymać świadczenie. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nastąpi utrata dotychczasowego etatu, będzie się to wiązało z koniecznością zwrotu otrzymanych środków. Należy zwrócić kwotę otrzymaną w ramach bonu zasiedleniowego.

Czas na zwrot środków wynosi 30 dni liczonych od dnia doręczenia wezwania starosty. Jeżeli wykorzystałeś już otrzymane środki, a nie masz oszczędności może okazać się konieczne wzięcie pożyczki. Jeżeli uregulowanie należności w ten sposób nie jest możliwe, wezwanie o spłacie otrzyma Twój poręczyciel. Istnieje sposób na zachowanie prawa do skorzystania z bonu. Jeżeli rozpoczniesz nową pracę w tym samym miejscu co poprzednia lub w innym o podobnej odległości od dotychczasowego miejsca zamieszkania masz szansę na utrzymanie dofinansowania. O całej sytuacji należy jednak poinformować Urząd Pracy. Zrób to najpóźniej w ciągu 7 dni od utraty pierwszej posady.

Skąd wziąć pieniądze na zwrócenie kwoty?

W przypadku osób otrzymujących bon zasiedleniowy, utrata pracy może być problemem. Najlepszym wyjściem jest wtedy szybkie znalezienie nowej pracy w tej okolicy. Jeśli się to nie uda, konieczne będzie oddaniem kwoty.

Dobrym rozwiązaniem może być wię zachowanie środków z bonu zasiedleniowego (o ile to możliwe), do upływu okresu karencji.

Czy do uzyskania bonu zasiedleniowego konieczne jest podjęcie pracy na umowę o pracę?

Przepisy jasno określają, że osoba ubiegająca się o bon musi zostać zatrudniona na podstawie umowy podlegającej wszystkim ubezpieczeniom społecznym. W przypadku umowy zlecenia lub o dzieło nie zawsze odprowadza się wszystkie składki społeczne.

W praktyce oznacza to, że bon zasiedleniowy przeznaczono dla osób, które rozpoczną pracę w oparciu o umowę o pracę. Druga sytuacja to założenie działalności gospodarczej.

Jak długo trzeba być bezrobotnym, aby uzyskać bon zasiedleniowy?

Ustawodawca nie określił minimalnego okresu pozostawania w statusie osoby bezrobotnej.  Wniosek można złożyć już następnego dnia po zarejestrowaniu się w Urzędzie Pracy.

Czy bon zasiedleniowy jest wypłacany jednorazowo?

Tak, bon zasiedleniowy  to świadczenie przyznawane jednorazowo. Wypłata środków następuje w związku z podjęciem nowej pracy lub założeniem działalności gospodarczej. W założeniu mają służyć na pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania.

Jak długo muszę czekać na decyzję?

Starosta masz 30 dni na wydanie decyzji od dnia otrzymania wniosku i powiadomienie bezrobotnego o sposobie jego rozpatrzenia. Jeżeli decyzja jest pozytywna, Urząd Pracy poinformuję o dacie spotkania, na której podpisana zostanie umowa oraz weksel zabezpieczający. Pamiętaj, że musisz znaleźć osobę, która będzie gotowa zostać twoim poręczycielem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie w przypadku twojej niewypłacalności.

Dostałem bon zasiedleniowy – czy zapłacę podatek od dofinansowania?

Bon zasiedleniowy nie podlega żadnemu opodatkowaniu. 

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły