Jak uchronić się przed długami męża lub żony?

długi współmałżonka

Nikt nie chce spłacać długów osób trzecich, nawet gdy są to zobowiązania małżonków. Długi współmałżonka nierzadko mogą okazać się jednak zaskakująco wysokie. Rozwiązaniem jest oczywiście intercyza, kiedy jednak jest to możliwe? Jak chronić się przed długami żony lub męża?Postaramy się udzielić odpowiedzi na to pytanie w naszym dzisiejszym artykule. Sprawdzimy też, kiedy jest się odpowiedzialnym za długi małżonka. Weźmiemy też pod uwagę obecność wspólnoty majątkowej lub intercyzy.

Długi współmałżonka – jak się przed nimi uchronić?

Tylko w teorii małżonkowie dzielą się pełną wiedzą na temat wszystkich aspektów życia. Jednym z nich są finanse. Choć wiele małżeństw dzieli się wydatkami i tworzy “domowy budżet”, czasem niespodziewanie nabywamy wiedzę o długach męża lub żony.

Długi współmałżonka mogą powstać na różne sposoby. Zwykle dochodzi do nich na skutek braku spłaty zobowiązań finansowych – kredytu gotówkowego, zakupów na raty, a nawet nieoddanie darmowej pożyczki online. Niezależnie jednak od źródła długów, warto wiedzieć jaka odpowiedzialność może na Tobie ciążyć w związku z nimi.

Wspólnota majątkowa a długi małżonka

Zdecydowana większość związków małżeńskich w Polsce posiada wspólnotę majątkową. Jaki ma to wpływ na możliwość uchronienia się przed długami współmałżonka? Od momentu zawarcia małżeństwa z wspólnotą majątkową, para pracuje na wspólny rachunek. Zarobione od tego momentu pieniądze będą wspólne. Nie dotyczy to jednak majątku zdobytego lub otrzymanego przed zawarciem ślubu i tak samo jest z długami. Długi zaciągnięte przed zawarciem związku małżeńskiego nie obciążają współmałżonka. Z drugiej strony, partnerzy mają wspólny majątek, spłata zadłużenia z pewnością i tak odbędzie się więc właśnie z tej sumy.

Jednak nawet po ślubie małżonkowie nie muszą odpowiadać wzajemnie za swoje długi. Polskie przepisy (Kodeks Rodzinno-Opiekuńczy) regulują tę sytuację. Znajdziemy w nich informację o tym, że małżonkowie wspólnie odpowiadają za te długi, które zostały zaciągnięte w związku z potrzebą zaspokojenia podstawowych potrzeb małżeństwa lub rodziny. Ciężko mówić więc o takiej sytuacji w przypadku długów współmałżonka, który wziął pożyczkę na własne potrzeby, nie informując o tym drugiej strony.

Długi współmałżonka – czy komornik może zabrać mieszkanie?

Co komornik może zająć za długi w takiej sytuacji? Z pewnością nie może być to wspólne mieszkanie, szczególnie jeśli współmałżonek nie wiedział o kredycie lub pożyczce. Jeśli jeden z małżonków wykorzystał środki z niespłaconego zobowiązania na wyłącznie własne potrzeby, tylko on odpowie za długi. W opisanej sytuacji wierzyciel musiałby więc wykazać korzyść żony lub męża z niespłaconego zobowiązania.

Mimo pozostawania we wspólnocie majątkowej, małżonkowie odpowiadają więc za długi drugiej osoby tylko w sytuacji, gdy środki z pożyczki zostały wykorzystane na potrzeby rodziny. W przeciwnym wypadku dług nie powinien być egzekwowany ze wspólnego majątku.

Rozdzielność majątkowa w przypadku długów

Ustanowienie rozdzielności majątkowej często jest dobrym rozwiązaniem dla ochrony swoich finansów. Podobnie, jak w przypadku wspólnoty majątkowej, oboje mają swój osobisty majątek. Nie ma natomiast części wspólnej, która zwykle w przypadku wspólnoty stanowi największą część majątku (do niej zaliczają się także aktualne dochody). Wniosek o rozdzielność majątkowym należy złożyć w sądzie lub u notariusza. Jest to możliwe zarówno podczas zawierania aktu małżeństwa (właściwie – jeszcze przed nim), ale także w trakcie trwania związku.

W przypadku rozdzielności majątkowej odpowiedzialność za długi współmałżonka nie istnieje. Tylko niektóre, szczególne sytuacje sprawiają, że może być inaczej. Nie oznacza to oczywiście, że rozdzielność zawsze jest dla przyszłych małżonków najlepszym wyborem. Ma też pewne minusy, do których zależy m.in. nie możliwość wspólnego rozliczania podatków.

Sytuacje, w których rozdzielność nie ochroni przed długami współmałżonka

Nawet w przypadku małżeństw posiadających rozdzielność majątkową, możliwe jest odpowiadanie za długi współmałżonka. Stanie się tak wtedy, gdy środki z niespłaconego zobowiązania zostały wydane na podstawowe i niezbędne potrzeby rodziny. Mowa między innymi o kosztach mieszkaniowych (czynsz, najem, opłaty, media, ogrzewanie), zakupie żywności. Liczą się tu także koszty związane z leczeniem (wizyty lekarskie, rehabilitacja, zakup leków, pobyt w placówkach opieki zdrowotnej), ale także np. zakup codziennej odzieży.

Jeżeli (nawet bez wiedzy męża lub żony!) współmałżonek zaciągnął zobowiązanie na pokrycie w/w wydatków – druga strona może być pociągnięta do odpowiedzialności finansowej za niespłacony dług.

Rodzaje intercyzy i wpływ na długi współmałżonków

Niektórzy używają stwierdzenia “intercyza” na równi z  rozdzielnością majątkową. W rzeczywistości intercyza jest pojęciem znacznie szerszym. Obejmuje możliwość stworzenia rozdzielności majątkowej całkowitej lub w części, ale także… rozszerzenie wspólnoty majątkowe. Małżonkowie mogą więc podpisać intercyzę, czego efektem będzie dołączenie pewnych dóbr do wspólnego majątku (np. majątku, do którego prawo miałą dotąd tylko jedna strona).

Aby uchronić się przed długami  współmałżonka, warto pomyśleć o intercyzy przedmałżeńskiej. Jednak nawet bez niej nie zostaniesz jednak objęty długami powstałymi jeszcze przed zawarciem związku. Opcja rozdzielności majątkowej będzie szczególnie przydatna dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Wtedy ryzyko pojawienia się zadłużenia jest zdecydowanie największe.

Czy można zbadać zadłużenie współmałżonka?

Informacja o zadłużeniu jest poufna. Z tego względu bank lub firma pożyczkowa nie udzieli żadnych informacji na temat długów, nawet w przypadku współmałżonka. Oznaczałoby to bowiem najpewniej naruszenie prawa. Podobnie do banków postępują także firmy pożyczkowe. W przypadku pożyczek i chwilówek online problemem byłoby też samo wytypowanie firmy, w której mąż lub żona ma jakieś zobowiązanie.

Jak sprawdzić BIK za darmo? To nie tylko możliwe, ale i dość proste. Zrobisz to jednak tylko występując we własnym imieniu. Podobnie jak w przypadku uzyskiwania takich danych z banków – nie dostaniesz raportu z rejestru dłużników o współmałżonku, gdyż zawiera on dane wrażliwe. Jedyną opcją pozostaje więc rozmowa z partnerem i dopytanie się o ewentualne zaległości i długi.

Czy małżonkowie dziedziczą długi po śmierci?

Przyjrzyjmy się też kwestii dziedziczenia długów po małżonku. Czy małżonek odpowiada za długi współmałżonka po śmierci? Pozornie wydawałoby się, że nie stanie się tak w przypadku posiadania rozdzielności majątkowej. Jak się jednak okazuje, rodzaj umowy majątkowej małżonków nie ma wpływu na fakt dziedziczenia długów. Małżonek może je odziedziczyć na mocy prawa, jeśli współmałżonek nie ma spadkobierców.

Spadek po zmarłym współmałżonku dotyczy w takim samym stopniu aktywów (majątku, finansów, dóbr) jak i pasywów (zobowiązań kredytów i długów). Nie oznacza to jednak, że współmałżonek w każdej sytuacji musi spłacać te długi. Pozostaje mu przecież decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Długi współmałżonka po jego śmierci można odrzucić, jeśli ich wartość jest niższa od sumy aktywów.

Jak się uchronić przed długami współmałżonka?

Podsumowując, istnieje kilka sposobów na ochronę przed długami małżonka. Przede wszystkim jeszcze przed ślubem warto pomyśleć o intercyzę, np. o rozdzielności majątkowej. Wiele osób uznaje to za pewnego rodzaju brak zaufania współmałżonka. Można jednak podejść do tej kwestii nieco inaczej – to troska o to, aby współmałżonek nie brał odpowiedzialności za nasze finansowe błędy. Nawet małżeństwa pozostające we wspólnocie majątkowej mogą to zmienić już po ślubie – przed sądem lub u notariusza.

Intercyza nie ma natomiast wpływu na możliwość odziedziczenia długu w spadku po zmarłym współmałżonku. Wtedy rozwiązaniem może być jednak odrzucenie spadku w całości.

W jakich sytuacjach intercyza jest dobrym wyborem?

Każde małżeństwo może zadecydować, czy woli pozostawać we wspólnocie majątkowej, czy wybrać rozdzielność. Jest jednak kilka sytuacji, w których intercyza może być szczególnie opłacalna. Jednym z celów intercyzy jest uniknięcie problematycznego podziału majątku w przypadku decyzji o rozwodzie. Często to rozwiązanie wybierają też osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ponadto rozdzielność majątkowa ochroni majątek współmałżonka dłużnika przed egzekucją komorniczą.

Warto więc poznać wszystkie “za” i “przeciw” w tej sprawie i podjąć najlepszą decyzję. Pamiętajmy też, że można ją po czasie zmienić.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły