Jak napisać testament? Wzór

jak napisać testament

Sporządzenie testamentu to dobra praktyka. Powinny o tym pomyśleć nie tylko osoby starsze. Poprawnie napisany testament, czyli ostatnia wola zmarłego, pomaga rodzinie i bliskim w załatwieniu wielu spraw. Chodzi oczywiście o podział majątku już po śmierci testatora. Dziś podpowiemy więc, jak napisać testament. W dzisiejszym poradniku znajdziesz cenne wskazówki, a także wzór testamentu do pobrania i uzupełnienia. Co więcej, wszystkie czynności możesz wykonać bez wychodzenia z domu!

Jak napisać skuteczny testament?

Skuteczny testament to taki, który nie będzie w przyszłości budził żadnych wątpliwości. Chodzi o to, aby w swojej ostatniej woli jasno wskazać spadkobierców i majątek (lub jego część), która im przysługuje. Myśli o tym, jak napisać testament, pojawiły się w głowach wielu osób szczególnie od rozpoczęcia pandemii. Wtedy nie tylko pojawiła się obawa przed śmiercią swoją lub osoby bliskiej. Zamknięcie lub utrudnienia w dostępie do urzędów i instytucji państwowych sprawiły, że załatwianie niektórych spraw stało się dość problematyczne. Jedną z czynności, które nie są kosztowne, ani czasochłonne, a okazują się nad wyraz skuteczne, jest właśnie sporządzenie testamentu.

Zwykle testament sporządzamy na jeden z dwóch sposobów:

  • w obecności notariusza
  • własnoręcznie, bez konieczności wychodzenia z domu

Testament notarialny zwykle jest w pełni poprawny- w jego przygotowaniu pomaga notariusz. Własnoręczny testament może natomiast mieć pewne błędy formalne. Mogą (choć nie muszą) być przyczyną problemów przy rozstrzygnięciu sprawy dziedziczenia i podziału majątku zmarłego.

Jak napisać testament, który nie zawiera błędów?

Testament nie powinien zawierać błędów formalnych. Warto o to zadbać, przygotowując go własnoręcznie. Informacje o tym, jak napisać testament wolny od formalnych błędów, znajdziesz poniżej. Dlaczego to tak istotne? Błędny testament może zostać podważony i uznany  za nieskuteczny. Wtedy dziedziczenie odbywa się na zasadach opisanych w polskich przepisach. Często jest to zupełnie inny podział majątku zmarłego, niż chciałby tego on sam.

Jak napisać testament? Wystarczy użyć naszego darmowego wzoru testamentu. Dzięki niemu testament będzie zawierał wszystkie niezbędne informacje. Ważne jest też to, aby przygotowywany w domu testament był pisany odręcznie. Dzięki temu podczas otwarcia i ogłoszenia testamentu nie będzie wątpliwości, kto go napisał.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby testament był ważny?

Poprawnie napisany testament to jedno. Liczy się też jednak to, kto go sporządza i w jakim jest obecnie stanie. Przede wszystkim testament zostanie podważony, jeśli jest napisany pod wpływem podstępu lub groźby. Jeśli testament sporządzony pod wpływem błędu, również może zostać unieważniony. Istotne jest, aby testator, czyli osoba pisząca testament, znajdowała się w stanie pozwalającym na świadome decydowanie o swoim majątku. Testament będzie nieważny również wtedy, gdy testator nie zna danego języka lub po prostu nie umie czytać i pisać.

Jak napisać testament, jeśli testator nie jest w pełni świadomy lub nie umie pisać? Można zrobić to u notariusza. Często wtedy po prostu zastosowanie znajdzie dziedziczenie ustawowe. Ze względu na możliwe problemy ze świadomym sporządzeniem testamentu zaleca się, aby przygotować go będąc w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym.

Jak napisać testament?

Przygotowując testament warto pamiętać, że to ostatnia wola testatora. Testament nabierze mocy w momencie śmierci tej osoby. W testamencie może być zawarte rozporządzenie majątkiem testatora (nie innych osób!). Warto pamiętać, że w testamencie może być zawarta jedynie decyzja o własnym majątku. Jak napisać testament wspólnie z małżonkiem? To niemożliwe. Taki dokument od razu zostałby unieważniony.

Do przygotowania testamentu konieczna jest pełna zdolność do czynności prawnych. Testament musi być także napisany własnoręcznie. Nie można w tym celu skorzystać z pomocy pełnomocnika, członka rodziny, prawnika, czy innego przedstawiciela. Taki dokument także byłby uznany za nieważny.

Testament własnoręczny – jak go napisać?

Jak napisać testament własnoręczny? Testator ma tu sporą dowolność. Nie ma znaczenia, jakiego przyboru do pisania użyje, ani na czym spisze testament. Nie musi być to nawet kartka papieru. Kwestie estetyki i wyglądu nie są tu istotne. W przypadku tego, jak napisać testament, istotna jest tylko jego treść. Ma nie budzić wątpliwości. Liczy się tu zarówno to, kto sporządził testament, jak i jego wola. Testamenty spisane przez osobę trzecią nie są ważne. Podobnie jest z testamentem wydrukowanym na drukarce i podpisanym.

Wymóg własnoręczności jest zachowany również wtedy, gdy testator jest kaleką. Jeśli dotychczas pisał samodzielnie posługując się stopą, protezą lub ustami – napisany w ten sposób testament będzie spełniał wymogi formalne. Niezależnie od sposobu zapisania, tekst musi wskazywać na swojego autora. Musi więc zawierać cechy pisma danej osoby.

Co jeszcze musi zawierać testament?

Poza odręcznym sporządzeniem treści testamentu, ważna jest też data przygotowania testamentu. Ważny testament własnoręczny musi zawierać także podpis testatora. O ile podpis jest wymogiem formalnym, w przypadku daty jest nieco inaczej. Testament bez daty sporządzenia ni zostanie podważony, gdy nie budzi wątpliwości co do świadomości osoby piszącej go. Musi być też zgodny z innymi testamentami – jeśli jedna osoba sporządziła ich kilka.

Co to jest testament holograficzny?

Co oznacza stwierdzenie: testament holograficzny? Jest to inne określenie na testament odręczny, testament własnoręczny.

Jak napisać testament innego typu?

Istnieje kilka rodzajów testamentu. Testament odręczny oraz testament notarialny są najpopularniejsze. Nie są to jednak jedyne odmiany testamentu, które mogą być uznane za w pełni skuteczne i ważne. Polskie przepisy pozostawiają możliwość dedykowaną dla osób, które nie są w stanie napisać testamentu własnoręcznie, ani w obecności notariusza.

W tej sytuacji wymagana jest jednak obecność trzech świadków, z których jednym jest urzędnik wskazany w Kodeksie Cywilnym. Dla konkretnej sytuacji może być to na przykład burmistrz. W nadzwyczajnej sytuacji, gdy zachodzi ryzyko, że testator wkrótce umrze, świadkami mogą być trzy dowolne osoby. Ważne jest jednak, aby świadkowie ni uczestniczyli w dziedziczeniu na mocy testamentu. Nie mogą być więc jego beneficjentami. Podyktowany w ten sposób testament ma formę protokołu.

Wzór testamentu odręcznego

Jak napisać testament własnoręczny? Nie ma jednego wzoru testamentu, formularza, czy druku, który należy wypełnić. Powód jest prosty – testament musi być sporządzony odręcznie. Wzorem dla osób, które chciałyby przygotować w ten sposób swoją ostatnią wolę, może być więc kilka wskazówek. Pamiętaj, że poza napisaniem odręcznie przez spadkodawcę, testament musi zawierać datę sporządzenia i podpis.

Sama treść testamentu – jakie składniki majątku zostaną przekazane i komu – powinna być jak najbardziej precyzyjna. Ułatwi to podział majątku i dziedziczenie już po śmierci testatora. Można przekazać cały swój dobytek jednej osobie. Wtedy wystarczy oświadczenie “Przekazuj cały majątek swojemu synowi.”. W testamencie warto jednak zawrzeć dokładniejsze informacje:

  • kto jest wykonawcą testamentu
  • wskazanie spadkobierców
  • wskazanie, jaką część majątku dostanie spadkobierca (ewentualnie – który składnik majątku przekazujesz danej osobie)
  • wydziedziczenie wskazanych osób – wtedy należy podać przyczynę

Podczas wskazywania osób warto dopisać ich dane, jak np. numer PESEL.

Wzór testamentu własnoręcznego (Ważne! Należy go napisać pismem odręcznym!)

Poniżej znajduje się przykładowa treść testamentu własnoręcznego:

TESTAMENT

Testament sporządzony w dniu dd-mm-rrrr w miejscowości …..

Ja, niżej podpisany Jan Kowalski, PESEL ……….. będąc w pełni świadomym podejmowanych decyzji, działając z własnej woli, nie pod przymusem, oświadczam, że w momencie mojej śmierci ustanawiam następujących spadkobierców, którzy dzielą mój majątek w równych częściach:

  • siostra Anna Kowalska, PESEL …..
  • brat Jerzy Kowalski, PESEL …..
  • syn Tomasz Kowalski, PESEL ….

Wydziedziczam moją córkę, Justynę Kowalską, PESEL …., z którą od wielu lat nie utrzymuję kontaktu. Zachowanie córki wobec mnie jest niegodne, ponadto już w przeszłości została skazana wyrokiem prawomocnym za dokonanie przeciwko mnie przestępstwa (sygnatura akt, wskazanie na konkretne przepisy). Nigdy nie przebaczyłem Justynie Kowalskiej, a ona nie przeprosiła mnie.

Jan Kowalski

/podpis

Jaku Bielecki
Jakub Bielecki
Zafascynowany ekonomią, gospodarką i polityką. Interesuje się najnowszymi trendami, a także zmianami w prawie wpływającymi na sektor finansów. Stale poszerza wiedzę, która pozwala mu na profesjonalne doradztwo. Na co dzień korzysta z najlepszych rozwiązań i możliwości dostępnych w zakresie finansów osobistych i inwestycji. Poza ekonomią interesuje się nowymi technologiami, muzyką i podróżami. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły