Jak kupić i zarejestrować auto mając komornika? 

auto mając komornika

Dla wielu osób samochód jest niezbędnym elementem życia, na co wpływ może mieć wiele czynników, takich jak praca i miejsce zamieszkania. W takiej sytuacji kupno i rejestracja samochodu wydają się być koniecznymi krokami. Całość komplikuje się, gdy dana osoba ma do czynienia z komornikiem. Wizja zajęcia nowo nabytego auta z pewnością nie napawa optymizmem. Stąd pojawia się pytanie o to, jak kupić i zarejestrować auto mając komornika? Postanowiliśmy się przyjrzeć tej kwestii, aby rozwiać związane z nią wątpliwości. 

Czy komornik może zająć auto?

Najczęściej dokonywanymi przez komornika czynnościami w ramach postępowania jest zajęcie odpowiedniej części wynagrodzenia dłużnika, a także zajęcia na poszczególnych składnikach majątku. Część z elementów jest przed takim zajęciem chroniona prawnie. Dla przykładu, komornik nie może zająć podstawowych środków higieny lub codziennej odzieży, gdyż te są dłużnikowi niezbędne do funkcjonowania. 

Czy samochód zalicza się do elementów mienia chronionych przed zajęciem komorniczym? Niestety nie, i nie ma tu znaczenia model auta, rocznik, ani też inne szczegóły. Komornik może zająć samochód bez względu na to, w jaki sposób dłużnik wszedł w jego posiadanie, jak często go używa i do jakich celów mu służy. Tak zajęty pojazd zostanie przekazany na licytację komorniczą, a uzyskane w ten sposób środki trafią na poczet spłaty potrzeb wierzycieli. 

Dlaczego komornik może dokonać zajęcia na samochodzie?

Mogłoby wydawać się, że samochód powinien być elementem wykluczonym spod egzekucji komorniczej. Na liście wyłączonych składników mienia znajdują się przecież także przedmioty niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej lub edukacji. Niestety, taki przeciwargument łatwo podważyć. 

Rzadko kiedy auto staje się jedynym sposobem na dojazd do zakładu pracy lub uczelni. Dłużnik w większości przypadków posiada alternatywy, takie jak komunikacja miejska. Jeżeli natomiast samochód jest konieczny do wykonywania pracy zarobkowej, to pracodawca w tym celu udziela pracownikowi samochodu służbowego. Ten nie podlega zajęciu, ponieważ nie jest własnością dłużnika. 

Innym przypadkiem mogą być zawody, których wykonywanie wiąże się z korzystaniem z własnego samochodu. W takiej sytuacji mogą znaleźć się np. taksówkarze. Komornik nie może wówczas zająć takiego auta. Jeżeli natomiast to zrobi, to dłużnik może w tej sprawie wystąpić do sądu, na skutek czego komornik i tak będzie zobowiązany wyłączyć samochód spod egzekucji

Czy można kupić auto mając komornika?

Zakup samochodu w trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego jest jak najbardziej możliwy. Dłużnik może dokonać zakupu, jeżeli posiada odpowiednie środki, których komornik nie zajął. Takie działanie nie jest jednak zalecane ze względu na wyżej opisane ryzyko dokonania zajęcia na aucie. W efekcie może okazać się, że dłużnik zostanie od razu pozbawiony nowego nabytku. 

Nabycie samochodu nie zawsze jest jednak efektem zakupu. Zdarzają się sytuacje, w których dłużnik staje się posiadaczem pojazdu na skutek darowizny dokonanej przez inną osobę. Taka sytuacja nie zwalnia jednak auta spod zajęcia, co oznacza że dłużnik nadal może je stracić. Podobnie jest w sytuacji, w której samochód został odziedziczony w spadku. 

Czy dłużnik z komornikiem może zarejestrować auto?

W teorii osoba zadłużona może zarejestrować auto mając komornika, robiąc to na standardowych zasadach. Ryzyko związane z zajęciem pojazdu przez komornika nadal występuje, a ponadto będzie jeszcze większe. Chcąc odnaleźć samochód należący do dłużnika, komornik złoży zapytanie do odpowiedniego rejestru Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. 

Rejestrując nowo zakupiony samochód, nadal możesz go stracić. Sposobem na obejście tego problemu może być zakup i rejestracja na inną osobę. Takie rozwiązanie również posiada wiele minusów. Nie można mówić wówczas o tym, że dane auto jest własnością zadłużonego. Nie można takiego samochodu sprzedać ani zastawić, a osoba będąca właścicielem auta w każdej chwili może ograniczyć dłużnikowi dostęp do niego. 

Co ważne, wyżej opisany sposób nie zawsze dotyczy małżonków. Jeżeli małżonkowie mają współwłasność majątkową, to ich wspólne auto podlega zajęciu komorniczemu nawet jeżeli tylko jeden z małżonków jest dłużnikiem. Inaczej jest, gdy między małżonkami występuje ustalona przed wszczęciem egzekucji rozdzielność majątkowa, a samochód należy do strony, która nie jest zadłużona. 

Czy dłużnik może sprzedać auto mając komornika?

Dłużnik nie może sprzedać auta podczas trwającej egzekucji komorniczej. Takie postępowanie grozi konsekwencjami prawnymi. Jasno mówi o tym § 2 Art. 300. Kodeksu Karnego: 

Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czy można zabezpieczyć samochód przed komornikiem?

Wiele osób zadłużonych szuka sposobów na to, aby przechytrzyć komornika i uniknąć negatywnych konsekwencji. Dotyczy to również tych, którzy chcą zakupić lub zarejestrować auto mając komornika. Poza zakupem i rejestracją samochodu na inną osobę istnieją również inne sposoby na to ochronę przed zajęciem komorniczym. Jakie są najlepsze metody? Zdecydowanie będzie to działanie z pomocą wierzyciela.

Ugoda z wierzycielem będzie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Wierzyciel, jako osoba według której istnieje roszczenie, ma sporą moc decyzyjną w kwestiach dotyczących przeprowadzanego postępowania. Wierzyciel może naprawdę sporo: umorzyć odsetki, wstrzymać postępowanie, czy też właśnie wyłączyć dany przedmiot spod egzekucji. 

Chcesz sporządzić umowę z wierzycielem, ale nie wiesz jak to zrobić? W naszym dedykowanym wpisie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje wraz z gotowym szablonem: Ugoda z wierzycielem – co musisz wiedzieć? Wzór pisma

Źródła:

https://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63929,Udaremnienie-lub-uszczuplenie-zaspokojenia-wierzycieli-art-300.html

Cezary Mański
Cezary Mański
Pasjonat popkultury, finansów i nowych technologii. Uwielbia słowo pisane, ceni sobie spokojne i rozsądne podejście do życia. Największą satysfakcję przynosi mu rozwijanie własnych kompetencji. Zobacz pozostałe artykuły autora

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły