Jak napisać wniosek o rozłożenie mandatu na raty? 

rozłożenie mandatu na raty

Otrzymanie mandatu karnego z reguły jest niespodziewane. Taki wydatek znacząco nadszarpnie nasze finanse i domowy budżet. Szczególnie od początku 2022 roku musimy mierzyć się z dość wysokimi kwotami mandatów, m.in. za wykroczenia drogowe. W takiej sytuacji niektórzy są zmuszeni do skorzystania z chwilówki. Innym, często lepszym pomysłem, może być natomiast rozłożenie mandatu na raty. Aby wnioskować o rozłożenie mandatu na raty należy udać się do urzędu. W dzisiejszym artykule postaramy się sprawdzić, jak to zrobić.

Czy można rozłożyć mandat na raty?

Tak,  możemy ubiegać się o rozłożenie kwoty mandatu na raty. Płacenie mniejszych kwot zamiast jednej, dużej sumy jest niejednokrotnie prawdziwym wybawieniem. Ponieważ nowy taryfikator zakłada bardzo wysokie kary, sięgające nawet kilku tysięcy złotych, nie każdego będzie stać na jednorazową zapłatę. Jeżeli przyjmiemy mandat w sytuacji przewinienia, możemy ubiegać się o jego spłatę podzieloną na mniejsze kwoty. Warto pamiętać, że z takiej możliwości możemy skorzystać tylko i wyłącznie, kiedy mandat przyjmiemy. W przypadku odmowy, sprawa jest skierowana do sądu, a my dodatkowo jesteśmy obciążeni kosztami sądowymi. Aby ubiegać się o rozłożenie mandatu na raty należy złożyć wniosek w urzędzie odpowiednim dla  organu wystawiającego mandat. Mamy na to 7 dni od momentu otrzymania mandatu karnego.  

Wymaga to sporządzenia odpowiedniego pisma i zawarcia w jego treści solidnej argumentacji oraz proponowanego planu spłaty. Poniżej znajdziesz informacje na temat wzoru wniosku o rozłożenie mandatu na raty.Jeśli masz możliwość pokrycia kosztów mandatu, czy nie jesteś w stanie argumentować trudniejszej sytuacji finansowej, sprawdź jak zapłacić mandat przez Internet. Rozłożenie mandatu na miesięczne raty może nie być bowiem wtedy możliwe.

Gdzie złożyć wniosek rozłożenie mandatu na raty?

Obecnie rozpatrywaniem wszelkich wniosków o rozłożenie mandatu na raty zajmuje się urząd odpowiedni dla popełnionego czynu. Zwykle jest to Urząd Wojewódzki danego miejsca.

To właśnie na jego adres należy przesłać wszystkie stosowne dokumenty. Możesz to zrobić za pośrednictwem:

 • poczty tradycyjnej – najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 
 • poprzez wniosek elektroniczny przez ePUAP lub portal.eu Urząd Skarbowy
 • osobiście w siedzibie Urzędu

Przed złożeniem wniosku musimy uiścić jeszcze dodatkową opłatę skarbową w wysokości 10 zł.  W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko i PESEL oraz informację „opłata od decyzji o rozłożeniu na raty mandatu”. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do składanego wniosku. 

Gdzie znajdę darmowy wzór wniosku?

Warto poszukać w Internecie stron urzędów, które oferują bezpłatne wzory dokumentów. Na większości oficjalnych stron urzędów skarbowych znajdziemy gotowe do pobrania pliki w formacie PDF lub Docs.  Zwykle darmowy wzór wniosku o rozłożenie mandatu na raty znajdziemy w zakładce Mandaty. Tam znajdziemy wszystkie informacje. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki wniosek sporządzić samemu. Jeżeli zdecydujemy się na samodzielne napisanie podania do urzędu, musi ono zawierać niezbędne informacje:

 • dane Urzędu(np. Urząd Wojewódzki, Urząd Skarbowy), do którego wnioskujemy
 • data i miejsce złożenia pisma
 • Twoje dane osobowe oraz dane kontaktowe 
 • numer i seria otrzymanego mandatu, który chcesz rozłożyć na raty
 • odpowiednią argumentację prośby o rozłożenie na raty  (zwykle jest to informacja o trudnej sytuacji finansowej)
 • proponowaną przez nas liczbę rat,  kwotę rat
 • czytelny podpis

Aby uwiarygodnić trudną sytuację i przedstawione argumenty, warto dołączyć inne dokumenty. Najlepiej sprawdzi się zaświadczenie o dochodach lub wysokości pobieranych świadczeń typu emerytura, lub renta. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, można wystąpić do Urzędu Pracy o stosowne zaświadczenie. Studenci i uczniowie mogą przedłożyć skan legitymacji. Oczywiście integralną częścią naszego wniosku musi być kopia otrzymanego mandatu. Zazwyczaj płatność rozkłada się na maksymalnie 10 rat. Jeśli natomiast twoja sytuacja jest wyjątkowa, a kwota kary bardzo wysoka, można wnioskować o dłuższy okres spłaty. W razie problemów z akceptacją wniosku o rozłożenie na raty, ratunkiem może być wzięcie pożyczki ratalnej przez Internet. Pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji braku zapłaty mandatu. Rozłożymy spłatę na więcej rat, choćtrzeba się wtedy liczyć z pewnymi odsetkami.

Jakich argumentów użyć we wniosku?

Możliwość rozłożenia spłaty mandatu na mniejsze kwoty nie jest nowością. Nie jest jednak to też bardzo popularne rozwiązanie. Wielu kierowców nie wie, że może z niego skorzystać.  Uzyskanie pozytywnej decyzji powinno być odpowiednio uargumentowanie. Na początek warto wyjaśnić, dlaczego wnioskujemy o taką formę spłaty. Najprostszy sposób to wykazanie, że nie dysponujemy środkami na jednorazową spłatę należności. Powodem może być:  

Każdy złożony wniosek jest indywidualnie rozpatrywany przez urzędnika. Pracownik Urzędu musi ocenić, czy będziemy w stanie dokonać spłaty mandatu na takich warunkach, jakie przedstawiliśmy. Pamiętajmy, że urzędnikom zależy na tym, aby odzyskać pełną kwotę należności. Nikomu nie jest też na rękę stawianie osoby, która otrzymałą mandat, w trudnej sytuacji życiowej.

Czy mogę samemu rozłożyć mandat na raty?

Niestety taka samowolna praktyka może zakończyć się postępowaniem egzekucyjnym.  Kierowcy (lub inne osoby, które otrzymały mandat), którzy decydują się na spłatę mandatu karnego w kilku mniejszych ratach bez otrzymania pozwolenia, robią to niezgodnie z prawem. Zdarza się, że jeżeli pierwszą ratę zapłacimy w ciągu 7 dni od daty wystawienia mandatu, a następnie będziemy regulować kolejne wpłaty systematycznie, to urząd może wstrzymać się z wystawieniem tytułu egzekucyjnego. Nie jest to jednak droga oficjalna i niesie za sobą duże ryzyko. Jedynym pewnym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do urzędu i oczekiwanie na otrzymanie zgody.  Wtedy sytuacja jest jasna dla obu stron. 

Czy rozłożenie mandatu na raty się opłaca?

Jeżeli otrzymamy pozytywną decyzję z urzędu, zostajemy zobowiązani do zapłaty dokładnie takiej kwoty, jaką mielibyśmy przy opłacie jednorazowej. Oznacza to, że raty nie są obciążone oprocentowaniem lub dodatkową prowizją urzędu. Jedyny koszt, który musimy doliczyć to 10 zł opłaty skarbowej, którą regulujemy przy składaniu wniosku. Jeżeli nie dysponujemy kwotą pozwalającą na jednorazową spłatę,  rozłożenie na raty jest bardzo korzystne. 

Takie rozwiązanie jest zwykle o wiele korzystniejsze, niż finansowanie spłaty mandaty kredytem lub pożyczką. Wyjątkiem są tu darmowe pożyczki. Jeśli uda Ci się taką otrzymać, spłata mandatu może być nawet prostsza, niż przy rozłożeniu jej na raty.

Jakie są terminy płatności mandatu?

Z reguły mamy 7 dni od momentu otrzymania  kary, na uregulowanie należności. Co się stanie, jeżeli w tym czasie nie dokonamy opłaty? Zgodnie z prawem mamy dwie opcje.

Pierwsza to przedawnienie  – organy mają 3 lata na ściągnięcie od nas należności. Jeżeli w tym czasie tego nie zrobią, dług otrzymuje status przedawnionego.

Druga możliwość to przekazanie egzekucji do urzędu skarbowego lub komornika. W takiej sytuacji mandat może zostać potrącony na przykład z tytułu zwrotu podatku dochodowego. Jeśli sprawa trafi do komornika, zapewne w pierwszej kolejności zablokuje on konto dłużnika. Może też ściągać dług z emerytury, pensji, a nawet zająć  i oddać jakieś ruchomości na licytację.

Co zrobić, gdy nie możemy zapłacić mandatu?

Nowy taryfikator pozwala nakładać kary w wysokości do 5000 zł w terminie płatności do 7 dni. Dla wielu osób jest to kwota nieosiągalna w tak krótkim czasie. Mamy trzy możliwości, z którymi możemy wystąpić do organu:

 • rozłożenie mandatu na raty
 • odroczenie spłaty mandatu. W tym przypadku ubiegamy się o zmianę terminu spłaty zobowiązania do momentu, aż np. nasza sytuacja finansowa na to pozwoli. Jest to dobra propozycja w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych
 • umorzenie mandatu – o takie działanie możemy wnioskować, kiedy nasza sytuacja zdrowotna nie pozwala na opłatę. Istotne, aby we wniosku o umorzenie mandatu zaznaczyć, że mamy świadomość, iż kara była zasadna, jednak nasza szczególna sytuacja nie pozwala na jej uregulowanie. 

Możemy również starać się o uchylenie mandatu, jeżeli uważamy, że był wystawiony niesłusznie. Mamy wtedy 7 dni na złożenie wniosku do Sądu Rejonowego. Gdy nasza sprawa zostanie rozpatrzona na naszą korzyść, to unikniemy zapłaty grzywny.

W przypadku gdy żadna z powyższych opcji nie może mieć zastosowania, warto rozważyć zapłatę mandatu, biorąc pożyczkę. Należy wtedy rozważyć wszystkie propozycje dostępne na rynku, aby powstałe kwoty nie obciążył o nas jeszcze bardziej. 

Rozłożenie mandatu na raty – podsumowanie

Reasumując, rozłożenie mandatu na raty jest możliwe. Polskie prawo przewiduje taką opcję. Jest to jednak możliwość dedykowana dla osób o trudniejszej sytuacji finansowej, co należy w miarę możliwości udokumentować.

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

1 komentarz

Marcin

dzień dobry stej strony Marcin Krupa Józef ja ciałem rozłożyć mandat na raty kwocie 500

Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły